Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mediawijsheid 2015

533 vues

Publié le

Overzicht mediawijsheid voor de minor CultuurCoördinator van de HU Pabo.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Mediawijsheid 2015

 1. 1. Media-educatie & Mediawijsheid Als onderdeel van cultuureducatie
 2. 2. Nog meer voorbeelden
 3. 3. http://www.tiltbrush.com
 4. 4. Intro
 5. 5. Intro
 6. 6. Wat staat je te wachten • Bijeenkomst 1: Overzicht Media-educatie en Mediawijsheid (16 september) • Bijeenkomst 2: Werkcollege (23 september) • Bijeenkomst 3: Presentatie van opdracht (30 september)
 7. 7. Wat gaan we vandaag doen? • Overzicht • Opdrachten bespreken
 8. 8. Overzicht media-educatie en mediawijsheid
 9. 9. Media-educatie Als onderdeel van cultuureducatie
 10. 10. Cultuureducatie Alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 11. 11. Cultuureducatie • Kunsteducatie • Erfgoededucatie • Media-educatie • Literatuur-educatie • Cultureel zelfbewustzijn Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 12. 12. Cultuureducatie • Kunsteducatie: – Ontwikkelen van kunstzinnige talenten en competenties Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 13. 13. Cultuureducatie • Erfgoededucatie: – Onderwijs met en over cultureel erfgoed en betreft materiële en immateriële sporen uit het verleden. Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 14. 14. Cultuureducatie • Media-educatie – Mensen kundig en kritisch te leren omgaan met (massa)media, zowel met de klassieke media (kranten, radio, tv) als met nieuwe media (internet). – Media-educatie draagt bij aan grotere ‘mediawijsheid’. Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 15. 15. Cultuureducatie • Literatuureducatie: – Gericht op het verwerven van literaire competentie. Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 16. 16. Cultuureducatie • Cultureel zelfbewustzijn – Hoe nemen wij de wereld en elkaar waar, wat doen we, hoe geven we betekenis aan de wereld en hoe we hechten we waarde aan dingen. Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 17. 17. Media-educatie • Invalshoeken media-educatie: – media als technologie – media als leermiddel – media als communicatiemiddel – media als expressiemiddel en kunstvorm Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 18. 18. Media-educatie • media als technologie
 19. 19. Media-educatie • media als leermiddel
 20. 20. Media-educatie • media als communicatiemiddel
 21. 21. Media-educatie • media als expressiemiddel en kunstvorm
 22. 22. Media-educatie • visuele geletterdheid • digitale geletterdheid • maatschappelijke geletterdheid Bron: www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/wat_is_cultuureducatie.html
 23. 23. Media-educatie • visuele geletterdheid – We geven beelden betekenis. Beelden kunnen ons beïnvloeden.
 24. 24. Media-educatie • digitale geletterdheid – Gevaren en mogelijkheden en van ICT
 25. 25. Media-educatie • maatschappelijke geletterdheid
 26. 26. Media-educatie • maatschappelijke geletterdheid
 27. 27. Mediawijsheid Als onderdeel van cultuureducatie
 28. 28. Mediawijsheid Definitie: – Mediawijsheid is de kennis, houding en vaardigheden om op technisch bekwame, creatieve, analytische en reflectieve wijze met media om te gaan, voor het eigen welzijn en de persoonlijke ontwikkeling die nodig zijn om te kunnen functioneren als volwaardig democratisch burger van de 21e eeuw. • Bron: http://www.mijnkindonline.nl/handboekmediawijsheid
 29. 29. Mediawijsheid Definitie: – “de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.” http://www.mediawijzer.net/competentiemodel/
 30. 30. Aspecten mediawijsheid • Techniek • Creativiteit • Analyse • Reflectie
 31. 31. Aspecten mediawijsheid
 32. 32. Mediawijsheid - techniek
 33. 33. Mediawijsheid – techniek
 34. 34. Mediawijsheid - techniek
 35. 35. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 36. 36. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek Dragon Ball Z moves
 37. 37. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 38. 38. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 39. 39. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 40. 40. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 41. 41. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 42. 42. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 43. 43. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek Digital storytelling
 44. 44. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 45. 45. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 46. 46. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek
 47. 47. Mediawijsheid – creativiteit - artistiek Indeling Wikipedia over Digital Arts • Art game • Computer art scene • Computer music • Cyberarts • Digital illustration • Digital imaging • Digital painting • Digital photography • Digital poetry • Dynamic Painting • Electronic music • Evolutionary art • Fractal art • Generative art • Generative music • Immersion (virtual reality) • Interactive art • Motion graphics • Music visualization • Photo manipulation Pixel art Render Art Software art Systems art Textures Tradigital art
 48. 48. Mediawijsheid – creativiteit – participatie en sociale betrokkenheid
 49. 49. Mediawijsheid – creativiteit – participatie en sociale betrokkenheid
 50. 50. Mediawijsheid – creativiteit – participatie en sociale betrokkenheid Community Arts
 51. 51. Mediawijsheid – creativiteit – participatie en sociale betrokkenheid • Socially Engaged New Media Art
 52. 52. Mediawijsheid – creativiteit – participatie en sociale betrokkenheid Voorbeeld 1, voorbeeld 2
 53. 53. Mediawijsheid – creativiteit – participatie en sociale betrokkenheid
 54. 54. Mediawijsheid - analyse • Reclames • Posters • Games • Filmanalyse • Muziekanalyse
 55. 55. Mediawijsheid - analyse
 56. 56. Mediawijsheid - analyse Meer reclameposters
 57. 57. Mediawijsheid - analyse
 58. 58. Mediawijsheid - analyse
 59. 59. Mediawijsheid - analyse Zie ook http://pogomix.net/
 60. 60. Mediawijsheid - reflectie • Wat doen de media met mij? – Welke digitale kunstvormen spreken mij aan? • Wat doe ik ermee? – Wat doe ik al met digitale kunstvormen? • Hoe reageer ik erop? – Welke digitale kunstvormen spreken mij niet aan? • Hoe denk ik over morele kwesties? – Wat ligt de grens: dit kan wel en dit kan niet?
 61. 61. Opdrachten Workshop en presentatie
 62. 62. Workshop
 63. 63. Presentatie

×