Čtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých škol

MŠMT IPN KREDO
MŠMT IPN KREDOMŠMT IPN KREDO

Case study Univerzity Palackého v Olomouci.

1
Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ
ČTYŘI PŘÍKLADY
REALIZACE TZV. TŘETÍ ROLE
VYSOKÝCH ŠKOL
Case study Univerzity
Palackého v Olomouci
P. Bilík a tým KA05
2
Ve veřejném prostoru působí několik druhů organizací a subjektů s různou měrou zapojení se do trend
settingu a opinion makingu i s různou možností ovlivnění veřejného mínění. Jednotlivcům nechybí možnost
okamžité reakce, často je však impakt jejich jednání nepatrný. Komerční sektor je určen svým obchodním
zaměřením. Neziskový sektor je pod tlakem podfinancování a státní instituce nezřídka postrádají pružnost
v reakci a schopnost širšího, apolitického působení.
Univerzity naproti tomu disponují lidským kapitálem, odborným know-how i komunikačními platformami,
které snadno přesahují do širšího sociálního kontextu. Nezanedbatelná je rovněž stále ještě existující autorita a
prestiž, ať už formalizovaná, nebo neformální, které tyto instituce požívají bez ohledu na opakující se útoky ze
strany politické reprezentace i široké veřejnosti (viz postoj prezidentů Klause a Zemana k intelektuálům či
akademické sféře).
Univerzity přitom historicky nezřídka hrály roli iniciátorů společenského pohybu, generátorů nezávislého
myšlení a impulsů směřujících k veřejnosti i politické reprezentaci. Za zmínku zcela jistě nestojí jen pozitivní role
univerzit (rok 1968 a 1989), ale i historické momenty, kdy univerzitní dění většinově podporovalo hnutí popírající
demokratické principy a svobodu jednotlivce (viz např. léta 1946-1948). Odsud vyplývá velká míra zodpovědnosti
akademických funkcionářů při formulaci ideových východisek instituce a moderaci vnitřní diskuze, uvnitř
akademické obce, která ani zdaleka nebývá jednohlasá.
Univerzita Palackého v posledním roce své činnosti vyvíjela hned několik platforem s ambicí ovlivnit
veřejné mínění a určit společenské trendy:
1. UPBike – program na podporu udržitelné dopravy a cyklistiky v rámci univerzitního kampusu a města
Olomouce. V rámci projektu byla studentům nabídnuta 50% sleva na bike-sharingový systém Rekola,
uvnitř kampusu byly vystavěny bike pointy se servisním nářadím a pumpami a členové akademické
obce rovněž mohli čerpat slevu na opravy kol v několika vybraných servisních zařízeních Olomouce.
Zatímco tyto aktivity mají dopad na několik set (převážně) studentů, podstatným momentem je stálá
přítomnost principů udržitelné dopravy v univerzitním prostředí i mimo ně. Prostřednictvím sociálních sítí
jsou oznamovány aktivity projektů, ale rovněž informace a tipy z dané oblasti motivující cílovou skupinu.
Zásadními se pak ukázali být diskuzní panely s cílem bezprostředně ovlivnit rozhodovací orgány regionu
ve prospěch cílů projektů. UP před volbami do městského zastupitelstva zorganizovala velkou veřejnou
předvolební debatu na dané téma, ve spolupráci s organizací Asociace cykloměst uspořádala klíčovou
konferenci s celorepublikovou a zahraniční účastí, jejíž lobbistický dopad byl patrný i na ministerských
úrovních.
3
2. Projekt Zaparkuj – projekt je nízkoprahovým a nízkonákladovým řešením nedostatečných
volnočasových aktivit ve městě Olomouci v průběhu léta a rovněž směřuje k efektivnímu využití parkové
zóny pro kulturní účely. Cca akcí za sezonu zahrnuje především projekce pod širým nebem, hudební a
taneční večery. Univerzita využívá těchto aktivit jako content marketingového nástroje, předvádí rovněž
svůj organizační potenciál a v neposlední řadě zpříjemňuje cílové skupině pobyt ve městě spojený
s budováním citové vazby k instituci. Sezónní návštěvnost cca 10tis. osob činí ze Zaparkuj jednu
z nejvýraznějších kulturních aktivit ve městě vůbec.
3. Daruj krev s rektorem – princip akce je postaven na příkladu dobré praxe, kdy rektor UP každoročně
daruje krev a přidá se několik desítek dobrovolníků z řad akademické obce.
4. Charitativní aktivity – Univerzita Palackého každoročně podporuje řadu externích charitativních sbírek
a akcí, poskytuje jim prostor na sběrná místa, informuje o nich a vyzývá management i studentskou
obec k participaci. Mezi hlavní z nich patří „Kabelková sbírka“, „Dražba ve prospěch psího útulku“, „Noc
venku“, „Rally kachničky“ či prodej charitativních pohlednic.
5. V posledních týdnech Univerzita Palackého reagovala na rostoucí napětí a nenávist vůči uprchlíkům a
připravila komplexní humanitární program ve spolupráci s Charitou ČR. Jeho stěžejními aspekty jsou:
a) Jasná formulace humanitárního stanoviska a jeho veřejná prezentace (tisková konference, tisková
zpráva).
b) Výzva k vytvoření dobrovolnického týmu, k němuž se v řádu hodin přihlásilo na sto studentů
připravených zasahovat v místech humanitárních krizí.
c) Vytvoření humanitárního týmu UP, jenž pokrývá jednotlivé potřebné agendy, jako je např. ochrana
obyvatelstva, ubytování a catering, překladatelství a tlumočnictví, zdravotnictví.
d) Humanitární sbírka hraček pro děti uprchlíků, která má platnost i mimo akademickou obec.
e) Monitorovací cesty s humanitární pomocí do míst konfliktů.
4
Závěrečná doporučení:
 V případě, kdy se univerzita rozhodne naplňovat svými aktivitami tzv. třetí roli, měla by mít dostatek
sebevědomí, organizační jistoty a razance k samostatnému působení. Není možné se opírat či čekat na
reakci municipalit, které fungují ve prospěch svých politických cílů.
 Lépe, než vytvářet zcela nové aktivity, je poskytnout prostor a záštitu více malým aktivitám, které lze
koordinovat z centra.
 Třetí role univerzity je platná jen ve chvíli, kdy přerůstá akademický prostor. Na to je potřeba myslet při
určování cílové skupiny, plánování lokalizace i PR aktivit.
 Charitativní, humanitární či jiné veřejně prospěšné akce je možné prosazovat a získávat pro ně silný
mandát jen díky „osvícenému“ rektorovi a členů vedení instituce.
 Rozsah aktivit a jejich případný rozpočet by měl být vždy úměrný impaktu akce. Není možné organizovat
vliv univerzity bez základního finančního zajištění, na druhou stranu by klasické rozpočtování vzbudilo
řadu pochybností vně i uvnitř univerzity.
Čtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých škol
Case study Univerzity Palackého v Olomouci
Vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1
Individuální projekt národní pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje:
Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR.
Strategie vysokého školství do roku 2030. (IPN KREDO)
http://kredo.reformy-msmt.cz/
Sazba: Martina Mončeková
Praha 2015

