Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
El nou Batxillerat
2015-2017
Distribució horària Batxillerat
Matèria 1r BAT 2n BAT
Llengua catalana i literatura I 2 1* 3
Llengua castellana i literatu...
Matèria comuna d’Opció segons el Batxillerat
CIÈNCIES i TECNOLOGIA: Matemàtiques I i II
HUMANITATS : Llatí I i II
CIÈNCIES...
  Matèries modalitat i específiques
hores Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials
4 h Física I Ciències de la ...
  Matèries modalitat i específiques
hores Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials
4 h Física II Geologia Histò...
Prova final de batxillerat Curs Accés universitat
2015-16 PAU
Sí, sense efectes acadèmics 2016-17 PAU
Sí, amb efectes acad...
PROVA FINAL
BATXILLERAT
PAU
Llengua Catalana i Literatura II Prova general
Llengua Castellana i Literatura
II
Llengua Cata...
Matèries excloses de la prova final de Batxillerat
1.Educació Física
2.Religió
3.Electrotècnia
4.Literatura Catalana
5.Lit...
PAU (Prova general)
Controls: 1hora 30 minuts de durada
Mitjana aritmètica exercicis fase general: ≥ 4
Nota d’accés: 60 % ...
Prova específica (voluntària)
1. Exercicis de matèries de modalitat de 2n Batxillerat
(llevat de l’escollida en la prova g...
PAULA
FG FE CS
Ll. Cat. 7 Química 6,5 0,2 1,3
Ll. Cast. 5,5 Física 4,5 0,2
Anglès 6 Biologia 7,5 0,2 1,5
Història 7,5
Mate...
JOSEP
FG FE CS
Ll. Cat. 6 Geografia 6,5 0,2 1,3
Ll. Cast. 5,5 Hª de l’Art 4,5 0,2
Anglès 8 Economia 7,5 0,2 1,5
Història 6...
Notes de tall
• Llei de l’oferta i demanda
(Universitat = oferta; Alumnat = demanda)
•Cada carrera universitària té un màx...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Batxillerat 2015/2017

