Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Բջիջ

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Բջիջ

  1. 1.  Բջիջը բուսական և կենդանական օրգանիզմների կառուցվածաքային ամենափոքր միավոր է, որն ընդունակ է ինքնուրույն գոյություն ունենալ, ինքնավերարտադրվել և զարգանալ: Բջիջի բաղադրության մեջ մտնող հիմնական տարրերն են թթվածինը,ածխածինը ,ջրածինը,ազոտը:Կենդանի օրգանիզմների բաղադրության մեջ կան անօրգանական նյութեր`ջուր, հանքային աղեր, և օրգանական նյութեր`սպիտակուցներ, ածխաջրեր,ճարպեր,նուկլե ինաթթուներ:
  2. 2. Տարբերում են 2 տեսակի բջիջներ կորիզավոր և անկորիզ Կորիզավոր բջիջներն իրենց հերթին լինում են կենդանական և բուսական Ըստ ձևի՝ լինում են գնդաձև, իլիկաձև, ձվաձև, մտրակավոր և այլն
  3. 3.  Յուրաքանչյուր բջիջ կազմված է բջջաթաղանթից ցիտոպլազմայից և կորիզից: Ցիտոպլազման կիսահեղուկ միջավայր է, պարունակում է բազմաթիվ օրգանոիդներ :
  4. 4. 1.Կորիզ 5.Էնդոպլազմային ցանց 6.Գոլջիի ապարատ 9. Միտոքոնդրիումներ 10.Վակուոլ 11. Ցիտոպլազմա
  5. 5. Բույսերն ու կենդանիները, այդ թվում և մարդը, կազմված են մեծ քանակությամբ բազմատեսակ բջիջներից ,օրինակ՝ մարդու օրգանիզմը բաղկացած է մոտ 1014 բջիջներից: Բույսերի և կենդանիների աճման հիմքում ընկած է բջիջների բազմացումը, նոր բջիջներն առաջանում են նախորդ բջիջների կիսման հետևանքով:

×