Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1- Uso equitativo: deseño útil para calquera tipo de usuario.
MUSEO PROVINCIAL DE LUGO:                  ...
minusválido e Begoña Consuegra, técnica da Once, falounos das Técnicas de exposición e       unha reflexión profund...
- Eliseo Rubén nos hizo una demostración práctica sobre La tecnología al servicio del  sino la sociedad en general se pr...
lenguaje y recursos técnicos”; i                                    ciació per associa...
- Pedro Lavadok Mugarik gabeko museoez hitz egin zigun. Museoetan minusbaliatuen irisga-       suan sinesten dugu iz...
niques and layout in museums for the blind.                                   In 2007, o...
Maqueta1 Museo Discapacidad
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Maqueta1 Museo Discapacidad

1 129 vues

Publié le

Articulo filosofia de Museo

Publié dans : Technologie, Voyages
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Maqueta1 Museo Discapacidad

 1. 1. 1- Uso equitativo: deseño útil para calquera tipo de usuario. MUSEO PROVINCIAL DE LUGO: 2- Uso flexible: deseño que se adapta as distintas capacidades. CAPACIDADES DIFERENTES 3- Uso intuitivo e sinxelo: uso fácil de comprender. MUSEOS SEN LÍMITES 4- Información perceptible: deseño que transmite a información de forma clara. 5- Tolerancia aos erros: deseño que reduce riscos. Dentro das tarefas que o persoal e os distintos departamentos do Museo Provincial 6- Baixo esforzo físico: deseño que se usa de forma eficaz e cómoda. de Lugo se propuxeron abordar nos últimos anos (practicamente o que levamos andado do 7- O tamaño e o espazo permiten o achegamento, alcance, manipulación e uso do dispositivo século XXI) ocupaba un lugar prioritario o facer deste centro un museo para todos. Non se independentemente da talla, postura ou mobilidade do usuario. trataba tanto de acuñar un slogan como de dar pasos concretos para converter pouco a Con todo isto comprobamos que o Deseño Universal esténdese máis alá de pouco ese obxectivo nunha realidade. cuestións de accesibilidade para converterse en parte integrante da arquitectura, deseño e Sabiamos que eran moitas as barreiras e que tiñamos por diante moito traballo que urbanismo. Un factor, por tanto, o da accesibilidade que xa non o podiamos nin debiamos ver facer, sabiamos moi pouco, na teoría e na práctica, sobre a accesibilidade real nos museos en como algo complementario ao proxecto museográfico e arquitectónico senón como parte xeral e no noso en particular. substancial do mesmo. Era necesario e urxente, daquela, mellorar a accesibilidade global do museo porque No Estado Español tiñamos referentes: eramos conscientes de que moitas persoas (e non me estou a referir só ós colectivos de dis- - O Museo Guggenheim de Bilbao. Posúe o certificado ISO 17001, foi a primeira orga- capacitados) atopaban distintos tipos de barreiras e dificultades á hora de achegarse ó Museo nización do estado en recibir o certificado UNE que acredita un sistema de xestión de accesibil- como visitantes ou usuarios dos seus diferentes servizos. Todo iso requiría asumir con urxencia idade global e a primeira empresa en cumprir os requisitos DELCO. Vai máis alá da eliminación as reivindicacións dos cidadáns e recoñecer as vantaxes de pensar en plural. Era preciso de barreiras arquitectónicas coa modificación do mobiliario, automatización de sistemas e for- analizar os problemas, investigar, solicitar información de primeira man de diferentes colec- mación do persoal. Dispón de visitas guiadas gratuítas para discapacitados e visitas en lingua tivos e tratar de achegar as solucións axeitadas, formular tácticas e estratexias para materi- de signos. alizar con efectos visibles os cambios e as melloras. - O Museo Tiflolóxico da ONCE foi tamén un bo exemplo e os contactos que alí fixe- O meu compañeiro do Departamento de Difusión, Fernando Arribas, (que xa progra- mos fundamentais. Miguel Moreno fixo que visemos o museo con outros ollos. mara anteriormente algún obradoiro para públicos) e eu mesma comezamos, o ano 2002, os - Analizamos datos de accesibilidade doutros museos estatais como o Museo Tyssen primeiros contactos cos colectivos lucenses de discapacidades: Primeiro FAMISLU (Mónica, Bornemisza, o Centro de Arte Reina Sofia, o MARQ, o Museo de Villajoyosa, ...comprobamos José Luis, Miguel...), despois AUXILIA (Fernanda, Aquilino) e tamén Mari Sol que estaba os avances que se tiñan feito en Catalunya, onde 33 museos eran accesibles. daquela dando os primeiros pasos do que posteriormente sería ADIANTE XA... Unha vez valorado o que estaba pasando no estado español cumpría analizar deti- Entre todos tratabamos de buscar solucións técnicas para facer un museo accesible damente a problemática da accesibilidade do noso museo: Dende o ano 1997 podíase acceder e sobre todo entender o lado humano, os problemas reais e mesmo persoais da accesibilidade. pola porta de emerxencia traseira ao museo pero non facer un percorrido completo por todas A súa axuda foi imprescindible e dende aquí quero manifestar o meu agradecemento aos as instalacións. movementos asociativos da discapacidade lucense por axudarnos a afondar na súa prob- O ano 2003 foi o ano europeo da discapacidade, o día 14 de febreiro do 2003 Fer- lemática e a entender o Museo e o mundo coa súa mirada: “Non se ve ben senón co corazón, nando Arribas moderou unha mesa na que participamos o arquitecto que proxectou a o esencial é invisible aos ollos” (O Principiño) ampliación do museo (Antonio González Trigo), o Presidente da Federación de Asociacións de Entón comezamos a procurar información: Necesitabamos saber que Minusválidos físicos de Lugo (nome apelido apelido) e eu mesma na que, baixo o título principios poden seguirse para conseguir museos accesibles. Entramos en contacto co concep- Autodiágnose do Museo Provincial de Lugo demos conta do que detectaramos acompañados to de Deseño Universal, que naceu en EEUU en 1985, creado polo arquitecto, deseñador e por Mónica , Miguel e José Luis e pedimos as opinións do resto das asociacións. usuario de cadeira de rodas Ronal L.Mace, que foi un dos pioneiros en deseño accesible. En Esta mesa redonda celebrouse no marco dunhas Xornadas que titulamos Museos e 1989 fundou o centro de Deseño Universal. Tiñamos que conseguir o deseño de produtos e accesibilidade, na que tamén participaron: medios de maneira que puidesen ser utilizados polo maior numero de persoas sen necesidade - Persoal do CEAPAT para falar de criterios prácticos de autonomía persoal. de adaptación ou deseño especializado. O obxectivo é simplificar a vida de todos facendo que - Miguel Moreno como coordinador do Museo Tiflolóxico da Once co relatorio titula- medios, produtos e comunicacións sexan mais útiles para un maior numero de persoas cun do Un museo accesible para discapacitados. Como visitar un museo e non morrer de aburri- custo adicional baixo ou nulo. mento. Os principios básicos deste concepto son: - Eliseo Ruben fíxonos unha demostración práctica sobre A tecnoloxia ao servizo do
