03. Idea to market

Iraklis Agiovlasitis
Iraklis AgiovlasitisTechnology Transfer and Innovation Management at FFG à FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ :
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος
1
06 Μαρτ. 2014
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 Εμπορευματοποίηση είναι η διαδικασία της εισαγωγής
ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας στην αγορά. Δηλαδή η
μετουσίωση μίας έννοιας ή ιδέας σε μια πραγματική
επιχειρηματική ευκαιρία.
 Τα βήματα που μεσολαβούν στην ανάπτυξη ενός
προϊόντος ‘από την ιδέα στην αγορά’, είναι ενδεικτικά:.
 Σύλληψη της ιδέας
 Αναγνώριση Ευκαιρίας
 Αξιολόγηση της ιδέας
 Ανάπτυξη – Ωρίμανσης της ιδέας
 Εμπορική αξιοποίηση
2
ΚΥΡΙΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΕΑΣ
3
Α
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ - Αναγνώριση Ευκαιρίας
- Επικύρωση & Αξιολόγηση Ιδέας
Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΙΔΕΑΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Γ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (Start-up)
Δ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΦΑΣΗ Α : ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (1)
 Ευκαιρία για επιχειρηματική αξιοποίηση?
 Υπάρχει ανάγκη για το προϊόν σας; ‘Will the dog’s eat it?’
 Τεστ κριτηρίων που πρέπει κανείς να απαντήσει
(βιωσιμότητα σχεδίου)
 Ανάγκες πελατών, αγορά, υφιστάμενη τεχνολογία,
προιόντα ήδη στην αγορά…
 ΤΕΣΤ : Μία σειρά από δύσκολες ερωτήσει στον εαυτό μας
που πρέπει να απαντηθούν έντιμα.
4
ΦΑΣΗ Α : ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (2)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
 Αντιλαμβάνεσαι πώς ένας πελάτης θα χρησιμοποιήσει
πραγματικά αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία ;
 Ο χώρος – η αγορά που θα ανταγωνιστώ είναι σε άνοδο ή
ύφεση ;
 Υπάρχουν θέματα νομικών, φορολογικών, δασμολογικών
φραγμών, εμπόδια προτύπων ή άλλου τύπου περιορισμών,
 Μπορεί να προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία σε αυτή τη
βιομηχανία - χώρο;
 Μπορεί το προϊόν ή η υπηρεσία να είναι ανταγωνιστικά σε
επίπεδο τιμών στην αγορά-στόχο σας ;
 Είναι σαφές πώς το προϊόν ή η υπηρεσία σας θα πρέπει να
διανέμονται στους πελάτες ;
5
ΦΑΣΗ B : ΩΡΙΜΑΝΣΗ (1)
1. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
2. IP. Η ΙΔΕΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ?
 Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (patent) σας δίνει το αποκλειστικό
δικαίωμα να απαγορεύει σε τρίτους την παραγωγή και την
πώληση εφεύρεσή σας.
 Το εμπορικό σήμα (trademark) προσφέρει προστασία για τα
χαρακτηριστικά απεικόνισης, τα σύμβολα, τα λογότυπα και τα
χρώματα.
 Τα πνευματικά δικαιώματα (copyrights) προστατεύουν
πρωτότυπα έργα των δημιουργών μουσικής, συνθετών,
προγραμματιστών και σεναριογράφων.
6
ΦΑΣΗ B : ΩΡΙΜΑΝΣΗ (2)
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ
 Το στάδιο αυτό ακολουθεί εφόσον η ευκαιρία έχει
αναγνωριστεί και έχει περάσει με επιτυχία μέσα από την
φάση της αξιολόγησης
 Εδώ γίνεται η τελική αξιολόγηση και αποτίμηση της
ιδέας σας για να δείτε εάν έχετε τη δυνατότητα για μια
πραγματική επιχείρηση στα χέρια σας.
 Κόστη αρχίζουν και εμφανίζονται
 Μπορεί να χρειαστούν ειδικοί.
7
ΦΑΣΗ B : ΩΡΙΜΑΝΣΗ (3)
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ
 Παρέχει σημαντικό όφελος για συγκεκριμένους πελάτες;
 Θα λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες;
 Είναι οικονομικά εφικτή;
 Έχουμε την τεχνογνωσία (δεξιότητες και στελέχη) για να
