Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Navigácia na webe je
hodnotiaci faktor na
Googli (štúdia)
Tibor Peták, Gradeta.sk
Navigácia je hodnotiaci faktor
Niečo o prezentácii
Catchy: Ako zvýšiť organickú návštevnosť vybraných stránok o 40 %?
Cont...
INTERNÁ
NAVIGÁCIA
Štúdia
Navigácia je hodnotiaci faktor
Čo chceme zistiť?
Platí, že ak nejakú podstránku webu naodkazujeme zo stránky s vysokým
Pag...
Navigácia je hodnotiaci faktor
Ako to chceme zistiť?
Hypotéza: Mala by existovať korelácia medzi tým, na koľko preklikov o...
KORELÁCIE
Štúdia
Navigácia je hodnotiaci faktor
Čo k tomu potrebujeme?
Má náhodne rozložené cielenie kľúčových slov a kvalitu obsahu.
Má ve...
Navigácia je hodnotiaci faktor
Korelácia - počet preklikov (-0,25)
Korelácia medzi počtom zobrazení z Google Search Consol...
Navigácia je hodnotiaci faktor
Korelácia - počet interných odkazov (0,23)
Korelácia medzi počtom zobrazení z Google Search...
Navigácia je hodnotiaci faktor
Je to veľa alebo málo?
Veď -0,25 a 0,23 sú slabé korelácie! Pri 200 hodnotiacich faktoroch?...
Navigácia je hodnotiaci faktor
Alternatívne vysvetlenia alebo
korelácia nie je kauzalita
Nasledovné sa neukázali ako primá...
EXPERIMENTY
Štúdia
Navigácia je hodnotiaci faktor
Posunutím 16 stránok na level 1 sa organická návštevnosť daných stránok zvýšila o
40%
4 týž...
Navigácia je hodnotiaci faktor
Posunutím článkov o jeden level nižšie sa organická návštevnosť magazínu znížila
o 30%
4 tý...
Navigácia je hodnotiaci faktor
Zmena koša odkazovaných stránok pred a po 01.09.2018
4 týždne, kým sa efekt prejavil, 3-4 m...
ČO Z TOHO
VYPLÝVA?
Štúdia
Navigácia je hodnotiaci faktor
Dôležité hlbšie vnorené stránky by ste mali naodkazovať z úvodnej stránky.
Hľadanejšie strá...
Navigácia je hodnotiaci faktor
Že by ste mali všetko naodkazovať z úvodnej stránky.
Že by ste mali držať počet levelov v š...
ĎAKUJEM ZA
POZORNOSŤ
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

Tibor Peták: Navigácia na webe je hodnotiaci faktor na Googli

Télécharger pour lire hors ligne

Štúdia sa snaží odpovedať na to, nakoľko dôležitý hodnotiaci faktor na Googli je interná distribúcia PageRanku. Či platí, že stránky, ktoré sú na viac preklikov od stránky s najvyšším PageRankom (väčšinou úvodná stránka), majú menšiu viditeľnosť na Googli a naopak.

