Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

[Bachkhoa-Aptech] Bài giảng Kỹ năng sống - Giảng viên Lê Văn Chiến

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 60 Publicité

[Bachkhoa-Aptech] Bài giảng Kỹ năng sống - Giảng viên Lê Văn Chiến

http://bachkhoa-aptech.com Hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Bachkhoa - Aptech, CNTT, Lập trình, Lập trình viên, Aptech, Aptech Bach khoa, Lập trình viên quốc tế, Lập trình ACCP, Lập trình ITT, Khóa học ACCP, Khóa học ITT, Tuyển sinh Lập trình, Hướng nghiệp, Đào tạo Lập trình viên quốc tế, Đào tạo ACCP, Đào tạo lập trình...

http://bachkhoa-aptech.com Hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Bachkhoa - Aptech, CNTT, Lập trình, Lập trình viên, Aptech, Aptech Bach khoa, Lập trình viên quốc tế, Lập trình ACCP, Lập trình ITT, Khóa học ACCP, Khóa học ITT, Tuyển sinh Lập trình, Hướng nghiệp, Đào tạo Lập trình viên quốc tế, Đào tạo ACCP, Đào tạo lập trình...

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à [Bachkhoa-Aptech] Bài giảng Kỹ năng sống - Giảng viên Lê Văn Chiến (20)

Publicité

Plus par Phạm Văn Hưng (12)

Plus récents (20)

