2021.pdf

міа

85-к Ра§е 1 оГ6
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
17 травня 2021 року № 536
Звітність
ЗВІТ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ЗА 2021 РІК
Подають:
Термін
подання
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,
структурні підрозділи юридичних осіб, фізичні особи -
підприємці, основним видом діяльності яких є освітня
діяльність у сфері дошкільної освіти - Державній наукова
установа «Інститут освітньої аналітики»
не пізніше,
ніж
28 лютого
року,
наступного
за звітним
Державна наукова установа
«Інститут освітньої аналітики» -
Міністерству освіти і науки України
не пізніше,
ніж
01 квітня
року,
наступного
за звітним
ФОРМА № 85-К
(річна)
за погодженням з
Держстатом
Респондент:
Найменування / Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності):
Заклад дошільної освіти "Чебурашка" Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького
району Полтавської області
Місцезнаходження / Місце проживання:
39800, 5310200000, Полтавська обл., м. Горішні Плавні
(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
пр-т Героїв Дніпра, буд. 29
N° будинку/корпусу, № квартири/офісу)
Розділ А. Загальна інформація „
________________________ ______________ (необхідно позначити V)
Тип закладу Вид закладу
Заклад на кінець
звітного року
Заклад засновано на
власності
Тип
респондента
дитячий
садок - 1 □
ясла-садок - 2 [у]
ясла - 3 □
інший - 4 □
загального
розвитку - 1 [V ]
комбінований - 2 □
сімейний - 3 □
санаторний - 4 □
спеціальний - 5 □
працює - 0 [у]
не працює з причин:
перебуває на
капітальному
ремонті - 1 □
непридатний для
цільового
використання - 2 □
інше - 3 □
державній -1 □
комунальній - 2 [у]
приватній - 3 □
корпоративній - 4 □
юридична особа - 1 [у]
відокремлений підрозділ
юридичної особи - 2 □
структурний підрозділ
юридичної особи - 3 □
фізична особа -
підприємець - 4 □
аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
85-к Ра§е 2 оГ6
Розділ І. Кількість дітей у закладі на кінець звітного року
Код
рядка
Кількість дітей у закладі
----------
3 них, кількість дітей,
усього
з них
дівчатка
охоплених соціально-
педагогічним патронатом
А Б 1 2 3
Усього 1000 139 65
у тому ЧИСЛІ у ВІЦІ
до 1 року 1100 X
від 1 року до 2 років 1200 7 3
X
від 2 до 3 років 1300 15 6
X
3 роки і старше 1400 117 56
з них діти, яким до 1 вересня наступного
за звітним року виповниться
5 років 1410 38 18
6 років 1420 33 13
7 років 1430 3 1
Із рядка 1000:
діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування 1500
діти з інвалідністю 1610
діти з особливими освітніми потребами
з них: 1620 X
в інклюзивних групах 1630 X
в спеціальних групах 1640 X
в санаторних групах 1650 X
в групах загального типу 1660 X
діти, потерпілі від наслідків
Чорнобильської катастрофи 1700
діти з числа внутрішньо
переміщених осіб 1800 1
діти учасників бойових дій 1900 1
аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
85-к Ра§е 2 оГ6
Розділ І. Кількість дітей у закладі на кінець звітного року
Код
рядка
Кількість дітей у закладі
----------
3 них, кількість дітей,
усього
з них
дівчатка
охоплених соціально-
педагогічним патронатом
А Б 1 2 3
Усього 1000 139 65
у тому ЧИСЛІ у ВІЦІ
до 1 року 1100 X
від 1 року до 2 років 1200 7 3
X
від 2 до 3 років 1300 15 6
X
3 роки і старше 1400 117 56
з них діти, яким до 1 вересня наступного
за звітним року виповниться
5 років 1410 38 18
6 років 1420 33 13
7 років 1430 3 1
Із рядка 1000:
діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування 1500
діти з інвалідністю 1610
діти з особливими освітніми потребами
з них: 1620 X
в інклюзивних групах 1630 X
в спеціальних групах 1640 X
в санаторних групах 1650 X
в групах загального типу 1660 X
діти, потерпілі від наслідків
Чорнобильської катастрофи 1700
діти з числа внутрішньо
переміщених осіб 1800 1
діти учасників бойових дій 1900 1
аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
85-к
Розділ II. Наявність дітей у групах і місць на кінець звітного року
А
Код
рядка
Б
Кількість дітей, осіб Кількість груп, од Кількість місць, од
