Publicité
Publicité

Contenu connexe

En vedette(20)

Similaire à Informasjonsmøte om etablerertilskudd 6. mars 2014(20)

Publicité

Plus de Innovation Norway(20)

Informasjonsmøte om etablerertilskudd 6. mars 2014

 1. ENTREPRENØRSKAP Velkommen! Informasjonsmøte om etablerertilskudd for Oslo, Akershus og Østfold 2014
 2. Hva vil vi formidle? • Vi har penger også i sentrale strøk til etablerere! • 120 millioner felles ramme for Norge • Få frem gode prosjekter og gründere fra vår region • Gjøre tjenestene tilgjengelige • Avklare roller og forventninger Mål: Flere gode gründere og vekst
 3. Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Hovedmål: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3: Flere innovative næringsmiljøer Vår strategi 2013 - 2016
 4. Program • Velkommen v/Ann-Mari Skinne • Tjenestetilbud for etablerere v/ Håkon Nyhus og Gudbrand Teigen • Etablererveiledningen v/Ingeborg Knevelsrud • Kompetansetilbud for vekstgründere v/Ingvild Krogh von Strand og Jeanett Sandmo • Kort speed dating – presentasjon av medarbeidere tilstede kl 1600 Avslutning Presentasjonen blir lagt ut på vår hjemmeside 5
 5. Vi gir lokale ideer globale muligheter
 6. 7 Entreprenørskap er risiko • 1 av 3 av nyetablerte bedrifter lever etter 5 år • Få av dem er vekstbedrifter Innovasjon Norge kan dele risikoen med deg!
 7. Disposisjon av foredrag 1. Etablerertilskudd - hvem og hvilke prosjekter er i målgruppen? 2. Søknadsprosessen 3. Andre relaterte tjenester for gründere 8
 8. Klynger i regionen Hvem og hvilke prosjekter er i målgruppen?
 9. 10 Faser i et innovasjonsprosjekt
 10. 11 Hva ser Innovasjon Norge etter? • Verdiskaping i Norge • Innovasjon • Markedspotensial • Lønnsomhet • Gjennomføringsevne • Utløsende effekt
 11. VERDISKAPING i NORGE Hvilke aktiviteter må du utføre? Hva og hvordan kundene dine villige til å betale for å få dekket det behovet? Hvordan gjør vi vurderingene?
 12. Klynger i regionen Søknadsprosessen
 13. Etablerertilskudd 14 Ideavklaring Markedsavklaringsfasen
 14. 15 50% Markedsavklaringsfasen 300.000,-(600.000,-) Ideavklaringsfasen 300.000,- Tilskuddets størrelse
 15. Hva kjennetegner ideavklaringsfasen? • Avklaring idéens realisme. • Utvikle og planlegge etableringen/prosjektet. • Utvikle forretningsmodell(er). Stort markedspotensial og vesentlig innovasjon vektlegges. 16
 16. Hva kjennetegner markedsintroduksjonsfasen? • Bør ha markedsforankring. • Utvikling av tjeneste/produkt til markedsintroduksjon. NB! Tilskudd til ideavklaringsfasen kvalifiserer ikke automatisk til markedsintroduksjonsfasen. 17
 17. Stegene for å levere en søknad 1. Gå inn på Innovasjon Norges nettsted 2. Finn fram til finansieringstilbudet som er av interesse 3. Logg inn for å utforme søknad. Dersom du ikke har registrert en bruker fra før av må denne opprettes før du kan velge søknad. 18
 18. Elektronisk søknad 19
 19. 20
 20. 21
 21. Prosjektopplysninger Synliggjør milepæler og kritiske beslutnings- punkt. 22 Dette må registreres: •Er prosjektet påbegynt? •Omsøkt aktiviteter skal ikke være påbegynt. •Prosjektperiode •Dato for oppstart og prosjektets avslutning. •Inkluder rapportering. •Hovedaktiviteter •Tidfestes kvartalsvis innenfor prosjektperioden.
 22. Etablerererens innsats i prosjektet Ulønnet innsats er med å skape framdrift, men ulønnet innsats kan ikke Innovasjon Norge finansiere. - Unntak for enkeltpersonforetak. Kun kostnader som antas vil bokføres tas derfor inn i kostnadsgrunnlaget 23
 23. Eget arbeid 24 Eget arbeid = timer x timepris Lønnet arbeid: 1‰ av årslønn, oppad begrenset til kr 530/timen Ulønnet arbeid Maks 530 kr/time NB! Kostnader for eget arbeid må være ført i regnskapet, unntak kan gis for ENK.
 24. Kostnader 25
 25. Finansiering 26