γίνει λειτουργική;
 Μπορώ να το λανσάρω στην αγορά; Δηλαδή, έχουμε την
ομάδα με τα απαραίτητα εργαλεία – δεξιότητες
μάρκετινγκ και πωλήσεων, ή απαιτούντα ικανοί και
εξειδικευμένοι εταίροι;
8
ΦΑΣΗ B : ΩΡΙΜΑΝΣΗ (4)
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ
I. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ?
 Είναι εφικτό από τεχνολογικής άποψης;
 Θα είναι ‘καλύτερη / ταχύτερη / φθηνότερη’ ;
 Πότε και σε ποια τιμή;
 Είναι ένα προϊόν μιας χρήσης ή μια πλατφόρμα προϊόντων;
 Απαιτούνται υποδομές για την εφαρμογή της ιδέας?
 Έχετε την τεχνογνωσία για να την κάνουμε να λειτουργήσει και
αν όχι, ξέρετε πώς να την αποκτήσετε ;
9
ΦΑΣΗ B : ΩΡΙΜΑΝΣΗ (5)
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ
II. ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΓΟΡΑ?
 Είναι η ιδέα κατανοητή;
 Θα ενδιέφερε κανέναν η ιδέα;
 Πόσοι είναι οι πελάτες και η αγορά;
 Γνωρίζετε πώς να το λανσάρετε στην αγορά, ή πρέπει να βρείτε
άλλους που μπορούν να το κάνουν?
10
ΦΑΣΗ B : ΩΡΙΜΑΝΣΗ (6)
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ
III. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 Εφόσον λειτουργεί, και μπορώ να το πουλήσω, μπορεί να μου
επιφέρει αρκετό κέρδος για να λειτουργήσει μια επιχείρηση ;
 Έχετε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και αν ναι είναι αυτό
βιώσιμο;
 Πόσα χρήματα χρειάζεστε, πότε και σε τι φάσεις;
11
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
1. Απλά μιλάμε – συζητάμε για την ιδέα με πολλούς ανθρώπους ,
ιδίως με άτομα που μπορεί να μας αμφισβητήσουν.
2. Επωφεληθείτε από διάφορα εργαλεία και τις πηγές που είναι στη
διάθεσή σας
ΦΑΣΗ Γ : ΕΚΚΙΝΗΣΗ (start-up) (1)
1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
5. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
12
ΦΑΣΗ Δ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ (1)
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (continuous improvement)
1. TQM, R&D, INNO,
2. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΕΞΑΓΟΡΑ
3. ΕΞΑΓΩΓΕΣ
4. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
5. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ
13
ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
1. Σαφής περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσία σας
2. Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σας ( IP)
3. Κατανοήστε την αγορά σας
4. Αξιολόγηση των δεξιοτήτων – δυνατοτήτων σας να
αναπτύξετε το προϊόν / υπηρεσία σας
5. Σχεδίαση και κατασκευή ενός λειτουργικού πρωτότυπου
6. Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου.
7. Διερεύνηση δυνατότητας επιχορηγήσεων και βοήθεια
14
15
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ START-
UPS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
• Μεγάλος χρόνος ανάπτυξης
• Τεράστιο κόστος ανάπτυξης
• Χώρος overregulated .….
• Κρίσιμο σημείο η προστασία IP
• Απαραίτητη η συνεργασία
(ειδικοί, μεγάλες εταιρείες,
εργαστήρια κλπ)
16
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ START-
UPS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
• Στροφή στις σπάνιες παθήσεις
• Διαμόρφωση επιχειρηματικής
κουλτούρας
Έγκαιρη και έγκυρη Έρευνα αγοράς
• Υιοθέτηση της έννοιας της
καινοτομίας σε ολόκληρο τον
οργανισμό
• Ευρεία και ισχυρή Δικτύωση
17
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης
120 Κύπρου, ΤΚ11361, Αθήνα
( Tel : +30 210 8213298
( Mob : +306947328688
+ e-mail: kokkinoplitis@otenet.gr
Value through Research and Innovation
18
1 sur 18

