SharePoint przyszłość i teraźniejszość

Grzegorz Rudno-Rudzinski
Grzegorz Rudno-RudzinskiManaging Partner at UNITY S.A. à Grupa Unity
Cezary Aniśko,[object Object],Technology Advisor | Microsoft,[object Object],„SharePoint przyszłość i teraźniejszość”,[object Object],Grzegorz Rudno-Rudziński,[object Object],Prezes Zarządu | Contium S.A.,[object Object]
Plan prezentacji,[object Object],Przyszłość SharePoint,[object Object],Contium – partner Microsoft,[object Object],Przykłady wykorzystania biznesowego SharePoint,[object Object],EnterpriseContent Management,[object Object],Enterprise 2.0,[object Object],Project Management Information System,[object Object]
Formularze,[object Object],Aplikacje,[object Object],Dokumentacja ,[object Object],elektroniczna,[object Object],XML & Meta Data,[object Object],Schematy & Fotografie,[object Object],Poczta,[object Object],Raporty,[object Object],Wydruki papierowe,[object Object],Grafika, video, audio,[object Object],Strony WWW,[object Object],Fax,[object Object],Email,[object Object],Dokumentacja papierowa,[object Object],Źródła danych,[object Object]
SharePoint przyszłość i teraźniejszość
SharePoint przyszłość i teraźniejszość
Word 2010: Wspólna praca,[object Object],Widzisz kto obecnie edytuje,[object Object],Lista autorów,[object Object]
DiagramyWizualizacja procesów,[object Object]
Dashboardy,[object Object]
Wyszukiwanie bez kompromisów,[object Object],W łatwy sposób podłącz inne źródła,[object Object],Files,[object Object],OpenSearch Federation,[object Object],Web,[object Object],Databases,[object Object],SharePoint,[object Object],Easy to Connect,[object Object],Easy to Build,[object Object],Exchange Server,[object Object],Enterprise Content Mgmt Systems,[object Object],Line of Business Apps,[object Object],Custom Apps,[object Object],Asset Mgmt systems,[object Object],Documentum,[object Object],Indexing Connectors,[object Object],Lotus Notes,[object Object],…,[object Object]
Wyszukiwanie dla każdegoProdukty,[object Object],Szybko, łatwo, wydajnie (za darmo!),[object Object],Kompletna wyszukiwarka intranetowa,[object Object],Bardzo wydajna wyszukiwarka dostępna przez SharePoint,[object Object]
Contium S.A.,[object Object],Blisko  100 pracowników,[object Object],Wdrażamy:,[object Object],MS Office SharePoint Server,[object Object],MS Office Communication Server ,[object Object],MS Commerce Server,[object Object],MS Dynamics CRM,[object Object],Korzystna oferta Windows Web Hoster Program:dzierżawa licencji Microsoft (SPLA),[object Object],www.sharepointdemo.pl,[object Object]
Contium - Pracujemy dla …,[object Object],ponad150klientóww całejPolsce i za granicą,[object Object]
EnterpriseContent Management,[object Object]
EnterpriseContent Management,[object Object],„Enterprise Content Management (ECM) is the technologies used to capture, manage, store, preserve, and deliver content and documents related to organizational processes.,[object Object],ECM tools and strategies allow the management of an organization's unstructured information, wherever that information exists.”,[object Object],Źródło:Microsoft® SharePoint 2007 Technologies. Planning, Design and Implementation. Kevin Laahs, EmerMcKenna, Veli-MattiVanamo. Digital Press, 2008,[object Object]
Kogeneracja S.A. - Zlecenia prac remontowych,[object Object],Branża: energetyka,[object Object],Lokalizacje: 2 zakłady,[object Object],Liczba użytkowników (menedżerowie): 150,[object Object]
Zlecenia prac remontowych: proces / problemy,[object Object],Proces:,[object Object],Problemy biznesowe:,[object Object],Trudności z wypełnianiem zleceń (precyzyjne określenie lokalizacji urządzenia, zakresu prac),[object Object],Trudności śledzeniu statusu zleceń i okresowym raportowaniu,[object Object]
Zlecenia prac remontowych: cele / rozwiązanie,[object Object],Cele biznesowe:,[object Object],Skrócenie czasu potrzebnego na stworzenie zlecenia,[object Object],Wyeliminowanie błędów / łatwiejsze wypełnianie zleceń,[object Object],Usprawnienie śledzenia statusu zleceń / raportowania,[object Object],Rozwiązanie:,[object Object],„Inteligentne” formularze + „baza przykładów”,[object Object],Listy urządzeń / lokalizacji; czynników ryzyka; procedur,[object Object],Automatycznie generowane raporty (Excel Services),[object Object]
