Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
LEADER (CLLD) U RE...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
LEADER (CLLD)
»LEA...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
LOKALNAAKCIJSKA GR...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
IPARD program: Mje...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
On-going evaluacij...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Grafički prikaz tr...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Grafički prikaz tr...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
LAG U RH U RAZDOBL...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uloga LAG-ova u pr...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uloga Ministarstva...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uloga Agencije za ...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 19 – LEADER ...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 19 – LEADER ...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Obvezni sadržaj LR...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
19.2. Provedba ope...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
19.3. Priprema i p...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
19.4. Tekući trošk...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Prihvatljivi koris...
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
HVALA NA POZORNOST...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Ivan Ciprijan "LAEDER u Republici Hrvatskoj"

857 vues

Publié le

Savjetivanje "Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva"

 • Soyez le premier à commenter

Ivan Ciprijan "LAEDER u Republici Hrvatskoj"

 1. 1. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE LEADER (CLLD) U REPUBLICI HRVATSKOJ Veljača, 2015.
 2. 2. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE LEADER (CLLD) »LEADER«(franc. Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) - veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva - : • mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe. »CLLD« (eng. Community Led Local Development) - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice - • mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti • Integrirani LEADER pristup u razdoblju 2014 - 2020
 3. 3. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE LOKALNAAKCIJSKA GRUPA »Lokalna akcijska grupa« (LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe. LAG U RH U RAZDOBLJU 2007 – 2013 (IPARD PROGRAM) • Pravni oblik LAG-a: udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama • LAG obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike jednog ili više naselja unutar najmanje dvije jedinice lokalne samouprave • LAG predstavlja ruralno područje s više od 5.000, a manje od 150.000 stanovnika • Naselje u sklopu LAG-a ne smije imati više od 25.000 stanovnika (17 naselja u RH) • Jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u, a sjedište LAG-a se nalazi unutar područja koje obuhvaća LAG
 4. 4. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE IPARD program: Mjera 202 (LEADER) Prijenos ovlasti od strane EK za provedbu Mjere 202 – 30. travnja 2013. Odabir LAG-ova: 1. natječaj 01.03. – 02.04. 2013., odabrano 30 LAG-ova 2. natječaj 16.09. – 18.10. 2013., odabrano 12 LAG-ova Ukupno 42 odabrana LAG-a pokrivaju oko 69% područja RH i obuhvaćaju oko 42% stanovništva RH Ukupno (odabrani i neodabrani): 87% LAG-ova koji pokrivaju 49% područja RH i obuhvaćaju oko 56% stanovništva RH
 5. 5. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