Publicité

[Bachkhoa-Aptech] Bài giảng Kỹ năng sống - Giảng viên Lê Văn Chiến

 1. 1. KỸ NĂNG SỐNG Giảng viên: Lê Văn Chiến
 2. 2. Kỹ năng sống Những kỹ Đặc điểm năng Khái niệm sống cần thiết
 3. 3. I. Khái niệm
 4. 4. 1. Các khái niệm - Khái niệm chung Kỹ năng sống là những kỹ năng xã hội của mỗi con người ứng phó với các tình huống của cuộc sống.
 5. 5. 1. Các khái niệm - Khái niệm của WTO Kỹ năng sống là là kỹ năng có những hành vi tích cực giúp các cá nhân có thể ứng sử hiệu quả trước những khó khăn của cuộc sống.
 6. 6. 1. Các khái niệm - Khái niệm của UNICEF Kỹ năng sống là cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc hình thành hành vi mới (lưu ý đến sự cân bằng về itếthu kiến thức)
 7. 7. 1. Các khái niệm - Khái niệm của UNESCO Kỹ năng sống là năng lực của cá nhân để thực hiện đầy đủ các chức năng và tham gia vào cuộc sống hàng ngày Đây là một quan n iệm rất rộng, năng lực tham gia vào cuộc sống hàng ngày đều là kỹ năng sống.
 8. 8. 1. Các khái niệm - Khái niệm của UNESCO Tiếp cận dưới 4 trụ cột của giáo dục Học để làm Học để biết việc Học để sống với người Học làm người khác
 9. 9. Khái niệm của UNESCO • Học để biết – Tư duy giải quyết vấn đề – Tư duy phê phán – Ra quyết định – Tự nhận thức hậu quả • Học làm người – Ứng phó với căng thẳng – Ứng phó với cảm xúc – Tự nhận thức – Tự tin
 10. 10. Khái niệm của UNESCO (2) • Học để sống với người khác – Giao itếp – Thương lượng – Tự khẳng định – Hợp tác – Làm việc nhóm – Thể hiện sự cảm thông • Học để làm việc – Đặt mục tiêu – Đảm nhận trách nhiệm
 11. 11. Bản chất Với những kỹ năng sống khác nhau và những quan inệm khác nhau sẽ có những kỹ năng cụ thể tương ứng. Kỹ năng sống là kỹ năng làm chủ bản thân và kỹ năng xã hội Nói cách khác : Kỹ năng sống là kỹ năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng làm chủ bản thân của người khác và kỹ năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống.
 12. 12. Bản chất Trong kỹ năng sống có smột số khái inệm có tên gọi khác nhau nhưng cũng 1 nội hàm: + Kỹ năng hợp tác - Kỹ năng làm việc nhóm + Kỹ năng kiểm soát cảm xúc - Kỹ năng làm chủ cảm xúc - Kỹ năng quản lý cảm xúc - Kỹ năng xử lý cảm xúc + Kỹ năng thương lượng - Kỹ năng đàm phán, thương thuyết
 13. 13. Bản chất • Kỹ năng làm chủ bản thân • Kỹ năng Xã hội Là kỹ năng cần thiết để các nhân học tập và làm việc hiệu quả
 14. 14. Mối quan hệ Các kỹ năng sống thường không tách rời nhau mà có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Ví dụ: - Kỹ năng nhận thức liên quan đến kỹ năng giao tíêp: Một người nhận thức tốt thì khả năng giao tiếp. - Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề liên quan đến kỹ năng xử lý thông tin và kỹ năng kiên định - Kỹ năng đặt mục tiêu liên quan tới kỹ năng xây dựng giá trị và lập kế hoạch
 15. 15. Mối quan hệ Một người có kỹ năng tốt thì các kỹ năng khác của người đó không kém Ví dụ: Một người có khả năng giao tiếpp người đó xử lý thông tin tốt, thương lượng hiệu quả, nhận biết cảm xúc người khác tốt và ngược lại Kỹ năng sống không phải tự nhiên mà có . Nó được hình thành trong quá trình học tập, lĩnh hội và rèn luyện trong cuộc sống Quá trình hình thành kỹ năng sống diễn ra trong v ngoài hệ thống giáo dục. Không chỉ mình hệ thống giáo dục mới có thể hình thành kỹ năng sống cho học sinh mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như gia đình và xã hội.
 16. 16. Mối quan hệ Lưu ý: Kỹ năng sống mang tính cá nhân: kỹ năng sống của cá nhân Kỹ nắng sống mang tính xã hội: phụ thuộc vào giai đoạn phát triển của xã hội và chịu ảnh hưởng của truyền thống, văn hóa của gia đình, cộng đồng và dân tộc.
 17. 17. 2. Đặc điểm
 18. 18. 2.1. Phân loại • Nhóm I: Kỹ năng sống nhận biết và sống với chính mình – Tự nhận thức – Xác định giá trị – Kiểm soát cảm xúc – Ứng phó với căng thẳng • Nhóm II: Kỹ năng sống nhận biết và sống với người khác – Kỹ năng giao tiếp hiệu quả – Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn – Kỹ năng thương lượng – Kỹ năng từ chối – Kỹ năng bày tỏ cảm thông – Hợp tác
 19. 19. 2.1. Phân loại Nhóm III: Kỹ năng ra quyết định một cách hiệu quả • Tìm kiếm và xử lý thông tin • Tư duy phê phán • Tư duy sáng tạo • Ra quyết định và giải quyết vẫn đề
 20. 20. Nguyên tắc • Nguyên tắc trải nghiệm – Học qua tình huống trải nghiệm + Người học được đặt vào tình huống trải nghiệm và thực hành + Điểm quan trọng muốn nhấn mạnh là cần phải cho học sinh đựoc đặt mình vào tình huống. Vì vậy trong các chương trinhg giáo dục kỹ năng sống nói chung có rất nhiều tình hướng học sinh phải đưa ra ứng sử của mình