Zlecenia prac remontowych: typy dokumentów,[object Object],Polecenia na pracę (PNP),[object Object],Zakres prac,[object Object],Stopień ryzyka,[object Object],Procedury naprawcze (bezpieczeństwo pracy),[object Object],Załączniki:,[object Object],Protokoły zabezpieczeń prac,[object Object],Dopuszczenia do pracy,[object Object],Karty przełączeń,[object Object],Zawieszki,[object Object]
Zlecenia prac remontowych: obieg,[object Object]
Zlecenia prac remontowych,[object Object]
Zlecenia prac remontowych,[object Object]
Zlecenia prac remontowych,[object Object]
Zlecenia prac remontowych,[object Object]
Zarządzanie kontrahentami i przetargami,[object Object]
Enterprise 2.0,[object Object]
Enterprise 2.0,[object Object],Enterprise 2.0 to termin opisujący społecznościowe oprogramowanie używane w środowisku biznesowym. Charakteryzuje się ono dużą elastycznością, oddaje użytkownikom możliwość budowania struktury informacji, w przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań.Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_2.0,[object Object]
Bank Pekao S.A. – projekt komunikacji wewnętrznej,[object Object],Mechanizm forum dyskusyjnego wykorzystujący pełne funkcjonalności MOSS (fora zamknięte, uprawnienia do dyskusji) rozbudowany o dedykowane moduły:,[object Object],[object Object]
 zaawansowany tryb moderacji (blokowanie użytkowników, przenoszenie wątków pomiędzy dyskusjami),
 dedykowany mechanizm wyświetlania dyskusji,
 dedykowany layout graficzny. ,[object Object],Zakres prac obejmował zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji, a następnie stałą asystę doradczą dla Departamentu HR.,[object Object],Liczba użytkowników – 20 000,[object Object]
Kogeneracja S.A. – komunikacja wewnętrzna,[object Object],Portal komunikacji wewnętrznej dla Kogeneracja we Wrocławiu oparty na Microsoft Office SharePoint Server 2007. We wdrożeniu wykorzystane zostały standardowe funkcjonalności  MOSS 2007, CMS oraz oprogramowane zostały funkcjonalności nieoferowane standardowo przez aplikację. ,[object Object],W portalu wdrożony został obieg dokumentów przychodzących i wychodzących, obejmujący:,[object Object],[object Object]
 nadawanie unikatowego numeru,
 wzajemne powiązanie dokumentów. Ponadto wykonane zostały elementy wspomagające komunikację wewnętrzną:,[object Object],[object Object]
 biblioteki dokumentów,
banery informacyjne,
 wiadomości Liczba użytkowników intranetu - 1000,[object Object]
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. ,[object Object],Portal intranetowy oparty na Microsoft Office SharePoint Server 2007 w  4 tygodnie:,[object Object],[object Object]
 Witryna „Dla pracownika” (regulaminy, wnioski, FAQ, handbook)
 Sekcje integracyjne (imprezy działowe, konferencje, spotkania sieci sprzedaży)
 Galeria
 Forum (ogłoszenia, dyskusje ekspertów, po godzinach),[object Object],[object Object]
 Witryny działowe i zespołoweDalsze etapy,[object Object],[object Object]
 integracja procesów z CRM,[object Object]
Grupa Pracuj – szerokie wdrożenie w firmie innowacyjnej,[object Object],Grupa Pracuj jest spółką tworzącą i prowadzącą znane w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej serwisy rekrutacyjne oraz serwis edukacyjny:,[object Object]
  Cele wdrożenia:,[object Object],usprawnienie komunikacji, zarządzania zasobami i dokumentami,[object Object],wprowadzenie elektronicznego obiegu informacji,[object Object],szybki dostęp do obowiązujących standardów i wzorców,[object Object],ułatwiona integracja i proces wdrażania nowych pracowników ,[object Object],kontrola dostępu do danych i zasobów,[object Object],stworzenie kluczowego dla kadry zarządzającej źródła wiedzy,[object Object],przyspieszenie procesów podejmowania decyzji,[object Object],udostępnienie wszystkich kluczowych informacji,[object Object]
1 sur 45

Contenu connexe

Similaire à SharePoint przyszłość i teraźniejszość(20)

SharePoint przyszłość i teraźniejszość