усього
1
3 них
у віці 3
роки
і старше
2
усього
3
з них
для дітей у
віці 3 роки
і
старше
4
усього
5
3 них
для дітей
У
віці 3
роки і
старше
6
Усі види груп
у тому Ч И С Л І
санаторні групи
2000
2100
X 9 5 243 156
з них для дітей з латентною
туберкульозною інфекцією та
вилікуваних від туберкульозу 2110
хронічними неспецифічними
захворюваннями органів
дихання 2120
захворюваннями
серцево-судинної системи 2130
захворюван нями
ендокринної системи
хворобами органів травлення
2140
9 1
психоневрологічними
захворюваннями
іншими захворюваннями
2160
2170
спеціальні групи
з них для дітей 3 порушенням:
слуху
мови
зору
інтелекту
2200
2210
2220
2230
2240
опорно-рухового апарату
затримкою психічного розвитку
інклюзивні групи
групи короткотривалого
перебування
2250
2260
2300
2400 X
групи з цілодобовим
перебуванням дітей 2500
аЬоиІ:Ь1апк
13.01.2022
85-к Ра§е 4 оГ6
Розділ III. Кількість працівників закладу на кінець звітного року
Код
рядка
Облікова кількість штатних працівників, осіб
Кількість посад,
од
усього
з них
за
штатним
розписом
фактично
зайнятих
жінки
особи у віці
особи, які мають
освітній
ступінь (освітньо-
кваліфікаційний
рівень)
до
35
років
36-
60
років
61 рік
і
старше
молодший
бакалавр,
молодший
спеціаліст
бакалавр,
спеціаліст,
магістр
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Усього 3000 41 39 15 19 7 14 22 56,00 56,00
у тому Ч И С Л І
педагогічний персонал 3100 20 20 9 11 4 14 24,65 24,65
з них
директори 3101 1 1 1 1
вихователі 3102 15 15 9 6 3 10
вихователі-методисти 3103 1 1 1 1
практичні психологи 3104 1 1 1 1
соціальні педагоги 3105
асистенти вихователів
в інклюзивних групах 3106
інструктори 3
фізкультури 3107
музичні керівники 3108 2 2 2 1 1
керівники гуртків 3109
інший педагогічний
персонал 3150
з них корекційні
педагоги у складі: 3151
логопеди 3152
тифлопедагоги 3153
дефектологи 3154
сурдопедагоги 3155
медичний персонал 3200 1 1 1 1 1,50 1,50
технічний персонал 3300 20 18 5 8 7 9 8 29,85 29,85
із рядка 3100:
- жінки 3400
X
4 14
X
- підвищили
кваліфікацію з підтримки
дітей
з особливими освітніми
потребами 3500
Розділ IV. Розподіл дітей у групах за мовами виховання на кінець звітного року
Назва мови Код рядка Кількість дітей, осіб
А Б 1
Усі мови виховання 4000 139
у тому числі
українська 4010 139
російська 4020
англійська 4030
болгарська 4040
кримсько-татарська 4050
молдовська 4060
німецька 4070
польська 4080
румунська 4090
словацька 4100
угорська 4110
інша 4120
аЬоиі:Ь1апк 13.01.2022
85-к Ра§е 5 оГ6
Розділ V. Відомості про матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти
кінець звітного року
К од рядка Кількісне значення/ обране
значення
А Б 1
Проектна потужність закладу, місць 5000 243
Чи здається частина площі в оренду (необхідне позначити
1 або 2)
1 - так; 2 - ні 5010 2
Тип приміщень закладу
- власні; 2 - орендовані; 3 - частково орендовані 5020 1
Чи є в закладі:
(рядки 5030-5070; 5090-5130 необхідне позначити 1 або 2)
Власна територія для організації прогулянок на свіжому
повітрі
1 - так; 2 - ні 5030 1
М узична зала
1 - так; 2 - ні 5040 1
Ф ізкультурна зала
1 - так; 2 - ні 5050 1
Ресурсна кімната
1 - так; 2 - ні 5060 2
Басейн
1 - так; 2 - ні 5070 2
Опалення
1 - централізоване або індивідуальне опалення; 2 - пічне 5080 1
Каналізація
1 - так; 2 - ні 5090 1
Водогін
1 - так; 2 - ні 5100 1
з гарячою водою
1 - так; 2 - ні 5101 1
Пандуси та поручні
1 - так; 2 - ні 5110 1
Ліфти (підйомники)
1 - так; 2 - ні 5120 2
Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб з
інвалідністю
1 - так; 2 - ні 5130 2
Кількість поверхів в основній будівлі закладу, од 5140 2
Д о якого поверху є безпереш кодний доступ осіб 3
інвалідністю
1 - перший; 2 - другий; 3 - третій 5150 1
Кількість окремих будівель, од 5160 1
з них
потребують капітального ремонту 5161
перебувають в аварійному стані 5162
аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
85-к Ра§е 6 6
Розділ VI. Відомості про використання сучасних інформаційних технологій на
кінець звітного року
