Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Espen Strand Henriksen, Kolumbus (20)

Publicité

Espen Strand Henriksen, Kolumbus

 1. ESPEN MOBILITETSUTVIKLER
 2. HVORFOR? STATUS! HVA SKJER? AGENDA
 3. DISRUPSJON
 4. “BØR VI BETALE OVER 1.000 MILLIARDER FOR VEIER VI KANSKJE IKKE TRENGER?”
 5. Dette handler ikke om Klima - Tech - Asfalt Dette handler om Mennesker - Kø - Vaner KRISTOFFERBor på Tau, jobber på Gausel. Kjører bil fem dager i uken. Ønsker å variere mellom kollektiv (tog) og privatbil.
 6. HVORFOR ER DET SÅ VANSKELIG Å ENDRE BILVANENE VÅRE?
 7. BILEN ER JO TEMMELIG LITE EFFEKTIV Står i ro 95% i døgnet 1,2 personer i den når den brukes Tar opp 14 m2 Står i kø og leter etter parkering
 8. …OG DETTE ER JO BEDRE FOR Lommeboken Hjertet Kloden
 9. Friheten til å bevege seg
 10. EL + AUTONOMI = LØSNINGEN?
 11. TJA.
 12. Source: IDEO DELING
 13. PISK
 14. STATUS
 15. hvordan I ALLE…? 94% Gratis p-plass på jobb Kilde: TØI, "Tilgang til kollektivtransport og bruk", 2016, side 37 / 11 50% Husholdninger med 2 eller flere biler Kilde: SINTEF RVU 2012, Stavanger-regionen (10 kommuner) 92% Biler på vei til jobb u/ passasjer Kilde: SINTEF RVU 2012, Stavanger-regionen (10 kommuner)
 16. jo. • Høy inntekt • Lav kunnskap og omdømme/image til kollektivtilbudet • Dårlig arealplanlegging • Gratis p-plasser (på jobb)
 17. i tillegg Hvorfor skal jeg som ansatt skatte av et gratis kollektivkort, men ikke av en gratis p-plass?
 18. RESULTAT Bilen blir limet i regionen
 19. 2014 - 2030 +56% GANGE +111% KOLLEKTIV +71% SYKKEL KILDE: SVV / URBANET ANALYSE 2014 FORVENTET TRANSPORTVEKST PÅ NORD-JÆREN 2014 - 2030
 20. ENDRING Dette kan ikke fortsette. Vi må alle gjøre ting litt annerledes i morgen enn det vi gjør i dag.
 21. Den enkle måten
 22. Bergen 1973
 23. Bergen I dag
 24. HVA SKJER?
 25. Kolumbus var først i Norge med å sette elbusser i trafikk; april 2015. ELBUSSER
 26. Vårt prosjekt er ledende i Norge (vi lå foran lovverket, som 22.12.2017 ble endelig godkjent i Stortinget). Nå jobber vi med de siste detaljene i søknaden som skal få den ut i et ordinært (men kontrollert) trafikkbilde AUTONOM BUSS
 27. BYSYKKELEN
 28. • Startet opp prøveprosjekt på Forus i 2014 • Sammen med København er vi nå ledende på elektriske bysykler i Europa • 200 sykler og 267 ladepunkter fordelt på 46 steder/stasjoner på Nord-Jæren • Skifter ut til nye modeller • Totalt 500 sykler og 950 ladepunkter i løpet av 2018 (2019)
 29. Antall turer med Bysykkelen pr. mnd 0 2 000 4 000 6 000 8 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2 510 2 823 3 646 3 678 5 650 6 093 5 942 7 406 6 600 457 529 730 1 393 2 306 2 227 2 529 2 810 2 995 2 659 2 334 2 090 66 91 145 167 225 351 280 364 297 675 685 349 PS: 60% av turene i august 2017 er av HJH-ansatte 2017 2016 2015
 30. HJEMJOBBHJEM
 31. • Samarbeid mellom RogFK, bykommunene på Nord-Jæren, SVV, Bysykkelen og Kolumbus • Første rene mobilitetsprosjektet i Rogaland, unikt i Norge • Startet på utsiden av Kolumbus i 2015/2016 • Ledestjernen: Nullvekstmålet • Finansiert av Belønningsmidler • Tiltak knyttet til arbeidsreiser (Nord-Jæren) • Samarbeid med bedrifter • Over 300 bedrifter og 43.000 ansatte • Gjøre det lettere for ansatte å sette bilen hjemme, av og til