 21. 21. Nguyên tắc – Qua trải nghiệm ra quyết định Học sinh cần rút ra quyết định thông qua trải nghiệm. Ví dụ: Một người đưa cho học sinh 1 cái gói , nói rằng học sinh hãy vận chuyển nó đến 1 địa điểm nào đấy sẽ đựoc nhận lại rất nhiều itền Nếu là bạn đó thì học sinh sẽ ứng sử như thế nào? Vì sao? Thông qua việc đưa tình huống học sinh cáo nhưng cách lí giải tạo sao học sinh lại làm vậy. Sắm vai, ứng sử, trải nghiệm và lần sau có gặp những trường hợp tương tụt thì học sinh đó biết cách ứng sử thích hợp.
 22. 22. Nguyên tắc • Nguyên tắc tiến trình Giáo dục kỹ năng sống không thể hình thành trong ngày một ngày hai mà nó đói hỏi cả một quá trình nhận thức - hình thành thái độ - thay đổi hành vi
 23. 23. Nguyên tắc •Nguyên tắc thay đổi hành vi Nhận thức - hình thành thái độ - thay đổi hành vi Mục đích cao nhất là giúp người học thay đổi hành vi theo hướng tích cực. Khi thầy cô giáo dục học sinh mình mà thấy học sinh thay đổi hành vi thì thầy cô đã rất thành công.
 24. 24. Nguyên tắc •Nguyên tắc thời gian Giáo dục kĩ năng sống cần thời gian ở mọi nơi, mọi lúc, và càng sớm càng tốt dối với trẻ em
 25. 25. Những kỹ năng sống cần thiết
 26. 26. Kỹ năng tự nhận thức
 27. 27. Kỹ năng xác định giá trị
 28. 28. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
 29. 29. Kỹ năng ứng phó với căng thẳng
 30. 30. Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ
 31. 31. Kỹ năng thể hiện sự tự tin
 32. 32. Kỹ năng giao tiếp
 33. 33. Kỹ năng lắng nghe tích cực
 34. 34. Kỹ năng thể hiện sự cảm thông
 35. 35. Kỹ năng thương lượng
 36. 36. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn
 37. 37. Kỹ năng hợp tác
 38. 38. Kỹ năng Tư duy phê phán
 39. 39. Kỹ năng Tư duy sáng tạo
 40. 40. Kỹ năng Ra quyết định
 41. 41. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tình huống
 42. 42. Bài tập • Đặt lời cho bức tranh • Liệt kê các trường hợp có thể xảy ra • Giải thích và phân tích
 43. 43. Các bước giải quyết • Xác định tình huống • Liệt kê các cách giải quyết • Hình dung các kết quả có thể xảy ra • So sánh và quyết định cách giải quyết • Hành động • Rút kinh nghiệm
 44. 44. Kết luận rút ra: • Nhiều khả năng xảy ra • Nhiều phương án giải quyết • Xem xét – Lợi – Hại – Cảm xúc – Tình cảm • Lựa chon phương án tối ưu
 45. 45. Kỹ năng khẳng định
 46. 46. Kỹ năng quản lý thời gian
 47. 47. Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm
 48. 48. Kỹ năng đạt mục tiêu
 49. 49. Khái niệm • Là Kỹ năng của con người biết để ra mục tiêu cho bản thân trong cuộc sống cũng như lập kế hoạch để thục hiện mục tiêu đó • Mục tiêu ngắn hạn ( ngày) • Mục tiêu trung hạn (tuần, tháng) • Mục tiêu dài hạn (năm)
 50. 50. Yêu cầu khi đạt mục tiêu Nên cho học sinh rèn luyện kỹ năng đạt đựơc mục tiêu. Có khả năng đạt mục tiêu cụ thể. Nâng cao kết quả học tập Mục tiêu đựoc biểu diễn dựa trên mốc thời gian (lập kế hoạch)
 51. 51. Yêu cầu khi đạt mục tiêu • Mục tiêu thực hiện ngôn từ cụ thể . Trả lời: – Ai? – Sẽ thực hiện cái Gì? – Vào khi nào? • Mục tiêu có tính khả thi – Ekip thực hiện? – Người hỗ trợ? • Ngày tháng thực hiện mục tiêu • điều kiện cần quan tâm khi thực hiện đựoc mục tiêu
 52. 52. Các bước xây dựng mục tiêu hiệu quả • Diễn đạt bằng ngôn từ cụ thể • Mục tiêu có tính khả thi • Xác định biện pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu • Xác định thuận lợi và khó khăn khi thực hiện • Chia nhỏ mục tiêu
 53. 53. Ý nghĩa • Sống có định hướng – tiếp cận mục tiêu cụ thể – Tiếp cận mục tiêu thực tế • Không tham vọng và ảo tưởng
 54. 54. Một sự thật nhỏ để làm cho cuộc sống của chúng ta thành công 100% ...
 55. 55. Nếu thay ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTU VWXYZ Bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 56. 56. Sau đó H+A+R+D+W+O+R+K = 8 +1 +18 +4 +23 + 15 +18 +11 = 98%
 57. 57. K+N+O+W+L+E+ D+G+E = 11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5 = 96%
 58. 58. L+O+V+E = 12+15+ 22+5 = 54% L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%
 59. 59. Không gì trong những điều đó đạt đựơc 100%!!! Tại sao? Điều gì tạo nên 100% cho cuộc sống của chúng ta ??? Tiền ư? Không!!!! Lãnh đạo ư? Không!!! Vậy chúng ta cần gì? Giải pháp đó chính là “THÁI ĐỘ = ATTITUDE” THÁI ĐỘ của chúng ta quyết định 100% SỰ THÀNH CÔNG trong cuộc sống và công việc của chúng ta.
 60. 60. Cuộc sống của cúng ta sẽ thàng công 100% A+T+T+I+T+U+ D+E = 1+20+20+9+20+ 21+4+5 = 100%