 2. 2. minusválido e Begoña Consuegra, técnica da Once, falounos das Técnicas de exposición e unha reflexión profunda e teño, ao día de hoxe, unha implicación que vai moito máis aló do 1- Uso equitativo: diseño útil para cualquier tipo de usuario. montaxe en museos orientados a cegos. estritamente profesional. MUSEO PROVINCIAL DE LUGO: 2- Uso flexible: diseño que se adapta a las distintas capacidades. - O museo para discapacitados auditivos, sistemas de linguaxe e recursos técnicos foi CAPACIDADES DIFERENTES 3- Uso intuitivo y sencillo: uso fácil de comprender. o titulo da participación de María Pons Sorolla Responsable de Ande e de programas de cre- Este ano 2007 o día da discapacidade, grazas a sensibilidade da Área de Cultura da Deputación de Lugo, o Museo provincial convocou outra xornada de traballo “Capacidades MUSEOS SIN LÍMITES 4- Información perceptible: diseño que transmite la información de forma clara. atividade artística para discapacitados. 5- Tolerancia a los errores: diseño que reduce riesgos. diferentes. Museos sen límites” na que retomamos todos os temas pendentes, asociación por - Pedro Lavado falounos de Museos sen barreiras. Accesibilidade, comunicabilidade Dentro de las tareas que el personal y los distintos departamentos del Museo Provin- 6- Bajo esfuerzo físico: diseño que se usa de forma eficaz y cómoda. asociación, no camiño de írmonos preparando para acometer o novo proxecto museográfico e integración dos discapacitados nos museos. cial de Lugo se propusieron abordar en los últimos años (prácticamente lo que llevamos anda- 7- El tamaño y el espacio permiten el acercamiento, alcance, manipulación y uso del dispositi- sen erros. Estamos a celebrar o 75 aniversario do museo baixo o lema ronsel de futuro… cre- Entre todos formulamos estratexias a curto, medio e longo prazo: A curto prazo xur- do del siglo XXI) ocupaba un lugar prioritario el hacer de este centro un museo para todos. No vo independientemente de la talla, postura o movilidad del usuario. mos nun futuro esperanzador. Dende ese día o Museo Provincial de Lugo conta cunha solución diu unha autoguía para lograr que as persoas con discapacidade puideran percorrer o Museo se trataba tanto de acuñar un eslogan como de dar pasos concretos para convertir poco a Con todo esto comprobamos que el Diseño Universal se extiende más allá de cues- temporal de accesibilidade pola porta principal, un reto que aínda estaba pendente e para o autonomamente, sen depender de ninguén. poco ese objetivo en una realidad. tiones de accesibilidad para convertirse en parte integrante de la arquitectura, diseño y urba- que temos acadar a curto prazo nunha solución definitiva... A medio prazo fixemos nunha primeira fase as rectificacións pertinentes e posibles, Sabíamos que eran muchas las barreras y que teníamos por delante mucho trabajo nismo. Un factor, por tanto, el de la accesibilidad, que ya no podíamos ni debíamos ver como tendo en conta os condicionamentos propios dun edificio histórico: incorporación e rectifi- Esa mesma xornada anunciamos a nosa intención de crear un novo departamento que hacer, sabíamos muy poco, en la teoría y en la práctica, sobre la accesibilidad real en los algo complementario al proyecto museográfico y arquitectónico, sino como parte sustancial cación de ramplas , adaptación e mellora dunha das portas de acceso, colocación dun timbre no organigrama do museo: O Departamento de Accesibilidade e Capacidades diferentes. A museos en general y en el nuestro en particular. del mismo. na entrada principal, redacción dun proxecto arquitectónico de eliminación de barreiras a creación do novo Departamento xa foi aprobada polo pleno da Deputación de Lugo o 26-2- Era necesario y urgente, por lo tanto, mejorar la accesibilidad global del museo por- En el Estado español teníamos referentes: realizar nun futuro inmediato e que inclúe: acceso axeitado pola porta principal, adaptación 2008. Somos o primeiro Museo galego e dos primeiros de todo Estado que conta cun Depar- que éramos conscientes de que muchas personas (y no me estoy refiriendo sólo a los colectivos - El Museo Guggenheim de Bilbao. Posee el certificado ISO 17001. Fue la primera orga- dos servizos hixiénicos, corrección da iluminación de determinadas salas e pezas, supresión de tamento deste tipo, un Departamento que ten como obxectivo preferente prestar unha maior de discapacitados) encontraban distintos tipos de barreras y dificultades a la hora de acercarse nización del Estado en recibir el certificado UNE que acredita un sistema de gestión de accesi- barreiras programáticas... atención á diversidade. Ou o que é o mesmo prestar atención preferente a todos aqueles al Museo como visitantes o usuarios de sus diferentes servicios. Todo eso requería asumir con bilidad global y la primera empresa en cumplir los requisitos DELCO. Va más allá de la A programación de actividades que levamos adiante no ano 2003, Ano colectivos que os mercados do traballo, o consumo, a comunicación, o lecer e a cultura se urgencia las reivindicaciones de los ciudadanos y reconocer las ventajas de pensar en plural. eliminación de barreras arquitectónicas con la modificación del mobiliario, automatización de Europeo da Discapacidade, foi decisiva para sensibilizar ás distintas administracións, incluída a empeñan sempre en deixar á marxe. Pero non para crearmos un gueto asistencial, senón, pola Era preciso analizar los problemas, investigar, solicitar información de primera mano de dife- sistemas y formación del personal. Dispone de visitas guiadas gratuitas para discapacitados y Deputación da que dependemos, sobre esta problemática. O programa elaborado conxunta- contra, por considerarmos que as institucións museísticas deben funcionar como un mecanis- rentes colectivos y tratar de aportar las soluciones adecuadas, formular tácticas y estrategias visitas en lengua de signos. mente por COGAMI, Deputación Provincial de Lugo e Museo Provincial, foi o primeiro que se mo propiciador de xustiza e cohesión social. para materializar con efectos visibles los cambios y las mejoras. - El Museo Tiflológico de la ONCE fue también un buen ejemplo y los contactos que presentou por parte de organismos públicos e asociacións a nivel estatal e deu lugar a un inten- Mi compañero del Departamento de Difusión, Fernando Arribas, (que ya había pro- allí hicimos, fundamentales. Miguel Moreno hizo que viésemos el museo con otros ojos. En definitiva non se trata de que os Museos fagan nada que supere o que a so ano de actividades que tiveron lugar no Museo baixo o lema “Museos e accesibilidade”. gramado anteriormente algún taller para públicos) y yo misma iniciamos, en el año 2002, los - Analizamos datos de accesibilidad de otros museos estatales como el Museo Tyssen Declaración Universal do Dereitos Humanos establece no artigo 27.1: “Cada persoa ten dereito Estas xornadas, nas que se tocaron en profundidade moitos temas, contribuíron a xuízo dos primeros contactos con los colectivos lucenses de discapacidades: Primero FAMISLU (Mónica, Bornemisza, el Centro de Arte Reina Sofía, el MARQ, el Museo de Villajoyosa, ...comprobamos a participar libremente na vida artística e cultural da comunidade” participantes, a crear un marco de reflexión e crítica sobre os problemas que ten cada tipo de José Luís, Miguel...), después AUXILIA (Fernanda, Aquilino) y también Mari Sol que estaba por los avances que se habían hecho en Cataluña, donde 33 museos eran accesibles. discapacidade para a súa integración. Cada mes estivo dedicado a un lema, unha discapaci- Un dereito que as propias Nacións Unidas desenvolve no punto 1.5 do seu programa: aquel entonces dando los primeros pasos de lo que posteriormente sería ADIANTE XA... Una vez valorado lo que estaba pasando en el Estado español era necesario analizar dade e unha asociación. Houbo unha actividade constante de exposicións, conferencias, cur- “os estados membros deben procurar que as persoas con discapacidade teñan a oportunidade Entre todos tratábamos de buscar soluciones técnicas para hacer un museo accesible detenidamente la problemática de la accesibilidad de nuestro museo: Desde el año 1997 se siños e mesas redondas nas que convidamos a participar a recoñecidos