Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
DiamondTMKnowledge Management and Personal Development ProgramModül: Soft SkillsEğitimin adı: ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Kanunu...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                       ĠÇĠNDEKĠLER• İş Kanunu• Sözl...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                    Ġġ KANUNUİş Kanunumuz       ...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                  SÖZLEġMELER • SözleĢme türleri: Belirs...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                              BORDRO (Md: 37...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                   FAZLA MESAĠ (Md.41)• Fazla mesai: Haf...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI              HAFTA TATĠLĠ ve GENEL TATĠL ÜCRETĠ (Md: 46-47)•...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                    YILLIK ĠZĠN (Md. 53 – 59) • En az...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                       YILLIK ĠZĠN (Md. 53 – 59)• İş...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                   ÇALIġMA SÜRELERĠ (Md. 63 – 64)• Hafta...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI      ĠġVERENĠN HAKLI NEDENLE SÖZLEġMEYĠ DERHAL FESĠH HAKKI (Md:25)1...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI       ĠġVERENĠN HAKLI NEDENLE SÖZLEġMEYĠ DERHAL FESĠH HAKKI (Md:25)...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI        ĠġVERENĠN Ġġ AKDĠ FESHĠNĠ GEÇERLĠ NEDENE DAYANDIRMASI (Md:...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                    KIDEM VE ĠHBAR TAZMĠNATI• İşyerinde...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                    ARA DĠNLENMESĠ (Md: 68)    • Ama...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                    GSS - GENEL SAĞLIK SĠGORTASI• 01.0...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ (Md: 77 – 89)• İş k...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                                     ...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                       ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI• 600 gün s...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                   ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI• İşsizlik sigorta...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                            KISA NOTLAR• Ulusa...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                             KISA NOTLAR• Katı...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                            KISA NOTLAR• Süt iz...
İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI                        KISA NOTLAR• Özel sağlık s...
İlk Yardım          Ġlginiz için çok teĢekkür ederim!Datum: 13.07.2012      Datei: 550 DIA Diamond Trainin...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

İş Kanunu eğitimim (Yöneticiler için)

1 313 vues

Publié le

İş ve sosyal güvenlik kanunu uygulamalarından bazıların özeti şeklindeki sunumumdur.

Publié dans : Droit
 • Soyez le premier à commenter

İş Kanunu eğitimim (Yöneticiler için)

 1. 1. DiamondTMKnowledge Management and Personal Development ProgramModül: Soft SkillsEğitimin adı: ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Kanunu – Kısa ÖzetEğitici: Hayrettin KÖROĞLU MM Graphia Izmir, 09.04.2012 Supported by: SynGroup All documents of the training and their results are strictly confidential and only for internal use at Mayr-Melnhof Graphia Any distribution of the documents outside of MM Group without owner permission is strictly forbidden.
