Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?

6 173 vues

Publié le

Luento Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskukselle (TOPIK), Opettaja luotsina -koulutus, 1.2.2016, Harto Pönkä, Innowise

Publié dans : Formation
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?

 1. 1. 21. vuosisadan taidot – mitä ja miksi? Harto Pönkä 1.2.2016
 2. 2. ”Ristiriita koulun pedagogisten ja kulttuuristen käytänteiden sekä toisaalta nuorten koulun ulkopuolella kohtaaman todellisuuden välillä on lisääntymässä.” (PISA 2012)
 3. 3. Koulu Muu yhteiskunta (ml. työelämä) OPS 2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.
 4. 4. Työelämän nykyisiä vaatimuksia • Verkosto-osaaminen ja tiedon jakaminen • Design-ajattelu, protoilu ja testaus • Ryhmissä tekeminen ja toisilta oppiminen • Ideoiden jalostaminen • Luovuus ja mahdollisuusajattelu  Keskeistä tiedonkäsittely ja vuorovaikutus (EK:n Oivallus, 2011) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2011/10/14/koulujen-tietotekniikka-edellakavijyys-ja-uudet-oppimistaidot/
 5. 5. • Kodin järjestelmäsuunnittelija • Digitaalinen ympäristövalvoja • Personal brand trainer • Oma kustannustoimittaja • Ilmalaivainsinööri • Avaruushissipoika • Energia-arkkitehti • Otec-insinööri Tulevaisuuden työtehtäviä Lähde: http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-koulutus/2014/05/19/16-ammattia-joita-et-osannut-kuvitellakaan/20146960/139?rss=13 • Kädentekijä • Mikrobimaalari • Palvelurobottiohjaaja • 3D-räätäli • Varaosavalmistaja • Nanohyönteisten hoitaja • Jokamieslobbari • Vertikaaliviljelijä
 6. 6. Hallituksen kärkihanke: digiloikka • TAVOITE: Suomi modernin ja innostavan oppimisen kärkimaaksi. Peruskoulu-uudistus. Oppimisesta innostavaa. Uusi pedagogiikka vauhdittamaan oppimistulosten nousua. • KUVAUS: Digiloikka, uusi pedagogiikka ja uudet oppimisympäristöt, opettajien perus‐ ja täydennyskoulutuksen uudistaminen. http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/321857/Osaaminen-ja-koulutus-040915.pdf/78e7f113-c74d-4602-9905-e7089fe5c396 Paljon porua, vähän villoja… Todellisuudessa opetuksen kehittäminen tapahtuu yksittäisen opettajan tasolla. Se vaatii muutoksen tarpeen ymmärtämistä ja paljon työtä. (Sekä yhteistä kehittämistä, laitteita, täydennyskoulutusta, tukea jne.)
 7. 7. Tiedot, taidot, asenteet ja tahto
 8. 8. Tulevaisuudessa tarvittavat taidot Lähde: Future of Jobs, World Economic Forum, 2016, http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
 9. 9. http://www.atc21s.org/
 10. 10. Lähde: https://webapps.jyu.fi/wiki/pages/viewpage.action?pageId=15472112 21. vuosisadan taitojen määritelmiä
 11. 11. Tavat ajatella
 12. 12. Kun totumme saamaan tarvitsemamme helposti Googlesta, voivat muut tavat tuntua liian hankalilta, vaikka tiedämme, että ne voisivat tuottaa parempaa tietoa. Netissä surffailu ja siihen liittyvä audiovisuaalisten ärsykkeiden ja jatkuvien keskeytysten tulva voivat johtaa lineaarisen ajattelukyvyn rapautumiseen. Netti haastaa syvällisen ajattelun Lähde: H. Pönkä, Sosiaalisen median käsikirja, 2014
 13. 13. Miten saada diginatiivit motivoitumaan hitaasta oppimisesta?
 14. 14. Tee omasi: https://answergarden.ch/create/ (Kuvassa on tässä kohtaa ryhmän kanssa tehdyn tehtävän tulos)