Код рядка Кількісне значення/обране
значення
А Б 1
К іл ьк іс ть комп’ ютерів у закладі, усього, од. 6100 6
з них
придбано за кошти бю дж ету 6110 6
не працюють 6120
термін придбання становить понад 5 років 6130
використовуються в управлінсько-господарській
діяльності 6140 3
підключено до Інтернет 6150 6
підключено до М -Р і 6160
Кількість портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків,
од 6170
Кількість планшетів, од 6180
Кількість інтерактивних комплексів, усього, од 6200
3 них
проекторів та інтерактивних дошок 6210
проекторів з інтерактивним модулем 6220
інтерактивних дисплеїв 6230
Кількість засобів візуалізації (без інтерактиву), усього, од 6300
з них
проекторів 6310
телевізорів 6320
інше 6330
Кількість принтерів, од 6400 5
Швидкість фіксованого широкосмугового доступу до
Інтернет:
(рядки 6510-6540 необхідне позначити 1 або 2) 6500 X
до 10 Мбіт/с
1 - так; 2 - ні 6510 2
від 10 до 30 Мбіт/с
1 - так; 2 - ні 6520 2
від 30 до 100 Мбіт/с
1 - так; 2 - ні 6530 1
100 і більше Мбіт/с
1 - так; 2 - ні 6540 2
Швидкість безпроводового широкосмугового доступу до
Інтернет:
(рядки 6610-6640 необхідне позначити 1 або 2) 6600 X
до 10 Мбіт/с
1 - так; 2 - ні 6610 2
від 10 до 30 Мбіт/с
1 - так; 2 - ні 6620 2
від 30 до 100 Мбіт/с
1 - так; 2 - ні 6630 2
100 і більше Мбіт/с
1 - так; 2 - ні 6640 2
^ е //о с ^ /________________
Місце підпису керівника^Йсновпика) та/або особи, (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
відповідальної за достовірність наданої інформації
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
телефон: 05348 4-42-43 факс: __________________________ електронна пошта: сЬеЬтк@ йтаі1.сот
аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022

Recommandé

20-21.pdf20-21.pdf
20-21.pdfgorobchenko
11 vues22 diapositives
19-20.pdf19-20.pdf
19-20.pdfgorobchenko
80 vues10 diapositives
21-22.pdf21-22.pdf
21-22.pdfgorobchenko
6 vues23 diapositives
2020.pdf2020.pdf
2020.pdfgorobchenko
81 vues3 diapositives
2019.pdf2019.pdf
2019.pdfgorobchenko
79 vues3 diapositives

Contenu connexe

2021.pdf

  • 1. 85-к Ра§е 1 оГ6 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 17 травня 2021 року № 536 Звітність ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА 2021 РІК Подають: Термін подання юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, структурні підрозділи юридичних осіб, фізичні особи - підприємці, основним видом діяльності яких є освітня діяльність у сфері дошкільної освіти - Державній наукова установа «Інститут освітньої аналітики» не пізніше, ніж 28 лютого року, наступного за звітним Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики» - Міністерству освіти і науки України не пізніше, ніж 01 квітня року, наступного за звітним ФОРМА № 85-К (річна) за погодженням з Держстатом Респондент: Найменування / Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності): Заклад дошільної освіти "Чебурашка" Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області Місцезнаходження / Місце проживання: 39800, 5310200000, Полтавська обл., м. Горішні Плавні (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, пр-т Героїв Дніпра, буд. 29 N° будинку/корпусу, № квартири/офісу) Розділ А. Загальна інформація „ ________________________ ______________ (необхідно позначити V) Тип закладу Вид закладу Заклад на кінець звітного року Заклад засновано на власності Тип респондента дитячий садок - 1 □ ясла-садок - 2 [у] ясла - 3 □ інший - 4 □ загального розвитку - 1 [V ] комбінований - 2 □ сімейний - 3 □ санаторний - 4 □ спеціальний - 5 □ працює - 0 [у] не працює з причин: перебуває на капітальному ремонті - 1 □ непридатний для цільового використання - 2 □ інше - 3 □ державній -1 □ комунальній - 2 [у] приватній - 3 □ корпоративній - 4 □ юридична особа - 1 [у] відокремлений підрозділ юридичної особи - 2 □ структурний підрозділ юридичної особи - 3 □ фізична особа - підприємець - 4 □ аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