 2. 2. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI ĠÇĠNDEKĠLER• İş Kanunu• Sözleşmeler ve ihbar süreleri• Bordro• Fazla Mesai• Hafta tatili ve Genel tatil ücretleri• Yıllık izin• Çalışma süreleri• İşverenin haklı nedenle fesih hakkı• İşverenin geçerli bir nedenle fesih hakkı• Kıdem – İhbar tazminatı• Ara dinlenme• GSS (Genel Sağlık Sigortası)• İş Sağlığı ve Güvenliği• İşsizlik Sigortası• Kısa Kısa … Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 2
 3. 3. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI Ġġ KANUNUİş Kanunumuz 1971 / 1475 sayılı 2003 / 4857 sayılıBirinci Bölüm Genel Hükümler/ 1-7. Md.İkinci Bölüm İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi/ 8-31.Md.Üçüncü Bölüm Ücret/ 32-62.Md.Dördüncü Bölüm İşin Düzenlenmesi/ 63-76.Md.Beşinci Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği/ 77-89.Md.Altıncı Bölüm İş ve İşçi Bulma/ 90.Md.Yedinci Bölüm Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi/ 91-97.Md.Sekizinci Bölüm İdari Ceza Hükümleri/ 98-108.Md.Dokuzuncu Bölüm Çeşitli ve Geçici Son Hükümler/ 109-122.MdDatum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 3
 4. 4. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI SÖZLEġMELER • SözleĢme türleri: Belirsiz süreli, belirli süreli sözleşmeler • Deneme süresi: 2 ay – 4 ay • Ġhbar Süreleri: (4857/17 md.)  0 - 6 ay - 2 hafta  6 ay - 1.5 yıl - 4 hafta  1.5 yıl - 3 yıl - 6 hafta  3 yıl ve üzeri - 8 hafta • İhbar tazminatı hesabıDatum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 4
 5. 5. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI BORDRO (Md: 37)• Ücret hesap pusulası düzenlenmesi• Ücretin en çok ¼ ü haczedilebilir. Ancak buna ilaveten nafaka kesilebilir.• Ücret alacaklarında zamanaşımı 5 yıldır.• Fazla mesai hesaplaması: Önceki ayın 26 sı - bu ayın 25 i • Net ücret = Brüt ücret X 0,7159 (% 15 lik vergi dilimi) • Net ücret = Brüt ücret X 0,6734 (% 20 lik vergi dilimi) • Net ücret = Brüt ücret X 0,6139 (% 27 lik vergi dilimi) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU - 2012 BEKAR 66,49 1 Ocak - 30 Haziran 1 Temmuz - 31 Aralık EVLİ + EŞİ ÇALIŞIYOR 66,49 SSK MATRAHLARI EVL İ+ EŞİ ÇALIŞIYOR + 1 ÇOCUK 76,46 Günlük Aylık Günlük Aylık EVL İ+ EŞİ ÇALIŞIYOR + 2 ÇOCUK 86,43SSK TABAN 29,55 886,50 31,35 940,50 EVL İ+ EŞİ ÇALIŞIYOR + 3 ÇOCUK 93,08SSK TAVAN 192,08 5.762,25 203,78 6.113,25 EVLİ + EŞİ ÇALIŞIYOR + 4 ÇOCUK 99,73 GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ EVLİ + EŞİ ÇALIŞMIYOR 79,79 0 10.000 15,0% Sakatlık İndirimi EVLİ + EŞİ ÇALIŞMIYOR + 1 ÇOCUK 89,76 10.000 25.000 20,0% 1. derece 770 TL EVLİ + EŞİ ÇALIŞMIYOR + 2 ÇOCUK 99,73 25.000 88.000 27,0% 2. derece 380 TL EVLİ + EŞİ ÇALIŞMIYOR + 3 ÇOCUK 106,38 88.000 fazlası 35,0% 3. derece 180 TL EVLİ + EŞİ ÇALIŞMIYOR + 4 ÇOCUK 113,03Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 5
 6. 6. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI FAZLA MESAĠ (Md.41)• Fazla mesai: Haftalık 45 saati aşan çalışmadır. Ücreti % 50 zamlıdır• Fazla sürelerle çalıĢma: Normal çalışma 45 saatin altında belirlenmişse, o saat ile 45 saatarasındaki çalışmalardır. Ücreti % 25 zamlıdır• Serbest zaman: Fazla mesai ücreti yerine izin yapılması• İşçiden onay alınması• Yıllık 270 saati geçemez.• Fazla mesai yaptırılmasının yasak olduğu kimseler: 18 yaşını doldurmayanlar, rahatsızlığınıhekim raporuyla belirleyenler, kısmi süreli çalışanlar• Ayrıca gebeler, yeni doğum yapanlar, emziren kadınlar günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz.• Yönetmeliğe göre mutlaka fazla mesai formu düzenlenmeli veimzalanmalı, bir dosyada saklanmalıdır. Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 6
