Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Türkiye GEN Hareketi

486 vues

Publié le

Türkiye'de Yaşam Bilimlerini popüler hale getirmek için bir bilinçlendirme ve seferberlik hareketi.

Publié dans : Sciences
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Türkiye GEN Hareketi

 1. 1. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 1 18.11.15 TÜRKİYE GEN HAREKETİ Tanıtım Dosyası Halil Aksu Güz 2015 İstanbul
 2. 2. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 2 18.11.15 İçindekiler •  Gen Hareketi hakkında •  Amaç •  Paydaşlar •  Kapsamı •  2016 Planı •  Mekanlar Ne? Neden? Kim? Nasıl? Ne zaman? Nerede?
 3. 3. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 3 18.11.15 Gen Hareketi hakkında
 4. 4. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 4 18.11.15 Yaşam Bilimleri üzerine •  Yaşam bilimleri 21. yüzyılın en önemli teknolojik gelişim alanlarından biridir. •  İnsanlığa sağlayacağı katma değer yalnızca hayal gücü ile sınırlıdır. •  Sağlık en başta olmak üzere, tarım, çevre, enerji ve daha pek çok alanda kullanılacaktır. •  Genetik biliminin gelişmesi, bilişim kapasitesinin artması, tanı, tedavi, üretim ciddi gelişim gösterecektir.
 5. 5. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 5 18.11.15 Türkiye’de Yaşam Bilimleri •  Türkiye’de üniversitelerde ilgili bölümler oldukça yaygın. Ancak öğrenci kalitesi arzu edilen seviyede ve sayıda değildir. •  Yine aynı şekilde yaşam bilimleri endüstrisi tam manasıyla gelişmemiştir, halihazırda da oldukça ağır adımlarla ilerlemektedir. •  Ayrıca devletin farklı birimleri nezdinde bir farkındalık olmasına rağmen, somut ve ölçekli inisiyatifler henüz alınmamıştır.
 6. 6. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 6 18.11.15 Dünya’da Yaşam Bilimleri •  Yatırımcılar arasında yaşam bilimleri en cazip yatırım alanlarından biridir. •  Gelişmiş ülkelerde bugünlerde en gözde meslekler ve kariyerler yaşam bilimleri alanında. •  Yaşam bilimlerinin önemli bir bölümü de bilişim altyapısı üzerinde cereyan ettiği için, sonsuz ve global bir şekilde ölçeklenmektedir.
 7. 7. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 7 18.11.15 Gen Hareketi Amaç
 8. 8. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 8 18.11.15 Amaç •  Yaşam Bilimleri konusunda farkındalığı artırmak. •  Böylelikle; –  Öğrenci sayısı ve niteliğini artırmak, –  Girişimcilik ekosistemini oluşturmak, –  Devlet mercilerinin dikkatini çekmek, –  Ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak.
 9. 9. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 9 18.11.15 Amaçlar – Biraz daha detaylı •  Yeni Nesiller –  Meraklı, bilimsel, sorgulayıcı, araştırmacı gençlerin yetişmesi •  Girişimcilik –  İstihdam ve yeni fikirlerin başarılı girişimcilerle yeşertilmesi •  Mevzuat –  Etik kurallar ve yasal düzenlemelerin güncel hale getirilmesi •  Kalkınma –  Devletin bu alanı stratejik alan olarak görmesi ve desteklemesi
 10. 10. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 10 18.11.15 Gen Hareketi Paydaşları
 11. 11. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 11 18.11.15 Paydaşlar Gen Hareketi Akademi Eğitim Sanayi Girişimci Halk Devlet
 12. 12. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 12 18.11.15 Paydaşlar •  Akademi –  Üniversitelerin ilgili bölüm hocaları ve öğrencileri •  Eğitim –  Lise, orta okul ve hatta ilk okul seviyesinde hoca ve öğrenciler •  Sanayi –  İlaç, enerji, biyoteknoloji, sağlık, vb. özel sektör kuruluş ve yöneticileri •  Girişimci –  Yaşam bilimleri alanında girişimi olan veya olmasını isteyenler •  Devlet –  Kanun koyucu, teşvik verici, mal ve hizmet alıcı olarak dahil olmalı •  Halk –  Genel bilinçlenme, genel farkındalık ve genel seferberlik için ilgili herkes
