Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
KaitsealadKaitsealad
EestisEestis
Helina ReinoHelina Reino
GAGGAG
20152015
KaitsealadKaitsealad
 Seaduse järgi on kaitsealad inimtegevusest puutumatunaSeaduse järgi on kaitsealad inimtegevusest pu...
KaitsealadKaitsealad
 Erilise rahvusliku väärtusega kaitseala looduse jaErilise rahvusliku väärtusega kaitseala looduse j...
LahemaaLahemaa
rahvusparkrahvuspark
LahemaaLahemaa
rahvusparkrahvuspark
LahemaaLahemaa
rahvusparkrahvuspark
KarulaKarula
rahvusparkrahvuspark
KarulaKarula
rahvusparkrahvuspark
KarulaKarula
rahvusparkrahvuspark
SoomaaSoomaa
rahvusparkrahvuspark
SoomaaSoomaa
rahvusparkrahvuspark
SoomaaSoomaa
rahvusparkrahvuspark
VilsandiVilsandi
rahvusparkrahvuspark
VilsandiVilsandi
rahvusparkrahvuspark
VilsandiVilsandi
rahvusparkrahvuspark
VilsandiVilsandi
rahvusparkrahvuspark
y.delfi.ee/norm/44547/1862393_add4Tn.
MatsaluMatsalu
rahvusparkrahvuspark
MatsaluMatsalu
rahvusparkrahvuspark
MatsaluMatsalu
rahvusparkrahvuspark
KaitsealadKaitsealad
 Kaitseala looduslike protsesside, haruldaste ningKaitseala looduslike protsesside, haruldaste ning
...
ViidumäeViidumäe
looduskaitseallooduskaitseal
aa
ViidumäeViidumäe
looduskaitseallooduskaitseal
aa
NigulaNigula
looduskaitseallooduskaitseal
aa
http://www.looduseomnibuss.ee/pildid/2005/Nigula20
05/index.htm
NigulaNigula
looduskaitseallooduskaitseal
aa
NigulaNigula
looduskaitsealalooduskaitseala
NigulaNigula
looduskaitseallooduskaitseal
aa
EndlaEndla
looduskaitseallooduskaitseal
aa
EndlaEndla
looduskaitseallooduskaitseal
aa
EndlaEndla
looduskaitseallooduskaitseal
aa
KaitsealadKaitsealad
 Haruldase või Eestile iseloomuliku loodus- võiHaruldase või Eestile iseloomuliku loodus- või
pärand...
files.fak.ee/img/artiklid/k6rve.jpg
KõrvemaaKõrvemaa
maastikukaitsealmaastikukaitseal
aa
static1.nagi.ee/i/p/53/29/0180532954a677_sq.jpg
Hiiumaa laidudeHiiumaa laidude
maastikukaitsealmaastikukaitseal
aa
NaissaareNaissaare
loodusparklooduspark
www.hot.ee/erkifreiberg/nsa_01.jpg
VooremaaVooremaa
loodusparklooduspark
www.hot.ee/erkifreiberg/nsa_01.jpg
KaitsealadKaitsealad
 Seadus lubab, et kaitseala piiresse võib kuuluda nii riigi-,Seadus lubab, et kaitseala piiresse või...
KaitsealadKaitsealad
 LoodusreservaatLoodusreservaat on otsesest inimtegevuseston otsesest inimtegevusest
puutumata loodu...
KaitsealadKaitsealad
 SihtkaitsevööndSihtkaitsevöönd on kaitseala selline osa, kus lubatakseon kaitseala selline osa, kus...
KaitsealadKaitsealad
 Kaitsevööndi poollooduslike koosluste esinemisaladelKaitsevööndi poollooduslike koosluste esinemisa...
KaitsealadKaitsealad
 PiiranguvööndPiiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatavon kaitseala majanduslikult kasutat...
