Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Rancangan Pengajaran HarianMata pelajaran    : SainsKelas        : 2ITarikh        : 10 November 2011Mas...
KPD3026: Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran 2                            1  Fasa    Isi ...
KPD3026: Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran 2                           2 Fasa    Isi ka...
KPD3026: Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran 2                        3 Fasa    Isi kandungan...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

RPH Makro Pengajaran

2 585 vues

Publié le

Publié dans : Spirituel, Technologie
 • Soyez le premier à commenter

RPH Makro Pengajaran

 1. 1. Rancangan Pengajaran HarianMata pelajaran : SainsKelas : 2ITarikh : 10 November 2011Masa : 4:30p.m.-5:00p.m.Bilangan murid : 42 orangBidang pelajaran : Sains dalam kehidupan harianObjektif pembelajaran : Membezakan aksi tolakan dan aksi tarikan.Hasil pembelajaran : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat: A) Menguasai isi kandungan  Murid-murid dapat membezakan aksi tolakan dan aksi tarikan. B) Membina Kemahiran Saintifik, Berfikir Dan Strategi Berfikir  Murid-murid boleh menkategorikan gambar pergerakan kepada aksi tolakan, aksi tarikan ataupun aksi tolakan dan tarikan. C) Mengamalkan sikap Saintifik dan Nilai Murni  Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Bahan, peralatan dan bahan sumber: Persembahan power point (http://www.slideshare.net/gracehor/persembahan-power-point) Manila kad Gambar-gambar aksi tolakan, aksi tarikan serta aksi tolakan dan tarikan Gunting PerekatPengetahuan sedia ada: Murid-murid selalu menggunakan aksi tolakan dan aksi tarikan untuk melakukan aktiviti kehidupan harian masing-masing.
 2. 2. KPD3026: Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran 2 1 Fasa Isi kandungan Aktiviti guru Aktiviti murid CatatanPermulaan/ Mengenal pasti 1.Guru meminta dua pasang 1. Murid memberikan perhatian Teknik:mencungkil aksi tarikan dan murid berdiri di hadapan kelas. dan memerhatikan apa yang Penyoalan idea aksi tolakan 2. Guru meminta semua murid akan dilakukan oleh rakan seluruh kelas (3 minit) perhatian apa yang akan sekelasnya. dilakukan oleh dua pasangan ini 2. Murid menjawab soalan yang 3.Guru meminta sepasang dikemukakan oleh guru. murid menolak antara satu sama Jawapan: lain manakala pasangan yang Kumpulan A menolak antara satu lagi menarik anrata satu satu sama lain manakala sama lain. kumpulan B menarik antara 4.Guru mengemukakan soalan satu sama lain. Soalan : Apakah yang sedang dilakukan oleh kumpulan A dan kumpulan B? 3.Guru mengemukakan tajuk pembelajaran.Langkah 1 Memahami 1.Guru menerangkan istilah 1.Murid-murid memberikan Teknik:(12 minit) istilah tolakan tolakan dan tarikan dengan perhatian terhadap penerangan Penerangan dan tarikan lalu persembahan power point. guru dan memerhatikan dengan mengenali aksi 2.Guru memaparkan contoh persembahan power point yang contoh tolakan dan aksi gambar aksi tolakan dan aksi ditayangkan oleh guru. tarikan untuk meningkatkan tarikan 2. Murid-murid melakukan aksi Bahan: kefahaman murid. tolakan dan aksi tarikan dalam Persembahan Contoh: bilik darjah. power point sepak bola (aksi tolakan) mencabut rumput (aksi tarikan) 3.Guru meminta murid bersama-sama melakukan aksi tolakan ataupun aksi tarikan.
 3. 3. KPD3026: Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran 2 2 Fasa Isi kandungan Aktiviti guru Aktiviti murid CatatanLangkah 2 Dapat 1.Guru membahagikan murid 1.Murid-murid duduk dalam Strategi:( 7 minit) menkategorikan kepada 7 kumpulan, setiap kumpulan masing-masing. Belajar gambar-gambar kumpulan mempunyai 6 orang 2.Murid memberi perhatian secara pergerakan murid. semasa guru menerangkan cara kumpulan kepada tiga 2.Guru menerangkan cara menjalani aktiviti kumpulan. kumpulan menjalani aktiviti kumpulan. 3.Setiap kumpulan mendapatkan Nilai murni: Caranya: bahan daripada guru. Bekerjasama Setiap kumpulan diminta Push (tolakan) 4.Murid bekerjasama untuk Menghargai menkategorika gambar-gambar Pull (tarikan) pergerakan lalu menggunting menyiapkan kerja kumpulan masa serta melekatkannya di tempat Push and Pull dalam tempoh masa yang yang sesuai. (tolakan dan ditetapkan. Bahan: 3.Guru mengedarkan bahan- tarikan) Manila kad bahan kepada setiap kumpulan. Perekat 4.Guru memberikan masa lima Gunting minit untuk menyiapkan kerja kumpulan ini. Gambar- gambar aksi 5.Guru memantau sambil memberi bimbingan kepada tolakan dan murid. aksi tarikanLangkah 3 Perbentangan 1. Guru meminta seorang wakil 1.Wakil murid daripada setiap Nilai murni:( 5 minit) hasil kerja daripada setiap kumpulan kumpulan bergilir-gilir keluar ke Berani kumpulan bergilir-gilir keluar ke hadapan hadapan bilik darjah untuk masing-masing kelas untuk membentangkan membentangkan hasil kerja hasil kerja kumpulan masing- kumpulan masing-masing. masing. 2.Murid diberi bimbingan atau 2.Guru membuat perbincangan tunjuk ajar yang bersesuaian jika bersama dengan murid. terdapat sebarang kesilapan. 3.Guru memberi bimbingan dan tunjuk ajar yang bersesuaian kepada murid yang berlakukan kesilapan.
 4. 4. KPD3026: Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran 2 3 Fasa Isi kandungan Aktiviti guru Aktiviti murid NotaPenutup Rumusan 1.Guru menanya soalan bagi 1. Murid mengimbas kembali Strategi:( 3 minit) pembelajaran murid untuk mengimbas sambil mengulangkaji tajuk Mengimbas kembali sambil mengulangkaji pembelajaran hari ini dengan kembali pembelajaran hari ini. menjawab soalan yang 2.Guru membuat rumusan dikemukakan oleh guru. terhadap pembelajaran hari ini 2.Murid-murid membuat bersama dengan para murid. rumusan terhadap pembelajaran hari ini dengan guru.

×