expertos estatais e de utilizar ao máximo as súas posibilidades creadoras, artísticas e intelectuais, non só para o y sobre todo entender el lado humano, los problemas reales e incluso personales de la accesi- podía acceder por la puerta de emergencia trasera al museo pero no hacer un recorrido com- locais. O 15 de febreiro, cando remataban as xornadas o Museo xa tiña un timbre adaptado seu propio beneficio senón tamén para o enriquecemento da comunidade. Con este obxecto bilidad. Su ayuda fue imprescindible y desde aquí quiero manifestar mi agradecimiento a los pleto por todas las instalaciones. para uso dos discapacitados, en marzo xa tiñamos unha guía en braille e no mes de xuño xa debe asegurarse o seu acceso ás actividades culturais, se fose posible deben realizarse movimientos asociativos de la discapacidad lucense por ayudarnos a profundizar en su proble- El año 2003 fue el año europeo de la discapacidad, el día 14 de febrero de 2003 Fer- dispoñiamos de guías -intérpretes da linguaxe de signos en colaboración coas asociacións adaptacións especiais para satisfacer as súas necesidades”. mática y a entender el Museo y el mundo con su mirada: “No se ve bien sino con el corazón. Lo nando Arribas moderó una mesa en la que participamos el arquitecto que proyectó la amplia- lucenses. esencial es invisible a los ojos”. (El Principito) ción del museo (Antonio González Trigo), el Presidente de la Federación de Asociaciones de Cando rematou o amplo programa de actividades tomamos unha decisión: no noso Entonces comenzamos a buscar información: Necesitábamos saber qué principios Minusválidos físicos de Lugo (nombre apellido apellido) y yo misma en la que, bajo el título Museo non íamos programar máis actividades para... todas as actividades do Museo serían se pueden seguir para conseguir museos accesibles. Entramos en contacto con el concepto de Autodiagnóstico del Museo Provincial de Lugo dimos cuenta de lo que habíamos detectado accesibles por principio e por sistema, poñendo ao dispor das persoas que o precisasen as axu- Encarnación Lago González Diseño Universal, que nació en EE.UU. en 1985, creado por el arquitecto, diseñador y usua- acompañados por Mónica, Miguel y José Luís y pedimos las opiniones del resto de las asocia- das técnicas e humanas que lles permitisen realizalas. Estamos a traballar niso, tamén na reno- Xerente da Rede Museística Provincial de Lugo rio de silla de ruedas Ronal L.Mace, que fue uno de los pioneros en diseño accesible. En 1989 ciones. vación da nosa páxina web para que sexa accesible a todos os colectivos. fundó el centro de Diseño Universal. Teníamos que conseguir el diseño de productos y medios Esta mesa redonda se celebró en el marco de unas Jornadas que titulamos Museos Avanzamos, paso a paso, porque somos conscientes de que temos obxectivos a de manera que pudieran ser utilizados por el mayor número de personas sin necesidad de y accesibilidad, en la que también participaron: longo prazo polos que non imos deixar de loitar, porque queremos conseguir que a inte- adaptación o diseño especializado. El objetivo es simplificar la vida de todos haciendo que - Personal del CEAPAT para hablar de criterios prácticos de autonomía personal. gración sexa unha realidade e unha esixencia social. Reivindicamos que non só as adminis- medios, productos y comunicaciones sean más útiles para un mayor número de personas con - Miguel Moreno como coordinador del Museo Tiflológico de la ONCE con la exposi- tracións senón a sociedade en xeral, se preocupe, coñeza e reflexione para deseñar un mundo un coste adicional bajo o nulo. ción titulada Un museo accesible para discapacitados. Cómo visitar un museo y no morir de máis doado e agradable para todos. A nivel persoal, coñecín de preto ao colectivo, impúxenme Los principios básicos de este concepto son: aburrimiento.
 3. 3. - Eliseo Rubén nos hizo una demostración práctica sobre La tecnología al servicio del sino la sociedad en general se preocupe, conozca y reflexione para diseñar un mundo más fácil 2- Utilització flexible: disseny que s’adapta a les diferents capacitats. minusválido y Begoña Consuegra, técnica de la ONCE, nos habló de las Técnicas de exposición y agradable para todos. A nivel personal, conocí de cerca al colectivo, me impuse una reflexión MUSEU PROVINCIAL DE LUGO: 3- Utilització intuïtiva i senzilla: utilització fàcil d’entendre. y montaje en museos orientados a ciegos. profunda y tengo, a día de hoy, una implicación que va mucho más allá de lo estrictamente CAPACITATS DIFERENTS 4- Informació perceptible: disseny que transmet la informació de manera clara. - El museo para discapacitados auditivos, sistemas de lenguaje y recursos técnicos profesional. MUSEUS SENSE LÍMITS 5- Tolerància als errors: disseny que redueix riscos. fue el título de la participación de María Pons Sorolla Responsable de ANDE y de programas de 6- Baix esforç físic: disseny que s’utilitza de manera eficaç i còmoda. Este año 2007 en el Día de la discapacidad, gracias a la sensibilidad del Área de Cultu- creatividad artística para discapacitados. Entre les múltiples tasques de què el personal i els diferents departaments del Museu 7- La mida i l’espai permeten l’acostament, l’abast, la manipulació i la utilització del dispositiu ra de la Diputación de Lugo, el Museo provincial convocó otra jornada de trabajo: “Capacida- - Pedro Lavado nos habló de Museos sin barreras. Accesibilidad, comunicabilidad e Provincial de Lugo van decidir ocupar-se aquests darrers anys (pràcticament els anys que ja independentment de la mida, de la postura o de la mobilitat de l’usuari. des diferentes. Museos sin límites”, en la que retomamos todos los temas pendientes, integración de los discapacitados en los museos. hem viscut del segle XXI), ocupava un lloc prioritari aconseguir que aquest centre es convertís Amb tot això vam comprovar que el disseny universal s’estén més enllà de qües- asociación por asociación, con el fin de irnos preparando para acometer el nuevo proyecto Entre todos formulamos estrategias a corto, medio y largo plazo: A corto plazo sur- en un museu per a tothom. No es tractava d’encunyar un eslògan, sinó de dur a terme passes tions d’accessibilitat per esdevenir part integrant de l’arquitectura, del disseny i de l’urbanisme. museográfico sin errores. Estamos celebrando el 75 aniversario del museo bajo el lema “Ron- gió una autoguía para lograr que las personas con discapacidad pudiesen recorrer el Museo concretes per tal que aquest objectiu esdevingués a poc a poc una realitat. L’accessibilitat era, per tant, un factor que ja no podíem ni havíem de veure com quelcom de sel de futuro” (Estela de futuro)… creemos en un futuro esperanzador. Desde ese día el autónomamente, sin depender de nadie. Érem conscients que toparíem amb moltes barreres i que caldria fer molta feina; no complementari al projecte museogràfic i arquitectònic, sinó com a part substancial d’aquest. Museo Provincial de Lugo cuenta con una solución temporal de accesibilidad por la puerta prin- A medio plazo realizamos en una primera fase las rectificaciones pertinentes y posi- sabíem gairebé res, ni en la teoria ni en la pràctica, sobre l’accessibilitat real ni als museus en A l’Estat espanyol teníem alguns referents: cipal, un reto que aún estaba pendiente y para el que hemos conseguido a corto plazo una bles, teniendo en cuenta los condicionamientos propios de un edificio histórico: incorporación general, ni al nostre en particular. - El Museu Guggenheim de Bilbao, que posseeix el certificat ISO 17001, va ser la solución definitiva... y rectificación de rampas, adaptación y mejora de una de las