 26. 27 IN finansierer ikke prosjekter hvor: • Betalingsanmerkninger eller svak finansiell stilling/økonomisk gjennomføringsevne • Oppfinnelser uten forretningside • Ikke viser godt lønnsomhetspotensial. • Bedriften eldre enn 3 år (fase 1) og 5 år (fase 2). • Innrettet mot lokale markeder, for eksempel tradisjonell handel, privat tjenesteyting og håndverk. • Importvirksomhet eller lisensiering.
 27. Lever en veldokumentert søknad • Fullstendig utfylt søknadsskjema. • Referanser som underbygger forretningsideens markedspotensial. • Sannsynliggjort gjennomføringsevne. • Få men relevante vedlegg: • Oppdatert selskapsbalanse. • Perioderegnskap til nå i år. • Forretningsplan med lønnsomhetskalkyler om du har. • Aktivitetsbasert budsjett 28
 28. Klynger i regionen Tjenestetilbud til gründere
 29. 30 Våre tjenester Profilering Kompetanse Rådgivning Nettverk Finansiering
 30. En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land
 31. For hjelp kontakt: Strategisk designrådgiver Victoria Utheim Les mer på: 32 Design
 32. IPR rådgivning: • Kartlegging av bedriftens IPR status • Hvordan beskyttelse immaterielle verdier? • Innovasjonsgrad og nyhet i ditt prosjekt • Eierskap til din innovasjon • Hvordan du kan utnytte IPR i forretningsutviklingen? • Vurderer kostnader, tidsfrister og aktører innen IPR www.innovasjonnorge.no/ipr
 33. 34 Mentor • Daglig leder får tilbud om en strategisk mentor basert på ”en-til-en” samtaler. • Daglig leder får dekket kostnadene til en mentor på inntil Kr. 50 000,- - Ca 40 timers rådgivning. Tilskuddet betales ut etterskuddsvis. • Innholdet i samtalene vil variere etter behov, men skal være av strategisk karakter. Mentoren skal ikke være en praktisk hjelper
 34. 35
 35. Etablerertjenesten 36
 36. Etablerertjenesten i Akershus www.etablerer-akershus.no
 37. Etablerertjenesten i Oslo www.oslobusinessregion.no
 38. www.etablerer-ostfold.no Etablerertjenesten i Østfold
 39. Noen nyttige lenker for en gründer • www.altinn.no Starte og drive bedrift - informasjon om bedriftsetablering og drift • www.etablerer.no Elektronisk etablererskole på nett • www.brreg.no Brønnøysundregisteret, registrering av nytt firma • www.skatteetaten.no Skatteetaten – Starte egen bedrift
 40. Global Entrepreneurship International Business Development
 41. TINC Silicon Valley • Business development program incl. 4 weeks in Silicon Valley. • Validation product-market fit • Validation of business model • Reduced time to market • Reduced risk • A roadmap to internationalization www.innovationnorway.no/TINC 2 – 27 June 2014 (deadline 22 March)
 42. Entrepreneurial Marketing in New York • Enables you to gain and strengthen the skills necessary to brand, market and sell your tech- based product and service in a highly competitive global marketplace. 19 – 30 May 2014 (deadline 28 March) www.innovationnorway.no/NYmarketing
 43. Business Bootcamp & Pitch training • Brings international business competence to local startups • International focus from an early stage is key to growth and success. Source: Nordic Growth Entrepreneurship Review 2012 Business skills International focus Lean start-up Captivate any audience Create attention & be memorable Convince investors, partners , customers www.innovationnorway.no/bootcamp
 44. GET Global Entrepreneurship Training Entrepreneurial capabilities, business skills and leadership for international growth World leading ecosystem for entrepreneurship and innovation ‘5-day MBA’ at top University www.innovationnorway.no/GET
 45. Launching next week: www.innovationnorway.no/GLOBAL Ingvild von Krogh Strand instr@innovationnorway.no
 46. www.innovasjonnorge.no/Finansiering Takk for oss! Følg oss på Facebook og Twitter!