  • 2. 85-к Ра§е 2 оГ6 Розділ І. Кількість дітей у закладі на кінець звітного року Код рядка Кількість дітей у закладі ---------- 3 них, кількість дітей, усього з них дівчатка охоплених соціально- педагогічним патронатом А Б 1 2 3 Усього 1000 139 65 у тому ЧИСЛІ у ВІЦІ до 1 року 1100 X від 1 року до 2 років 1200 7 3 X від 2 до 3 років 1300 15 6 X 3 роки і старше 1400 117 56 з них діти, яким до 1 вересня наступного за звітним року виповниться 5 років 1410 38 18 6 років 1420 33 13 7 років 1430 3 1 Із рядка 1000: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 1500 діти з інвалідністю 1610 діти з особливими освітніми потребами з них: 1620 X в інклюзивних групах 1630 X в спеціальних групах 1640 X в санаторних групах 1650 X в групах загального типу 1660 X діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи 1700 діти з числа внутрішньо переміщених осіб 1800 1 діти учасників бойових дій 1900 1 аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
  • 3. 85-к Ра§е 2 оГ6 Розділ І. Кількість дітей у закладі на кінець звітного року Код рядка Кількість дітей у закладі ---------- 3 них, кількість дітей, усього з них дівчатка охоплених соціально- педагогічним патронатом А Б 1 2 3 Усього 1000 139 65 у тому ЧИСЛІ у ВІЦІ до 1 року 1100 X від 1 року до 2 років 1200 7 3 X від 2 до 3 років 1300 15 6 X 3 роки і старше 1400 117 56 з них діти, яким до 1 вересня наступного за звітним року виповниться 5 років 1410 38 18 6 років 1420 33 13 7 років 1430 3 1 Із рядка 1000: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 1500 діти з інвалідністю 1610 діти з особливими освітніми потребами з них: 1620 X в інклюзивних групах 1630 X в спеціальних групах 1640 X в санаторних групах 1650 X в групах загального типу 1660 X діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи 1700 діти з числа внутрішньо переміщених осіб 1800 1 діти учасників бойових дій 1900 1 аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
  • 4. 85-к Розділ II. Наявність дітей у групах і місць на кінець звітного року А Код рядка Б Кількість дітей, осіб Кількість груп, од Кількість місць, од усього 1 3 них у віці 3 роки і старше 2 усього 3 з них для дітей у віці 3 роки і старше 4 усього 5 3 них для дітей У віці 3 роки і старше 6 Усі види груп у тому Ч И С Л І санаторні групи 2000 2100 X 9 5 243 156 з них для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу 2110 хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання 2120 захворюваннями серцево-судинної системи 2130 захворюван нями ендокринної системи хворобами органів травлення 2140 9 1 психоневрологічними захворюваннями іншими захворюваннями 2160 2170 спеціальні групи з них для дітей 3 порушенням: слуху мови зору інтелекту 2200 2210 2220 2230 2240 опорно-рухового апарату затримкою психічного розвитку інклюзивні групи групи короткотривалого перебування 2250 2260 2300 2400 X групи з цілодобовим перебуванням дітей 2500 аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
  • 5. 85-к Ра§е 4 оГ6 Розділ III. Кількість працівників закладу на кінець звітного року Код рядка Облікова кількість штатних працівників, осіб Кількість посад, од усього з них за штатним розписом фактично зайнятих жінки особи у віці особи, які мають освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень) до 35 років 36- 60 років 61 рік і старше молодший бакалавр, молодший спеціаліст бакалавр, спеціаліст, магістр А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Усього 3000 41 39 15 19 7 14 22 56,00 56,00 у тому Ч И С Л І педагогічний персонал 3100 20 20 9 11 4 14 24,65 24,65 з них директори 3101 1 1 1 1 вихователі 3102 15 15 9 6 3 10 вихователі-методисти 3103 1 1 1 1 практичні психологи 3104 1 1 1 1 соціальні педагоги 3105 асистенти вихователів в інклюзивних групах 3106 інструктори 3 фізкультури 3107 музичні керівники 3108 2 2 2 1 1 керівники гуртків 3109 інший педагогічний персонал 3150 з них корекційні педагоги у складі: 3151 логопеди 3152 тифлопедагоги 3153 дефектологи 3154 сурдопедагоги 3155 медичний персонал 3200 1 1 1 1 1,50 1,50 технічний персонал 3300 20 18 5 8 7 9 8 29,85 29,85 із рядка 3100: - жінки 3400 X 4 14 X - підвищили кваліфікацію з підтримки дітей з особливими освітніми потребами 3500 Розділ IV. Розподіл дітей у групах за мовами виховання на кінець звітного року Назва мови Код рядка Кількість дітей, осіб А Б 1 Усі мови виховання 4000 139 у тому числі українська 4010 139 російська 4020 англійська 4030 болгарська 4040 кримсько-татарська 4050 молдовська 4060 німецька 4070 польська 4080 румунська 4090 словацька 4100 угорська 4110 інша 4120 аЬоиі:Ь1апк 13.01.2022