puertas de acceso, colocación de Per tant, era necessari i urgent millorar l’accessibilitat global del museu, perquè érem primera organització de l’Estat a rebre el certificat UNE que acredita un sistema de gestió d’ac- un timbre en la entrada principal, redacción de un proyecto arquitectónico de eliminación de Esa misma jornada anunciamos nuestra intención de crear un nuevo departamento conscients que moltes persones (i no em refereixo només als col·lectius de discapacitats) cessibilitat global i la primera empresa a complir els requisits DELCO. Va més enllà de l’elimi- barreras que se realizará en un futuro inmediato y que incluye: acceso adecuado por la puerta en el organigrama del museo: El Departamento de Accesibilidad y Capacidades diferentes. La trobaven diferents tipus de barreres i de dificultats a l’hora d’apropar-se al museu com a visi- nació de barreres arquitectòniques, amb la modificació del mobiliari, l’automatització de principal, adaptación de los servicios higiénicos, corrección de la iluminación de determinadas creación del nuevo Departamento ya fue aprobada por el pleno de la Diputación de Lugo el 26- tants o usuaris dels seus diferents serveis. Tot plegat feia necessari assumir amb urgència les sistemes i la formació del personal. Disposa de visites guiades gratuïtes per a discapacitats i vis- salas y piezas, supresión de barreras programáticas... 2-2008. Somos el primer Museo gallego y de los primeros de todo el Estado que cuenta con un reivindicacions de la ciutadania i reconèixer els avantatges de pensar en plural. Calia analitzar ites en llenguatge de signes. La programación de actividades que llevamos adelante en el año 2003, Departamento de este tipo, un Departamento que tiene como objetivo preferente prestar una els problemes, investigar, demanar informació de primera mà a diferents col·lectius i intentar - El Museu Tiflològic de l’ONCE també va ser un bon exemple i els contactes que hi Año Europeo de la Discapacidad, fue decisiva para sensibilizar a las distintas administraciones, mayor atención a la diversidad, o lo que es lo mismo, prestar atención preferente a todos aque- aportar les solucions adequades, formular tàctiques i estratègies per materialitzar amb efectes vam fer van ser fonamentals. Miguel Moreno va fer que veiéssim el museu amb uns altres ulls. incluida la Diputación de la que dependemos, sobre esta problemática. El programa elaborado llos colectivos que los mercados de trabajo, el consumo, la comunicación, el ocio y la cultura se visibles els canvis i les millores. - També vam analitzar dades d’accessibilitat d’altres museus estatals, com el Museu conjuntamente por COGAMI, Diputación Provincial de Lugo y Museo Provincial, fue lo primero empeñan siempre en dejar al margen. Pero no para crear un gueto asistencial, sino, al contra- Així, l’any 2002, el meu company del Departament de Difusió, Fernando Arribas (que Tyssen Bornemisza, el Centre d’Art Reina Sofía, el MARQ o el Museu de Villajoyosa, entre d’al- que se presentó por parte de organismos públicos y asociaciones a nivel estatal y dio lugar a un rio, por considerar que las instituciones museísticas deben funcionar como un mecanismo pro- ja havia programat anteriorment algun taller per al públic), i jo mateixa vam establir els primers tres, i vam comprovar els avenços que s’havien fet a Catalunya, on 33 museus eren accessibles. intenso año de actividades que tuvieron lugar en el Museo bajo el lema “Museos y accesibili- piciador de justicia y cohesión social. contactes amb els col·lectius de discapacitats de Lugo: de primer, FAMISLU (Mónica, José Luís, Un cop valorat tot el que estava passant a l’Estat espanyol, calia analitzar amb detall dad”. Estas jornadas, en las que se tocaron en profundidad muchos temas, contribuyeron a jui- Miguel, etc.); després, AUXILIA (Fernanda, Aquilino), així com Mari Sol, que aleshores feia les la problemàtica de l’accessibilitat al nostre museu: des de l’any 1997 s’hi podia accedir per la En definitiva no se trata de que los Museos hagan nada que supere lo que la Declara- cio de los participantes, a crear un marco de reflexión y crítica sobre los problemas que tiene primeres passes del que posteriorment seria ADIANTE XA. porta d’emergència posterior, però no fer un recorregut complet per totes les instal·lacions. ción Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 27.1: “Cada persona tiene cada tipo de discapacidad para su integración. Cada mes estuvo dedicado a un lema, una dis- Entre tots intentàvem buscar solucions tècniques per fer un museu accessible i, L’any 2003 va ser l’Any Europeu de la Discapacitat. El dia 14 de febrer Fernando derecho a participar libremente en la vida artística y cultural de la comunidad”. capacidad y una asociación. Hubo una actividad constante de exposiciones, conferencias, cur- sobretot, per entendre el costat humà, els problemes reals i fins i tot personals de l’accessibili- Arribas va moderar una taula rodona en què vam participar l’arquitecte que va projectar l’am- sillos y mesas redondas en las que invitamos a participar a reconocidos expertos estatales y Un derecho que las propias Naciones Unidas desarrolla en el punto 1.5 de su progra- tat. La seva ajuda va ser imprescindible i des d’aquí vull manifestar el meu agraïment als movi- pliació del museu, Antonio González Trigo; el president de la Federación de Asociaciones de locales. El 15 de febrero, cuando terminaban las jornadas, el Museo ya tenía un timbre adapta- ma: “los estados miembros deben procurar que las personas con discapacidad tengan la opor- ments associatius de la discapacitat de Lugo per haver-nos ajudat a aprofundir en la seva Minusválidos Físicos de Lugo, nombre apellido apellido, i jo mateixa. Amb el títol “Autodiag- do para uso de los discapacitados, en marzo ya teníamos una guía en braille y en el mes de tunidad de utilizar al máximo sus posibilidades creadoras, artísticas e intelectuales, no sólo problemàtica i a entendre el museu i el món amb la seva mirada: “Només s’hi veu bé amb el nóstico del Museo Provincial de Lugo”, hi vam explicar tot el que havíem detectat acompanyats junio ya disponíamos de guías-intérpretes del lenguaje de signos en colaboración con las aso- para su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la comunidad. Con este pro- cor. L’essencial és invisible als ulls” (El petit príncep). per la Mónica, el Miguel i el José Luís, i vam demanar l’opinió de la resta d’associacions. ciaciones lucenses. pósito debe asegurarse su acceso a las actividades culturales, si fuera posible deben realizarse Aleshores vam començar a buscar informació: havíem de saber els principis que es Aquesta taula rodona es va dur a terme en el marc d’unes jornades titulades Cuando finalizó el amplio programa de actividades tomamos una decisión: en nues- adaptaciones especiales para satisfacer sus necesidades”. poden seguir per aconseguir museus accessibles. Així vam entrar en contacte amb el concepte Museos y Accesibilidad, en què també van participar: tro Museo no íbamos a programar más actividades para... Todas las actividades del Museo serí- de disseny universal, que va néixer als EUA el 1985, creat per l’arquitecte, dissenyador i usuari - personal del CEAPAT per parlar de criteris pràctics d’autonomia personal; an accesibles por principio y por sistema, poniendo a disposición de las personas que lo de cadira de rodes Ronald L. Mace, un dels pioners en disseny accessible. El 1989 va fundar el - Miguel Moreno, com a coordinador del Museu Tiflològic de l’ONCE, amb l’exposició precisaran las ayudas técnicas y humanas que les permitiesen realizarlas. Estamos