Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Haji dalam foto

 1. Haji ialah : berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) dan melakukan beberapa amalan antara lain : Wukuf, Tawaf, Sa’i serta amalan lainya pada masa tertentu, demi memenuhi pangilan Allah SWT. dan mengharap Ridla-Nya.
 2. Masjidil Haram masa datang
 3. Masjidil Haram Sekarang
 4. Urutan Ibadah Haji
 5. • Syarat wajib haji dan umrah: • (a) Islam tidak wajib ke atas orang kafir. (b) Berakal tidak wajib ke atas orang gila. (c) Baligh tidak wajib ke atas kanak-kanak. (d) Merdeka tidak wajib ke atas hamba sahaya. (e) Berkemampuan tidak wajib ke atas orang yang tidak ada upaya dan tiada kuasa. • Wukuf di Arafah Berhenti seketika di Arafah antara waktu gelincir matahari (Zohor) 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah.
 6. • 2. Bermalam di Muzdalifah • (i) Bermalam di Mudzalifah selepas tengah malam 10 Zulhijah hingga subuh. (ii) Wajib berada di Muzdalifah walaupun seketika pada waktu yang ditetapkan. • Melontar Jamrah Al-Aqabah • Waktu melontar Jamrah Al-Aqabah bermula dan tengah malam 10 Zulhijah hingga maghrib hari yang sama. Waktu melontar ketiga-tiga jamrah pada hari 11, 12, dan 13 Zulhijah masing-masing dengan tujuh buah batu. • Bermalam di Mina • Hendaklah bermalam pada malam-malam 11, 12, dan 13 Zulhijah.
 7. Menuju ke Mina melempar jumrah
 8. Menju pelemparan jumroh
 9. Melempar jumroh thn 1960 dan 2011 1960
 10. Lempar Jumbroh
 11. Tawaf ( mengelilingi Kabah 7 X ) arah berlawanan putaran jarum Jam • Tawaf bermaksud mengelilingi BaitullahilHaram sebanyak tujuh putaran . • Tawaf dibagi empat macam : 1. Tawaf Qudum; iaitu Tawaf Selamat Datang ke Makkah yang dilakukan oleh mereka yang mengerjakan haji secara ifrad; 2. Tawaf Ifadah, iaitu Tawaf Rukun yang wajib dilakukan dalam ibadat haji atau umrah; 3. Tawaf Widak, iaitu Tawaf Selamat Tinggal bagi jemaah haji yang hendak meninggalkan Makkah 4. Tawaf Sunat, iaitu ketika jemaah haji menziarahi Masjidil-Haram.
 12. Tawaf ( mengelilingi Kabah 7 X ) arah berlawanan putaran jarum Jam
 13. Tawaf
 14. SAI dari SHAFA DAN MARWA • Sai dari Shafa ke Marwa sesudah tawaf doa 3 kali • “ALLAAHU AKBAR, .ALLAAHU AKBAR, ALLAAHU AKBAR, LA lLAAHA ILLAALLAA¬HU WAHDAHUU LAA SYARllKALAHUU, LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU WAHU¬WA ‘ALAA KULII SYAIIN QADIIR. LAA lLAAHA ILLAAL LAAHU WAHDAH. ANJAZA WA’DAHUU, WA NASHARA ‘ABDAHUU WAHAZAMAL AHZAABA WAHDAHU”. (HR. Ahmad dan Muslim danAn ‘Na.saa-i) • Terus berjalan menuju Marwah, sampai pada tanda hijau (neon hijau) kita berlari-Iari kecil sampai tanda batas hijau kemudian, dari situ kita berjalan lagi sampai ke Marwah. • Di Marwah kita berhenti menghadap Ka’bah kemudian melakukan sebagaimana yang dilakukan di shafa. • Setelah 7 kali (jalan). Dari Shafa ke Marwah dihitung satu kali, demikian pula sebaliknya. Jadi mulai dari Shafa, selesai di Marwah. • Tahallul : Guntinglah sebagian rambut, atau dicukur seluruhnya (bagi laki-Iaki) • Maka selesailah ibadah Umrah kita, kita bebas sebagaimana biasa sehari-hari, sampai datang hari tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah)
 15. SAI dari SHAFA DAN MARWA
 16. SAI dari SHAFA DAN MARWA
 17. Bukit safa awal mulai sai
 18. Haji acara umat manusia yang Luar Biasa • Jumlah dalam pertemuan ini 2012 3 juta jama’ah ( kurang lebih ) tiap tahun bertambah terus . • Peserta datang dari seluruh penjuru Dunia dengan biaya sendiri . • Negeri yang didatangi Mekah gersang ( panas ) • Peserta datang membawa iman dalam hati mereka dan mengharapkan Ridho Allah SWT. • Tidak ada acara diluar agama islam yang dapat mengadakan acara tiap tahun dengan jumlah peserta acara Haji ini . • Para peseta Haji hanya menyebut Labaikallah.. huma labaik.. labaikala syarikalaka labaik… hamba datang ya Allah.. memenuhi undanganMu… hamba datang ya Allah… betapa dekatnya kami denganMu ya Allah.......
 19. Arafah Mekah
Publicité