 6. 6. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE On-going evaluacija IPARD programa (Stanje 31. prosinca 2014., 36 LAG-ova odgovorilo na anketu) 1. Broj članova u LAGovima: Prosječan broj članova u LAG-u je 74. Najmanji broj članova je 26, a najveći 203. 2. Broj zaposlenika u LAGovima: Ukupno 83 zaposlena (od toga 73 na puno radno vrijeme). U zaposlenike nisu uključene 3 osobe na stručnom osposobljavanju za rad. 8 LAG-ova zaposlilo je više osoba od planiranog prije potpisa ugovora, 6 manje, a 22 su zaposlila prethodno planiran broj osoba. 3. Broj LAGova koji su počeli financirati projekte iz drugih fondova/izvora (UNDP i sl.): Kao nositelji projekta- 13 LAG-ova kao nositelji projekata, izvori financiranja su županije, Zaklada Kajo Dadić, turističke zajednice, program Erasmus… Navedeno je 30tak projekata, radi se o 1-2 projekta po LAG-u s izuzetkom LAG-a Laure koje je naveo 11 projekata na kojima je nositelj. Kao partneri na projektu- 14 LAG-ova kao partneri na projektu, izvori financiranja su ministarstva (MSPM, MRRFEU, Min kulture…), Zaklada Kajo Dadić, IPA, Erasmus, Youth in Action… Također navedeno 30-tak projekata, LAG-Laura u tom broju sudjeluje s 14 navedenih i još 30-tak projekta koje nisu navodili u ovoj anketi. 4. Izvore financiranja LAGova i za što su sredstva namijenjena: Ostali izvori financiranja su članarine, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, županije, JLS. Manji broj LAG-ova financira se i zajmovima, kreditima i donacijama (7 LAG-ova). Sredstva su namijenjena za tekuće poslove LAG-a koji su neprihvatljivi unutar Mjere 202, za provedbu projekata koji su neprihvatljivi unutar Mjere 202 te za predfinanciranje rada LAG-a. 5. Broj treninga/radionica koje su LAGovi organizirali: Organizirano je 533 treninga/radionica sufinanciranih sredstvima M202. 6. Broj stanovnika koji je pohađao treninge/radionice održane od strane LAGova: Malo manje od 33.000 osoba (32.298).
 7. 7. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Grafički prikaz trošenja sredstava LAG-ova - 1. natječaj - prva godina provedbe (srpanj 2013- srpanj 2014)
 8. 8. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Grafički prikaz trošenja sredstava LAG-ova - 2. natječaj - od datuma potpisa ugovora do 31.12. 2014.
 9. 9. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE LAG U RH U RAZDOBLJU 2014 – 2020 (PROGRAM RURALNOG RAZVOJA) • Pravni oblik LAG-a je Udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14) • LAG obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike jednog ili više naselja pet jedinica lokalne samouprave • Zemljopisni kontinuitet područja se ostvaruje tako da jedinice lokalne samouprave tj. naselja moraju imati međusobno direktni kontakt bilo kopnom, morem ili vodom • LAG predstavlja ruralno područje s više od 10.000 a manje od 150.000 stanovnika • Jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u sjedište LAG-a se nalazi unutar područja koje obuhvaća LAG • U upravljačkoj strukturi LAG-a sudjeluju predstavnici - gospodarskog i civilnog sektora s najmanje 50%, - izvršnog ili upravnog tijela jedinica lokalne samouprave s najmanje 20%, - žene s najmanje 30%, • Članovi LAG-a mogu biti fizičke i pravne osobe • Članovi upravljačke strukture LAG-a moraju imati prebivalište i/ili biti registrirani i/ili imati registriranu podružnicu unutar područja koje obuhvaća LAG • Upravitelj/voditelj LAG-a ne mora biti član LAG-a i ne mora imati prebivalište unutar područja koje obuhvaća LAG; mora imati završenu višu ili visoku školu • LAG mora imati izrađenu LRS (2014-2020) koja mora biti u suglasju s PRR 2014 – 2020 i ŽRS
 10. 10. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Uloga LAG-ova u provedbi LEADER pristupa 2014 - 2020: • izrada lokalne razvojne strategije • vođenje LAG-a i ostalih aktivnosti vezano uz poslovanje LAG-a sukladno zakonskim obvezama • odabir projekta sa područja LAG-a sukladno transparentnim procedurama i kriterijima • animacija i izgradnja kapaciteta lokalnih dionika (članova i stanovnika LAG-a) u svrhu izrade i provedbe projekata, poticanje sposobnosti upravljanja projektima (edukacija stanovnika LAG-a o mogućnostima Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020 i lokalne razvojne strategije), • pomoć potencijalnim korisnicima pri izradi projekta i prijavi na natječaj • monitoring i evaluacija provedbe lokalne razvojne strategije na razini LAG-a