KasutatudKasutatud
kirjanduskirjandus
bio.edu.ee/taimed/bio.edu.ee/taimed/
bio.edu.ee/loomad/Imetajad/bio.edu.ee/loomad/Im...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Looduskaitse.kaitsealad

750 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Looduskaitse.kaitsealad

 1. 1. KaitsealadKaitsealad EestisEestis Helina ReinoHelina Reino GAGGAG 20152015
 2. 2. KaitsealadKaitsealad  Seaduse järgi on kaitsealad inimtegevusest puutumatunaSeaduse järgi on kaitsealad inimtegevusest puutumatuna hoitavad või looduskaitse erinõuete kohaselt kasutatavadhoitavad või looduskaitse erinõuete kohaselt kasutatavad alad koosluste, ökosüsteemide, maastike või liikidealad koosluste, ökosüsteemide, maastike või liikide kaitsmiseks; nende uurimiseks ja tutvustamiseks.kaitsmiseks; nende uurimiseks ja tutvustamiseks.  Kaitsealad jagunevad järgmisteks tüüpideksKaitsealad jagunevad järgmisteks tüüpideks ::  rahvusparkrahvuspark  looduskaitsealalooduskaitseala  maastikukaitseala (looduspark)maastikukaitseala (looduspark)  programmialaprogrammiala
 3. 3. KaitsealadKaitsealad  Erilise rahvusliku väärtusega kaitseala looduse jaErilise rahvusliku väärtusega kaitseala looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas ökosüsteemide, elustikukultuuripärandi, sealhulgas ökosüsteemide, elustiku mitmekesisuse, maastike ja rahvuskultuuri kaitsmiseks,mitmekesisuse, maastike ja rahvuskultuuri kaitsmiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks.uurimiseks ja tutvustamiseks.  Rahvuspargi territoorium jaguneb loodusreservaadiks,Rahvuspargi territoorium jaguneb loodusreservaadiks, sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.  Eestis on 5 rahvusparki:Eestis on 5 rahvusparki: Lahemaa Rahvuspark,Lahemaa Rahvuspark, Karula Rahvuspark, Soomaa Rahvuspark, VilsandiKarula Rahvuspark, Soomaa Rahvuspark, Vilsandi Rahvuspark ja Matsalu RahvusparkRahvuspark ja Matsalu Rahvuspark RAHVUSPARRAHVUSPAR KK
 4. 4. LahemaaLahemaa rahvusparkrahvuspark
 5. 5. LahemaaLahemaa rahvusparkrahvuspark
 6. 6. LahemaaLahemaa rahvusparkrahvuspark
 7. 7. KarulaKarula rahvusparkrahvuspark
 8. 8. KarulaKarula rahvusparkrahvuspark
 9. 9. KarulaKarula rahvusparkrahvuspark
 10. 10. SoomaaSoomaa rahvusparkrahvuspark
 11. 11. SoomaaSoomaa rahvusparkrahvuspark
 12. 12. SoomaaSoomaa rahvusparkrahvuspark
 13. 13. VilsandiVilsandi rahvusparkrahvuspark
 14. 14. VilsandiVilsandi rahvusparkrahvuspark
 15. 15. VilsandiVilsandi rahvusparkrahvuspark
 16. 16. VilsandiVilsandi rahvusparkrahvuspark y.delfi.ee/norm/44547/1862393_add4Tn.
