Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sosyal medya ve siyaset anketi sonucları

6 235 vues

Publié le

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Sosyal medya ve siyaset anketi sonucları

 1. 1. Sosyal Medya ve SiyasetAnket SonuçlarI<br />Hakan ÇELEBİhttp://www.hakancelebi.net<br />http://twitter.com/hcelebi<br />
 2. 2. Araştırma Konusu: <br />Sosyal paylaşım sitelerindeki siyasi içeriklere olan ilgi.<br />Araştırma Yöntemi:<br />Yöntem olarak anketle bilgi toplama tekniği uygulanmıştır. Anket, hazırlanan bir web formu ile internet üzerinden yapılmıştır. Anketin tanıtımında ise, sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanarak kartopu yöntemi kullanılmıştır.<br />Katılımcı Sayısı: 72<br />Neler Söylediler?<br />Siyasetin halen dışında olan yeni grupların (gençler gibi) siyasi mobilizasyonu ve bağlılığı için internetin potansiyeliyle ilgili yüksek beklentiler ortaya çıkmıştır. (Erkan Akar, İnternetle Değişen Siyaset Pazarlaması)<br />Önümüzde bir internet gerçeği var. Siyasal iletişim dil değiştiriyor ve biz de bunun gereklerini yerine getiriyoruz. Bazı gerçekler vardır, siz istemeseniz de o sizi bulur. İnternet gerçeği ve sosyal medyada bunlardan biri. (Mustafa Sarıgül ,2009)<br />
 3. 3. Katılımcıların Eğitim Düzeyi<br />Çoğunluk, %62,50 ile Lisans Düzeyi.<br />
 4. 4. Katılımcıların Aylık Ortalama Hane Geliri<br />Katılımcıların büyük kısmı, 2500 TL üzeri ortalama hane gelirine sahiptir.<br />
 5. 5. Üye Oldukları Sosyal Paylaşım Sitesi Sayısı<br />
 6. 6. Katılımcıların Sosyal Paylaşım Sitelerindeki Hesaplarını Takip Etme Sıklıkları<br />
 7. 7. Katılımcıların Kendilerine Yakın Hissettikleri Siyasi Görüş Oranı.<br />Not: Grafikte yer alan oran, Merkez Sol ve Sol, Merkez Sağ ve Sağ görüş sonuçlarının birleştirilmesi ile bulunmuştur.<br />
 8. 8. Sosyal paylaşım sitelerinde karşılaştığım siyasi içerikli video / resim / müzik materyalleri her zaman ilgimi çeker.<br />Olumlu katılım oranları birleştirildiği zaman %55’lik bir kesim, sosyal paylaşım sitelerinde karşılaştıkları siyasi içerikler ile ilgilenmektedir.<br />%45 lik bir kesim ise bu içeriklere ilgisiz kalmaktadır.<br />
 9. 9. Arkadaşlarımdan gelen siyasi içerikli paylaşımlar her zaman ilgimi çeker.<br />Arkadaşlar tarafından gönderilen siyasi içeriklere olan ilgisizlik, önceki slaytta karşılaşılan sonuca göre daha üst düzeydedir. %45 => %52,5<br />
 10. 10. Siyasi içerikli paylaşımları arkadaşlarıma gönderirim.<br />Olumsuz katılım oranları, önceki sonuçlara göre daha yüksek düzeylere çıkmaktadır.<br />Her ne kadar kullanıcılar karşılaştıkları siyasi içeriklere ilgili olsalar da, arkadaşları tarafından gönderilenlere biraz daha az ilgi göstermekte ve kendi arkadaşlarına bu içerikleri paylaşma taraftarı olmamaktadırlar. (%35)<br />
 11. 11. Desteklediğim siyasi partiye ait içerikleri arkadaşlarım ile paylaşırım.<br />Desteklenen siyasi partiye ait içeriklerin paylaşılma oranı, %27,5 olarak görülmektedir.<br />Siyasi içerikleri arkadaşlar ile paylaşmaya olan olumsuz oran, desteklenen parti söz konusu olduğu zaman hızlı bir şekilde yükselmektedir.<br />
 12. 12. Siyasi liderlerin sosyal medyada yer almasını önemserim.<br />Olumlu Oylar Birleştirildiği Zaman: %50Olumsuz Oylar Birleştirildiği Zaman: %30Kararsızlar: %20<br />
 13. 13. Sosyal paylaşım sitelerinde karşılaştığım siyasi tartışmalara her zaman yorum yaparım.<br />Olumlu katılım oranları birleştirildiği zaman(%12,5), sosyal medya kullanıcılarının siyasi tartışmalara çoğunlukla katılamadıkları görülmektedir.<br />
 14. 14. Tablolar<br />Sosyal medya kullanıcılarının siyasi içerikli paylaşımları arkadaşlarına göndermede ki olumlu katılımları incelendiği zaman:Kesinlikle katılıyorum diyenlerin %50 si sol, %50 si sağ görüşe yakın hissediyor iken, katılıyorum seçeneğine bakıldığı zaman %87,5 sol, %12,5 sağ oranı karşımıza çıkmaktadır.Olumsuz katılım oranlarına bakıldığı zaman ise, kendini sağ görüşe yakın hissedenlerin çoğunlukta olduğu görülmektedir.<br />
 15. 15. Tablolar<br />Tabloda görüldüğü üzere, desteklediği siyasi partiye ait içerikleri paylaşan sosyal medya kullanıcılarının büyük çoğunluğu, siyasi liderlerin sosyal medyada yer almasını desteklemektedir.<br />
 16. 16. Tablolar<br />Sosyal paylaşım sitelerinde karşılaşılan siyasi içeriklere ilgisiz kalma oranı<br />sonuçlarda görüldüğü üzere, kendini sağ görüşe yakın hissedenlerde daha fazladır.<br />

×