Notes de l'éditeur

 • Nói chung đó là các kỹ năng sống của con người đối với cuộc sống. Tuy nhiên người ta nhận thấy với các tổ chức khác nhau như: Tổ chưc Y tế thế giới, UNICEF... có các quan niệm về kỹ năng sống khác nhau
 • Khái niệm chung Kỹ năng sống là những kỹ năng xã hội của mối con người ứng phó với các tình huống của cuộc sống. Nói chung đó là các kỹ năng sống của con người đối với cuộc sống. Tuy nhiên người t a nhận thấy với các tổ chức khác nhau như: Tổ chưc Y tế thế giới, UNICEF... có các quan inệm về kỹ năng sống khác nhau  
 • Khái niệm của UNESCO Kỹ năng sống là năng lực của cá nhân để thực hiện đầy đủ các chức năng và tham gia vào cuộc sống hàng ngày Đây là một quan  n iệm rất rộng, năng lực tham gia vào cuộc sống hàng ngày đều là kỹ năng sống. Itếcận dưới 4 trụ cột của giáo dục: Học để biết, Học để làm người, Học để sống với người khác, Học để làm.
 • Khái niệm của UNESCO Kỹ năng sống là năng lực của cá nhân để thực hiện đầy đủ các chức năng và tham gia vào cuộc sống hàng ngày Đây là một quan  n iệm rất rộng, năng lực tham gia vào cuộc sống hàng ngày đều là kỹ năng sống. Itếcận dưới 4 trụ cột của giáo dục: Học để biết, Học để làm người, Học để sống với người khác, Học để làm.
 • Bản chất Với những kỹ năng sống khác nhau và những quan inệm  khác nhau sẽ có những kỹ năng cụ thể tương ứng. Kỹ năng sống là kỹ năng làm chủ bản thân và kỹ năng xã hội Nói cách khác : Kỹ năng sống là kỹ năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng làm chủ bản thân của người khác và kỹ năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. Trong kỹ năng sống coa smột số khái inệm có tên gọi khác nhau nhưng cũng 1 nội hàm: + Kỹ năng hợp tác - Kỹ năng làm việc nhóm +  Kỹ năng kiểm soát cảm xúc - Kỹ năng làm chủ cảm xúc - Kỹ năng quản lý cảm xúc - Kỹ năng xử lý cảm xúc + Kỹ năng thương lượng - Kỹ năng đàm phán, thương thuyết
 • Mối quan hệ Các kỹ năng sống rhường không tách rời nhau mà có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Ví dụ: - Kỹ năng nhận thức liên quan đến kỹ năng giao tíêp: Một người nhận thức tốt thì khả năng giao tiếpp - Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề liên quan đến kỹ năng xử lý thông tin và kỹ năng kiên định - Kỹ năng dặt mục tiêu liên quan tới kỹ năng xây dựng giá trị và lập kế hoạch Một người có kỹ năng tốt thì các kỹ năng khác của người đó không kém Ví dụ: Một người có khả năng giao tiếpp người đó xử lý thông tin tốt, thương lượng hiệu quả, nhận biết cảm xúc người khác tốt và ngược lại Kỹ năng sống không phải tự nhiên mà có . Nó được hình thành trong quá trình học tập, lĩnh hội và rèn luyện trong cuộc sống Quá trinhg hình thành kỹ năng sống diễn ra trong  vadf ngoài hệ thống giáo dục. Không chỉ mình hệ thống giáo dục mới có thể hình thành kỹ năng sống cho học sinh mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như gia đình và xã hội. Lưu ý: Kỹ năng sống mang tính cá nhân: kỹ năng sống của cá nhân Kỹ nắng sống mang tính xã hội: phụ thuộc vào giai đoạn phát triển của xã hội và chịu ảnh hưởng của truyền thống, văn hóa của gia đình, cộng đồng và dân tộc.
 • Khái inệm Là Kỹ năng của con người biết để ra mục tiêu cho bản thân trong cuộc sống cũng như lập kế hoạch để thục hiện mục tiêu đó
 • Yêu cầu khi đạt mục tiêu Nên cho học sinh rèn luyện kỹ năng đạt đựoc mục tiêu. Có khả năng đạt mục tiêu cụ thể. Nâng cao kết quả học tập Mục tiêu đựoc biểu diễn dựa trên mốc thời gian (lập kế hoạch)

×