Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pangatnig

FROM DEPED LPS

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Pangatnig

 1. 1. Republika ng Pilipinas KAGAWARAN NG EDUKASYON Filipino Grade 9 Unang Markahan
 2. 2. #LaroTay o
 3. 3. Panuto: Magbigay ng pangungusap gamit ang larawan at katagang nasa tabi nito.
 4. 4. DAHIL SA
 5. 5. KAYA
 6. 6. SUBALI
 7. 7. SAKA
 8. 8. NGUNIT
 9. 9. KUNG GAYON
 10. 10. SAMANT
 11. 11. PANGATNIG
 12. 12. PANGATNIG -ginagamit sa pag- uugnay-ugnay ng mga pangungusap at sugnay
 13. 13. PANGATNIG NAG-UUGNAY -salita -parirala -sugnay (pangyayari o naratibo) (paglilista ng ideya)
 14. 14. MGA PANGATNIG 1.SUBALIT -ginagamit lamang kung ang datapwat at ngunit ay ginagamit na sa unahan ng pangungusap
 15. 15. HALIMBAWA 1. Datapwat matalino siya, wala naman siyang kaibigan.
 16. 16. HALIMBAWA 2. Mahal ka niya, subalit hindi niya gaanong naipapakita ito.
 17. 17. HALIMBAWA 3. Marami na akong natutuhan, ngunit tila kulang pa ito,
 18. 18. MGA PANGATNIG 2. SAMANTALA, SAKA -ginagamit na pantuwang
 19. 19. HALIMBAWA 1. Siya ay matalino saka mapagbigay.
 20. 20. HALIMBAWA 2. Abala ang lahat, samantalang ikaw ay walang ginagawa.
 21. 21. MGA PANGATNIG 3. KAYA, DAHIL SA -ginagamit na pananhi
 22. 22. HALIMBAWA 1. Kaya hindi natututo ang tao dulot ng kaniyang kapalaluhan.
 23. 23. HALIMBAWA 2. Siya’y nagtagumpay dahil sa kaniyang pagsisikap.
 24. 24. TRANSITIONAL DEVICES
 25. 25. TRANSITIONAL DEVICES 1. SA WAKAS, SA LAHAT NG ITO -panapos
 26. 26. HALIMBAWA 1. Sa wakas, natuwa ang ama dahil sa kabaitan ng anak.
 27. 27. HALIMBAWA 2. Sa lahat ng ito, napagtanto ng mga anak na sila’y mahal na mahal ng kanilang ama.
 28. 28. TRANSITIONAL DEVICES 1. KUNG GAYON -pananaw
 29. 29. HALIMBAWA 2. Malinaw ang paalala ng ina sa kaniya, kung gayon kailangan niyang pagbutihin ang kaniyang pag-aaral.
 30. 30. GAWAIN: PAG-ALAM SA NATUTUHAN PAGSASANAY 1: Piliin sa loob ng panaklong ang angkop na pangatnig o transitional device upang mabuo ang pahayag. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
 31. 31. 1. Lubusan niyang ikinalungkot ang trahedyang naganap sa Bohol at Cebu, (kaya, sa lahat ng ito) hindi niya lubos maisip kung paano niya ito haharapin.
 32. 32. 2. (Datapwat, Subalit) nasasabi niyang siya’y nakararaos sa buhay, hindi pa rin maipagkakaila ang lungkot na kaniyang nararamdaman.
 33. 33. 3. Siya’y nahimasmasan (sa wakas, saka) naisip niyang dapat siyang magpatuloy sa buhay.
 34. 34. 4. Napakarami na niyang napagtagumpayang problema (kaya, sa lahat ng ito), hindi na niya alintana ang mga darating pa.
 35. 35. 5. Hindi na niya itutuloy ang kaniyang pagpunta sa ibang bansa, (kung gayon, kaya) mapipilitan siyang maghanap na lamang ng trabaho malapit sa kaniyang pamilya.

×