Publicité

نقد و بررسی فیلم Day Shift.docx

gapfilm
3 Dec 2022
نقد و بررسی فیلم Day Shift.docx
نقد و بررسی فیلم Day Shift.docx
نقد و بررسی فیلم Day Shift.docx
نقد و بررسی فیلم Day Shift.docx
Prochain SlideShare
نقد و بررسی فیلم LOU.docxنقد و بررسی فیلم LOU.docx
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Publicité

نقد و بررسی فیلم Day Shift.docx

  1. ‫تابستان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آثاری‬ ‫جدیدترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ 2022 ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ ،‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫شیفت‬ .‫است‬ ‫روز‬ Day Shift ‫یکی‬ ‫فیلم‬ ‫جدیدترین‬ ‫از‬ ‫سینمای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫های‬ ‫درآمده‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫انگیز‬ ‫هیجان‬ ‫و‬ ‫کمدی‬ ،‫فانتزی‬ ،‫اکشن‬ ‫ژانر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هالیوود‬ ‫پرداخته‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫به‬ ‫مطرحی‬ ‫بازیگران‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫آنها‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫می‬ ‫به‬ ‫توان‬ Jamie Foxx ،Meagan Good ،Dave Franco ،Karla Souza ‫و‬ Snoopdogg ‫جذاب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫شک‬ ‫بدون‬ ‫روز‬ ‫شیفت‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫فیلم‬ ‫ترین‬ ‫روز‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫سرگرم‬ ،‫بینندگان‬ ‫و‬ ‫منتقدان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫عقیده‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دنیاست‬ ‫صحنه‬ ‫فوق‬ ‫کارگردانی‬ ‫با‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫اکشن‬ ‫های‬ ‫با‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫تا‬ .‫است‬ ‫العاده‬ ‫دقیق‬ ‫را‬ ‫روز‬ ‫شیفت‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫کنی‬ ‫بررسی‬ ‫تر‬ ‫م‬ . ‫فیلم‬ Day Shift ‫کمپانی‬ ‫دو‬ ‫توسط‬ 87 Eleven Entertainment ‫و‬Impossible Dream Entertainment ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تولید‬ 12 ‫مشاهده‬ ‫سرویس‬ ‫در‬ ‫آگوست‬ ،‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫ابتدا‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫نتفلیکس‬ ‫سریال‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ‫آنلاین‬ ‫ک‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫آلمان‬ ،‫برزیل‬ ،‫استرالیا‬ ،‫کانادا‬ ،‫انگلستان‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫شورها‬ ‫سکانس‬ .‫کرد‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫فراوانی‬ ‫طرفداران‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫های‬ ‫همین‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫فیلمبرداری‬ ‫آمریکا‬ ‫آتلانتای‬ ‫و‬ ‫جورجیا‬ ‫ایالت‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫جذاب‬ ‫پیش‬ ‫چنانچه‬ .‫است‬ ‫افزوده‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫بیشتر‬ ‫جذابیت‬ ‫بر‬ ‫اتفاق‬ ‫کردیم‬ ‫اشاره‬ ‫هم‬ ‫تر‬ ‫توانس‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫روز‬ ‫شیفت‬ ‫فیلم‬ ‫مثبت‬ ‫نظرات‬ ‫بییندگان‬ ‫و‬ ‫منتقدان‬ ‫از‬ ‫ت‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مثبت‬ ‫نظرات‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫بسیاری‬ ‫جیمی‬ ‫خوب‬ ‫بازی‬ ‫توان‬ ‫سکانس‬ ،‫جذاب‬ ‫فیلمنامه‬ ،‫فاکس‬ ‫جلوه‬ ،‫دیدنی‬ ‫اکشن‬ ‫های‬ ‫نحوه‬ ،‫عالی‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫فوق‬ ‫کارگردانی‬ ‫و‬ ‫فیلمبرداری‬ ‫کرد‬ ‫عنوان‬ ،‫العاده‬ . ‫داستان‬ Day Shift ‫زندگی‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سختکوش‬ ‫پدر‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫روز‬ ‫شیفت‬ ‫فیلم‬ ‫داستان‬ ‫دختر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خوبی‬ 8 ‫او‬ ‫که‬ ‫کاری‬ .‫کند‬ ‫فراهم‬ ،‫هست‬ ‫هم‬ ‫تیزهوش‬ ‫که‬ ‫خود‬ ‫ساله‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫روزمره‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫اصلی‬ ‫درآمد‬ ‫منبع‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫استخر‬ ‫نظافت‬ ‫دهد‬ ‫آشام‬ ‫خون‬ ‫شکارچی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫او‬ .‫است‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫هاست‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کشد‬ ‫فروش‬ ‫دندان‬ ‫فیلم‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫خوبی‬ ‫درآمد‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫نامه‬ Day Shift ‫توسط‬ ‫خوش‬ ‫فردی‬ ‫را‬ ‫داستان‬ ‫این‬ ‫پدر‬ ‫آنها‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫هاتن‬ ‫شی‬ ‫و‬ ‫تایس‬ ‫تایلر‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫نیت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهند‬ 10000 ‫این‬ ‫نتواند‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫پول‬ ‫دلار‬ 10000 ‫دلار‬ ‫خانواده‬ ،‫کند‬ ‫تامین‬ ‫را‬ ‫خواه‬ ‫مکان‬ ‫نقل‬ ‫فلوریدا‬ ‫به‬ ‫اش‬ ‫کرد‬ ‫ند‬ . ‫کند‬ ‫ترکیب‬ ‫اکشن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کمدی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫سعی‬ ‫فیلمنامه‬ ‫روز‬ ‫شیفت‬ ‫فیلم‬ ‫در‬