Recommandé

Προχωρώντας από την ιδέα στην πράξη par
Προχωρώντας από την ιδέα στην πράξηΠροχωρώντας από την ιδέα στην πράξη
Προχωρώντας από την ιδέα στην πράξηSTARTUP SAFARY ATHENS
353 vues46 diapositives
2 epixeirin 2013-14 par
2 epixeirin 2013-142 epixeirin 2013-14
2 epixeirin 2013-14moke_uth
872 vues63 diapositives
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 par
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 Syros Koskovolis
241 vues28 diapositives
Οι θεσμικές προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη: 12 ερωτήματα με αναφορά... par
Οι θεσμικές προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη: 12 ερωτήματα με αναφορά...Οι θεσμικές προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη: 12 ερωτήματα με αναφορά...
Οι θεσμικές προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη: 12 ερωτήματα με αναφορά...Aristides Hatzis
6.5K vues14 diapositives
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ par
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗKristi Ikonomi
381 vues16 diapositives
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩ... par
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩ...ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩ...
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩ...onned-economy
302 vues9 diapositives

Contenu connexe

Similaire à 03. Idea to market

Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen par
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of TradesmenSkincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of TradesmenPanagiotis A. Christopoulos MSc MBA - Strategy Advisor
83 vues28 diapositives
H.f. innovation services par
H.f. innovation servicesH.f. innovation services
H.f. innovation servicesACTIONLINE, HIGH FIDELITY
345 vues10 diapositives
Από την Ιδέα στην πράξη par
Από την Ιδέα στην πράξηΑπό την Ιδέα στην πράξη
Από την Ιδέα στην πράξηSpiros Kapetanakis
334 vues42 diapositives
katartisi epix sxediou.ppt par
katartisi epix sxediou.pptkatartisi epix sxediou.ppt
katartisi epix sxediou.pptssuser359522
6 vues36 diapositives
Startup lab Busness Model Cookbook part 2 (ΕΛ) par
Startup lab Busness Model Cookbook part 2 (ΕΛ)Startup lab Busness Model Cookbook part 2 (ΕΛ)
Startup lab Busness Model Cookbook part 2 (ΕΛ)Spiros Kapetanakis
799 vues36 diapositives
Από την Ιδέα στην Πράξη (Επιχειρηματικό Ρίσκο) par
Από την Ιδέα στην Πράξη (Επιχειρηματικό Ρίσκο)Από την Ιδέα στην Πράξη (Επιχειρηματικό Ρίσκο)
Από την Ιδέα στην Πράξη (Επιχειρηματικό Ρίσκο)Spiros Kapetanakis
994 vues46 diapositives

Similaire à 03. Idea to market(20)

