Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
College Projectontwikkeling & evaluatie Adek – UVS


  Vakomschrijving Project ontwikkeling & Evaluatie
  Doelgroep: U...
College Projectontwikkeling & evaluatie Adek – UVS


Programma
II Project Management                   ...
College Projectontwikkeling & evaluatie Adek – UVS


Werkopdracht/presentatie/ discussie              Commis...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Uvs Vakomschrijving Projectontwikkeling 0910

1 348 vues

Publié le

Van de cursus is bespreekbaar vakinhoud, programma, werkopdrachten, literatuur

Publié dans : Voyages, Business
 • Soyez le premier à commenter

Uvs Vakomschrijving Projectontwikkeling 0910

 1. 1. College Projectontwikkeling & evaluatie Adek – UVS Vakomschrijving Project ontwikkeling & Evaluatie Doelgroep: UVS/BAMA/PA Collegejaar: 09/10 Doel: Student principes van projectmatig werken en projectmanagement bij te brengen: verwerven van vaardigheden om zelfstandig en in groepsverband een project te schrijven” Bron : Zie studiegids Methodiek: De colleges bestaan uit werkcolleges waarbij studenten aan de hand van de presentatie van de docent individuele of groepsopdrachten krijgen die onder begeleiding worden uitgevoerd. Daarbij worden verschillende werkvormen gebruikt zoals; discussie, brainstormen, samenwerken in groepen, presenteren. Afronding college: Het college bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Het theoretisch deel wordt aan het begin van het college verzorgd. Het bestaat uit een aantal sessies dat gericht is op de verschillende fasen van project management [projectvoorbereiding uitvoering & evaluatie]. Aan het eind van dit theoretisch deel maken studenten een toets. De datum hiervoor wordt tijdens het college afgesproken en is verplicht. Studenten die deze toets niet hebben afgerond mogen niet participeren in het praktisch deel. Het 2e deel is een praktisch deel, waardbij studenten in groepsverband een projectvoorstel voorbereiden en tussentijds presenteren. Elke student is verantwoordelijk voor de presentatie van een onderdeel dat onderling is afgesproken. De student wordt individueel beoordeeld op basis het gepresenteerde en de beantwoording van gestelde vragen. Het projectdossier wordt samengesteld aan de hand van de aanvraagformulieren van de financieringsinstelling of een standaardformulier. Het eindcijfer is het gemiddelde van de toets en de werkopdracht “afronding”. Literatuur: Er is een syllabus samengesteld op basis van de volgende literatuur: European Commission, Project Cycle Management, 2001 Roel Grit, Projectmanagement, projectmatig werken in de praktijk; handleiding bij het voorbereiden, realiseren en beheersen van projecten (Academic Service 1998) hoofdstuk 1,3,4,5 Leida Schuringa, Sociaal Agogische projecten; de tweetrapsraket als methode, Nelissen 1997 Hoofdstuk 3 en 4 Docenten Drs. H.Yngard 1
 2. 2. College Projectontwikkeling & evaluatie Adek – UVS Programma II Project Management Literatuur Colleg e Module Project formulering Introductie, procedure, groepsindeling Roel Grit, hoofdstuk 1 1-3 European Bestudeer hoofdstuk 1, Roel Grit en maak werkopdracht 1. Commission, Werkopdracht 1 [project evaluatie] van een project], hoofdstuk 2 groepsopdracht wat is een project, geef een voorbeeld van een bestaand/uitgevoerd project, hoe is het project verlopen, hoe zou het volgens jou beter kunnen? Werkopdracht [project formulering]; Bedenk een nieuw project aan de hand van een bestaand probleem; presenteer een beschrijving van dit project. Begripsbepaling “wat is een project?” Projektmatig werken routinematig  improviserend werken; Project programma Waarom ontwikkelen we projecten? Theorie Project Management/project ontwikkeling & evaluatie Project cycle Werkkader van de organisatie Project management als ondeel van het algemeen management binnen organisaties Logical framework als planning tool European 4 Wat is logical framework, sterke en zwakke punten Commission, hoofdstuk 3 Project cycle binnen LFA Schuringa L, hoofdstuk Hoe ziet de project cycle eruit; 3& 4 Overeenkomst en verschillen met project cycle Internetsite: www.forumngo.org Theorie stakeholder analyse European 5-6 Werkopdracht/presentatie Commission, hoofdstuk 3 Theorie probleem analyse European 7-8 Werkopdracht/presentatie Commission, Beschrijf “het probleem” hoofdstuk 3 Theorie European 9 doelenboom, formulering doelenboom, strategieontwikkeling en Commission, projectkeuze hoofdstuk 3 Werkopdracht/presentatie/ discussie Theorie logical framework European 10-12 Objectives [goal, purpose, results, activities] Commission, Werkopdracht/presentatie/ discussie hoofdstuk 3 Theorie Logical framework European 13 Indicatoren Commission, Werkopdracht/presentatie/ discussie hoofdstuk 3 Werkopdracht [Indicatoren] European 14-15 2
 3. 3. College Projectontwikkeling & evaluatie Adek – UVS Werkopdracht/presentatie/ discussie Commission, hoofdstuk 3 Theorie verificatie bronnen European 16 Werkopdracht/presentatie/ discussie Commission, hoofdstuk 3 Theorie assumpties European 17 Commission, hoofdstuk 3 Werkopdracht/presentatie/ discussie 18-19 Financieel Management [begroting samenstellen, nationale Internetsite: 20 regionale en internationale financiering mogelijkheden] www.forumngo.org Werkopdracht: ga aan de hand van de website www.forumngo na welke de financieringsmogelijkheden zijn voor Suriname [nationaal, regionaal, caribbean, latijns amerika; internationaal] Groepswerk Tijdsplanning, netwerkplanning Grit R, hoofdstuk 5 21 Theorie project presentatie/voorstellen 22 Werkopdracht mbt samenstellen werkstukken Presentatie voorbereiding 23-28 Module B: Project implementatie & evaluatie Grit R, Hoofdstuk 5 28-29 Organiseren van de uitvoering [financiën, mobilisatie human resources/mensen in projecten, motivatie HR] MS project Werkopdracht final [samenstellen projectdossier] Schrijf een projectdossier volgens het format van logical framework Evaluatie 30 HY; oktober 2009 3

×