 17. 17. MatsaluMatsalu rahvusparkrahvuspark
 18. 18. MatsaluMatsalu rahvusparkrahvuspark
 19. 19. MatsaluMatsalu rahvusparkrahvuspark
 20. 20. KaitsealadKaitsealad  Kaitseala looduslike protsesside, haruldaste ningKaitseala looduslike protsesside, haruldaste ning hävimisohus olevate või kaitstavate taime-, seene- jahävimisohus olevate või kaitstavate taime-, seene- ja loomaliikide ning nende kasvukohtade ja elupaikade, elutaloomaliikide ning nende kasvukohtade ja elupaikade, eluta looduse, samuti maastike ja üksikute loodusobjektidelooduse, samuti maastike ja üksikute loodusobjektide säilitamiseks, kaitseks ja uurimiseks.säilitamiseks, kaitseks ja uurimiseks.  Looduskaitseala territoorium jagunebLooduskaitseala territoorium jaguneb loodusreservaadiks, sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.loodusreservaadiks, sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.  Tuntumad onTuntumad on Viidumäe, NigulaViidumäe, Nigula jaja EndlaEndla looduskaitsealalooduskaitseala.. LOODUSKAITSEALALOODUSKAITSEALA
 21. 21. ViidumäeViidumäe looduskaitseallooduskaitseal aa
 22. 22. ViidumäeViidumäe looduskaitseallooduskaitseal aa
 23. 23. NigulaNigula looduskaitseallooduskaitseal aa http://www.looduseomnibuss.ee/pildid/2005/Nigula20 05/index.htm
 24. 24. NigulaNigula looduskaitseallooduskaitseal aa
 25. 25. NigulaNigula looduskaitsealalooduskaitseala
 26. 26. NigulaNigula looduskaitseallooduskaitseal aa
 27. 27. EndlaEndla looduskaitseallooduskaitseal aa
 28. 28. EndlaEndla looduskaitseallooduskaitseal aa
 29. 29. EndlaEndla looduskaitseallooduskaitseal aa
 30. 30. KaitsealadKaitsealad  Haruldase või Eestile iseloomuliku loodus- võiHaruldase või Eestile iseloomuliku loodus- või pärandkultuurmaastikuga kaitseala, mis on moodustatudpärandkultuurmaastikuga kaitseala, mis on moodustatud looduskaitse, kultuuri- või puhke-eesmärgil.looduskaitse, kultuuri- või puhke-eesmärgil.  Maastikukaitseala eritüüpidena käsitletakse ka kaitse allaMaastikukaitseala eritüüpidena käsitletakse ka kaitse alla võetud parke, arboreetumeid ja botaanikaaedu.võetud parke, arboreetumeid ja botaanikaaedu.  Maastikukaitseala (looduspargi) territoorium jaotatakseMaastikukaitseala (looduspargi) territoorium jaotatakse sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.  Nimetagem siinNimetagem siin Kõrvemaa, Vooremaa,Kõrvemaa, Vooremaa, Paganamaa, Hiiumaa laidude maastikukaitsealaPaganamaa, Hiiumaa laidude maastikukaitseala ;; Haanja, Otepää ja Naissaare loodusparki.Haanja, Otepää ja Naissaare loodusparki.  Maastikukaitsealade ja loodusparkide loetelu täienebMaastikukaitsealade ja loodusparkide loetelu täieneb kaitsealade korrastamise käigus.kaitsealade korrastamise käigus. MAASTIKUKAITSEALA (LOODUSPARK)MAASTIKUKAITSEALA (LOODUSPARK)
 31. 31. files.fak.ee/img/artiklid/k6rve.jpg KõrvemaaKõrvemaa maastikukaitsealmaastikukaitseal aa
 32. 32. static1.nagi.ee/i/p/53/29/0180532954a677_sq.jpg Hiiumaa laidudeHiiumaa laidude maastikukaitsealmaastikukaitseal aa
 33. 33. NaissaareNaissaare loodusparklooduspark www.hot.ee/erkifreiberg/nsa_01.jpg
 34. 34. VooremaaVooremaa loodusparklooduspark www.hot.ee/erkifreiberg/nsa_01.jpg
 35. 35. KaitsealadKaitsealad  Seadus lubab, et kaitseala piiresse võib kuuluda nii riigi-,Seadus lubab, et kaitseala piiresse võib kuuluda nii riigi-, munitsipaal- kui eramaad ning nendel maadel raken-munitsipaal- kui eramaad ning nendel maadel raken- datavate kitsenduste ja kohustuste ulatuse kehtestabdatavate kitsenduste ja kohustuste ulatuse kehtestab kaitse-eeskirjaga Vabariigi Valitsus. Kaitsealade planeeri-kaitse-eeskirjaga Vabariigi Valitsus. Kaitsealade planeeri- mine ja kaitsekorra kehtestamine toimub vööndite kaupa.mine ja kaitsekorra kehtestamine toimub vööndite kaupa.  Kaitseala territooriumi võib sõltuvalt tüübist jaotadaKaitseala territooriumi võib sõltuvalt tüübist jaotada kuni nelja erinevasse vööndisse:kuni nelja erinevasse vööndisse:  loodusreservaatloodusreservaat  sihtkaitsevööndsihtkaitsevöönd  piiranguvööndpiiranguvöönd  programmiala üldvööndprogrammiala üldvöönd
 36. 36. KaitsealadKaitsealad  LoodusreservaatLoodusreservaat on otsesest inimtegevuseston otsesest inimtegevusest puutumata loodusega ala, kus tagatakse looduslikepuutumata loodusega ala, kus tagatakse looduslike koosluste säilimine üksnes looduslike protsessidekoosluste säilimine üksnes looduslike protsesside tulemusena.tulemusena.  Keelatud on igasugune majandustegevus jaKeelatud on igasugune majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, samuti inimeste viibimine sealloodusvarade kasutamine, samuti inimeste viibimine seal (välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel selleks(välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel selleks kehtestatud korras).kehtestatud korras).  Loodusreservaadiks määratakse suhteliselt väikeseLoodusreservaadiks määratakse suhteliselt väikese pindalaga ja raskesti ligipääsetavad alad, kus leidub mõnepindalaga ja raskesti ligipääsetavad alad, kus leidub mõne I kategooria kaitsealuse loomaliigi elupaik või kasvab mõniI kategooria kaitsealuse loomaliigi elupaik või kasvab mõni I kategooria kaitsealune taim.I kategooria kaitsealune taim.