 13. 13. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 13 18.11.15 Paydaş – Görevler •  Topluluk Oluşturma •  İçerik Üretimi •  Etkinlik Organizasyonu •  Yarışma Düzenleme •  Mekan açma, işletme •  Farkındalığı artırma •  Projeler üretme
 14. 14. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 14 18.11.15 Gen Hareketi Kapsamı
 15. 15. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 15 18.11.15 Kapsamı • Gen hareketini bilen, savunan, yayan ekip büyümeli • Olabildiğince vasıflı, meraklı, yapıcı insanlar dahil edilmeliTopluluk • Dünyada ve Türkiye’de olan bitenler yazılmalı, çizilmeli • Gelişmeler, trendler, etkinlikler paylaşılmalı, canlı olmalıİçerik • Farklı etkinlikler düzenlenmeli, kitlelere seslenilmeli • Önemli günler hatırlatılmalı, kutlanmalıEtkinlikler • Ulusal ve uluslar arası yarışmalar düzenlenmeli, katılmalı • Yarışmalar katma değerli sonuçlar, çıktılar üretmeliYarışmalar • Yaşam bilimlerinin yaşatılabileceği mekanlar açılmalı • Bu mekanlar canlı, aktif kullanılmalı, projeler üretmeliMekanlar
 16. 16. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 16 18.11.15 Kapsam – Topluluk •  Kitlenin zekası vardır. •  Kitlenin gücü vardır. •  Kitlenin çeşitliliği vardır. •  Kitlenin zenginliği vardır. •  Kitlenin sesi vardır. •  Kitlenin enerjisi vardır. •  Gen hareketi halkı bilinçlendirmek, gençleri kazanmak için yapıldığı için, ne kadar çok taraftar olursa, o kadar iyi olacaktır. •  Bu kitle düzenli buluşur, içerik üretir, etkinlikler düzenler, projeler üretirse, sesi ve özgüveni çok yüksek olacaktır. •  Bundan dolayı hem nitelik hem nicelik hızlıca artırılmalıdır.
 17. 17. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 17 18.11.15 Kapsam – İçerik Üretimi •  Bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaların önemli bir boyutu içerik üretimidir: –  Web sitesi – Blog yazıları –  Sosyal Ağlar – Paylaşımlar –  Görsel içerik (poster, karikatür, vb.) –  Videolar (çekim, animasyon, vb.) –  Sunumlar, raporlar, seminerler, vb.
 18. 18. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 18 18.11.15 Kapsam – Etkinlikler •  Yaşam Bilimleri alanında farklı yerel, ulusal ve uluslar arası seminer, konferans, fuar, vb. etkinliklerin düzenlenmesi •  Belli bazı bilimsel, sağlık veya bilinçlendirme günlerinin duyurulması, kutlanması ve halkın farkındalığının artırılması •  Düzenli bir takvimin oluşturulması ve her yıl tekrar eden ve büyüyen bir etkinlik silsilesinin tanımlanması, yürütülmesi
 19. 19. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 19 18.11.15 Kapsam – Yarışmalar •  Rekabetin, ilginin, merakın, ödüllerin, vb. artması için, yarışmalar düzenlenmeli •  Örnek Yarışmalar; –  MIT IGEM –  CAMDA Challenge –  BIO Genius –  Vb.
 20. 20. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 20 18.11.15 Kapsam – Mekanlar •  Yaşam bilimleri halka ve özellikle gençlere inecekse, laboratuvarlar kapalı kapılar ardında değil, her mahallede bulunmalıdır. •  Bunun oluşması için biyo-deney- mekanlarının oluşturulması yararı hızlı olan bir yaklaşım olabilir. •  Bu mekanların içi vasıflı insanlarla dolu olmalı, sürekli aktiviteler düzenlenmelidir.
 21. 21. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 21 18.11.15 2016 Takvimi
