Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Proses Penghasilan Rekabentuk

 1. PROSES PENGHASILAN REKABENTUK SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK
 2. 4.1 PRAKTIS PROSES YANG TERLIBAT DALAM PENGHASILAN REKABENTUK 3. Comprehensive 2. Rough (semi-comprehensive) SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK Ringkasan Projek Cari Masalah Penyelidikan 1. Thumbnails 4. Mock-up/ Final Pembentangan
 3. 4.1.1 BINA RINGKASAN PROJEK 1. Salah satu prosedur utama dalam proses menghasilkan projek rekaan grafik, ialah menetapkan susun atur atau rekaletak elemen-elemen yang digunakan. 2. Kesemuanya perlu dirancang dengan teliti. SPS 2063 BAHAN DAN BINAAN 2 (9 DISEMBER 2013)
 4. 4.1.2 KENALPASTI DAN CARI MASALAH DALAM RINGKASAN PROJEK 1. Proses reka bentuk grafik bermula dari pemilihan muka taip bagi mereka bentuk grafik. 2. Dalam proses ini, pereka mungkin menghadapi beberapa masalah yang perlu diselesaikan. 3. Terdapat peringkat-peringkat proses reka bentuk grafik yang digunakan oleh pereka dalam menghasilkan reka bentuk grafik. SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK
 5. 4.1.3 MENJALANKAN PENYELIDIKAN DAN MENYUSUN MAKLUMAT ATAU BAHAN-BAHAN YANG BERKAITAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH-MASALAH YANG DINYATAKAN 1. Terdapat 3 jenis lakaran atau teknik menyediakan rekaletak sesuatu reka bentuk grafik. Antaranya : • Thumbnails • (Rough layout/semi-comprehensive) • Comprehensive • Mock-up / Final SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK
 6. 4.1.4 LAKARAN AWAL IDEA UNTUK PENYELESAIAN (THUMBNAIL) Rekaletak jenis thumbnail adalah lakaran ringkas yang menunjukkan beberapa idea awal bagi rekaan rekaletak, logo, papan cerita dan pelbagai lagi. Ia merupakan lakaran pantas yang menunjukkan kedudukan teks dan ilustrasi. SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK
 7. 4.1.4 LAKARAN AWAL IDEA UNTUK PENYELESAIAN (THUMBNAIL) Contoh lakaran thumbnails SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK
 8. 4.1.4 LAKARAN AWAL IDEA UNTUK PENYELESAIAN (THUMBNAIL) Contoh lakaran thumbnails SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK
 9. 4.1.4 LAKARAN AWAL IDEA UNTUK PENYELESAIAN (THUMBNAIL) PANDUAN ASAS SEMASA MENYEDIAKAN LAKARAN THUMBNAIL  Elakkan dari meletakkan terlalu banyak maklumat dalam sesuatu blok atau kotak lakaran.  Pastikan saiz lakaran yang dihasilkan menggunakan nisbah yang betul. Ini bagi membantu dalam menghasilkan rekaletak yang tepat. SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK
 10. 4.1.4 LAKARAN AWAL IDEA UNTUK PENYELESAIAN (THUMBNAIL) PANDUAN ASAS SEMASA MENYEDIAKAN LAKARAN THUMBNAIL  Hasilkan lebih dari satu lakaran bagi mewakili sesuatu SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK paparan rekaletak.  Elakkan juga menggunakan komputer bagi tujuan menghasilkan lakaran grafik dalam bentuk thumbnail.  Perlu dihasilkan secara spontan dan bebas bagi menjamin pengaliran idea yang lebih lancar.
 11. 4.1.5 PILIH IDEA YANG BERPOTENSI DAN DRAF PEMBANGUNAN IDEA (ROUGHS) • Rekaletak kasar atau rough layout adalah idea lakaran yang terhasil dari lakaran thumbnail yang telah dipilih. • Rough layout atau semi-comprehensive adalah lukisan bersaiz sebenar bagi rekaletak. Illustrasinya telah diperhalusi dan diwarnai. • Pelajar perlu memilih idea yang terbaik dari berpuluh-puluh idea yang telah dihasilkan. • Pelajar perlu membuat perbincangan dan pendapat daripada SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK pensyarah. • Idea yang dipilih, hendaklah diperjelaskan lagi dengan membuat lakaran kasar mengikut saiz sebenar dan lengkap.