 32. • Egen billett med egne egenskaper • Sonefri • 500 kroner (nå 515,-) • Den nye appen er bygget på Ruter sin, i samarbeid med Brakar, AKT, ØKT BILLETTEN
 33. ANSATTE Utvikling av antall ansatte 0 12 500 25 000 37 500 50 000 Jan 16 Jul 16 Jan 17 Aug 17 Nov 17 Jan 18 43 81742 778 37 187 29 613 9 953 3 963
 34. BEDRIFTER Utvikling av antall bedrifter 0 100 200 300 400 Jan 16 Jul 16 Jan 17 Aug 17 Nov 17 Jan 18 337 271 252 174 55 15
 35. STATOIL • En av de nyeste HJH-bedriftene (nov 17) • Brukt rundt 1 år på å bestemme seg • 82% av de ansatte (3.450) svarte på RVU’en på 3,5 arbeidsdag • Bilandel: 62% • Sykkelandel: 17% • Kollektivandel: 8% • Nå starter jobben med å redusere bilandelen
 36. • Sparring/rådgivning/dialog • Smaksprøver på el-sykler • Rullende sykkelservice • Faglige helse-lunsjer • Sanntidsskjermer • Stands/allmøter • Konkurranser • RVU • Leasing av elsykler (ny!) • Mulig samarbeid med SammeVei og Nabobil (ny!) AKTIVITETER
 37. MOBILITETS -PAKKEN
 38. BYVEKSTAVTALEN • Gjelder for 2017 - 2023; reforhandles i 2018 • Stat, RFK, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg • Gjensidig forpliktende om transport- og areal-utv. • Nullvekstmålet er ledestjernen • fra 30/70 til 70/30 MOBILITETS PAKKEN BYPAKKE N-JÆREN • Egen Styringsgruppe • Nullvekstmålet • Bygge flest prosjekter og tiltak for de som reiser kollektivt, sykler og går • F.eks Bussveien og Sykkelstamvegen • Prosjektene blir finansiert av midler fra staten gjennom Byvekstavtalen og NTP, samt bompenger • Egen Styringsgruppe • Bred Referansegruppe • Nullvekstmålet • Mobilitetstiltak (på Nord- Jæren) som endrer holdninger & adferd slik at flere begynner å gå, sykle og reise kollektivt • 50 av 170 (100) millioner i årlige Belønningsmidler • Fylkesting-vedtak 13.juni: “fra kollektivselskap til mobilitetsaktør”, og Kolumbus har sekretariatsrollen (utfører)
 39. • Den lokale forpliktelsen til inntektene i Byvekstavtalen • Fra høsten 2018 • 6 tette bomringer • Dobling av antall bomstasjoner • Betaler kun inn i sonene • Timesregel • Elbiler gratis (foreløpig) • 44,- i rushtiden (7-9 og 15-17) • 20% rabatt • Maks 75 passeringer • Maks kostnad 3.300,- (44 x 75) • …men mer sannsynlig ca 2.200,- pr mnd (pr bil) BOMPENGENE
 40. BUSSVEIEN • 11,3 milliarder • 50% dekkes av staten • Europas største bussvei- prosjekt (50 km) • Slipper å stå i bilkøen • Elbusser MOBILITETS PAKKEN BYPAKKE N-JÆREN BYVEKSTAVTALEN • Gjelder for 2017 - 2023; reforhandles i 2018 • Stat, RFK, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg • Gjensidig forpliktende om transport- og areal-utv. • Nullvekstmålet er ledestjernen • fra 30/70 til 70/30 • Egen Styringsgruppe • Bred Referansegruppe • Nullvekstmålet • Mobilitetstiltak (på Nord- Jæren) som endrer holdninger & adferd slik at flere begynner å gå, sykle og reise kollektivt • 50 av 170 (100) millioner i årlige Belønningsmidler • Fylkesting-vedtak 13.juni: “fra kollektivselskap til mobilitetsaktør”, og Kolumbus har sekretariatsrollen (utfører)