trabajando Centre de Disseny Universal. Calia dissenyar productes i mitjans de manera que poguessin ser “Un museo accesible para discapacitados. Cómo visitar un museo y no morir de aburrimiento”; en eso, también en la renovación de nuestra página Web para que sea accesible a todos los Encarnación Lago González utilitzats pel màxim de persones sense necessitat d’adaptació o de disseny especialitzat. L’ob- - Eliseo Rubén, que va fer una demostració pràctica amb “La tecnología al servicio del colectivos. Gerente de la Red Museística Provincial de Lugo jectiu és simplificar la vida de tothom fent que mitjans, productes i comunicacions siguin més minusválido”, i Begoña Consuegra, tècnica de l’ONCE, que va exposar “Técnicas de exposición Avanzamos, paso a paso, porque somos conscientes de que tenemos objetivos a útils per a més persones amb un cost addicional baix o nul. y montaje en museos orientados a ciegos”; largo plazo por los que no vamos a dejar de luchar, porque queremos conseguir que la integra- Els principis bàsics d’aquest concepte són: - María Pons Sorolla, responsable d’ANDE i de programes de creativitat artística per a ción sea una realidad y una exigencia social. Reivindicamos que, no sólo las administraciones, 1- Utilització equitativa: disseny útil per a qualsevol tipus d’usuari. discapacitats, que va participar amb “El museo para discapacitados auditivos, sistemas de
 4. 4. lenguaje y recursos técnicos”; i ciació per associació, per tal de preparar-nos per escometre el nou projecte museogràfic sense 3- Intuiziozko erabilera eta erraza: ulerterraza den erabilera. - Pedro Lavado, que va exposar “Museos sin barreras. Accesibilidad, comunicabilidad errors. Estem celebrant el 75è. aniversari del museu amb el lema “Ronsel de futuro” [Estela de LUGOKO PROBINTZI MUSEOA: 4- Informazio hautemangarria: informazioa era argian agertzen duen diseinua. e integración de los discapacitados en los museos”. futur]... Creiem en un futur esperançador. Des d’aquell dia el Museu Provincial de Lugo dis- GAITASUN DESBERDINAK 5- Akatsen aurreko tolerantzia: arriskuak txikitzen dituen diseinua. Entre tots vam formular estratègies a curt, mig i llarg termini. posa d’una solució temporal d’accessibilitat per la porta principal, un repte que encara estava MUGARIK GABEKO MUSEOAK 6- Ahalegin fisiko txikia: era eraginkor eta errazean erabiltzen den diseinua. A curt termini va sorgir una autoguia per aconseguir que les persones amb discapac- pendent i per al qual hem aconseguit a curt termini una solució definitiva... 7- Tamainak eta espazioak gailura gerturatzea, honetara iristea, berau manipulatu eta erabilt- itat poguessin recórrer el museu de manera autònoma, sense dependre de ningú. Lugoko Probintzi Museoko langileek eta sail desberdinek azken urteetan (dagoene- zea ahalbidetzen dute, erabiltzailearen neurria, jarrera edo mugikortasuna gorabehera. El mateix dia vam anunciar la nostra intenció de crear un nou departament a l’organ- A mig termini vam realitzar, en una primera fase, les rectificacions pertinents i possi- ko XXI. mendean joandako denbora ia-ia) lantzea proposatu zuten zereginen barruan, zentro Honekin guztiarekin, Diseinu Unibertsala irisgarritasun kontuak baino harantzago doala kon- igrama del museu: el Departament d’Accessibilitat i Capacitats Diferents. La creació del nou bles tenint en compte els condicionaments propis d’un edifici històric: incorporació i rectifi- honetan denontzako museoa egiteak zuen lehentasuna. Kontua ez zen horrenbeste lelo bat proba dezakegu, arkitektura, diseinu eta hirigintzaren parte bilakatzeko. Irisgarritasun fakto- departament ha estat aprovada pel ple de la Diputació de Lugo el 26-2-2008. Som el primer cació de rampes; adaptació i millora d’una de les portes d’accés; col·locació d’un timbre a hartzea, baizik eta helburu hori errealitate bihurtzeko pixkanaka pausoak ematen joatea. rea, beraz, ez genuen proiektu museografiko eta arkitektonikoaren osagarritzat ikusi behar, museu gallec i un dels primers de tot l’Estat que compta amb un departament com aquest; un l’entrada principal, i redacció d’un projecte arquitectònic d’eliminació de barreres que es real- Trabak asko zirela bagenekien eta lan handia genuela aurretik, baina oso gutxi gene- eta ezin genuen hori egin, honen ezinbesteko zatitzat baino. departament l’objectiu preferent del qual és prestar més atenció a la diversitat o, dit altrament, itzarà en un futur immediat i que inclou: accés adequat per la porta principal, adaptació dels kien, teorian eta praktikan, museoetara orokorrean, eta zehazki geurera zegoen benetako iris- Espainiar estatuan aurrekariak genituen: prestar una atenció preferent a tots els col·lectius que els mercats de treball, el consum, la serveis higiènics, correcció de la il·luminació de determinades sales i peces, supressió de bar- garritasunaz. - Bilboko Guggenheim Museoa. 17001 ISO ziurtagiria du. Irisgarritasun orokor kudeaketa siste- comunicació, el lleure i la cultura s’entesten a deixar sempre al marge. Però no per crear un reres programàtiques, etc. Museorako irisgarritasun orokorra hobetzea, beraz, beharrezkoa eta presazkoa da, ma ziurtatzen duen UNE ziurtagiria jaso zuen lehen erakundea izan zen, eta DELCO betebeha- gueto assistencial, sinó perquè considerem que les institucions museístiques han de funcionar La programació d’activitats que vam dur a terme l’any 2003, Any Europeu pertsona askok traba eta zailtasun handiak zituztela baikenekien Museora bisitari gisa zetoze- rrak betetzen lehen enpresa. Traba arkitektonikoak deuseztetik harantzago doa, higiezinen com un mecanisme propiciador de justícia i de cohesió social. de la Discapacitat, va ser decisiva per sensibilitzar les diferents administracions sobre aquesta nean, edota honek eskainitako zerbitzuez baliatzeko erabiltzaile eran. Honek guztiak herrita- eraldaketarekin, sistemen automatizazioarekin eta langileriaren prestakuntzarekin. Doako bisi- problemàtica, inclosa la Diputació de què depenem. El programa, elaborat conjuntament per En definitiva, no es tracta que els museus facin res que superi allò que la Declaració rren eskariak presaz geure gain hartzea eta pluralean pentsatzearen abantailak onartzea ta gidatuak ditu minusbaliatuentzat eta zeinuen lengoian egindako bisitak. COGAMI, la Diputació Provincial de Lugo i el Museu Provincial, va ser el primer a escala estatal Universal dels Drets Humans estableix al seu article 27.1: “Cada persona té dret a participar lli- eskatzen zuen. Beharrezkoa da arazoak aztertzea, ikertzea, elkarteengandik lehen eskuko -ONCEren Museo Tiflologikoa ere adibide ona izan zen, eta han egin genituen kontaktuak, presentat per organismes públics i associacions, i va donar lloc a un intens any d’activitats que urement en la vida artística y cultural de la comunitat”. informazioa lortzea eta konponbide egokiak ematen saiatzea, aldaketak eta hobekuntzak oinarrizkoak. Miguel Morenok museoa beste begi batzuekin ikusarazi zigun. es van dur a terme al museu sota el lema “Museus i accessibilitat”. Segons el parer dels partici- ondorio antzemangarriekin gauzatzeko bideak eta estrategiak lantzea. - Estatuko beste museo batzuen irisgarritasun datuak aztertu genituen, Tyssen Bornemisza Un dret que les pròpies Nacions Unides desenvolupen al punt 1.5 del seu programa: pants, aquestes jornades, en què es van tocar en profunditat molts temes, van contribuir a Zabalpen Saileko nire lankideak, Fernando Arribas, (lehenago publikoentzat tailerren Museoa, Reina Sofia Arte Zentroa, MARQ, Villajoyosa Museoa... esaterako, Katalunian eginda- “Els estats membres han d’intentar que les persones amb discapacitat tinguin l’oportunitat