 7. 7. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI HAFTA TATĠLĠ ve GENEL TATĠL ÜCRETĠ (Md: 46-47)• Hafta tatili 24 saattir• Ücretlidir.• Hafta tatili ücretini alabilmek için işgünlerin tamamında çalışmak şarttır.• Aşağıdaki maddeler çalışılmış olarak sayılır: - Kanuni tatil günleri - Evlenmelerde, ana/babanın/eşin/kardeş/çocukların ölümünde 3 günlük izinler - Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinler - Bir haftalık süre içinde kalmak üzere hekim raporları• Genel Tatil ücreti çalışılmazsa o gün ücreti tam, çalışırlarsa ilave bir günlük ücreti ödenir.Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 7
 8. 8. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI YILLIK ĠZĠN (Md. 53 – 59) • En az 1 yıl çalışmış olmak gerekir • Bu haktan vazgeçilemez. • Yıllık ücretli izin süreleri: a) 1 – 5 yıl arası (5 dahil) 14 gün, b) 5 – 14 yıl arası (14 dahil) 20 gün c) 15 yıl ve fazla olanlara 26 gün • Ancak =<18 ve 50 =< 20 gün • Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. • Bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. • Ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmazDatum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 8
 9. 9. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI YILLIK ĠZĠN (Md. 53 – 59)• İşçi yol izni isterse ve belgelerse 4 güne kadar ücretsiz izin verilebilir.• İşveren, izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.• İşçi başka işte çalışamaz. İş Kanunu 25/II-(e) uyarınca fesh. Bağlılık!• İşçi işten ayrıldığında izin hakkı varsa ücreti ödenir.• Yıllık izinler toplu olarak verilebilir.• Yıllık izin kurulu• Yıllık izin bir hafta için 6 gündür Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 9
 10. 10. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI ÇALIġMA SÜRELERĠ (Md. 63 – 64)• Haftalık çalıĢma süresi 45 saattir - 7,5 saat X 6 gün = 45 saat - 9 saat X 5 gün = 45 saat• DenkleĢtirme: 2 aylık sürede, haftalık ortalama çalışma süresi = 45 saat• Telafi çalıĢması: 2 aylık sürede, günde en fazla 3 saat (günlük toplamda 11 saati geçemez vetatil günlerinde yapılmaz)• Postalar haftalık olarak hafta baĢında değiĢtirilir• Posta değiĢiminde en az 11 saat dinlendirilir• Personel kartını evde unutan veya yanında olduğu halde okutmayı unutanlar için yazıyazılması• Vardiya içinde kısa süreli izinlerde, giriş/çıkışlarda mutlaka kartın okutulması• Cep telefonundan mesaj atmak suretiyle izin isteyen veya telefonla hastalığını mazeret olaraköne süren, arkadaşıyla haber gönderip gelmeyeceğini belirtenlerDatum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 10
 11. 11. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI ĠġVERENĠN HAKLI NEDENLE SÖZLEġMEYĠ DERHAL FESĠH HAKKI (Md:25)1-Sağlık Sebepleri;• Kasıt veya içki nedeniyle ardı ardına 3 iş günü / ayda 5 iş gününden fazla devamsızlık• İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasındasakınca bulunduğunun Sağlık Kurulu’nca saptanması durumunda2-Ahlak ve Ġyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri;• İşvereni yanıltması• Şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi / davranışlarda bulunması• İşveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması• Başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması• İşverene/onun aile üyelerinden birisine/başka bir işçiye sataşması• İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ve işyerinde alkollü içki veyauyuşturucu madde bulundurması• İşverenin güvenini kötüye kullanmak• Hırsızlık yapmakDatum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 11