 22. 22. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 22 18.11.15 2016 Takvimi Q1 •  29 Şubat –  Nadir Hastalıklar Q2 •  ? Haziran –  Festival of Genomics –  Biyo- informatik Konferansı Q3 •  ... Q4 •  1 Aralık –  AIDS Günü •  1 Aralık –  Yaşam 2.0 •  ...
 23. 23. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 23 18.11.15 Nadir Hastalıklar Günü •  29 Şubat 2016 •  Tüm yurt genelinde kutlamalar, seminerler, konferanslar ve başka türlü aktiviteler düzenlenmelidir. •  Örneğin; –  Animasyonlar yayınlanabilir, –  Sosyal ağlarda bir #hashtag yayılabilir, –  Tıp öğrencileri beyaz önlük ile broşür dağıtırlar, –  Seminer, konferans, eğitim ve benzeri düzenlenir.
 24. 24. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 24 18.11.15 Yaşam 2.0 •  1 Aralık 2016 tarihinde •  İÜ Beyazıt Konferans Salonunda •  Kişisel Tıp, Yaşam Bilimleri vb. alanlardan konuşmacılar •  Gen Hareketi hakkında bilgilendirme, durum güncelleme •  Atölye çalışmaları olabilir
 25. 25. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 25 18.11.15 Fstival of Genomics •  Haziran 2016 •  Mekan henüz tespit edilmedi. •  Sponsorluklar ile masraflar karşılanır. •  Bağımsız veya yandaki etkinliğin partneri olabilir. •  www.festivalofgenomics.com
 26. 26. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 26 18.11.15 Gen Hareketi Mekanlar
 27. 27. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 27 18.11.15 Mekanlar •  Yaşam bilimlerinin icra edilebileceği halka açık mekanlar olmasını öneriyoruz. •  Böylece giriş bariyerleri ortadan kaldırılacak ve multi-disipliner çalışmaların önü açılacak. •  Birlikten güç doğar, fikir fikirden üstündür, sloganlarından esinlenerek, ortamların çeşitlendirilmesinde keramet vardır. •  Bu mekanlar laboratuvar, çalışma alanı, eğitim alanı, sosyalleşme alanları içermelidir.
 28. 28. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 28 18.11.15 Mekan Örnekleri •  BioCurious, SF •  Hackuarium, Lozan •  GenSpace, NYC •  BioHackSpace, London •  İstanbul’da nerede? •  Ankara’da kim yapar? •  İzmir’de ne zaman?
 29. 29. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 29 18.11.15 Mekanda neler olmalı? Çalışma Alanı Toplanma Alanı Eğitim Alanı Deney Alanı
 30. 30. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 30 18.11.15 Mekan ne zaman başarılı olur? •  Canlı olmalı = Vasıflı insanlar •  Hareketli olmalı = Aktiviteler •  Faydalı olmalı = Herkese katkı •  İlginç olmalı = Farklı projeler •  Eğlenceli olmalı = Yeme / İçme •  Açık olmalı = Paylaşım, Güven
 31. 31. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 31 18.11.15 Katkınız ve Desteğiniz
 32. 32. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 32 18.11.15 Siz de dahil olun, destek verin... Bilim   Teknoloji   İnovasyon   Kalkınma   •  Meet-up’lara katılın. •  Etkinliklere katılın, destek olun. •  İstihdam oluşturalım. •  Proje üretelim. •  Mekanlar açalım. •  Kalkınalım.
 33. 33. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 33 18.11.15 Somut Destekler •  Maddi Destekler –  Etkinlik Sponsorluğu –  Hareketin Genel Sponsorluğu •  Topluluk Oluşturma –  Fikri ve ‘Gen Hareketini’ yaymakta yardımcı olun, herkese duyurun. –  İlgilenecek kişileri meet-up ve diğer etkinliklere yönlendirin. •  İçerik Üretimi –  Dünyada olan bitenleri, duyduğunuz veya gördüklerinizi paylaşın. –  Önemli enstitü, haber, girişim ve benzeri bilgilerini derleyin.
 34. 34. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 34 18.11.15 İletişim Bilgileri Halil Aksu GelecekHane A.Ş. CEO, Kurucu, Baş Düşünür Tel.: 0532 722 74 87 Mail: halil@gelecekhane.com Twitter: @halilaksu www.gelecekhane.com www.genhareketi.com

×