 37. 37. KaitsealadKaitsealad  SihtkaitsevööndSihtkaitsevöönd on kaitseala selline osa, kus lubatakseon kaitseala selline osa, kus lubatakse tegevust, mis toetab seal väljakujunenud või kujundatavatetegevust, mis toetab seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilimist.looduslike ja poollooduslike koosluste säilimist.  Kaitse-eeskirjaga võidakse sihtkaitsevööndis lubadaKaitse-eeskirjaga võidakse sihtkaitsevööndis lubada kaitstava objekti säilitamiseks vajalikku või sedakaitstava objekti säilitamiseks vajalikku või seda mittekahjustavat tegevust:mittekahjustavat tegevust:  marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaadustemarjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste kasutamine;kasutamine;  jahipidamine;jahipidamine;  kalapüük;kalapüük;  sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmine;sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmine;  telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituse korraldamine.telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituse korraldamine.
 38. 38. KaitsealadKaitsealad  Kaitsevööndi poollooduslike koosluste esinemisaladelKaitsevööndi poollooduslike koosluste esinemisaladel võib alade ilme ja liigikoosseisu tagamiseks olla vajalikvõib alade ilme ja liigikoosseisu tagamiseks olla vajalik kaitsekorrast tulenev tegevus, nagu niitmine,kaitsekorrast tulenev tegevus, nagu niitmine, karjatamine, puu- ja põõsarinde harvendamine jakarjatamine, puu- ja põõsarinde harvendamine ja kujundamine kaitse-eeskirjaga sätestatud ulatuses.kujundamine kaitse-eeskirjaga sätestatud ulatuses.  Sellest tulenevalt osutub sageli otstarbekaksSellest tulenevalt osutub sageli otstarbekaks määratamäärata kaitsealale kaks sihtkaitsevööndi alavööndit:kaitsealale kaks sihtkaitsevööndi alavööndit:
 39. 39. KaitsealadKaitsealad  PiiranguvööndPiiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatavon kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada kaitse allaosa, kus majandustegevuses tuleb arvestada kaitse alla võtja seatud tingimusi.võtja seatud tingimusi.  Selles vööndis on lubatud kõik, mis pole seaduse võiSelles vööndis on lubatud kõik, mis pole seaduse või kaitse-eeskirjaga keelatud.kaitse-eeskirjaga keelatud.  Piiranguvööndi poollooduslike koosluste esinemisaladelPiiranguvööndi poollooduslike koosluste esinemisaladel on vajalik nende ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks kason vajalik nende ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks kas niitmine, karjatamine, puu- ja põõsarinde harvendamine võiniitmine, karjatamine, puu- ja põõsarinde harvendamine või kujundamine.kujundamine.
 40. 40. KasutatudKasutatud kirjanduskirjandus bio.edu.ee/taimed/bio.edu.ee/taimed/ bio.edu.ee/loomad/Imetajad/bio.edu.ee/loomad/Imetajad/ http://www.envir.ee/http://www.envir.ee/ www.envir.ee/.../images/www.envir.ee/.../images/ http://et.wikipedia.org/wiki/http://et.wikipedia.org/wiki/

×