 12. 12. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI ĠġVERENĠN HAKLI NEDENLE SÖZLEġMEYĠ DERHAL FESĠH HAKKI (Md:25)• İşverenin meslek sırlarını ortaya atmak• Bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması• İşyerinde, 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi• Devamsızlığın, ardı ardına 2 iş günü / bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü / bir ayda 3 işgünü olması• İşçinin işini, kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi• İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi• İşyerinin malına, kiraladığı makine/tesisat veya başka eşya ve maddelere verdiği zarar >1 maaş3-Zorlayıcı Sebepler;• İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortayaçıkması4- ĠĢçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın bildirim süreleriniaĢması Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 12
 13. 13. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI ĠġVERENĠN Ġġ AKDĠ FESHĠNĠ GEÇERLĠ NEDENE DAYANDIRMASI (Md:18)İşçi sayısı >=30, kıdemi > 6 ay ve belirsiz süreli sözleşmeli bir işçinin iş sözleşmesinin geçerlibir nedenle feshedilebilmesi için:• İşçinin yeterliliğinden dolayı  Ortalama olarak benzer işi yapandan daha az verimli çalışma  Özelliklerine göre düşük performansa sahip olma  İşe yoğunlaşmanın giderek azalması  İşi gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık  Uyum yetersizliği Savunma /• İşçinin davranışlarından dolayı Ġhtar  İşyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç para istemek  Arkadaşlarını işveren karşı kışkırtmak  İş akışını ve iş ortamını olumsuz yönde etkileyecek şekilde diğer kişilerle muhatap olmak  Sık sık işe geç gelme  İşini aksatarak işyerinde dolaşmak• İşyerin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler  Talep ve siparişin azalması  Ülkede yaşayan ekonomik kriz  Pazar kaybı  Bazı bölümlerin iptal edilmesi  Yeni teknolojinin uygulanması Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 13
 14. 14. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI KIDEM VE ĠHBAR TAZMĠNATI• İşyerinde en az 1 yıl çalışmış olan işçilerin kıdem tazminatına hak kazanması için işsözleşmesinin aşağıdaki nedenlerle sona ermesi şarttır. 1. İşverenin İş Kanunu’nun 25./I, III ve IV numaralı bentlerine göre işten çıkarması 2. İşçinin İş Kanunu’nun, 24. maddesi uyarınca işi bırakması 3. Askerlik 4. Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı için istifa etmesi 5. Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde istifa etmesi 6- İşçinin ölümü. (mirasçılarına ödenir)• Belirli süreli sözleşmenin süresinin sona ermesinde kıdem tazminatı doğmaz.• Kıdem tazminatı hesaplaması (tavan ücret, giydirilmiş ücret, kesintiler, zamanaşımı)• Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacak süreler: Ücretsiz izin, bir defada alınan veihbar süresini 6 hafta geçen istirahat raporları, grev ve lokavtta geçen süreler.•Kıdem tazminatı hesabında çıkartılacak süreler: İhbar süresini 6 hafta geçen istirahatraporları, ücretsiz izin, grev, lokavt, tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler• Avrupa’da kıdem tazminatı – Avusturya modeliDatum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 14
 15. 15. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI ARA DĠNLENMESĠ (Md: 68) • Amaç, işçinin fiziksel ve psikolojik olarak çalışmaya hazırlanması • Süreleri : Vrd./Günlük çalışma süresi Ara Dinlenme <4 saat 15 dk. 4 ve =<7,5 saat 30 dk. >7,5 saat, <11 saat 1 saat =>11 saat, =<13 saat 1,5 saat >=14 saat 2 saat • Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. • Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 15
 16. 16. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI GSS - GENEL SAĞLIK SĠGORTASI• 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup herkes GSS kapsamındadır • Gelir Testi – Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı • Başvuru Formu • Hane ziyaretiGelir Testi 1/3 Asgari Ücret Asgari Ücret 2 X Asgari Ücret 0 295,5 886,5 1773 Primi devlet = 295,5 X %12 = 886,5 X %12 = 1773 X %12 ödeyecek = 35,5 TL = 106,38 TL = 212,76 TL Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 16