  2. ‫لنگید‬ ‫خواهد‬ ‫کار‬ ‫سمت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫سخت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫بسیاری‬ ‫عقیده‬ ‫به‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫قوی‬ ‫جلوه‬ ‫دیگر‬ ‫سمت‬ ‫و‬ ‫بخش‬ ‫که‬ ‫فرانکو‬ ‫دیو‬ ‫فیم‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫تری‬ ‫بر‬ ‫زیادی‬ ‫انرژی‬ ،‫شده‬ ‫دار‬ ‫عهده‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫کمدی‬ ‫شوخی‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫خود‬ ‫نقش‬ ‫ای‬ ‫های‬ ‫روی‬ ‫فاکس‬ ‫جیمی‬ ‫هم‬ ‫میدان‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫درآمده‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫او‬ ‫بازی‬ ‫همیشه‬ ‫او‬ .‫است‬ ‫خودکار‬ ‫خلبان‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫قوی‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫گذارد‬ ‫جذاب‬ ‫خود‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ،‫فیلم‬ ‫یک‬ ‫بازیگری‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫اسکار‬ ‫برنده‬ ‫بازیگر‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫ا‬ ‫مکمل‬ ‫بازیگران‬ ‫بقیه‬ .‫است‬ ‫هم‬ ‫داگ‬ ‫اسنوپ‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫معمولی‬ ‫بازی‬ ‫هم‬ ‫فیلم‬ ‫ین‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫او‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫بسیاری‬ ‫عقیده‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫حضور‬ ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫صرفا‬ ‫است‬. ‫فیلم‬ ‫بررسی‬ Day Shift ‫کنیم‬ ‫تعریف‬ ‫مخاطب‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫ساده‬ ‫خیلی‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬ ،‫بگوئیم‬ ‫باید‬ ‫سرگرم‬ ‫آشامی‬ ‫خون‬ ‫فیلم‬ ‫یک‬ ‫روز‬ ‫شیفت‬ ‫عقیده‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫جالبی‬ ‫تجربه‬ ‫دیدنش‬ ‫قطعا‬ ‫اما‬ ‫نباشد‬ ‫رویایی‬ ‫فیلم‬ ‫یک‬ ‫بسیاری‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫همراه‬ ‫توسط‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ،‫کردیم‬ ‫اشاره‬ ‫هم‬ ‫تر‬ ‫بدلکاری‬ ‫شرکت‬ 87 Eleven ‫سالهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫فیلم‬ ‫اخیر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جذابی‬ ‫های‬ ‫دیده‬ ‫کمپانی‬ ‫این‬ ‫نشان‬ ‫دارد‬ ‫فعالیت‬ ‫که‬ ‫کوتاهی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫کمپانی‬ ‫این‬ .‫ایم‬ ‫فیلم‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫دارد‬ ‫بالایی‬ ‫تخصص‬ ‫اکشن‬ ‫های‬ . ‫کمپانی‬ ‫رسالت‬ 87 Eleven .‫کند‬ ‫دیگری‬ ‫دنیای‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫اکشن‬ ‫سینمای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫بدلکاری‬ ‫استعدادهای‬ ‫که‬ ‫دنیایی‬ ‫کا‬ ‫توانند‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫کنند‬ ‫ارائه‬ ‫جدیدی‬ ‫رهای‬ ‫فعالیت‬ ‫جلوه‬ ‫پشت‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫شود‬ ‫پنهان‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ . ‫سکانس‬ ،‫روز‬ ‫شیف‬ ‫بینندگان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫عقیده‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫بسیار‬ ‫اکشن‬ ‫های‬ ‫صحنه‬ ‫خوب‬ ‫هم‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فیلم‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫ضعف‬ ‫نقطه‬ ‫شاید‬ ‫اما‬ ‫اند‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫دانست‬ ‫آن‬ ‫تدوین‬ ‫بتوان‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫تو‬ ،‫شاید‬ ‫و‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫چنان‬ ‫آن‬ ‫اند‬ ‫پتانسیل‬ ‫بگذارد‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ . ‫روز‬ ‫شیفت‬ ‫درباره‬ ‫منتقدین‬ ‫نظر‬ ‫فیلم‬ Day Shift ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫بسیاری‬ ‫منتقدان‬ ‫توسط‬ ‫می‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫آنها‬ ‫نظرات‬ ‫پردازیم‬ : ‫از‬ ‫ویترسپون‬ ‫بریتنی‬ Screen Rant ‫امتیاز‬ ‫با‬ 80 ‫از‬ 100