Από την Ιδέα στην Πράξη (Επιχειρηματικό Ρίσκο) par Spiros Kapetanakis
Από την Ιδέα στην Πράξη (Επιχειρηματικό Ρίσκο)Από την Ιδέα στην Πράξη (Επιχειρηματικό Ρίσκο)
Από την Ιδέα στην Πράξη (Επιχειρηματικό Ρίσκο)
Ergasia teliki ola par 2lykkomo
Ergasia teliki olaErgasia teliki ola
Ergasia teliki ola
2lykkomo619 vues
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους par Sousana Kalfa
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςΟι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Sousana Kalfa420 vues
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους par Sousana Kalfa
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςοι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Sousana Kalfa1.6K vues
Τσικολάτας Α. (2009) Διασπαστικές Τεχνολογίες (Disruptive Technologies). Πάτρα par Alexandros Tsikolatas
Τσικολάτας Α. (2009) Διασπαστικές Τεχνολογίες (Disruptive Technologies). ΠάτραΤσικολάτας Α. (2009) Διασπαστικές Τεχνολογίες (Disruptive Technologies). Πάτρα
Τσικολάτας Α. (2009) Διασπαστικές Τεχνολογίες (Disruptive Technologies). Πάτρα
Entrepreneurship models: Business Models vs Business Plans par Georgia Zouni
Entrepreneurship models: Business Models vs Business PlansEntrepreneurship models: Business Models vs Business Plans
Entrepreneurship models: Business Models vs Business Plans
Georgia Zouni2.6K vues
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ... par excelisoweb
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
excelisoweb269 vues

Plus de Iraklis Agiovlasitis

Innovation Strategy Canvas par
Innovation Strategy CanvasInnovation Strategy Canvas
Innovation Strategy CanvasIraklis Agiovlasitis
1.3K vues93 diapositives
Funding opportunities for open data projects par
Funding opportunities for open data projectsFunding opportunities for open data projects
Funding opportunities for open data projectsIraklis Agiovlasitis
746 vues58 diapositives
The Greek & European Funding Landscape: a beginner's guide par
The Greek & European Funding Landscape: a beginner's guideThe Greek & European Funding Landscape: a beginner's guide
The Greek & European Funding Landscape: a beginner's guideIraklis Agiovlasitis
582 vues93 diapositives
Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής - Η συμμετοχή της Ελλάδας στο FP... par
Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής - Η συμμετοχή της Ελλάδας στο FP...Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής - Η συμμετοχή της Ελλάδας στο FP...
Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής - Η συμμετοχή της Ελλάδας στο FP...Iraklis Agiovlasitis
348 vues30 diapositives
Startup Europe: EU funding for start-ups par
Startup Europe: EU funding for start-upsStartup Europe: EU funding for start-ups
Startup Europe: EU funding for start-upsIraklis Agiovlasitis
1.7K vues60 diapositives
Social Business Excellence Awards par
Social Business Excellence AwardsSocial Business Excellence Awards
Social Business Excellence AwardsIraklis Agiovlasitis
389 vues24 diapositives

Plus de Iraklis Agiovlasitis(11)

The Greek & European Funding Landscape: a beginner's guide par Iraklis Agiovlasitis
The Greek & European Funding Landscape: a beginner's guideThe Greek & European Funding Landscape: a beginner's guide
The Greek & European Funding Landscape: a beginner's guide
Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής - Η συμμετοχή της Ελλάδας στο FP... par Iraklis Agiovlasitis
Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής - Η συμμετοχή της Ελλάδας στο FP...Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής - Η συμμετοχή της Ελλάδας στο FP...
Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής - Η συμμετοχή της Ελλάδας στο FP...
Horizon 2020: Funding opportunities for academic & business research partners... par Iraklis Agiovlasitis
Horizon 2020: Funding opportunities for academic & business research partners...Horizon 2020: Funding opportunities for academic & business research partners...
Horizon 2020: Funding opportunities for academic & business research partners...
Επιτυχημένη υποβολή πρότασης στο Horizon 2020: ένας πρακτικός οδηγός par Iraklis Agiovlasitis
Επιτυχημένη υποβολή πρότασης στο Horizon 2020: ένας πρακτικός οδηγόςΕπιτυχημένη υποβολή πρότασης στο Horizon 2020: ένας πρακτικός οδηγός
Επιτυχημένη υποβολή πρότασης στο Horizon 2020: ένας πρακτικός οδηγός