 17. 17. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ (Md: 77 – 89)• İş kazasının bildirimi - İşçinin bildirimi  Ramak kala formu (DDS)  Kaza / Olay Formu (DDS) - İşverenin bildirimi  Jandarmaya derhal, Çalışma Bakanlığına 2 işgünü içinde, SGK’na kazadan sonraki 3 işgünü içinde• Sürekli dikkatsiz davranarak iĢ kazasına sebep olmak, iĢin güvenliğini tehlikeyedüĢürmek anlamına gelir.• İşverenler, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde: - İSG Kurulu kurar - İşyeri Hekimi görevlendirir - İş Güvenliği Uzmanı görevlendirir• Risk değerlendirmelerinin yapılması Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 17
 18. 18. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI ĠSG FORMLARI KAZA / OLAY RAPORU Döküman noKaza Tarihi : ……. / …… / 201 …. Yayım tarihiKaza Saati : …………….. Revizyon no Revizyon tarihiKazazedenin Rev.Yap.Syf.NoAdı Soyadı :Departmanı : Tarih:…../……./……Görevi : Saat:……………….Vardiya saati :Kaza anında yaptığı iş : OLAY/EMNİYETSİZ DURUM TESPİT RAPORU Bu rapor olayı yaşayan personel tarafından doldurularak,Emniyet İş güvenliği departmanına gönderilecektir. UCUZ ATLATMA OLAYI MADDİ HASAR OLAYI EMNİYETSİZ DURUMKazaNasıl oldu ? ? Bozuk ve kaygan zemin ? Ekipman arızası ? Kişisel koruyucu kullanmama ? Uygun olmayan tip ve kusurlu dizayn ? Ekipmanın tamamen kullanım ? İzinsiz çalışma ? Yetersiz aydınlatma dışı kalması ? Talimatlara uymama ? Güvensiz veya uygun olmayan malzeme ? Trafik kazası ? Güvensiz çalışma ortamıSebebi nedir? ? Taşeron veya üçüncü şahısların neden ? Diğer ? Uygun olmayan malzemeSebep olan durum (İnsan hatası / makine hatası) : olduğu emniyetsiz şartlar ? Uygun olmayan yöntem ? Diğer ? DiğerKaza anında kullandığı makine/araçYaralanan organ ve yaralanma türü? YERİ:Doktora gönderildi mi?Rapor alındı mı?Rapor iş kazası olarak mı yoksa hastalık olarak mı kayda geçti? OLAYIN/TESPİT EDİLEN DURUMUN AÇIKLANMASIKazanın sebep olduğu durumlar nelerdir (makine bozulması, çevre kirliliği)Şahit var mı ? Varsa isimleri OLAYIN TEKRARLANMAMASI İÇİN NE YAPILABİLİRFormu dolduranınAdı Soyadı :Depertmanı :Görevi :Tarih : Raporu Yazan:İmza : Görevi: Müdürlüğü: İmza: Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 18
 19. 19. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI• 600 gün sigortalı olması ve son 120 günü kesintisiz çalışmış olması• Yararlanma şartları: - İşveren tarafından iş kanunun 17, 25/I - III. maddeleri gereğince işten çıkarılanlar - İşçi tarafından iş kanunun 24. maddesine istinaden iş sözleşmesinin feshi halinde - Belirli süreli iş sözleşmesinin süresinin bitmesi - İşyerinin kapanması, el değiştirmesi veya işin, işyerinin niteliğinin değişmesi sonucu işten çıkarılanlar - Özelleştirme sonucu işsiz kalanlar• İşsiz kaldığı tarihten 30 gün içinde İşkur’a başvurmaları halinde aşağıdaki süreler için işsizliködeneğine hak kazanırlar: 600 gün prim = 6 ay 900 gün prim = 8 ay 1080 gün prim = 10 ay Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 19