  3. ‫این‬ ‫توانسته‬ ‫دارد‬ ‫بدلکاری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫طولانی‬ ‫سابقه‬ ‫که‬ ‫پری‬ ‫جی‬ ‫جی‬ ‫من‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫مخاطب‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫تماشای‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫تبدیل‬ ‫خوب‬ ‫اکشن‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آشامی‬ ‫خون‬ ‫فیلم‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جذاب‬ ‫بیاورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خوبی‬ ‫اوقات‬ ‫تواند‬ . ‫از‬ ‫نیوبی‬ ‫ریچارد‬ The A.V. Club ‫امتیاز‬ ‫با‬ 75 ‫از‬ 100 ‫ش‬ ‫فیلم‬ ‫بیننده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خوبی‬ ‫اوقات‬ ‫من‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫یفت‬ ‫می‬ ‫رقم‬ ‫ها‬ ‫اما‬ ‫زند‬ ‫نمی‬ ‫اضافه‬ ‫سینما‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫پیشگامانه‬ ‫اثر‬ ‫یک‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫خون‬ ‫کشتن‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫داگ‬ ‫اسنوپ‬ ‫و‬ ‫فاکس‬ ‫جیمی‬ ‫تماشای‬ ‫قطعا‬ .‫کند‬ ‫آشام‬ ‫است‬ ‫جذاب‬ ‫بیننده‬ ‫برای‬ ‫ها‬ . ‫از‬ ‫گیارگی‬ ‫لوویا‬ The Hollywood Reporter ‫امتیاز‬ ‫با‬ 70 ‫از‬ 100 ‫هیجان‬ ‫اکشن‬ ‫و‬ ‫کمدی‬ ‫اثر‬ ‫یک‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫عجیب‬ ‫من‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انگیز‬ ‫آن‬ ‫کنندگی‬ ‫سرگرم‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دار‬ ‫خنده‬ ‫هم‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ .‫است‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫است‬ ‫افزوده‬. ‫فیلم‬ ‫دانلود‬ Day Shift ‫جذاب‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫دیدن‬ ‫به‬ ،‫بازیگران‬ ‫و‬ ‫داستان‬ ‫درباره‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫شده‬ ‫ترغیب‬ ‫بزنید‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫به‬ ‫سری‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ،‫اید‬ . Gapfilm ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫نموده‬ ‫فارسی‬ ‫دوبله‬ ‫خود‬ ‫اختصاصی‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫ترجمه‬ ‫وقت‬ ‫اسرع‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جذاب‬ ‫علاقمند‬ ‫روز‬ ‫شیف‬ ‫فیلم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ .‫است‬ ‫می‬ ‫هستند‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫یا‬ ‫مشاهده‬ ‫آنلاین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ،‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫اشتراک‬ ‫اگر‬ .‫کنند‬ ‫دانلود‬ ‫علاقمندی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫نکرده‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫اشتراک‬ ‫هنوز‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫ببینید‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫راحتی‬ ‫کافی‬ ‫اید‬ ‫اپراتورهای‬ ‫بهای‬ ‫تمام‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫بزنید‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫به‬ ‫سری‬ ‫است‬ ‫کنید‬ ‫تماشا‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ،‫داخلی‬. ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫آشنایی‬ ‫پلتفرم‬ ‫برترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫سریال‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ‫آنلاین‬ ‫تماشای‬ ‫های‬ VOD ‫قر‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫هدفش‬ ،‫فعالیت‬ ‫ابتدای‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ایران‬ ‫آثار‬ ‫آخرین‬ ‫دادن‬ ‫ار‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫دوبله‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫بالاترین‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫سینمای‬
  4. ‫تیم‬ ‫از‬ ‫دلیل‬ ‫بهره‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫آهنگسازی‬ ،‫دوبله‬ ،‫ترجمه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫کوتاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫روز‬ ‫محتواهای‬ ‫جدیدترین‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫قرا‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫دهد‬ ‫ر‬ . ‫فیلم‬ ‫دانلود‬ , ‫فارسی‬ ‫دوبله‬ ‫فیلم‬ ‫دانلود‬ , ‫دانلود‬ ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ , ‫جدید‬ ‫انیمیشن‬ ‫دانلود‬ ، ‫دانلود‬ ‫انیمه‬ ‫و‬ ‫سلایر‬ ‫دانلود‬ ‫رسانه‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫لینک‬ ‫با‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬
Publicité