Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Summary of IPCC AR5 report on climate change mitigation

448 vues

Publié le

Presentation given to the Environment Directorate on occasion of the release of the report.
The video is avaliable at
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Februar-2014/Lansering-av-IPCC-delrapport-3-13-april-Tiltak-og-virkemidler-for-a-redusere-klimaendringer-og-utslipp/

Publié dans : Environnement
 • A professional Paper writing services can alleviate your stress in writing a successful paper and take the pressure off you to hand it in on time. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Summary of IPCC AR5 report on climate change mitigation

 1. 1. ©Ocean/Corbis CLIMATE CHANGE 2014 Mitigation of Climate Change Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report 13 April 2014 Miljødirektoratet, Oslo
 2. 2. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Utgangspunkt • UNFCCC – FNs klimakonvensjon (1992) – « å oppnå stabilisering i konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren på et nivå som vil forhindre farlig menneskeskapt påvirkning av klimasystemet.»
 3. 3. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report FNs klimapanel Arbeidsgruppe I – Det naturvitenskapelige grunnlaget (09/13) Arbeidsgruppe II – Virkninger, tilpasning og sårbarhet (03/14) Arbeidsgruppe III – Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser (04/14)
 4. 4. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Klimapanel 5. hovedrapport, delrapport fra arbeidsgruppe III: I tall 16 kapitel 235 hoved- forfattere fra 58 land 219 bidragsforfatter 10 000 kilder 38315 kommentarer fra 847 eksperter
 5. 5. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Problemstilling: karbon i fossil energi Reserves [Gt C] Resources [Gt C] Oil 170-260 309-420 Gas 380-1100 720-2 000 Coal 450-540 7500-11 000 Total 1000- 1900 8500 - 14 000 Arbeidsgruppe I Karbonbudsjett Arbeidsgruppe III: energireserver allerede brukt opp Andre gasser ~270 av 1000 GtC gjenstår 1 ton C gir 3,67 ton CO2
 6. 6. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Struktur av rapporten Konsept- og begrepsavklaringer, problembeskrivelse, og metoder Belyse muligheter for å begrense framtidig klimaforandring (global oppvarming) i hovedsak gjennom å begrense utslipp av klimagasser (CO2, CH4, N2O) Evaluere politiske virkemidler, institusjoner og finansering Del 1: Intellektuell ramme Del 2: Tiltak og transformasjons- baner Del 3: Virkemidler
 7. 7. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Raskere utslippsvekst av CO2 fra fossil energi
 8. 8. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Karbonfotspor øker mest i fremvoksende økonomier Utslippsvekst i høyere mellominntektsland (f.eks. Kina) vokser raskest. Utslipp knyttet til produksjon av varer i mellominntektsland som er eksportert til høyinntektsland vokser også. Utslipp i høyinntektsland stabiliserer seg på høyt nivå.
 9. 9. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report 1200 energiscenarioer ble undersøkt for å forstå hvordan utslipp kan utvikle seg 2.8-7.8°C 2.1-5.8°C 1.5-4.5°C 1.0-2.8°C Temperaturøkning i 2100 Spennvidde avhengig av klimafølsomhet
 10. 10. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Andel lavutslipps energikilder i energimiks i ulike scenarioer 1.6°C1.9°C2.2°C2.6°C
 11. 11. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Klimavern kan føre til betydelig reduksjon i luftforurensning Klimapanelet slår fast at reduksjon i bruk av fossil energi fører til mange fordeler, bl.a. • reduksjon av luftforurensning • færre alvorlige ulykker • redusert importavhengighet
 12. 12. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Ulike måter å nå 2°C målet på – Energieffektivitet viktig! Mange scenarioer baserer seg på fjerning av CO2 fra atmosfæren GtCO2/y Scenarioer med CO2 fjerning Scenarioer uten CO2 fjerning
 13. 13. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Store implikasjoner av klimapolitikk på investeringer Estimert forandring i investeringer for å nå 2°C mål • energieffektivisering +$300 milliard/år • fornybar energi +$100 milliard/år • atomkraft +$ 50 milliard/år • CO2 handtering +$ 40 milliard/år • fossil kraftverk -$ 80 milliard/år • fossil energiproduksjon -$120 milliard/år Sammenlignet med dagens nivå; fram til 2030
 14. 14. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Vurdering av klimapolitikk - 67% av global GHG utslipp var omfattet av reguleringer i 2012, mot 45% i 2007 - Virkemidler som oppnå flere målsettinger og har få ulemper - Virkemidler fokuserer på sektorer – oftere brukt og mer suksessrik. - Regler og standarder er effektive og kan medføre økt velferd, f.eks. standarder for bygg og energieffektiv utstyr - Systemer med utslippskvoter i en rekke land har hittil vært lite effektiv siden for mange kvoter har blitt delt ut. - Forskning og utvikling, og offentlig innkjøp viktig
 15. 15. ©Ocean/Corbis CLIMATE CHANGE 2014 Mitigation of Climate Change Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report
 16. 16. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report
 17. 17. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report
 18. 18. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Investeringer
 19. 19. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Tograder scenarioer med/uten fjerning av CO2 fra atmosfæren
 20. 20. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report
 21. 21. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Energiforsyning, land- og skogsbruk og industri bidra mest til klimagassutslipp
 22. 22. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report

×