SMEs Europe 2020

ilko gruev
ilko gruevJurnalist à InfoZ
МСП, Европа 2020 и винарския бизнес 
Фестивал на виното и 
културното наследство, 
Августиада, 
17 Октомври 2014 
Константин Стоянов, 
Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора 
Европа Директно – Стара Загора
Възможности за МСП в Европа 
2 
 
Пространство без вътрешни граници, в което хората, стоките, услугите и капитала могат да се движат свободно, 
 
Премахване на националните пречки, 
 
Огромна бизнес възможност, 
 
Контрол по външните граници
Стоки (вътрешна и външна за ЕС търговия) 
3 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Вътрешна за ЕС търговия (в% от БВП) 
Средна стойност на внос и износ според Евростат. 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
Вътрешна за ЕС търговия (в% от вноса и износа на ЕС към останалата част на света) 
Export 
Import
4 
„Европа 2020“ 
 
Работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години; 
 
Инвестиране на 3 % от БВП на ЕС в научноизследователска и развойна дейност; 
 
Изменение на климата и устойчивост на енергетиката; 
 
Образование; 
 
Поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване хора.
5 
 
Устойчив растеж, чрез ефективно използване на ресурсите; 
 
Ясни правила и промяна на Общата селскостопанска политика (ОСП) от 2014г.: 
 
жизнеспособно производство на храни, 
 
устойчиво управление на природните ресурси и действия, свързани с климата, 
 
балансирано териториално развитие. 
Лозарство, винарство и “Европа 2020”
И още промени в ОСП 
6 
 
По-целенасочено подпомагане на доходите за засилване на растежа и заетостта; 
 
„Зелени“ плащания за дългосрочна производителност и опазване на екосистемите; 
 
Насърчаване на агроекологичните инициативи; 
 
Улесняване на създаването на стопанства от млади земеделски производители; 
 
Стимулиране на заетостта и предприемачеството в селските райони; 
 
По-опростена и по-ефективна ОСП.
За гроздето и виното 
7 
 
75 милиона хектолитра, 45% от лозарските райони, 65% от производството, 57% от световното потребление и 70% от износа в глобален мащаб; 
 
Защитени наименования за произход (Protected designation of origin) – за продукти с доказани характеристики, които могат да са резултат единствено от терена и способностите на производителите в района на производство, с който той се свързва – 52 за България ; 
 
Защитени географски указания (Protected geographical indication) – за продукти със специфични характеристики или репутация, свързани с определена област, като поне един от етапите на производствения процес протича във въпросната област – 2 за България – Дунавска равнина и Тракийска низина;
Европейска база данни „E-Bacchus“ 
8 
 
се състои от регистъра на наименованията за произход и географските указания, защитени в ЕС в съответствие с Регламент (EO) № 1234/2007 на Съвета; 
 
съдържа географски указания и наименования за произход от държави извън ЕС, които са защитени в Съюза в съответствие с двустранни споразумения за търговия с вина, сключени между него и въпросните държави; 
 
изброява традиционните наименования, защитени в ЕС в съответствие с Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета.
9
10 
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
Константин Стоянов 
Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора 
Европа Директно – Стара Загора 
ул. “Ген. Столетов” 127 
042/ 605 007 
www.szeda.eu 
www.europedirect.szeda.eu
1 sur 10

Contenu connexe

Plus de ilko gruev(20)

Catalog Аvgustiada 2014Catalog Аvgustiada 2014
Catalog Аvgustiada 2014
ilko gruev1K vues
Mall Galleria Stara ZagoraMall Galleria Stara Zagora
Mall Galleria Stara Zagora
ilko gruev462 vues

SMEs Europe 2020

  • 1. МСП, Европа 2020 и винарския бизнес Фестивал на виното и културното наследство, Августиада, 17 Октомври 2014 Константин Стоянов, Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора Европа Директно – Стара Загора
  • 2. Възможности за МСП в Европа 2  Пространство без вътрешни граници, в което хората, стоките, услугите и капитала могат да се движат свободно,  Премахване на националните пречки,  Огромна бизнес възможност,  Контрол по външните граници
  • 3. Стоки (вътрешна и външна за ЕС търговия) 3 17 18 19 20 21 22 Вътрешна за ЕС търговия (в% от БВП) Средна стойност на внос и износ според Евростат. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Вътрешна за ЕС търговия (в% от вноса и износа на ЕС към останалата част на света) Export Import
  • 4. 4 „Европа 2020“  Работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години;  Инвестиране на 3 % от БВП на ЕС в научноизследователска и развойна дейност;  Изменение на климата и устойчивост на енергетиката;  Образование;  Поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване хора.
  • 5. 5  Устойчив растеж, чрез ефективно използване на ресурсите;  Ясни правила и промяна на Общата селскостопанска политика (ОСП) от 2014г.:  жизнеспособно производство на храни,  устойчиво управление на природните ресурси и действия, свързани с климата,  балансирано териториално развитие. Лозарство, винарство и “Европа 2020”
  • 6. И още промени в ОСП 6  По-целенасочено подпомагане на доходите за засилване на растежа и заетостта;  „Зелени“ плащания за дългосрочна производителност и опазване на екосистемите;  Насърчаване на агроекологичните инициативи;  Улесняване на създаването на стопанства от млади земеделски производители;  Стимулиране на заетостта и предприемачеството в селските райони;  По-опростена и по-ефективна ОСП.
  • 7. За гроздето и виното 7  75 милиона хектолитра, 45% от лозарските райони, 65% от производството, 57% от световното потребление и 70% от износа в глобален мащаб;  Защитени наименования за произход (Protected designation of origin) – за продукти с доказани характеристики, които могат да са резултат единствено от терена и способностите на производителите в района на производство, с който той се свързва – 52 за България ;  Защитени географски указания (Protected geographical indication) – за продукти със специфични характеристики или репутация, свързани с определена област, като поне един от етапите на производствения процес протича във въпросната област – 2 за България – Дунавска равнина и Тракийска низина;
  • 8. Европейска база данни „E-Bacchus“ 8  се състои от регистъра на наименованията за произход и географските указания, защитени в ЕС в съответствие с Регламент (EO) № 1234/2007 на Съвета;  съдържа географски указания и наименования за произход от държави извън ЕС, които са защитени в Съюза в съответствие с двустранни споразумения за търговия с вина, сключени между него и въпросните държави;  изброява традиционните наименования, защитени в ЕС в съответствие с Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета.
  • 9. 9
  • 10. 10 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Константин Стоянов Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора Европа Директно – Стара Загора ул. “Ген. Столетов” 127 042/ 605 007 www.szeda.eu www.europedirect.szeda.eu