Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Esimese maailmasõja tagajärjed

7 051 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Esimese maailmasõja tagajärjed

 1. 1. Esimese maailmasõja tagajärjed Gerly Zerel Juhendaja:Helle Berg
 2. 2. Saksamaa kokkuvarisemine● 1917.aasta novembris● võimule tulid enamlased● sõlmiti Bresti rahu,aga sakslased jätkasid pealetungi venemaale● antandid kaitsesid edukalt● 1918 alustati vastupealetungi
 3. 3. Compiegne´i vaherahu● lõpetas 4 aastat 3 kuud 13 päeva kestnud sõja● 11 novembril 1918● Compiegnei metsas● Atandi ja saksamaaesindajad● algas desarmeerimine
 4. 4. Sõdivate riikide relvajõud 1914-1918 Sõja algus Mobiliseeritute Riigid Sõja algul Mobiliseeritut arv e koguarvAnatant: KeskriigidInglismaa 400 000 9 500 000 Saksamaa 2 300 000 13 250 000Prantsusmaa 1 800 000 8200 000 Austrai-Ungari 1 400 000 9000 000Venemaa 3 400 000 13 000 000 Bulgaaria - 2 850 000Iraalia - 5 600 000 Türgi - -USA - 3 800 000Teised 200 000 2 600 000liitlasedAntant kokku 5 800 000 42 700 000 Keskriiigid 3 700 000 25 100 000 kokku (ilma Türgita)
 5. 5. Sõja mastaapsus● Antandide poolele astusid: Jaapan,Itaalia, Rumeenia ja USA● Keskriike toetasid Türgi ja Bulgaaria,aga lahkusid 1918 sügisel 
 6. 6. Sotsiaalne paleSuured inimkaotused ja mobiliseerimine● elatustase halvenes● nälg mitmetes maades● suured vaimsed kannatused● moraal käis alla● inimeste maailmapildi avardumine
 7. 7. Saksamaa alistumineSaksamaa kohustus vaherahuga:● evakueerima 31 päeva jooksul Reini vasaku kalda ja parema kalda 50 miili ulatuses● vastutasuta vabastama sõjavangid● loovutama põhiosa oma relvastusest,sh kõik allveelaevad● loovutama suurema osa raudteest
 8. 8. Pariisi konverentsVõitnus imperlistlikud riigid surusid 28. juuni1919 Saksamaale peale Verssailes rahu:● see nõrgendas Saksamaa võimet võistelda maailmaturul● piiras tema iseseisvust● kuid säilitas Saksamaa sõjalise jõu kui potentsiaalne Nõukogude Venemaa vastase jõu
 9. 9. Verssailes süsteemi loojad● David Lloyd George-Suurbritannia peaminister● Vittorio Orlando-Itaaliapeaminister● Georges Clemenceau-Prantsusmaa peaminister● Woodrow Wilson-USApresident
 10. 10. Versailles rahulepingu tingimused● saksamaa oli sõja süüdlane● saksamaa pidi võitjatele maksma reparatsioone● Saksa armee vähendati 10 000 meheni, ajateenistus keelati,lennuväe,tankide, allveelaevade omamine keelati, sõja laevastiku piirati 6 laevani● Loodi Reini demilitaseeritud tsoon
 11. 11.  Saksamaa pärast Versailles rahu
 12. 12. Sõja tulemusedVõitjad said palju eeliseid ja uusi maid:● 10 sept 1919 sõlmiti rahu Austriaga● 27 sept 1919 Bulgaariaga● 4 juuni 1920 Ungariga● 10. august 1920 TürgigaRahulepingutega vähendati kaotanud riikideterritooriumi ning pani neile ettemajanduslike,poliitilisi ja sõjalisi kohustusi
 13. 13. Sõja tulemusedSõja tagajärjel lagunes Austria-Ungari● tekkisid Austria,Ungari ja Tsehhoslovakkia● Serbia,senised Austria-Ungari lõunaslaavi piirkonnad ja Tsernogoolia liitusid Serbia- Horvaatia-Sloveenia kuningriigiks(hilisem Jugoslaavia)
 14. 14. Sõja tulemusedVenamaa lagunemisel:● Läti● Leedu● Poola● Soome● Eesti 
 15. 15. Sõja tulemusedSaksamaa● kaotas osa territooriumi(Alsace-Lorrainei, Poola alasid jm;kokku 73,5 km2 ,kus elas 7,3 milj inimest● kaotas oma asumaad● kaotas suuriigiseisundi
 16. 16. Sõja tulemusedUSA● sõja tagajärjel hakkasid Euroopa riigid temast majanduslikult sõltuma● USA oli sõja ajal andnudlaenu peamiselt Atandi riikidele● 1921a. oli Euroopa riikide võlg USA-le 21 miljardit
 17. 17. Sisukord● Vikipeediahttp://et.wikipedia.org/wiki/Esimene_maailmas%C3%B5da● Ajaloo õpik
 18. 18.       Tänan kuulamast!

×