  • 6. 85-к Ра§е 5 оГ6 Розділ V. Відомості про матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти кінець звітного року К од рядка Кількісне значення/ обране значення А Б 1 Проектна потужність закладу, місць 5000 243 Чи здається частина площі в оренду (необхідне позначити 1 або 2) 1 - так; 2 - ні 5010 2 Тип приміщень закладу - власні; 2 - орендовані; 3 - частково орендовані 5020 1 Чи є в закладі: (рядки 5030-5070; 5090-5130 необхідне позначити 1 або 2) Власна територія для організації прогулянок на свіжому повітрі 1 - так; 2 - ні 5030 1 М узична зала 1 - так; 2 - ні 5040 1 Ф ізкультурна зала 1 - так; 2 - ні 5050 1 Ресурсна кімната 1 - так; 2 - ні 5060 2 Басейн 1 - так; 2 - ні 5070 2 Опалення 1 - централізоване або індивідуальне опалення; 2 - пічне 5080 1 Каналізація 1 - так; 2 - ні 5090 1 Водогін 1 - так; 2 - ні 5100 1 з гарячою водою 1 - так; 2 - ні 5101 1 Пандуси та поручні 1 - так; 2 - ні 5110 1 Ліфти (підйомники) 1 - так; 2 - ні 5120 2 Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб з інвалідністю 1 - так; 2 - ні 5130 2 Кількість поверхів в основній будівлі закладу, од 5140 2 Д о якого поверху є безпереш кодний доступ осіб 3 інвалідністю 1 - перший; 2 - другий; 3 - третій 5150 1 Кількість окремих будівель, од 5160 1 з них потребують капітального ремонту 5161 перебувають в аварійному стані 5162 аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
  • 7. 85-к Ра§е 6 6 Розділ VI. Відомості про використання сучасних інформаційних технологій на кінець звітного року Код рядка Кількісне значення/обране значення А Б 1 К іл ьк іс ть комп’ ютерів у закладі, усього, од. 6100 6 з них придбано за кошти бю дж ету 6110 6 не працюють 6120 термін придбання становить понад 5 років 6130 використовуються в управлінсько-господарській діяльності 6140 3 підключено до Інтернет 6150 6 підключено до М -Р і 6160 Кількість портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків, од 6170 Кількість планшетів, од 6180 Кількість інтерактивних комплексів, усього, од 6200 3 них проекторів та інтерактивних дошок 6210 проекторів з інтерактивним модулем 6220 інтерактивних дисплеїв 6230 Кількість засобів візуалізації (без інтерактиву), усього, од 6300 з них проекторів 6310 телевізорів 6320 інше 6330 Кількість принтерів, од 6400 5 Швидкість фіксованого широкосмугового доступу до Інтернет: (рядки 6510-6540 необхідне позначити 1 або 2) 6500 X до 10 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні 6510 2 від 10 до 30 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні 6520 2 від 30 до 100 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні 6530 1 100 і більше Мбіт/с 1 - так; 2 - ні 6540 2 Швидкість безпроводового широкосмугового доступу до Інтернет: (рядки 6610-6640 необхідне позначити 1 або 2) 6600 X до 10 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні 6610 2 від 10 до 30 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні 6620 2 від 30 до 100 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні 6630 2 100 і більше Мбіт/с 1 - так; 2 - ні 6640 2 ^ е //о с ^ /________________ Місце підпису керівника^Йсновпика) та/або особи, (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) відповідальної за достовірність наданої інформації (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) телефон: 05348 4-42-43 факс: __________________________ електронна пошта: сЬеЬтк@ йтаі1.сот аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022