 20. 20. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI• İşsizlik sigortasından yararlanamayacak olanlar:  İstifa  Askerlik  Emekli olma (Emekli çalışanlar haksız veya geçersiz bir sebepten dolayı işsiz kalsalar (hak ettiği halde) işsizlik sigortasından yararlanamazlar. Yasa kapsamı dışındadırlar)  İşveren tarafından 25/II maddeden dolayı işten çıkarılanlar  Grev veya lokavttayken boşta geçen süreler için• İşsizlik sigortasından yararlanırken geçen süreler emeklilik için hizmetten sayılmaz.• İşsizlik Maaşı = Son 4 ayın brüt kazanç toplamı / 4 X % 40. Tavan ücret = Brüt asg.ücr. X % 80• İşsizlik maaşın vergisi sadece damga vergisidir. Haczedilemez. İşsizlik ödeneği işten ayrılmatarihinden itibaren hesap edilir ve o ay sonunda İşkur tarafından işsiz adına açılan bankahesabına yatırılır.• İşsizlik ödeneğinden yararlanırken süre bitiminden evvel iş bulduysa ve bulduğu işten işsizliködeneği koşullarını sağlamadan ayrılırsa, önceki kalan ödeneği almaya devam eder. Eğerödenek koşullarını sağlayıp ta işten ayrılmışsa, sadece yeni ödeneği alır.• Prim oranları, Sigortalı % 1, İşveren % 2 ve Devlet % 1 olmak üzere toplam % 3 tür Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 20
 21. 21. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI KISA NOTLAR• Ulusal Bayram tektir: • Stajyer: Okuldan yazı ve SGK işe girişi yapılması 28 Ekim öğleden sonra 1,5 gün - Maaşı• Genel tatil - Vergisi ve Sigortası 1 Ocak 1 gün - Stajyerlikte geçen süreler 23 Nisan 1 gün 1 Mayıs 1 gün 19 Mayıs 1 gün 30 Ağustos 1 gün Ramazan Bayramı 3,5 gün Kurban Bayramı 4,5 gün-----------------------------------------------------Toplam 14,5 günDatum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 21
 22. 22. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI KISA NOTLAR• Katılım Payı: - Sağlık hizmetin finansmanı - Sağlık hizmetlerin gereksiz kullanımı - Sevk zincirini uyulmasını sağlama• Muayene katılım payı tutarları: - 1. basamak sağlık hizmet sunucusu - TL (aile, işyeri hekimi) - 2. 3. basamak sağlık hizmet sunucusu 5 TL (devlet hastanesi) - Özel sağlık hizmet sunucusu 12 TL - 10 gün içinde farklı hastaneye aynı branş + 5 TL Bu tutarlar eczanelerden, emeklilerin ise aylıklarından kesiliyor. • Ġlaç katılım payı: - Çalışanlardan ilacın % 20’si + <3 kutu ilaç için 3 TL, + >3 her kutu +1 TL - Emeklilerden ilacın % 10’u + <3 kutu ilaç için 3 TL, + >3 her kutu +1 TL - Sağlık raporu ile belgeleyen % 0 + - TL • Muayene ve ilaç katılım payı alınmayacak haller: İş kazası ve meslek hastalığında, afette, savaşta, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetinde Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 22
 23. 23. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI KISA NOTLAR• Süt izni, bebek 1 yaşına basıncaya kadar çalıştığı her gün için 1,5 saat ücretli izin verilir. Toplu olarakkullanılabilir. Ancak kullanılmayan süt izninin ücreti ödenmez.• Süt izni için örneğin bilgisayarda bir tablo ile takip edilebilir. Hakettiği ve kullandığı süt izinler bu tabloya işlenir. Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 23
 24. 24. İŞ KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI KISA NOTLAR• Özel sağlık sigortası: (Brüt kazanç X % 5 ine kadar) X GV oranı• Bireysel emeklilik : (Brüt kazanç X % 10 ine kadar) X GV oranı• İstirahat raporu - İşçi, 48 saat içinde işverene ulaştıracak - İşveren, rapor bitiminden itibaren 5 gün içinde SGK sitesine girişi• Sigortalı iĢe giriĢ bildirgesi işe başlamadan en geç 1 gün önce internetten yapılmasızorunludur.• Sigortalı iĢten ayrılıĢ bildirgesi yine internetten 10 gün içinde yapılması zorunludur.• Çalışan kendisi ve ailesinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için 30 gün sigortalıolmalı. İşten ayrılan birisi son yıl içinde 3 ay sigortası varsa bu hizmetten 3 ay daha yararlanabilir.Rapor parası alabilmesi için yine son yıl içinde 3 ay sigortalı olmalı.• Kanuni yazışmalarda zor durumda kalmamak için adres ve telefon değiĢikliğinin sözleşmegereği 3 gün içinde bildirilmesi gerekir. Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 24
 25. 25. İlk Yardım Ġlginiz için çok teĢekkür ederim!Datum: 13.07.2012 Datei: 550 DIA Diamond Training Seite: 25

×