 11. 11. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Uloga Ministarstva poljoprivrede u provedbi LEADER pristupa 2014 – 2020 • izrada zakonskog okvira • izrada kriterija za odabir LAG-ova • propisivanje minimalnog sadržaja za lokalnu razvojnu strategiju • edukacija o LEADER pristupu svih dionika uključenih u provedbu LEADER pristupa • uspostava Ocjenjivačkog odbora za odabir lokalnih razvojnih strategija • monitoring i evaluacija provedbe mjere • promocija i informiranje lokalnog stanovništva i lokalnih dionika o LEADER pristupu
 12. 12. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Uloga Agencije za plaćanja u provedbi LEADER pristupa 2014 – 2020 • raspisivanje javnog poziva/natječaja • administrativna obrada prijava LAG-ova • odabiranje LAG-ova • kontrola LAG-ova i projekata na terenu • isplata sredstava odabranim LAG-ovima
 13. 13. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE MJERA 19 – LEADER (CLLD) → 3 % ukupnog iznosa PRR 2014-2020 (~ 67.500.000,00 €) M19LEADER(CLLD) 19.1 Pripremna pomoć 19.2 Provedba operacija unutar CLLD strategije 19.3 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a 19.4 Tekući troškovi i animacija
 14. 14. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE MJERA 19 – LEADER (CLLD) 19.1. Pripremna pomoć Korisnici: LAG-ovi koji su odobreni i koji nisu odobreni unutar IPARD programa Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova Visina potpore: do 100.000 € Izračun potpore: o broj stanovnika o broj jedinica lokalne samouprave o udio civilnog i gospodarskog sektora u UO LAG-a Vrijednost boda u Podmjeri 1: 7.000 EUR za LAG-ove koji su ostvarili potporu unutar IPARD programa 9.091 EUR za LAG-ove koji nisu ostvarili potporu unutar IPARD programa Prihvatljiva ulaganja: • izgradnja kapaciteta za zaposlenike, volontere i članove LAG-a u svrhu izrade LRS • umrežavanje u svrhu izrade LRS • treninzi za lokalne dionike u svrhu izrade LRS • izrada studija za područje LAG-a (uključujući i studije isplativosti za neke od projekata koji će biti opisani u LRS) • izdaci vezano za izradu LRS (uključujući i konzultantske izdatke te izdatke za aktivnosti konzultiranja dionika u svrhu bolje pripreme LRS) • administrativni troškovi (rad ureda i troškovi zaposlenika) za LAG koji nije ostvario potporu za tekuće troškove u razdoblju 2007 – 2013 i za LAG kojemu je istekao IPARD ugovor
 15. 15. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Obvezni sadržaj LRS  opis područja koje strategija obuhvaća (uključujući površinu, broj jedinica lokalne samouprave i naselja, broj stanovnika)  analiza razvojnih potreba i potencijala područja, uključujući SWOT analizu  opis ciljeva LRS te integriranog i inovativnog karaktera LRS uključujući jasne i mjerljive pokazatelje za izlazne pokazatelje ili rezultate  opis uključenosti lokalnih dionika u izradu LRS  akcijski plan provedbe LRS  način praćenja i procjene provedbe LRS (način upravljanja provedbom, nadzora provedbe i ocjenjivanja uspješnosti provedbe strategije)  opis sposobnosti provedbe LRS  financijski plan provedbe LRS i rada LAG-a - 60 stranica + dodaci
 16. 16. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije Prihvatljiva ulaganja: Projekti koji moraju biti u skladu sa lokalnom razvojnom strategijom i Programom ruralnog razvoja (LAG će odabirati projekte) Prihvatljivi korisnici: Nosioci projekta sa područja LAG-a (koji su podnijeli zahtjev LAG-u) i odabrani LAG-ovi Izračun potpore: - broj stanovnika LAG-a - broj bodova pri ocjeni LRS - nivo ekonomske razvijenosti područja LAG-a Iznos potpore: - do 3.000.000,00 eur/odabranom LAG-u - oko 88% od ukupne alokacije za mjeru LEADER - iznos potpore po projektu će ovisiti o vrsti projekta i kriterijima zadanim u PRR Intenzitet potpore: Intenzitet potpore za pojedini projekt će ovisiti o intenzitetu potpore za svaku pojedinu mjeru/podmjeru iz PRR (mogućnost povećanja do 20% - odluka LAG-a)