crear un marc de reflexió i de crítica sobre els problemes que té cada tipus de discapacitat per bat programatu zuena) eta nik neuk, 2002. urtean Lugoko minusbaliatuen elkarteekin lehen ko aurrerapenak konprobatu genituen, bertan 33 museo irisgarriak baitziren. d’utilitzar al màxim les seves possibilitats creadores, artístiques i intel·lectuals, no només en a la seva integració. Cada mes va estar dedicat a un lema, a una discapacitat i a una associació. kontaktuak hasi genituen: Lehenik FAMILSU (Mónica, José Luís, Miguel…), gero AUXILIA (Fer- Espainiar estatuan gertatzen ari zena balioztatu ondoren, gure museoaren irisgarritasun ara- benefici propi sinó també per a l’enriquiment de la comunitat. Amb aquest objectiu, cal garan- Hi va haver activitats constants d’exposicions, conferències, cursets i taules rodones, en què nanda, Aquilino) eta baita Mari Sol ere, gerora ADIANTE XA izango zenaren lehen pausoak zoak arretaz aztertzea ezinbestekoa zen: 1997. urtetik museoaren atzeko larrialdi atetik sar tir-los l’accés a les activitats culturals, si fos possible s’han de dur a terme adaptacions especials vam convidar a participar experts estatals i locals de renom. El 15 de febrer, dia que acabaven ematen ari zena garai hartan… zitekeen, baina ez museoko eraikuntzan ibilbide osoa egin. per satisfer-ne les necessitats”. les jornades, el Museu ja tenia un timbre adaptat per als discapacitats; el mes de març ja Denon artean museo irisgarria egiteko konponbide teknikoak bilatzen saiatu ginen, 2003. urtean minusbaliotasunaren europar urtea izan zen, 2003ko otsailaren 14an, Fernando teníem una guia en braille, i el juny ja teníem guies-intèrprets del llenguatge de signes en eta batez ere, irisgarritasunarekin zerikusia duten alde gizatiarra, benetako arazoak eta are Arribas moderatzaile izan zen, Museoaren zabalkutza landu zuen arkitektoa (Antonio Gonza- col·laboració amb les associacions de Lugo. pertsonalak ulertzen. Beraien laguntza ezinbestekoa izan zen, eta hemendik eskerrak eman lez Trigo), Lugoko Munisbaliatu fisikoen Elkarteen Federazioko Presidentea (nombre apellido Quan va acabar l’extens programa d’activitats, vam prendre una decisió: al nostre nahi dizkiet Lugoko minusbaliotasun elkarte mugimenduei, beren arazoetan sakontzen apellido) eta nik neuk parte hartu genuen mahainguruan, eta bertan Lugoko Probintzi Museo- museu no programaríem més activitats per a... Totes les activitats del Museu serien accessibles laguntzeagatik eta Museoa eta mundua beren begiradarekin ulertzen laguntzeagatik: “Ez da aren Autodiagosipean, Monikak, Miguelek, eta Jose Luisek lagunduta antzeman genituenez per principi i per sistema, posant a disposició de les persones que ho necessitessin l’ajuda tèc- ondo ikusten bihotzarekin ez bada. Ezinbestekoa dena ikusezina zaie begiei”. (Printze txikia) konturatu ginen, eta gainontzeko elkarteen iritzia eskatu genuen. Encarnación Lago González nica i humana que els permetés realitzar-les. Hi estem treballant, així com en la renovació de la Orduan informazioa bilatzen hasi ginen: Museo irisgarriak lortzeko, zein pauso Mahainguru hauek Museoak eta irisgarritasuna izenburua jarri genien Jardunaldi batzuen Gerent de la Red Museística Provincial de Lugo nostra pàgina web perquè sigui accessible a tots els col·lectius. jarraitu behar diren jakin behar genuen. Diseinu Unibertsala kontzeptuarekin harremanetan barruan ospatu ziren, eta bertan hauek ere parte hartu zuten: Avancem passa rere passa perquè som conscients que tenim objectius a llarg termi- jarri ginen, 1985ean AEBetan sortutakoa, Ronal L.Mace aulki gurpildunaren arkitektu, diseinat- - CEAPATeko langileak, autonomia pertsonalaren irizpide praktikoez hitz egiteko. ni per als quals no deixarem de lluitar, perquè volem aconseguir que la integració sigui una real- zaile eta erabiltzailearen eskutik, diseinu irisgarriaren aintzindarietako bat izan zena. 1989an - Miguel Moreno, minusbaliatuentzat museo irisgarria izenburua zeraman erakusketarekin, itat i una exigència social. Reivindiquem que no siguin només les administracions, sinó tota la Diseinu Unibertsala zentroa sortu zuen. Ahalik eta jende gehienak egokitzapen edo diseinu ONCEren Museo Tiflologikoaren koordinatzaile gisa. Nola bisitatu museo bat eta ez saiakeran societat en general qui es preocupi, conegui i reflexioni per dissenyar un món més fàcil i agrad- bereizirik gabe erabili ahal izateko moduan produktuak eta bitartekoak diseinatzea lortu behar hil. able per a tothom. Personalment, he conegut de prop el col·lectiu, m’he imposat una reflexió genuen. Helburua denon bizimodua erraztea da, bitartekoak, produktuak eta komunikabide- - Eliseo Rubenek minusbaliatuaren zerbitzupeko teknologiaren inguruko erakustaldi praktikoa profunda i, avui dia, tinc una implicació que va molt més enllà d’allò que és estrictament pro- ak jende kopuru handiagoarentzat erabilgarriagoak izan daitezen, kostu gehigarri baxu edo egin zigun, eta Begoña Consuegrak, ONCEko teknikariak, Itsuei bideratutako museoetan era- fessional. hutsarekin. kusketa eta muntaia teknikez hitz egin zigun. Kontzeptu honen oinarrizko printzipioak honakoak dira: - Entzumen minusbaliatuentzako museoa, lengoaia sistemak eta baliabide teknikoak izan zen L’any 2007, gràcies a la sensibilitat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Lugo, el 1- Bidezko erabilera: edozein erabiltzaile motarentzat diseinu erabilgarria. María Pons Sorollaren hitzaldiaren titulua, ANDEren eta minusbaliatuen sortzailetasun artisti- Museu Provincial va convocar per al Dia de la Discapacitat una altra jornada de treball: “Capaci- 2- Erabilera malgua: gaitasun desberdinei egokitzen zaien diseinua. ko programen arduraduna. dades diferentes. Museos sin límites”, en què vam reprendre tots els temes pendents, asso-
 5. 5. - Pedro Lavadok Mugarik gabeko museoez hitz egin zigun. Museoetan minusbaliatuen irisga- suan sinesten dugu izenburupean. Egun horretatik Lugoko Probintzi Museoak ate nagusian 2. Flexibility in Use: the design accommodates a wide range of abilities. rritasuna, komunikagarritasuna eta integrazioa. barreneko aldi baterako irisgarritasun konponbidea du, oraindik egiteko zegoen erronka, eta PROVINCIAL MUSEUM OF LUGO: 3. Simple and Intuitive Use: use of the design is easy to understand. Denon artean epe motz, ertain eta luzerako estrategiak landu genituen: Epe motze- honetarako, epe motzera behin-betiko konponbidea bilatu dugu... DIFFERENT ABILITIES, 4. Perceptible Information: the design communicates necessary information effectively. ra minusbaliatuek Museoa era autonomoan zeharka zezaten lortzeko autogida sortu zen, Jardunaldi horretan berean, museoaren organigraman sail berria sortzeko gure asmoa iraga- UNLIMITED MUSEUMS 5. Tolerance for Error: the design minimises hazards. inoren dependentziarik gabe. rri genuen: Irisgarritasun eta Gaitasun desberdinen Saila. Sail berria sortze hau Lugoko Aldun- 6. Low Physical Effort: the design can be used efficiently and comfortably. Epe ertainera zuzenketa egoki eta posibleak egin genituen lehen fasean, eraikuntza diaren batzarrak onartu zuen 2008-2-26an. Mota honetako saila duen galiziako lehen Museoa Amongst the tasks that the staff and the different departments at the Provincial 7. Appropriate size and space is provided for approach, reach, manipulation and use regardless historiko baten berezko mugak kontuan hartuz: arranpak jartzea eta zuzentzea, sarbide atee- eta Estatuko lehenetakoa gara, aniztasunari arreta handiagoa jartzea helburu duen Saila, edo Museum of Lugo have set out for themselves in recent years (nearly all of the 21st century so of the user’s body size, posture or mobility. tako