Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Digital mobbing nn

80 vues

Publié le

Digital mobbing nn

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Digital mobbing nn

 1. 1. www.iktsenteret.nowww.iktsenteret.no ​Kjenneteikn digital mobbing 4. steg ​Digital dømmekraft Digital mobbing
 2. 2. www.iktsenteret.no
 3. 3. www.iktsenteret.no
 4. 4. www.iktsenteret.no Korleis kan ein medverke til å redusere digital mobbing? • Snakk om temaet før situasjonar oppstår • Vis interesse for kva barn opplever på nett • Ta barna sine opplevingar på alvor – det som er «berre for moro» for nokon, er ikkje nødvendigvis moro for andre • Ver ikkje med på å auke spreiinga • Vis respekt for kvarandre • Dokumenter krenkingar ved å ta skjermdump • Kontakt Konfliktrådet • Meld saka
 5. 5. www.iktsenteret.no Du bestemmer - eit undervisningsopplegg om personvern og digital dømmekraft Formål: Oppfordre til å reflektere rundt personvernspørsmål. Skape engasjement og ein ikkje-moraliserande diskusjon. Medverke til at barn og unge blir bevisste og reflekterte nettbrukarar, i stand til å ta eigne avgjerder basert på kunnskap.
 6. 6. www.iktsenteret.no Superetterforskerne - Dei første skritta mot bevisst internettbruk iktsenteret.no/superetterforskerne Startpakke i digital kompetanse for barnehagane med målsetting om å gjere barna til aktive og smarte brukarar av nett og teknologi.
 7. 7. www.iktsenteret.no Kva bør ein tenkje på når ein presenterer seg på nett?
 8. 8. www.iktsenteret.no Kva ansvar har ein for eigne og andre sine personopplysningar? • Personopplysningar er alle opplysningar eller vurderingar som kan knytast til ein bestemt enkeltperson (ABC i personvern for skular og skuleeigarar. Senter for IKT i utdanninga). • Ingen kan publisere personopplysningar utan frivillig, informert og uttrykkeleg samtykke frå den det gjeld (Personopplysningslova). • Barn har rett på vern, informasjon, personvern og medbestemming (FNs barnekonvensjon) . • Ingen kan publisere bilete av ein annan person utan samtykke frå den avbilda (Åndsverkloven).
 9. 9. www.iktsenteret.no Korleis sikrar ein person- opplysningane sine? ​Personvern er eit grunnleggjande vern av privatlivet til kvar einskild. • Passord • Kodelås • Endre personverninnstillingar • Samtykke • Informasjon og innsyn
 10. 10. www.iktsenteret.no Kva vern gir jusen? ​Barnekonvensjonen, artikkel 4, 12, 13, 16, 34, 36. ​ ​Straffelova sine paragrafar: • 390 privatlivets fred • 390a skremmande åtferd/omsynslaus åtferd (mobbing) • 227 truslar • 190a identitetstjuveri (facerape) • 210a grooming - byggje opp tillit for å gjere overgrep • 204a overgrepsbileteav barn ​Åndsverklova, paragraf - 45c retten til eige personbilete Personopplysningslova: ​ - generell behandling av personopplysningar, særleg elektronisk, også kameraovervaking + fleire internasjonale konvensjonar som pålegg staten plikter ​
 11. 11. www.iktsenteret.no Kontakt oss! ​Erik Westrum ​erik.westrum@iktsenteret.no ​@ErikWestrum ​iktplan.no ​Karoline Tømte karoline.tomte@iktsenteret.no @KarolineTomte ​dubestemmer.no

×