 17. 17. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a Prihvatljiva ulaganja: • Priprema aktivnosti suradnje lokalne akcijske grupe (troškovi putovanja i smještaja tijekom traženja partnera za suradnju; troškovi prijevoda, simultanog prijevoda, organizacije sastanaka, itd.; specifična znanja vezana uz djelokrug planiranog projekta suradnje) • Provedba aktivnosti suradnje LAG-a (troškovi provedbe međuteritorijalnih projekata suradnje - unutar granica RH; troškovi provedbe transnacionalnih projekata suradnje - između država članica ili s trećim državama). Prihvatljivi korisnici: Odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2 i lokalni dionici s LAG područja koje je LAG odabrao za sudjelovanje u projektu suradnje. Uvjeti prihvatljivosti: • Uključenost najmanje 2 prihvatljiva područja; • Usklađenost s LRS te strategijom u PRR 2014-2020. Partneri LAG-a na projektima suradnje mogu biti: • Drugi LAG-ovi; • Lokalna javna i privatna partnerstva na ruralnom ili urbanom području koji provode neku vrstu LRS, unutar ili izvan EU, sukladno članku 44 (2) Uredbe (EU) br. 1305/2013. Iznos potpore: - do 100.000,00 eur/odabranom LAG-u Intenzitet potpore: • do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova. • do 20 % ukupne alokacije podmjere 19.3 može se iskoristiti za pripremu projekata suradnje.
 18. 18. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 19.4. Tekući troškovi i animacija Prihvatljiva ulaganja: • Tekući troškovi  djelatnici i administrativni troškovi odabranih LAG-ova kao što su troškovi ureda LAG-a (najamnine, režije, uredski materijal itd.),troškovi djelatnika (place, putni troškovi itd.), uredska oprema itd.  troškovi treninga za djelatnike i članove (treninzi za promotore projekata se ne smiju financirati unutar tekućih troškova) kao što su troškovi stručnjaka, najam prostora za trening, hrana i piće, putni troškovi, dnevnice itd.  troškovi vezano za odnose sa javnošću kao što su promotivni materijali, mrežne stranice, promotivne aktivnosti itd.  financijski troškovi kao što su bankovne i poštanske naknade, itd.  troškovi umrežavanja kao što je sudjelovanje djelatnika i članova LAG-a na sastancima, uključujući sastanke Mreže za ruralni razvoj i Europske mreže za ruralni razvoj, nacionalne i europske mreže LAG-ova  troškovi monitoringa i evaluacije LRS (na nivou LAG-a) kao što su troškovi stručnjaka, itd. • Animacija  razmjena znanja između dionika kao što su troškovi puta u smještaja, kotizacije, itd.  informiranje i promidžba LRS kao što su javni skupovi, letci, brošure, web stranice, itd.  pomoć potencijalnim korisnicima za razvoj projekata i pripremu prijave kao što su putni troškovi, uredska oprema, itd.  operativni troškovi nastali za potrebe animacije kao što su najamnine, režije, uredski materijal, uredska oprema, itd.  troškovi osoblja nastali provedbom animacije kao što su plaće, putni troškovi, itd.  troškovi nastali provedbom animacije kao što su uredski materijal, trošak stručnjaka, itd.
 19. 19. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Prihvatljivi korisnici: Odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2 Uvjeti prihvatljivosti: • Uključenost najmanje 2 prihvatljiva područja; • Usklađenost s LRS te strategijom u PRR 2014-2020. Partneri LAG-a na projektima suradnje mogu biti: • Drugi LAG-ovi; • Lokalna javna i privatna partnerstva na ruralnom ili urbanom području koji provode neku vrstu LRS, unutar ili izvan EU, sukladno članku 44 (2) Uredbe (EU) br. 1305/2013. Iznos potpore: • do 25 % od ukupno dodijeljenih javnih izdataka LRS • mogućnost isplate predujmom • mogućnost provedbe podmjere 19.4. putem modela pojednostavljenih troškova • Intenzitet potpore: • do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova. • do 20 % ukupne alokacije podmjere 19.3. može se iskoristiti za pripremu projekata suradnje.
 20. 20. Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE HVALA NA POZORNOSTI! www.mps.hr eafrd@mps.hr ivan.ciprijan@mps.hr 01/6106 – 908

×