 12. 4.1.5 PILIH IDEA YANG BERPOTENSI DAN DRAF PEMBANGUNAN IDEA (ROUGHS) PANDUAN ASAS SEMASA MENYEDIAKAN REKALETAK KASAR (ROUGHS)  Dari lakaran thumbnail yang telah disediakan, pilih beberapa lakaran terbaik untuk dihasilkan rekaletak kasar yang lebih jelas dan mendalam.  Rekaletak kasar merupakan lukisan bersaiz sebenar bagi iklan yang telah siap. Semua elemen-elemen seperti saiz, stail, jarak dan perletakan dipersembahkan dengan jelas dan tepat. SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK
 13. 4.1.5 PILIH IDEA YANG BERPOTENSI DAN DRAF PEMBANGUNAN IDEA (ROUGHS) PANDUAN ASAS SEMASA MENYEDIAKAN REKALETAK KASAR (ROUGHS)  Tujuan utama rough, adalah untuk memeriksa dengan teliti thumbnails yang difikirkan sesuai.  Rough tidak sepatutnya dilihat oleh pelanggan.  Ia hanya akan digunakan untuk menjangka dan menguji sama ada idea tersebut berjaya atau tidak. SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK
 14. 4.1.5 PILIH IDEA YANG BERPOTENSI DAN DRAF PEMBANGUNAN IDEA (ROUGHS) Rough layout atau semi-comprehensive adalah lukian bersaiz sebenar bagi rekaletak. Illustrasinya telah diperhalusi dan diwarnai.
 15. 4.1.5 PILIH IDEA YANG BERPOTENSI DAN DRAF PEMBANGUNAN IDEA (ROUGHS) Dalam menghasilkan lakaran rough atau semi-comprehensive, media yang digunakan untuk menghasilkan thumbnails masih lagi digunakan. Untuk lakaran berwarna air, art marker diperlukan untuk mendapatkan stroke yang pantas.
 16. 4.1.5 PILIH IDEA YANG BERPOTENSI DAN DRAF PEMBANGUNAN IDEA (ROUGHS) Rough layout atau semi-comprehensive adalah lukian bersaiz sebenar bagi rekaletak. Illustrasinya telah diperhalusi dan diwarnai.
 17. 4.1.6 LAKARAN IDEA KASAR KE DALAM KONSEP YANG LEBIH MENTAKRIFKAN REKABENTUK (COMPREHENSIVE) LAKARAN MENYELURUH REKABENTUK ATAU COMPREHENSIVE • Comprehensive dibuat berasaskan rough tetapi dibuat dengan lebih teliti dan hampir menyerupai rekaletak yang telah siap. • Lakaran terakhir ini yang akan dipersembahkan kepada pelanggan. Dari situ, pelanggan akan membuat keputusan. • Dalam comprehensive, ilustrasi dan tajuk utama atau tajuk adalah sama seperti yang akan dipaparkan. SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK
 18. 4.1.6 LAKARAN IDEA KASAR KE DALAM KONSEP YANG LEBIH MENTAKRIFKAN REKABENTUK (COMPREHENSIVE) LAKARAN MENYELURUH REKABENTUK ATAU COMPREHENSIVE • Jika terdapat kawasan teks yang luas, ia mungkin boleh ditunjukkan oleh penggunaan taip ‘dummy’. • Ia sepatutnya menggunakan saiz sebenar dan menggambarkan mukataip yang dikenal pasti bagi rekaletak tersebut. • Pada peringkat ini, garisan grid digunakan bagi memastikan semua elemen disusun dengan tepat. SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK
 19. 4.1.6 LAKARAN IDEA KASAR KE DALAM KONSEP YANG LEBIH MENTAKRIFKAN REKABENTUK (COMPREHENSIVE) Comprehensive yang dihasilkan dengan menggunakan komputer. SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK
 20. 4.1.7 MEMBINA MOCK-UP / FINAL Peringkat terakhir ialah membina mockup. Dari lakaran yang telah siap, pilih satu hasil kerja yang terbaik. SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK
 21. RUMUSAN 1. Menetapkan susun atur atau rekaletak elemen-elemen pada skrin atau paparan merupakan salah satu aspek yang akan menentukan kualiti sesuatu reka bentuk grafik yang dihasilkan. 2. Setiap idea yang digunakan dalam menentukan rekaletak elemen bagi sesuatu projek rekaan bukan sahaja akan memberi kesan kepada kualiti paparan sesuatu rekaan tetapi juga terhadap kualiti mesej yang cuba disampaikan. SMP 1043 ASAS SENI DAN REKABENTUK

Notes de l'éditeur

 1. 1- Pensyarah memperkenalkan nama dan kod modul yang akan dipelajari. 2- Pensyarah menerangkan berkenaan peraturan umum berkaitan dengan P&P; Kehadiran Penilaian Komitmen dalam kelas 3- Pensyarah mencungkil pengetahuan sedia ada pelajar mengenai proses penghasilan rekabentuk: Soalan 1: Apakah yang kamu tahu mengenai proses penghasilan rekabentuk? Maklumbalas daripada pelajar. *** beri peluang kepada pelajar bertanyakan soalan sebelum ke paparan seterusnya.
