Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Naloxonforløb expanded

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Naloxonforløb expanded

 1. 1. Koordinator ansættes
 2. 2. Koordinator Overdosisprojektet version 1 gennemgås Tidligere samarbejdspartnere identificeres Tidligere deltagere identificeres Københavnske følgegruppe mødes og planlægger forløb og struktur for overdosiskurser i København , mødestruktur fastlægges
 3. 3. Koordinator Materiale til overdosiskits udvikles og pilottestes Materiale til genoplivning bestilles og samles Første overdosiskurser i København afvikles og kvalitetssikres Dataopsamling planlægges
 4. 4. Koordinator Landsdækkende følgegruppe mødes og planlægger forløb og struktur for overdosiskurser ud over landet, mødestruktur fastlægges og dataopsamling fastlægges og struktureres Københavnske følgegruppe mødes og følger processen
 5. 5. Koordinator Overdosiskurser i København udvikles Kontakt med overdosiskursus ledere i andre projektkommuner og involvering i dataopsamling Planlægning af overdosiskurser i alle kommuner Dataopsamling planlægges og implementeres i alle kommuner
 6. 6. Koordinator Overdosiskurser i København Overdosiskurser i øvrige kommuner initieres og udvikles Samarbejdspartnere i øvrige kommuner støttes i udvikling lokale overdosiskurser
 7. 7. Koordinator Landsdækkende følgegruppe mødes og planlægger forår 2014 Københavnske følgegruppe mødes og følger processen + planlægger forår 2014
 8. 8. Koordinator Overdosiskurser fortsættes og forankres i København Overdosiskurser i øvrige kommuner udvikles og forankres lokalt Samarbejdspartnere i øvrige kommuner støttes i udvikling af lokale overdosiskurser
 9. 9. Koordinator Landsdækkende følgegruppe mødes og følger processen. Dataopsamling vurderes Københavnske følgegruppe mødes og følger processen + dataopsamling vurderes og understøttes
 10. 10. Koordinator + evaluator Overdosiskurser i alle kommuner udvikles og forankres fortsat Dataopsamling færdiggøres Evaluering af samlede projekt gennemføres og gennemskrives Landsdækkende følgegruppe følger processen. Dataopsamling vurderes og evaluering gennemgås og godkendes Københavnske følgegruppe følger processen. Lokale dataopsamling vurderes og evaluering gennemgås og godkendes
 11. 11. Evaluering afsluttes og offentliggøres / indsendes til ministeriet Afsluttende møde Endelig forankring og national udbredning?

×