bat egokitzea eta hobetzea, ate nagusian txirrina jartzea, trabak kentzeko proiektu arki- gauza bera dena, lan merkatuek, kontsumoak, komunikazioak, aisialdiak eta kulturak behin far), one of the priorities was to make this centre a museum for all. It was not so much a mat- This showed us that Universal Design goes beyond matters of usability to become tektonikoa idaztea, etorkizun hurbilean egingo dena, eta hauek barne izango dituena: ate eta berriz alde batera uzten dituzten talde horiei guztiei lehentasunezko arreta jartzea. Baina ter of creating a slogan as it was of taking specific steps towards making that goal, little by lit- an integral part of the architecture, design and engineering. Accessibility, therefore, was no nagusira sarbide egokia, garbiketa zerbitzuen egokitzapena, areto eta gela zehatzen argizta- ez laguntzarako ghetoa sortzeko, baizik eta alderantziz, museoetako erakundeek justizia eta tle, a reality. longer a factor that we could or should view as complementary to museum and architectural pen konponketa, programazio trabak kentzea... batasun soziala aldezteko mekanismotzat funtzionatu behar dutela uste izateagatik. We knew that there were many obstacles and that we had a lot of work ahead of us; projection, rather as a significant part of it. 2003an, Minusbaliotasunaren Europar Urtea, gauzatu genuen jarduera Azken batean, asmoa ez da Museoek Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalak 27.1 artikuluan we knew very little, in theory and in practice, about the true accessibility of our museums in There are references in Spain: programazioa, administrazio desberdinak arazo honen inguruan sentsibilizatzeko erabakiorra ezartzen duen ezer gainditzea: “Pertsona bakoitzak gizartearen bizimodu artistiko eta kultura- general and of this one in particular. - The Guggenheim Museum in Bilbao. ISO 17001 certified, it was the first organisation izan zen, geure Aldundia barne. COGAMIk, Lugoko Probintzi Aldundiak eta Probintzi Museo- lean libreki parte hartzeko eskubidea du”. It was necessary and urgent, therefore, to improve the museum’s overall accessibili- in the country to receive the UNE certificate for a comprehensive accessibility management sys- ak batera egindako programa, erakunde publikoek eta estatu mailako elkarteek aurkeztu Nazio Batuek berek beren programako 1.5 puntuan garatzen duten eskubidea: “kide diren ty, as we were aware that many people (and I do not mean just groups of people with disabili- tem and the first company to fulfil the DELCO requirements. It goes beyond removing architec- zuten lehen gauza izan zen, eta Museoan gauzatutako jarduera urte sakona ekarri zuten, estatuak pertsona minusbaliatuek beren aukera sortzaile, artistiko eta intelektuala ahalik eta ties) came up against different types of barriers and difficulties when coming to the Museum tural barriers by modifying the furnishings, automating the systems and training the staff. It “Museoak eta irisgarritasuna” izenburupean. Gai ugari sakontasunez jorratu ziren jardunaldi gehien erabiltzeko aukera izan dezaten saiatu behar dira, ez soilik beren onurarako, baizik eta as visitors or users of its different services. All of this required urgently accepting citizens’ offers free guided tours for people with disabilities and tours in sign language. hauek, parte-hartzaileen ustez, minusbaliotasun mota bakoitzak bere integraziorako dituen baita gizartea aberasteko ere. Helburu honetarako, kultur jardueretara sarbidea izan dezaten demands and recognising the benefits of thinking in a plural manner. It required analysing the - The ONCE’s Typhlological Museum was also a good example and the contacts we arazoen inguruko gogoeta eta kritika testuingurua sortzen lagundu zuten. Hilabete bakoitza ziurtatu behar da, eta ahal bada, beren beharrak asetzeko egokitzapen bereziak egin behar problems, researching, requesting first-hand information from different groups and attempt- made there were essential. Miguel Moreno made us look at the museum through different lelo, minusbaliotasun eta elkarte bati eskaini zitzaion. Erakusketa, hitzaldi, ikastaro eta mahai- dira”. ing to reach the appropriate solutions, establishing the tactics and strategies needed to make eyes. inguru jarduera etengabea egon zen, eta hauetan parte-hartzera estatu mailako eta bertako the changes and improvements with clear effects. - We analysed accessibility data from other national museums, such as the Thyssen aditu entzutetsuak gonbidatu genituen. Otsailaren 15ean, jardunaldiak amaitu zirenean, My colleague in the Publications Department, Fernando Arribas (who had already Bornemisza Museum, the Reina Sofía Art Centre, Alicante’s provincial archaeological museum Museoak bazuen zegoeneko minusbaliatuen erabilerara egokitutako txirrina, martxorako conducted public workshops), and I began, in 2002, making our first contacts with groups of “MARQ”, the Villajoyosa Museum, …and we saw the progress made in Catalonia, where 33 bagenuen braillen idatzitako gida eta ekainerako zeinu-lengoaiaren gida-interpreteak ere Encarnación Lago González people with disabilities in Lugo: first FAMISLU (Mónica, José Luis, Miguel...), then AUXILIA (Fer- museums were accessible. bagenituen, Lugoko elkarteekin elkarlanean. Lugoko Probintziako Museo Sarearen Kudeatzailea nanda, Aquilino) and also Mari Sol, who was at the time taking her first steps towards what Once we had determined what was happening in Spain, it was time to analyse the Jarduera programa zabala amaitu zenean erabaki bat hartu genuen: gure Museoan would become ADIANTE XA... accessibility situation at our museum in detail: Since 1997, it was possible to enter through the ez genuen ...-tzako jarduera gehiago programatuko. Museoaren jarduera guztiak hasieran eta Together, we tried to find technical solutions for making a museum accessible and, museum’s emergency door in the back, but not tour all of the facilities completely. sistematikoki trabarik gabeak izango ziren, behar zuten pertsonen eskura laguntza teknikoak especially, to understand the human factor; the real and also personal accessibility problems. The European Year of People with Disabilities was celebrated in 2003. On 14 February eta giza-laguntzak jarrita. Horretan ari gara lanean, eta baita gure web orriaren berrikuntzan Their help was indispensable and I want to take this opportunity to thank Lugo’s associations 2003, Fernando Arribas hosted a roundtable meeting that was attended by the architect who ere, talde guztientzat eskuragarri izan dadin. for people with disabilities for helping us study their problems in depth and look at the Muse- designed the museum expansion (Antonio González Trigo), the Chairman of the Federation of Pausoz-pauso egiten dugu aurrera, epe luzerako helburuak ditugula dakigulako, eta um and the world through their eyes: “It is only with the heart that one can see rightly; what is Associations for People with Physical Disabilities of Lugo (forename surnames) and myself. ez gara horiengatik borrokatzen geldituko, integrazioa errealitate eta eskakizun soziala izan essential is invisible to the eye.” (The Little Prince) During the meeting, titled Provincial Museum of Lugo Self-Diagnosis, we reported on our find- dadin lortu nahi dugulako. Ez soilik administrazioek, baizik eta gizarteak orokorrean, denont- We then began to gather information: we needed to know what principles could be ings, together with Mónica, Miguel and José Luis, and requested feedback from the rest of the zat errazagoa eta atseginagoa izango den mundua diseinatzeko kezka har dezan, ezagutu eta followed to achieve accessible museums. We discovered