 15. 15. • Itsensä reflektointi ja kehittäminen oppijana • Kriittinen ajattelu, kyseenalaistaminen, argumentointi • Havainnointi, näkökulman vaihtelu • Tiedon hakeminen, arvioiminen, muokkaaminen, tuottaminen ja jakaminen • Ongelmalähtöinen, tutkiva ja luova työskentelyote • Tiedonrakentelu itsenäisesti ja yhteisöllisesti eri tavoin • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot • Kyky pitkäjänteiseen työskentelyyn, motivaation ylläpito • Kyky tehdä oppimiseen liittyviä päätöksiä kuten oppimisstrategioiden, työvälineiden ja menetelmien valinta • Systeeminen ja eettinen ajattelu Ajattelu ja oppimaan oppiminen Lähde: OPS2016, https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428611
 16. 16. Tiedon omaksumisen tasot (Bloomin uudistettu taksonomia, Coffey, 2008, http://www.learnnc.org/lp/pages/4719, kuva: Toikkanen, 2008) Käyttäytyminen ja osallistuminen verkossa (Li ja Owyang, 2010, kuva: https://paivihollanti.wordpress.com/2010/02/19/asiakkaan-sosiaalinen- toiminta/ ) Kaksi kärkeä: tieto ja osallistuminen
 17. 17. • Sisältöjen lukeminen, tulkinta ja luonti – Yksin ja yhdessä – Erilaisilla välineillä • Etenkin verkossa on lukemattomia uusia tekstilajeja • Tekstilajin tunnistamisessa ja sisällön arvioinnissa on olennaista mm. tekijä, verkkopalvelu/sovellus, mediamuoto, tyyli, julkisuuden aste, sosiaalinen konteksti ja tekijän asema siinä • Lähdekriittisyys: tieto on pyrittävä aina tarkistamaan muusta lähteestä, sillä kyse voi olla myös tarkoituksellisesta lukijan harhauttamisesta Monilukutaito Lähde: H. Pönkä, 2016, (artikkeli ”Monilukutaito on välttämätön sosiaalisessa mediassa” on tulossa julki pian)
 18. 18. Tavat tehdä työtä
 19. 19. Yksin, ryhmissä, verkostoissa • Toiminta itsenäisesti – Itsensä johtaminen – Reflektointi • Toiminta ryhmissä – Yhteinen tavoite – Vastuu tavoitteen saavuttamisesta – Roolien vaihtelu – Itsesäätely ja ryhmän toiminnan säätely – Osaamisen tuominen ryhmän käyttöön – Toisten ryhmän jäsenten kunnioittaminen ja positiivinen riippuvuus – Viestintä- ja sosiaaliset taidot • Toiminta verkostoissa – Verkkoidentiteetti – Tiedon jakaminen (lisäarvon tuominen verkostoon) – Verkostoituminen: omien tavoitteiden mukaisten henkilöiden ja heidän verkostoasemansa tunnistaminen – Osallistuminen keskusteluun, rakentava dialogi – Verkoston hyödyntäminen esim. tiedonhaussa, vaikuttamiskanavana ja muun yhteistyön synnyttäjänä
 20. 20. Työolobarometri 2014, TEM, http://www.tem.fi/files/42242/barometri.pdf (N=349) Somen työkäyttö liittyy useimmin tiedonhankintaan, jakamiseen, uuden oppimiseen ja yhteistyösuhteisiin.
 21. 21. Design-ajattelu/-tutkimus/-toiminta • Design-toiminnassa kehitetään jotakin konkreettista. • Tutkija luo hypoteesit tai design- periaatteet. • Kehitettävästä asiasta tehdään ”design” yhteistyössä kohderyhmän kanssa. • ”Designia” testataan eli sovelletaan käytännössä. • Samalla rakennetaan teoriaa, eli etsitään selityksiä. • Tämä muodostaa design-syklin, jota voidaan toistaa useita kertoja.
 22. 22. Yhteistyötaidot – esimerkkinä Scrum Kuva: https://hlab.ee.tut.fi/hmopetus/vpsist-oppimateriaali/4-menetelmia-ja-malleja/4-4-ketterat-menetelmat/4-4-1-scrum.html • Työ tapahtuu yhä useammin tiimeissä. Oleellista on mm. tiedonhallinta, oman ja muiden työn suunnittelu, viestintä- ja tietotekniikkataidot
 23. 23. Työvälineiden hallinta
 24. 24. Älypuhelin = kognitiivinen työkalu, nykynuoren ensimmäinen oma nettipääte BYOD
 25. 25. Teknologian käyttötaito ja työskentelymenetelmät eri tilanteissa Kuva ja lisätietoa responsiivisuudesta: http://www.wsiworld.com/our-services/mobile/responsive-design