03. Idea to market

 • 1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος 1 06 Μαρτ. 2014
 • 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  Εμπορευματοποίηση είναι η διαδικασία της εισαγωγής ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας στην αγορά. Δηλαδή η μετουσίωση μίας έννοιας ή ιδέας σε μια πραγματική επιχειρηματική ευκαιρία.  Τα βήματα που μεσολαβούν στην ανάπτυξη ενός προϊόντος ‘από την ιδέα στην αγορά’, είναι ενδεικτικά:.  Σύλληψη της ιδέας  Αναγνώριση Ευκαιρίας  Αξιολόγηση της ιδέας  Ανάπτυξη – Ωρίμανσης της ιδέας  Εμπορική αξιοποίηση 2
 • 3. ΚΥΡΙΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΕΑΣ 3 Α ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ - Αναγνώριση Ευκαιρίας - Επικύρωση & Αξιολόγηση Ιδέας Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΙΔΕΑΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (Start-up) Δ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
 • 4. ΦΑΣΗ Α : ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (1)  Ευκαιρία για επιχειρηματική αξιοποίηση?  Υπάρχει ανάγκη για το προϊόν σας; ‘Will the dog’s eat it?’  Τεστ κριτηρίων που πρέπει κανείς να απαντήσει (βιωσιμότητα σχεδίου)  Ανάγκες πελατών, αγορά, υφιστάμενη τεχνολογία, προιόντα ήδη στην αγορά…  ΤΕΣΤ : Μία σειρά από δύσκολες ερωτήσει στον εαυτό μας που πρέπει να απαντηθούν έντιμα. 4
 • 5. ΦΑΣΗ Α : ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :  Αντιλαμβάνεσαι πώς ένας πελάτης θα χρησιμοποιήσει πραγματικά αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία ;  Ο χώρος – η αγορά που θα ανταγωνιστώ είναι σε άνοδο ή ύφεση ;  Υπάρχουν θέματα νομικών, φορολογικών, δασμολογικών φραγμών, εμπόδια προτύπων ή άλλου τύπου περιορισμών,  Μπορεί να προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία σε αυτή τη βιομηχανία - χώρο;  Μπορεί το προϊόν ή η υπηρεσία να είναι ανταγωνιστικά σε επίπεδο τιμών στην αγορά-στόχο σας ;  Είναι σαφές πώς το προϊόν ή η υπηρεσία σας θα πρέπει να διανέμονται στους πελάτες ; 5
 • 6. ΦΑΣΗ B : ΩΡΙΜΑΝΣΗ (1) 1. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2. IP. Η ΙΔΕΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ?  Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (patent) σας δίνει το αποκλειστικό δικαίωμα να απαγορεύει σε τρίτους την παραγωγή και την πώληση εφεύρεσή σας.  Το εμπορικό σήμα (trademark) προσφέρει προστασία για τα χαρακτηριστικά απεικόνισης, τα σύμβολα, τα λογότυπα και τα χρώματα.  Τα πνευματικά δικαιώματα (copyrights) προστατεύουν πρωτότυπα έργα των δημιουργών μουσικής, συνθετών, προγραμματιστών και σεναριογράφων. 6
 • 7. ΦΑΣΗ B : ΩΡΙΜΑΝΣΗ (2) 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ  Το στάδιο αυτό ακολουθεί εφόσον η ευκαιρία έχει αναγνωριστεί και έχει περάσει με επιτυχία μέσα από την φάση της αξιολόγησης  Εδώ γίνεται η τελική αξιολόγηση και αποτίμηση της ιδέας σας για να δείτε εάν έχετε τη δυνατότητα για μια πραγματική επιχείρηση στα χέρια σας.  Κόστη αρχίζουν και εμφανίζονται  Μπορεί να χρειαστούν ειδικοί. 7
 • 8. ΦΑΣΗ B : ΩΡΙΜΑΝΣΗ (3) 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ  Παρέχει σημαντικό όφελος για συγκεκριμένους πελάτες;  Θα λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες;  Είναι οικονομικά εφικτή;  Έχουμε την τεχνογνωσία (δεξιότητες και στελέχη) για να γίνει λειτουργική;  Μπορώ να το λανσάρω στην αγορά; Δηλαδή, έχουμε την ομάδα με τα απαραίτητα εργαλεία – δεξιότητες μάρκετινγκ και πωλήσεων, ή απαιτούντα ικανοί και εξειδικευμένοι εταίροι; 8