Tibor Peták: Navigácia na webe je hodnotiaci faktor na Googli

 1. 1. Navigácia na webe je hodnotiaci faktor na Googli (štúdia) Tibor Peták, Gradeta.sk
 2. 2. Navigácia je hodnotiaci faktor Niečo o prezentácii Catchy: Ako zvýšiť organickú návštevnosť vybraných stránok o 40 %? Controversial: Sitemap.xml indexácia je vám nanič! True: Zdá sa, že navigácia na webe je hodnotiaci faktor na Googli. Odvážne tvrdenie plynie z toho, že John Mueller z Googlu to hovoril tiež :) „your homepage is generally the strongest page on your website... If it takes one click to get to a page from the home page, then Google would consider the page more important. Therefore it would be given more weight in search results. On the other hand, Google would see a page as being less important if it takes several clicks to visit after landing on the site’s home page.“ Intro Alternatívne názvy tejto prezentácie:
 3. 3. INTERNÁ NAVIGÁCIA Štúdia
 4. 4. Navigácia je hodnotiaci faktor Čo chceme zistiť? Platí, že ak nejakú podstránku webu naodkazujeme zo stránky s vysokým PageRankom (väčšinou úvodná stránka), „preleje sa“ na ňu viac PageRanku a získa lepšiu viditeľnosť vo výsledkoch Googlu? Štúdia Záleží na internom PageRanku?
 5. 5. Navigácia je hodnotiaci faktor Ako to chceme zistiť? Hypotéza: Mala by existovať korelácia medzi tým, na koľko preklikov od úvodnej stránky je daná stránka a medzi tým, akú má viditeľnosť vo výsledkoch Googlu. Hypotéza: Mala by existovať korelácia medzi tým, ako často je stránka odkazovaná z iných stránok webu a medzi tým, akú má viditeľnosť vo výsledkoch Googlu. Štúdia Pomocou korelácií: Pomocou experimentov: Hypotéza: Ak z úvodnej stránky naodkazujeme podstránky, ktoré boli pred tým na viac preklikov od úvodnej stránky, mali by získať vyššiu viditeľnosť na Googli. Hypotéza: Ak posunieme stránky na viac preklikov od úvodnej stránky, klesne im organická návštevnosť.
 6. 6. KORELÁCIE Štúdia
 7. 7. Navigácia je hodnotiaci faktor Čo k tomu potrebujeme? Má náhodne rozložené cielenie kľúčových slov a kvalitu obsahu. Má veľa vnorení v štruktúre webu. Má prirodzené interné odkazy v textoch. Pomerne vysokú návštevnosť. Pomerne slabé externé faktory – hľadanosť brandu, spätné odkazy, apod. Pomerne silnú úvodnú stránku a málo spätných odkazov na nižšie úrovne. Štúdia Potrebujeme web, ktorý: Takýto web sa mi dostal pod ruku - Moda.sk 7000+ článkov na webe, 10-ky vnorení Skoro žiadne spätné odkazy na nižšie úrovne Neznámy brand 1 mil. zobrazení mesačne
 8. 8. Navigácia je hodnotiaci faktor Korelácia - počet preklikov (-0,25) Korelácia medzi počtom zobrazení z Google Search Console a levelom vnorenia je - 0,25. tzn. čím viac preklikov od úvodnej stránky, tým menší počet zobrazení má stránka na Googli. Po 5. - 6. úrovni sa to správa náhodne. Prečo? Štúdia
 9. 9. Navigácia je hodnotiaci faktor Korelácia - počet interných odkazov (0,23) Korelácia medzi počtom zobrazení z Google Search Console a počtom interných odkazov je 0,23. tzn. čím viac interných spätných odkazov článok má, tým vyšší počet zobrazení na Googli. Po istom počte odkazov to už nerastie. Prečo? Štúdia
 10. 10. Navigácia je hodnotiaci faktor Je to veľa alebo málo? Veď -0,25 a 0,23 sú slabé korelácie! Pri 200 hodnotiacich faktoroch? Je to štatisticky významné zistenie? P hodnota <0,00001 Pre porovnanie iné korelácie so zobrazeniami na Googli: Štúdia
 11. 11. Navigácia je hodnotiaci faktor Alternatívne vysvetlenia alebo korelácia nie je kauzalita Nasledovné sa neukázali ako primárne vysvetlenia týchto korelácií: Môže to byť naopak? Môže počet zobrazení spôsobovať, že je stránka bližšie k úvodnej stránke alebo má viac interných odkazov? Môže to byť tým, že ide o módne články? Teda Google bude vracať novšie články (bližšie k úvodnej stránke) na výrazy ako „dámske svetre móda“. Môže to byť tým, že novšie články sú kvalitnejšie alebo cielia hľadanejšie výrazy, a preto majú lepšie pozície? Štúdia
 12. 12. EXPERIMENTY Štúdia
 13. 13. Navigácia je hodnotiaci faktor Posunutím 16 stránok na level 1 sa organická návštevnosť daných stránok zvýšila o 40% 4 týždne, kým sa efekt prejavil Štúdia Experiment č. 1
 14. 14. Navigácia je hodnotiaci faktor Posunutím článkov o jeden level nižšie sa organická návštevnosť magazínu znížila o 30% 4 týždne, kým sa efekt prejavil Štúdia Experiment č. 2
 15. 15. Navigácia je hodnotiaci faktor Zmena koša odkazovaných stránok pred a po 01.09.2018 4 týždne, kým sa efekt prejavil, 3-4 mesiace, kým sa prejavil naplno Štúdia Experiment č. 3
 16. 16. ČO Z TOHO VYPLÝVA? Štúdia
 17. 17. Navigácia je hodnotiaci faktor Dôležité hlbšie vnorené stránky by ste mali naodkazovať z úvodnej stránky. Hľadanejšie stránky by ste mali naodkazovať z úvodnej stránky. Zo stránok, ktoré získali pomerne veľa externých spätných odkazov, pridajte odkazy na relevantné hlbšie vnorené stránky. Ak pridávate novú stránku (článok/produkt/inzerát), nájdite najrelevantnejšiu staršiu stránku, na ktorú pridáte odkaz na nový článok. Mali by ste odkazovať Najčítanejšie články/Najpredávanejšie produkty vždy podľa kategórie, v ktorej sa nachádzate. Alebo by východzie radenie malo byť podľa ich dôležitosti, napr. produkty podľa predajnosti. Štúdia Čo z toho vyplýva?
 18. 18. Navigácia je hodnotiaci faktor Že by ste mali všetko naodkazovať z úvodnej stránky. Že by ste mali držať počet levelov v štruktúre webu do 5-6. Že by ste mali odkazovať medzi sebou články nezávisle na relevantnosti. Na čo si dávať pozor: Rel next a rel prev do značnej miery ovplyvňujú tieto korelácie smerom dole. Štúdia Čo z toho nevyplýva?
 19. 19. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
 • PetrNachtmann

  Mar. 23, 2019
 • peterolvecky

  Feb. 28, 2019
 • JaniGryllus

  Feb. 28, 2019
 • filippacalaj

  Feb. 28, 2019

Štúdia sa snaží odpovedať na to, nakoľko dôležitý hodnotiaci faktor na Googli je interná distribúcia PageRanku. Či platí, že stránky, ktoré sú na viac preklikov od stránky s najvyšším PageRankom (väčšinou úvodná stránka), majú menšiu viditeľnosť na Googli a naopak.

Vues

Nombre de vues

1 881

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

55

Actions

Téléchargements

17

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

4

×