the Universal Design concept, creat- associations. gogoetan egin. Maila pertsonalean, elkartea gertutik ezagutu nuen, gogoeta sakona ezarri ed in the USA in 1985 by the architect, designer and wheelchair-bound user Ronald L. Mace, This roundtable meeting was held as part of the Seminar title Museums and Acces- nion neure buruari, eta gaurko egunean, soilik profesionala den horretatik askoz harantzago who was one of the pioneers of accessible design. He founded the Center for Universal Design sibility, which was also participated in by: doan inplikazioa dut. in 1989. We needed to design products and environments in such a way as to be usable by all - CEAPAT staff to talk about practical personal autonomy criteria. Aurtengo 2007an, Minusbaliotasunaren egunean, Lugoko Aldundiaren Kultura Sailaren sent- people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialised design. - Miguel Moreno, as co-ordinator of the ONCE’s Typhlological Museum, with a pres- sibilitateari esker, Probintzi Museoak lanerako jardunaldia antolatu zuen: “Gaitasun desberdi- The aim is to simplify life for all by making environments, products and communication as use- entation titled An accessible museum for people with disabilities. How to visit a museum and nak. Mugarik gabeko museoak”, betetzeko dauden gai guztiak berrartzen ditugu, ful as possible for the greatest number of people at little or no additional cost. not die of boredom. elkartez-elkarte, akatsik gabeko proiektu museografiko berria egiteko prestatzen joateko. The basic principles of this concept are: - Eliseo Ruben gave us a practical demonstration of Technology at the service of peo- Museoaren 75. urteurrena ospatzen ari gara, etorkizunerako uhara... etorkizun itxaropent- 1. Equitable Use: the design is useful to any type of user. ple with disabilities and ONCE technician Begoña Consuegra talked about Exhibition tech-
 6. 6. niques and layout in museums for the blind. In 2007, on the Day of People with Disabilities, thanks to the sensitivity of the Provin- - Museums for the hearing impaired, language systems and technical resources was cial Government of Lugo’s Culture Department, the Provincial Museum prepared a new work- the title of the presentation given by María Pons Sorolla, ANDE manager for artistic creativity shop: “Different Abilities, Unlimited Museums” in which we resumed all pending issues, programmes for people with disabilities. association by association, on the path we are preparing to undertake the new museum proj- - Pedro Lavado talked about Museums without barriers. Accessibility, communicabil- ect without mistakes. We will be celebrating the Museum’s 75th anniversary under the title ity and integration of people with disabilities in our museums. “Trail to the Future”… we believe in a future of hope. Since then, the Provincial Museum of Together, we came up with strategies for the short, medium and long term: In the Lugo has a temporary accessibility solution at the main door, a challenge that was still pending, short term, an auto-guide was suggested to help people with disabilities tour the Museum which we have turned into a permanent solution in the short term… independently, without depending upon anyone. At that workshop, we announced our intention of creating a new department at the In the medium term, we established an initial stage for the pertinent and possible Museum: The Department of Accessibility and Different Abilities. The creation of the new rectifications, taking into account the conditioning of a historic building: incorporation and rec- Department has already been approved at the Provincial Government of Lugo’s plenary ses- tification of ramps, adaptation and improvement of one of the entry doors, placement of a sion on 26/2/2008. We are the first Galician Museum and among the first in Spain to establish doorbell at the main entrance, drafting of an architectural project to remove obstacles to be a Department of this type; a Department whose primary mission is to provide better support carried out in the immediate future. The project includes: suitable access through the main for diversity. In other words, it is designed to give priority support to the groups that the door, adaptation of the toilets, correct lighting in certain rooms and on certain pieces, elimina- employment, consumption, communication, leisure and culture markets always insist on tion of programme barriers… ignoring. But the idea is not to create a support ghetto, rather we believe that the museum The activities that we carried out in 2003, the European Year of People institutions must work as a mechanism for providing social justice and cohesion. with Disabilities, was decisive in making the different administrations, including the Provincial Government that we are a part of, aware of these problems. The programme developed joint- In short, the idea is not to have the Museums do anything beyond what the Univer- ly by COGAMI, the Provincial Government of Lugo and the Provincial Museum was the first sal Declaration of Human Rights establishes in article 27.1: “Everyone has the right to freely par- presented by public entities and associations at the national level and led to an intense year of ticipate in the cultural and artistic life of the community”. activities that took place at the Museum under the title “Museums and Accessibility”. These This is a right that the United Nations itself develops in item 1.5 of its programme: seminars, in which a wide variety of subjects were covered, contributed, in the opinion of the “Member States should ensure that persons with disabilities have the opportunity to utilise participants, to creating a framework for critical reflection upon the problems associated with their creative, artistic and intellectual potential to the full, not only for their own benefit, but each type of disability for their integration. Each month was dedicated to a theme, a disability also for the enrichment of the community. To this end, access to cultural activities should be and an association. There was an ongoing activity consisting of exhibitions, conferences, ensured. If necessary, special arrangements should be made to meet their needs”. courses and roundtable meetings in which we invited relevant national and local experts to participate. On 15 February, when the seminars were reaching their conclusion, the Museum already had a doorbell suited to use by people with disabilities, in March we had a Braille guide and in June we had sign language guides-interpreters in collaboration with the associations of Lugo. When the vast programme of activities had come to an end, we made a decision: we Encarnación Lago González would no longer schedule activities at our Museum for… All Museum activities would, in prin- General Manager, Provincial Museum of Lugo ciple and systematically, be accessible, making all technical and human resources available to those who need them to enable them to participate. We are working on that, as well as on renewing our web page so that it is accessible by all groups. We are making progress, step by step, because we are aware that we have long- term objectives that we will continue to fight for, because we want to make integration a real- ity and a social demand. We ask not only the administrations but also society in general to take interest in, get to know and reflect upon designing a world that is more accessible and pleas- ant for all. At a personal level, having gotten to know the group well, I am driven to deep reflection and I am now involved in a way that goes well beyond strictly professional interest.

×