 41. • 13 km (+ 24 km langs Bussveien) • Stavanger - Forus - Sandnes • Ferdig 2021 • Ikke en turvei, men transport • Beregnet for 12.000 daglige syklister BYVEKSTAVTALEN • Gjelder for 2017 - 2023; reforhandles i 2018 • Stat, RFK, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg • Gjensidig forpliktende om transport- og areal-utv. • Nullvekstmålet er ledestjernen • fra 30/70 til 70/30 BYPAKKE N-JÆREN SYKKEL STAMVEGEN MOBILITETS PAKKEN • Egen Styringsgruppe • Bred Referansegruppe • Nullvekstmålet • Mobilitetstiltak (på Nord- Jæren) som endrer holdninger & adferd slik at flere begynner å gå, sykle og reise kollektivt • 50 av 170 (100) millioner i årlige Belønningsmidler • Fylkesting-vedtak 13.juni: “fra kollektivselskap til mobilitetsaktør”, og Kolumbus har sekretariatsrollen (utfører)
 42. • Jernbaneinvesteringer fullfinansieres av staten • Avtale mellom Kolumbus og Jernbanedirektoratet: • Først i Norge • Felles/koordinert takst- og billettystem • Markedsføres/profileres som én tjeneste BYVEKSTAVTALEN • Gjelder for 2017 - 2023; reforhandles i 2018 • Stat, RFK, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg • Gjensidig forpliktende om transport- og areal-utv. • Nullvekstmålet er ledestjernen • fra 30/70 til 70/30 BYPAKKE N-JÆREN JERNBANE MOBILITETS PAKKEN • Egen Styringsgruppe • Bred Referansegruppe • Nullvekstmålet • Mobilitetstiltak (på Nord- Jæren) som endrer holdninger & adferd slik at flere begynner å gå, sykle og reise kollektivt • 50 av 170 (100) millioner i årlige Belønningsmidler • Fylkesting-vedtak 13.juni: “fra kollektivselskap til mobilitetsaktør”, og Kolumbus har sekretariatsrollen (utfører)
 43. • Egen Styringsgruppe • Bred Referansegruppe • Nullvekstmålet • Mobilitetstiltak (på Nord- Jæren) som endrer holdninger & adferd slik at flere begynner å gå, sykle og reise kollektivt • 50 av 170 (100) millioner i årlige Belønningsmidler • Fylkesting-vedtak 13.juni: “fra kollektivselskap til mobilitetsaktør”, og Kolumbus har sekretariatsrollen (utfører) BYVEKSTAVTALEN • Gjelder for 2017 - 2023; reforhandles i 2018 • Stat, RFK, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg • Gjensidig forpliktende om transport- og areal-utv. • Nullvekstmålet er ledestjernen • fra 30/70 til 70/30 MOBILITETS PAKKEN BYPAKKE N-JÆREN • Egen Styringsgruppe • Nullvekstmålet • Bygge flest prosjekter og tiltak for de som reiser kollektivt, sykler og går • F.eks Bussveien og Sykkelstamvegen • Prosjektene blir finansiert av midler fra staten gjennom Byvekstavtalen og NTP, samt bompenger
 44. “En busstur er den sittende delen mellom to gå-turer”
 45. • Egen Mobilitetsstrategi • Hovedmålet: Iverksette tiltak som endrer trafikantenes holdninger og adferd slik at de i mindre grad bruker privatbil som reisemiddel • Mobilitetstiltak: • HjemJobbHjem og Nettverk • Innsikt, Nullpunktsmålinger & Evaluering • Kampanjer, digitale løsninger • Styrke Bysykkelen, mobilitetspunkt, elbil-pool, deleordninger BYVEKSTAVTALEN • Gjelder for 2017 - 2023; reforhandles i 2018 • Stat, RFK, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg • Gjensidig forpliktende om transport- og areal-utv. • Nullvekstmålet er ledestjernen • fra 30/70 til 70/30 MOBILITETS PAKKEN BYPAKKE N-JÆREN • Egen Styringsgruppe • Nullvekstmålet • Bygge flest prosjekter og tiltak for de som reiser kollektivt, sykler og går • F.eks Bussveien og Sykkelstamvegen • Prosjektene blir finansiert av midler fra staten gjennom Byvekstavtalen og NTP, samt bompenger
 46. ..NESTE STEG? «ROADS? WHERE WE’RE GOING WE DON’T NEED ROADS» TAKK FOR MEG!
Publicité