Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

навчання інформатиці у 5 класі

836 vues

Publié le

Матеріали тренінгу

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

навчання інформатиці у 5 класі

 1. 1. НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИЦІ У 5 КЛАСІ Лисенко Т.І. 09.03.2016
 2. 2. Програма для 2-4 класів 2 клас (35 год.) • Комп’ютери та їх застосування. (3 год.) • Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером. (9 год.) • Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. (4 год.) • Історія обчислювальних пристроїв (3 год.) • Об’єкти. Графічний редактор. (8 год.) • Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів. (6 год.) 3 клас (35 год.) • Інформаційні процеси і комп’ютер (9год.) • Файли та папки. Вікна та операції над вікнами. (4 год.) • Пошук даних в Інтернеті. (6 год.) • Робота з презентаціями. (7 год.) • Алгоритми і виконавці. (5 год.) 4 клас (35 год.) • Файл. Папка. Операції над папками і файлами. ( 3 год.) • Опрацювання тексту на комп’ютері. (7 год.) • Графічний редактор. (4 год.) • Безпека дітей в Інтернеті. (5 год.) • Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням. (8 год.) • Робота з презентаціями. (4 год.)
 3. 3. Програми для 5 класу Для дітей, що не вивчали інформатику Для дітей, що вивчали інформатику в 2-4 класах Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси (4 год) Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів (6 год) Основи роботи з комп’ютером (10 год) Цифрові мережні технології (4 год) Графічний редактор (9 год) Текстовий процесор (5 год) Редактор презентацій (9 год) Алгоритми і програми (12 год) Резерв – 3 год Проектна діяльність (4 год) Резервний час (4 год)
 4. 4. Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів • Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі. • Інформаційні процеси та системи. Повідомлення, дані, інформація, шум. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини. • Комп’ютери та їх різновиди. Складові комп’ютерів та їх призначення. • Об’єкти файлової системи (файли, папки, ярлики), операції над ними. • Всього 6 годин • Підручник 5 класу розділ 1, 2 + інформаційні системи та технології (9 клас)
 5. 5. Цифрові мережні технології • Локальна мережа, використання мережевих папок. • Пошук відомостей у мережі Інтернет. • Безпечне користування Інтернетом. • Завантаження даних з Інтернету. • Авторське право. • Критичне оцінювання відомостей, отриманих з Інтернету. • Всього 4 години • Підручник 6 класу розділ 5
 6. 6. Текстовий процесор • Повторення правил уведення, редагування та форматування тексту (символів, абзаців). • Додавання малюнків із файлу та їх форматування. • Додавання, редагування та форматування таблиць. • Сторінки документа та їх форматування. • Підготовка документа до друкування. Друкування документа. • Всього 5 годин • Підручник 6 класу розділ 4
 7. 7. Алгоритми і програми • Середовище описання і виконання алгоритмів. • Лінійні алгоритми. • Алгоритмічна структура розгалуження. • Алгоритми з повтореннями. • Цикли з умовою та цикли з лічильником. • Всього 12 годин • Підручник 6 класу розділ 1 + 7 клас розділ 3 • Онлайн середовища • Code • Blockly
 8. 8. Проектна діяльність • Постановка завдання, планування та виконання проекту. • Публічна презентація проекту. Учень (учениця) уміє: • складати план проекту; дотримуватися створеного плану; • добирати відомості для проекту; • визначати й використовувати програмні середовища та інформаційні технології для реалізації проекту; • підготувати комп’ютерну презентацію проекту; презентувати проект • Всього 4 години + резервний час 4 години • Підручник 7 класу розділ 5
 9. 9. Програма для 5 класу Теми програми Відповідні підручники Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів (6 год) Підручник для 5 класу. Розділи 1, 2 Підручник для 9 класу (2009 року). Розділ 1 Цифрові мережні технології (4 год) Підручник для 6 класу. Розділ 5 Текстовий процесор (5 год) Підручник для 6 класу. Розділ 4 Алгоритми і програми (12 год) Підручник для 6 класу. Розділ 1 Підручник для 7 класу. Розділ 3 Проектна діяльність (4 год) Підручник для 7 класу. Розділ 5 Резервний час (4 год)
 10. 10. Програма для 6 класу Теми нової програми Відповідні підручники Служби та ресурси Інтернету. (7 год) Підручник 7 класу. Розділ 1 Підручник 10 класу (2010 рік). Розділ 4 Створення та використання комп’ютерних презентацій (6 год) Підручник 5 класу. Розділ 4 Підручник 9 класу (ще не існує). Розділ 3 Підручник 10 класу (2010 рік). Розділ 2 Алгоритми і програми (12 год) І. Подійно-орієнтоване програмування ІІ. Вкладені алгоритмічні структури Підручник 8 класу. Розділ 5 Проектна діяльність (5 год) Підручник 8 класу. Розділ 8
 11. 11. Програма для 7 класу Теми нової програми Відповідні підручники Спільне використання інтернет-ресурсів. (4 год) Підручник 9 класу (ще не існує). Розділ 9 Табличний процесор (9 год) Підручник 7 класу. Розділ 4 Підручник 8 класу. Розділ 7 Алгоритми і програми (12 год) Підручник 7 класу. Розділ 2 Підручник 8 класу. Розділ 5 Проектна діяльність (5 год) Підручник 7 класу. Розділ 5 Підручник 8 класу. Розділ 8
 12. 12. Програма для 8 класу Теми нової програми Відповідні підручники Інформаційні системи (10 год) І. Інформаційні процеси ІІ. Засоби реалізації інформаційних процесів Підручник 8 класу. Розділ 1 Підручник 8 класу. Розділ 2 Комп‘ютерна графіка (12 год) Підручник 9 класу (ще не існує). Розділ 8 Опрацювання об’єктів мультимедіа. (8 год) Підручник 8 класу. Розділ 4 Алгоритми і програми. (24 год) Підручник 8 класу. Розділ 5 Підручник 8 класу. Розділ 6 Проектна діяльність. (8 год) Підручник 7 класу. Розділ 5 Підручник 8 класу. Розділ 8
 13. 13. Програма для 9 класу Теми нової програми Відповідні підручники Системне та службове програмне забезпечення (10 год) Підручник 8 класу. Розділ 2 Текстовий процесор (8 год) Підручник 8 класу. Розділ 3 Табличний процесор (12 год) Підручник 8 класу. Розділ 7 Алгоритми і програми. (18 год) Підручник 9 класу (ще не існує). Розділ 6 Створення та публікація веб- ресурсів. (6 год) Підручник 9 класу (ще не існує). Розділ 9 Проектна діяльність. (10 год) Підручник 7 класу. Розділ 5 Підручник 8 класу. Розділ 8
 14. 14. Відсутні у програмі теми Вивчено у 2-4 класі: • Растровий графічний редактор (5 клас, тема 3) • Операційна система (6 клас, тема 2) Не передбачено вивчення: • Інформаційні технології у суспільстві (9 клас, тема 1) • Мережні технології ( 9 клас, тема 2) • Карти знань (9 клас, тема 5) • Редактор публікацій (9 клас, тема 7) • Розв’язування компетентнісних задач (7, 8, 9 клас)

×