 26. 26. Teknologia auttaa ihmistä ylittämään luontaiset rajansa. Netin kollektiivinen tietovarasto ja oppimisresurssit ovat käytössä missä ja milloin vain. Teknologia auttaa samoista aiheista kiinnostuneita ihmisiä löytämään toisensa, auttamaan toisiaan ja oppimaan yhdessä. Teknologia tuo ihmiselle kuudennen aistin Kuva: Antonio Zugaldia, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Google_Glass_detail.jpg (CC-BY) Älylasit eivät onnistuneet, ainakaan vielä. Google Glass (2012-2015) oli yritys tuoda netti käyttäjänsä verkkokalvolle.
 27. 27. Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799 Henkilökohtainen oppimisympäristö ja -verkosto korostuu
 28. 28. http://www.gartner.com/newsroom/id/3114217 Gartner: teknologian hypekäyrä (2015)
 29. 29. Tavat osallistua yhteiskunnassa
 30. 30. Viestintätaidot, monilukutaito, kriittinen ajattelu…
 31. 31. Lisää aiheesta: https://harto.wordpress.com/2015/08/18/heratys-milloin-viimeksi-katsoit-ulos-some-kuplastasi/ kuplat
 32. 32. Teemu Selänne retweettasi 26.1.2016 kriittisen kirjoituksen turvapaikanhakijoiden tekemistä rikoksista ja puolusti näkemyksiään useissa twiiteissään. 1. Voimakas tunnereaktio. Monet muodostivat mielipiteensä ennakkokäsityksenä pohjalta, syntyi puolesta-vastaan-asetelma. 2. Kieltäminen. Kaikki eivät uskoneet ”maitopojan” mielipidettä aidoksi. 3. Metakeskustelu ja aiheen rönsyily. Netti täyttyi kommentaareista. 4. Hidas ymmärrys, mistä koko keskustelussa on kyse. 5. Hyväksyntä. Sen jälkeen, kun Selänne selitti mielipiteitään blogikirjoituksessa. Tulokset: 1) Kriittisen mielipiteen ja keskustelun hyväksyttävyys lisääntyi. 2) Selänteen julkisuuskuva muuttui. #teemugate
 33. 33. E-kansalais- ja vaikuttamistaidot Hyvät verkosto- ja vuorovaikutustaidot antavat etua esim. poliittisessa vaikuttamisessaEsimerkkinä eduskuntavaalien ehdokkaiden Twitter-verkosto: http://www.slideshare.net/hponka/eduskuntavaalit-ja- ehdokkaiden-sosiaalinen-verkosto-twitteriss
 34. 34. Haasteita ja yleisiä erehdyksiä
 35. 35. Mikä pettymys: Diginatiiveille pitää opettaa TVT:tä! Lähde: http://www.ebrand.fi/somejanuoret2015/5-harkinta- sosiaalisessa-mediassa/
 36. 36. Lähde: https://harto.wordpress.com/2016/01/27/sosiaalisen-median-tilannekatsaus-ja-dunbarin-sosiaaliset-piirit/
 37. 37. Pedagoginen käytettävyys pintaa syvemmältä: • Mitä juuri tämä väline/verkkopalvelu mahdollistaa? Mitä ei? • Miten ja mihin ihmiset yleensä käyttävät sitä? Miksi? • Millaista vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä se synnyttää? • Millaisia sisältöjä ja menetelmiä siinä voidaan käyttää?
 38. 38. Oppimistyylit eivät ole relevantteja Auditiivinen Visuaalinen Kinesteettinen Ks. http://www.laakarilehti.fi/kommentti/?opcode=show%2Fnews_id%3D16061%2Ftype%3D7#.VfVfQfV-U-8.twitter ja http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/3298/course/section/1174/Do%20Learners%20Really%20Know%20Best.pdf
 39. 39. Oppijoiden itseohjautuvuuteen ei kannata liiaksi luottaa Ks. http://www.laakarilehti.fi/kommentti/?opcode=show%2Fnews_id%3D16061%2Ftype%3D7#.VfVfQfV-U-8.twitter ja http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/3298/course/section/1174/Do%20Learners%20Really%20Know%20Best.pdf
 40. 40. Lähde: Tanmay Vora, 2015, http://qaspire.com/2015/08/31/skills-for-future-success-in-a-disruptive-world-of-work/
 41. 41. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ Kiitos!

×