1 835 vues

Publié le

Característiques del nou batxillerat 2015/2017

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Batxillerat 2015/2017

 1. 1. El nou Batxillerat 2015-2017
 2. 2. Distribució horària Batxillerat Matèria 1r BAT 2n BAT Llengua catalana i literatura I 2 1* 3 Llengua castellana i literatura I 2 3 Llengua estrangera I 3 3 Filosofia 3 Història 4 Educació física 2 Tutoria 1 1 Matèria comuna d’opció 4 4 Matèria de modalitat 4 4 Matèria de modalitat 4 4 Modalitat o específiques 4 o 2+2 4 o 2+2 TOTAL 30 30 * En una mateixa franja horària, partint el grup en dos, en sessions alternes entre totes dues matèries (Català i Castellà). Es manté el treball de recerca i l’estada a l’empresa.
 3. 3. Matèria comuna d’Opció segons el Batxillerat CIÈNCIES i TECNOLOGIA: Matemàtiques I i II HUMANITATS : Llatí I i II CIÈNCIES SOCIALS : Matem. Aplicades CS I i II ARTS : Història de l’art (1r Bat) Fonaments de l’art (2n Bat)
 4. 4.   Matèries modalitat i específiques hores Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials 4 h Física I Ciències de la Terra Literatura Catalana (2 h) Francès I (2 h) Literatura Castellana (2 h) Sociologia (2h ) 4 h Química I Tecnologia Industrial I Història món contemporani Història món contemporani 4 h Biologia I Dibuix Tècnic I Literatura Universal Economia d'empresa I r Batxillerat (Itineraris proposats per l’Inter) Cal escollir 3 matèries, 2 han de ser de la modalitat de Batxillerat escollida i la 3a podeu optar per qualsevol altra sempre que no sigui dins la mateixa franja horària de les anterior. Exemple: si trieu Física I i Química I, la 3a ha de ser de la tercera fila Biologia I, Dibuix Tècnic I, Literatura Universal o Economia d’Empresa I
 5. 5.   Matèries modalitat i específiques hores Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials 4 h Física II Geologia Història de l’Art Francès I (2 h) Psicologia (2h ) 4 h Química II Tecnologia Industrial II Geografia Geografia 4 h Biologia II Dibuix Tècnic II Hª de la Filosofia Economia d'empresa II n Batxillerat (Itineraris proposats per l’Inter) Cal escollir 3 matèries, 2 han de ser de la modalitat de Batxillerat escollida i la 3a podeu optar per qualsevol altra sempre que no sigui dins la mateixa franja horària de les anterior. Exemple: si trieu Física II i Química II, la 3a ha de ser de la tercera fila Biologia II, Dibuix Tècnic II, Hª de la Filosofia o Economia d’Empresa II
 6. 6. Prova final de batxillerat Curs Accés universitat 2015-16 PAU Sí, sense efectes acadèmics 2016-17 PAU Sí, amb efectes acadèmics 2017-18 Per concretar
 7. 7. PROVA FINAL BATXILLERAT PAU Llengua Catalana i Literatura II Prova general Llengua Castellana i Literatura II Llengua Catalana i Literatura II Llengua estrangera II Llengua Castellana i Literatura II Filosofia (1r) Llengua estrangera II Història (2n) Tria entre: Història de la filosofia o Història Matèria Comuna d’opció Matèria de modalitat 1r o 2n Matèria de modalitat 1r o 2n Prova específica Matèria de modalitat 1r o 2n Matèria de modalitat 1r o 2n Matèria modalitat o específica 1r o 2n Matèria de modalitat 1r o 2n Matèria modalitat o específica 1r o 2n COMPARATICA PROVA FINAL BATXILLERAT -PAU
 8. 8. Matèries excloses de la prova final de Batxillerat 1.Educació Física 2.Religió 3.Electrotècnia 4.Literatura Catalana 5.Literatura Castellana 6.Sociologia 7.Estada a l’empresa
 9. 9. PAU (Prova general) Controls: 1hora 30 minuts de durada Mitjana aritmètica exercicis fase general: ≥ 4 Nota d’accés: 60 % nota batxillerat 40 % nota fase general Resultat final: ≤ 5 Validesa indefinida
 10. 10. Prova específica (voluntària) 1. Exercicis de matèries de modalitat de 2n Batxillerat (llevat de l’escollida en la prova general) 2. Cada estudiant construeix el seu patró de prova(1, 2 o 3 matèries de modalitat) 3. Per ponderar cal una qualificació de ≥ 5 Nota d’admissió en funció dels estudis a cursar Nota: 0,6 NMB + 0,4 QFG + a*M1 + b*M2 M1, M2 = dues millors qualificacions matèries modalitat a, b = paràmetres ponderació (0,1 – 0,2)
 11. 11. PAULA FG FE CS Ll. Cat. 7 Química 6,5 0,2 1,3 Ll. Cast. 5,5 Física 4,5 0,2 Anglès 6 Biologia 7,5 0,2 1,5 Història 7,5 Matemàtiques 8,5 Nota FG 6,9 Exp. Bat 7,8 Mat. ponderades 2,8 Nota d’accés 7,44 Nota d’admissió 10,24
 12. 12. JOSEP FG FE CS Ll. Cat. 6 Geografia 6,5 0,2 1,3 Ll. Cast. 5,5 Hª de l’Art 4,5 0,2 Anglès 8 Economia 7,5 0,2 1,5 Història 6,5 Llatí 8,5 Nota FG 6,5 Exp. Bat 7,5 Mat. ponderades 2,8 Nota d’accés 7,1 Nota d’admissió 9,9
 13. 13. Notes de tall • Llei de l’oferta i demanda (Universitat = oferta; Alumnat = demanda) •Cada carrera universitària té un màxim d’alumnes. •S’omplen les carreres universitàries a partir de la millor qualificació. • Tenint en compte les opcions demanades pels alumnes (juny-juliol). • Últim alumne incorporat, determina la Nota de Tall d’aquell curs o any

×