Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
@ictlogist
Compareixença sobre la
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Comp...
@ictlogist
Compareixença sobre la
Proposició de llei de consultes populars no 
Valoració general de la Proposició de Llei
...
@ictlogist
Compareixença sobre la
Proposició de llei de consultes populars no 
Mancances fonamentals de plantejament
refer...
@ictlogist
Compareixença sobre la
Proposició de llei de consultes populars no 
Diagnòstic del problema de la governança
re...
@ictlogist
Compareixença sobre la
Proposició de llei de consultes populars no 
Diagnòstic de la qüestió de la participació...
@ictlogist
Compareixença sobre la
Proposició de llei de consultes populars no 
Atenció PREGUNTA!
referendàries i participa...
@ictlogist
Compareixença sobre la
Proposició de llei de consultes populars no 
Fonaments d’una llei de participació
refere...
@ictlogist
Compareixença sobre la
Proposició de llei de consultes populars no 
Peces d’una llei de participació
referendàr...
@ictlogist
Compareixença sobre la
Proposició de llei de consultes populars no 
Barcelona 30 de Juliol de 2013 Comissió d’A...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana

Més informació:

http://www.parlament.cat/web/actualitat/ordre-dia?p_od0=47410015

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=353-00112/10&ad=1

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana

 1. 1. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  referendàries i participació ciutadana Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes  populars no referendàries i  participació ciutadana Ismael Peña‐López @ictlogist@ictlogist Universitat Oberta de Catalunya C i ió d’Af I tit i l P l t d C t lComissió d’Afers Institucionals, Parlament de Catalunya Barcelona, 30 de Juliol de 2013
 2. 2. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  Valoració general de la Proposició de Llei referendàries i participació ciutadana Valoració general de la Proposició de Llei P i ió d Ll i t Di l h d di• Proposició de Llei correcta. Diu el que ha de dir. Q è di ? N l d l é i t t• Què no diu? No parla del més important:  • la informació necessària per otar/participar• la informació necessària per votar/participar  consulta/iniciativa Art 9 insuficient: cal donar einesconsulta/iniciativa. Art.9 insuficient: cal donar eines. • què passa després? Art.25 no garanteix res.q p p g 2
 3. 3. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  Mancances fonamentals de plantejament referendàries i participació ciutadana Mancances fonamentals de plantejament N I f ió• No Informació. N C í• No Compromís. • Manteniment de l’statu quo• Manteniment de l statu quo. • No és 23 CE o 29 EA que hem de mirar sinó 1 CE:• No és 23 CE o 29 EA que hem de mirar, sinó 1 CE: “Artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el puebloArtículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo  español, del que emanan los poderes del Estado” 3
 4. 4. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  Diagnòstic del problema de la governança referendàries i participació ciutadana Diagnòstic del problema de la governança I tit i d l iti d• Institucions deslegitimades. Ci t d l ti i• Ciutadans que volen participar. • Ciutadans que poden participar• Ciutadans que poden participar. • Educació• Educació. • No barreres d’espai ni de temps• No barreres d espai ni de temps. • Participació en processos en l’agenda en el marc 4 Participació en processos, en l agenda, en el marc.
 5. 5. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  Diagnòstic de la qüestió de la participació referendàries i participació ciutadana Diagnòstic de la qüestió de la participació P i t d id tifi ü ti• Paper ciutadans: identificar qüestions. P i tit i t bli i d• Paper institucions: establir mecanismes de presa  de decisions col lectiva i seguiment compromisosde decisions col∙lectiva i seguiment compromisos. Però la ponderació de papers ha canviat T ll d bilit t l i t d i Però la ponderació de papers ha canviat. • Traslladar responsabilitat a la ciutadania. • Els intermediaris polítics com a “mal” necessari 5 • Els intermediaris polítics com a  mal  necessari
 6. 6. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  Atenció PREGUNTA! referendàries i participació ciutadana Atenció, PREGUNTA! A t i ió d ll i• Aquesta proposició de llei, j d l “ i t i t d ”?• com ajuda els “moviments ciutadans”? • quantes mobilitzacions substitueix?• quantes mobilitzacions substitueix? • com acosta la ciutadania i les institucions?• com acosta la ciutadania i les institucions? 6
 7. 7. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  Fonaments d’una llei de participació referendàries i participació ciutadana Fonaments d una llei de participació El t i t l i t dà l i tit ió• El protagonista, el ciutadà, no la institució. U é ti di t• Un procés continuu, no discret. • Un procés basat en la deliberació dels “problemes• Un procés basat en la deliberació dels  problemes  fotuts” (wicked problems):fotuts  (wicked problems): Identificació qüestió Compromisosx xIdentificació qüestió Context i actors Compromisos Accions x x x 7 Decisions deliberatives Avaluació per a l’aprenentatgex x
 8. 8. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  Peces d’una llei de participació referendàries i participació ciutadana Peces d una llei de participació • Informació: Llei transparència: quadre comandament• Informació: Llei transparència: quadre comandament. • Espais deliberació: interacció contínua amb representants.Espais deliberació: interacció contínua amb representants. • Opinió i negociació: “fitxa” de polítiques públiques. • Sufragi: democràcia líquida, sumar ulls i veus. • Avaluació: procés també obert. De l’empoderament a la governança 8 De l empoderament a la governança.
 9. 9. @ictlogist Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  Barcelona 30 de Juliol de 2013 Comissió d’Afers Institucionals Parlament de Catalunya referendàries i participació ciutadana Barcelona, 30 de Juliol de 2013. Comissió dAfers Institucionals, Parlament de Catalunya. Per a citar aquesta obra: Peña‐López, I. (2013). Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no  referendàries i participació ciutadana. 30 de Juliol de 2013. Barcelona: Comissió d’Afers  Institucionals Parlament de CatalunyaInstitucionals, Parlament de Catalunya. http://ictlogy.net/presentations/20130730_ismael_pena‐lopez_‐_proposicio_llei_consultres_participacio.pdf Per contactar amb l’autor: http://ictlogy nethttp://ictlogy.net Tota la informació presentada en aquest document es troba sota una Llicència Creative Commons del tipus Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada 9 Per més informació visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/

×