 2. Pensyarah menerangkan proses yang terllibat dalam penghasilan rekabentuk. BINA RINGKASAN PROJEK KENALPASTI DAN CARI MASALAH DALAM RINGKASAN PROJEK MENJALANKAN PENYELIDIKAN DAN MENYUSUN MAKLUMAT ATAU BAHAN-BAHAN YANG BERKAITAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH-MASALAH YANG DINYATAKAN LAKARAN AWAL IDEA UNTUK PENYELESAIAN (THUMBNAIL) PILIH IDEA YANG BERPOTENSI DAN DRAF PEMBANGUNAN IDEA (ROUGHS) LAKARAN IDEA KASAR KE DALAM KONSEP YANG LEBIH MENTAKRIFKAN REKABENTUK (LAKARAN MENYELURUH REKABENTUK) MEMBINA MOCK-UP KRITIKAN DAN MENGUBAHSUAI REKABENTUK / OUTPUT AKHIR *** beri peluang kepada pelajar bertanyakan soalan sebelum ke paparan seterusnya.
 3. Pensyarah menerangkan bagaimana membina ringkasan projek kepada pelajar. *** beri peluang kepada pelajar bertanyakan soalan sebelum ke paparan seterusnya.
 4. Pensyarah menerangkan bagaimana mengenalpasti dan cari masalah dalam ringkasan projek kepada pelajar. *** beri peluang kepada pelajar bertanyakan soalan sebelum ke paparan seterusnya.
 5. Pensyarah meminta pelajar menjalankan penyelidikan dan kajian mengenai projek @ tugasan yang ingin dipilih. Pelajar dikehendaki menghasilkan prosedur rekaletak sesuatu rekabentuk grafik bermula dari thumbnails sehingga kepada mock up. *** beri peluang kepada pelajar bertanyakan soalan sebelum ke paparan seterusnya.
 6. Pensyarah memberikan pengenalan mengenai lakaran awal idea (thumbnails) kepada pelajar. Pensyarah meminta maklumbalas pelajar berkaitan topik di atas.
 7. Pensyarah menunjukkan contoh-contoh thumbnails kepada pelajar. Pensyarah meminta pelajar memberikan contoh lain lakaran thumbnails untuk menguji kefahaman pelajar. Pensyarah memberikan tajuk tugasan projek akhir kepada pelajar. Pelajar diminta melakarkan lakaran awal thumbnails.
 8. Pensyarah menunjukkan contoh-contoh thumbnails kepada pelajar. Pensyarah meminta pelajar memberikan contoh lain lakaran thumbnails untuk menguji kefahaman pelajar. Pensyarah memberikan tajuk tugasan projek akhir kepada pelajar. Pelajar diminta melakarkan lakaran awal thumbnails.
 9. Pensyarah memberikan maklumat panduan asas untuk menyediakan lakaran thumbnails.
 10. Pensyarah memberikan maklumat panduan asas untuk menyediakan lakaran thumbnails.
 11. Pensyarah memberikan gambaran ringkas mengenai lakaran rough layout atau semi-comprehensive kepada pelajar. Pelajar perlu memilih beberapa idea yang terbaik dari berpuluh-puluh idea thumbnails yang telah dihasilkan. Kemudian, pelajar diminta membuat lakaran kasar rough layout atau semi-comprehensive
 12. Pensyarah memberikan maklumat panduan asas untuk menyediakan lakaran lakaran rough layout atau semi-comprehensive .
 13. Pensyarah memberikan maklumat panduan asas untuk menyediakan lakaran lakaran rough layout atau semi-comprehensive .
 14. Pensyarah menunjukkan contoh lakaran rough layout atau sem-comprehensive kepada pelajar. Pensyarah meminta pelajar memberikan contoh lain lakaran rough layout atau sem-comprehensive untuk menguji kefahaman pelajar.
 15. Pensyarah menunjukkan contoh lakaran rough layout atau sem-comprehensive kepada pelajar. Pensyarah meminta pelajar memberikan contoh lain lakaran rough layout atau sem-comprehensive untuk menguji kefahaman pelajar.
 16. Pensyarah menunjukkan contoh lakaran rough layout dan sem-comprehensive kepada pelajar
 17. Pensyarah memberikan gambaran ringkas mengenai lakaran menyeluruh rekabentuk (semi-comprehensive) kepada pelajar. Dari lakaran rough layout atau semi-comprehensive, dengan bantuan pensyarah, pelajar akan memilih beberapa lakaran terbaik untuk menghasilkan lakaran comprehensive Comprehensive dibuat berasaskan rough tetapi dibuat dengan lebih teliti dan hampir menyerupai rekaletak yang telah siap.
 18. Pensyarah menunjukkan contoh lakaran comprehensive kepada pelajar. Pensyarah meminta pelajar memberikan contoh lain lakaran comprehensive untuk menguji kefahaman pelajar.
 19. Peringkat terakhir ialah membina mockup. Dari lakaran yang telah siap, pelajar akan memilih satu hasil kerja yang terbaik.
 20. Pensyarah membuat kesimpulan terhadap semua perkara yang telah disentuh di dalam kelas dan menyemak kembali kefahaman pelajar dengan bertanya soalan dan melihat maklumbalas pelajar terhadap soalan yang diberikan. Pensyarah menyatakan terima kasih kepada pelajar terhadap perhatian dan kerjasama yang diberikan semasa kelas berjalan.
Publicité