 • 9. ΦΑΣΗ B : ΩΡΙΜΑΝΣΗ (4) 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ I. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ?  Είναι εφικτό από τεχνολογικής άποψης;  Θα είναι ‘καλύτερη / ταχύτερη / φθηνότερη’ ;  Πότε και σε ποια τιμή;  Είναι ένα προϊόν μιας χρήσης ή μια πλατφόρμα προϊόντων;  Απαιτούνται υποδομές για την εφαρμογή της ιδέας?  Έχετε την τεχνογνωσία για να την κάνουμε να λειτουργήσει και αν όχι, ξέρετε πώς να την αποκτήσετε ; 9
 • 10. ΦΑΣΗ B : ΩΡΙΜΑΝΣΗ (5) 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ II. ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΓΟΡΑ?  Είναι η ιδέα κατανοητή;  Θα ενδιέφερε κανέναν η ιδέα;  Πόσοι είναι οι πελάτες και η αγορά;  Γνωρίζετε πώς να το λανσάρετε στην αγορά, ή πρέπει να βρείτε άλλους που μπορούν να το κάνουν? 10
 • 11. ΦΑΣΗ B : ΩΡΙΜΑΝΣΗ (6) 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ III. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  Εφόσον λειτουργεί, και μπορώ να το πουλήσω, μπορεί να μου επιφέρει αρκετό κέρδος για να λειτουργήσει μια επιχείρηση ;  Έχετε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και αν ναι είναι αυτό βιώσιμο;  Πόσα χρήματα χρειάζεστε, πότε και σε τι φάσεις; 11 ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1. Απλά μιλάμε – συζητάμε για την ιδέα με πολλούς ανθρώπους , ιδίως με άτομα που μπορεί να μας αμφισβητήσουν. 2. Επωφεληθείτε από διάφορα εργαλεία και τις πηγές που είναι στη διάθεσή σας
 • 12. ΦΑΣΗ Γ : ΕΚΚΙΝΗΣΗ (start-up) (1) 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 5. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 12
 • 13. ΦΑΣΗ Δ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ (1)  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (continuous improvement) 1. TQM, R&D, INNO, 2. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΕΞΑΓΟΡΑ 3. ΕΞΑΓΩΓΕΣ 4. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 5. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 13
 • 14. ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 1. Σαφής περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσία σας 2. Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σας ( IP) 3. Κατανοήστε την αγορά σας 4. Αξιολόγηση των δεξιοτήτων – δυνατοτήτων σας να αναπτύξετε το προϊόν / υπηρεσία σας 5. Σχεδίαση και κατασκευή ενός λειτουργικού πρωτότυπου 6. Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου. 7. Διερεύνηση δυνατότητας επιχορηγήσεων και βοήθεια 14
 • 15. 15
 • 16. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ START- UPS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ • Μεγάλος χρόνος ανάπτυξης • Τεράστιο κόστος ανάπτυξης • Χώρος overregulated .…. • Κρίσιμο σημείο η προστασία IP • Απαραίτητη η συνεργασία (ειδικοί, μεγάλες εταιρείες, εργαστήρια κλπ) 16
 • 17. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ START- UPS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ • Στροφή στις σπάνιες παθήσεις • Διαμόρφωση επιχειρηματικής κουλτούρας Έγκαιρη και έγκυρη Έρευνα αγοράς • Υιοθέτηση της έννοιας της καινοτομίας σε ολόκληρο τον οργανισμό • Ευρεία και ισχυρή Δικτύωση 17
 • 18. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης 120 Κύπρου, ΤΚ11361, Αθήνα ( Tel : +30 210 8213298 ( Mob : +306947328688 + e-mail: kokkinoplitis@otenet.gr Value through Research and Innovation 18