Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ap8 6 26-18.

AP8

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Ap8 6 26-18.

  1. 1. ARALING PANLIPUNAN 8
  2. 2. SAAN NAGMULA ANG SALITANG “Heograpiya”? •Ang heograpiya ay nagmula sa salitang Greek na “geographia” na ang ibig sabihin ay “paglalarawan ng daigdig”. •Heograpo ang tawag sa mga nagpapakadalubhasa sa pag-aaral ng heograpiya.
  3. 3. 5 tema sa pag-aaral ng Heograpiy a LOKASYON LUGARPAGGALAW INTERAKSYON NGTAO AT KAPALIGIRAN REHIYON
  4. 4. •Lokasyon  tumutukoy sa kinaroroonan at distribusyon ng tao at lugar sa daigdig.  tiyak na lokasyon ay natutukoy sa pamamagitan ng paglandas ng line of latitude at line of longitude.  sistemang grid ang tawag sa pagtukoy ng lokasyon batay sa pinagkrus na line of latitude at line of longitude.  gamit naman ang relatibong lokasyon sa pagtukoy ng kinaroroonan ng isang tao o lugar sa pamamagitan ng mga nakapaligid dito.
  5. 5. • Lugar  nagsasaalang-alang sa pisikal at kultural na katangian ng isang lugar. DALAWANG ASPEKTO NG ISANG LUGAR Pisikal na katangian >Tumutukoy sa likas na kapaligiran ng isang lugar tulad ng kalupaan, katubigan, vegetation, klima at likas na yaman. Katangiang Pantao >Tumutukoy sa mga ideya at gawi at kultura ng tao tulad ng kabuhayan.
  6. 6. •Interaksyon ng tao at kapaligiran Tumatalakay kung paano umaasa sa, nililinang ang, at nakikiangkop sa kapaligiran ang tao. •Paggalaw Tumatalakay kung paano nakakaapekto ang paglipat ng kinaroronan ng tao, ideya, bagay at iba pang sistemang pisikal.
  7. 7. ESTRUKTURA NG DAIGDIG

×