Notes de l'éditeur

 1. Håkon
 2. Victoria
 3. Første gang => ett stykke på vei mht. forretningsplan og selskapet må være eller er under etablering!Man må være kommet ett stykke på fra første tildeling til andre tildelingVi kan støtte når man har en god plan for verdidrivende milepæler som gjør bedriften i stand til å hente inn penger, eks: ProofofconceptGodt utviklet forretningsmodell
 4. Foretak er etablert, fortrinnsvis under 3 år, unntaksvis inntil 5 årTilgjengelige rammer (2012 og evt. 2013)
 5. Får ikke levert søknad nå.
 6. Eget arbeid:Via søknadsmalen = 450,-, Via policy = 1%, eller dersom det ikke foreligger årsinntekt =530 pr/time.Eget arbeid støttes dog ikke!
 7. Vurder å skrive om, se nettsiden
 8.  Avslutning:Suksesscase - snakke med kommunikasjonsavdelingenVise våre tjenester knyttet opp mot dette case
 9. etablerertjenesten
 10. Nytt selskap fra nyttår som skal drifte etablererveiledningen i Oslo – tilbudet og nettsidene er ikke helt ferdige ennåHvordan kan brukerne nå oss og hva kan vi tilby? Vi kan per idag nås på Sosialboards og facebook (StartUp Oslo) og sidene finnes på engelsk og norsk. Man kan benytte Socialboardet både fra facebook og nettsiden vår. Den er selvsagt ikke ferdig, men vil ha noe informasjon (www.oslobusinessregion.no). Ny nettside blir lansert i mai. Det vil bli avholdt etablererdager på norsk og engelsk, men foreløig har vi ikke satt noen dato. Før påske er det iallfall realistsik å få til et på norsk. Info om dette blir lagt ut på twitter, facebook og nettsiden vår samt at det blir sendt ut nyhetsbrev. Det vil også bli arrangert andre ting, men vi er helt i startfasen og har ikke ting klart enda. Det skjønner sikkert disse gründerne ;) 
 11. TINC is a business development program including four weeks in Silicon Valley.Reduce barriers to internationalizationThink bigger – fasterMarket assessment and verification On-the-job training focused on learning by doingCriteria: Strong entrepreneur team with the skills to succeedScalable technology Potential for high growthAble to show and document market acceptHave demo or prototype
 12. Bring internationalserialentrepreneurs and coachesaroundthe country to meetearly stage startupswithinternationalpotential.Learninternational business skills and get an internationalfocusearly – vital for growth and success
 13. Competence program enabling entrepreneurs to become successful business leaders by developing entrepreneurial capabilities, business skills and network for successful international expansion.5 day MBA At Babson College, Boston, MassachusettsRanked #1 University for Entrepreneurship & InnovationNot a «go-to-US-market» program, but a competencebuilding programWhat the program includesexecutive business skill training at Babson College in Boston taught by senior academic lecturers that are themselves successful entrepreneursKnowledge sharing and networking in a world leading ecosystem for innovation and entrepreneurship, including visits and seminars at knowledge hubs such as MIT, CICA market visit to an international market of participant’s own choice (where Innovation Norway has presence)Pitch training from Silicon Valley coach at the kick off in OsloAlso introduced to a broad national and international network of fellow entrepreneurs and experts.
Publicité