Recommandé

Třetí role českých vysokých škol – výzkumná zpráva IPN KREDO par
Třetí role českých vysokých škol – výzkumná zpráva IPN KREDOTřetí role českých vysokých škol – výzkumná zpráva IPN KREDO
Třetí role českých vysokých škol – výzkumná zpráva IPN KREDOMŠMT IPN KREDO
843 vues25 diapositives
Doplňkový úkol č. XI - Vysoké školy a třetí role par
Doplňkový úkol č. XI - Vysoké školy a třetí role Doplňkový úkol č. XI - Vysoké školy a třetí role
Doplňkový úkol č. XI - Vysoké školy a třetí role MŠMT IPN KREDO
1.3K vues66 diapositives
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI par
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNIDoplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNI
Doplňkový úkol č. III - Komunikace s absolventy - ALUMNIMŠMT IPN KREDO
293 vues24 diapositives
úkol k modulu 13 par
úkol k modulu 13úkol k modulu 13
úkol k modulu 13Barbores
499 vues22 diapositives
Využití sociálních sítí v kulturních institucích: Případová studie online kom... par
Využití sociálních sítí v kulturních institucích: Případová studie online kom...Využití sociálních sítí v kulturních institucích: Případová studie online kom...
Využití sociálních sítí v kulturních institucích: Případová studie online kom...Studia nových médii, FF UK, Praha
620 vues5 diapositives
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ par
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠDoporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠMEYS, MŠMT in Czech
488 vues14 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Čtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých škol

bulletin_Kreativni_Cesko_04_EBOOK.pdf par
bulletin_Kreativni_Cesko_04_EBOOK.pdfbulletin_Kreativni_Cesko_04_EBOOK.pdf
bulletin_Kreativni_Cesko_04_EBOOK.pdfKreativnesko
8 vues11 diapositives
Učící se společnost 5 par
Učící se společnost 5Učící se společnost 5
Učící se společnost 5Michal Černý
716 vues15 diapositives
Talent nad zlato text publikace par
Talent nad zlato   text publikaceTalent nad zlato   text publikace
Talent nad zlato text publikaceRadek Maca
309 vues18 diapositives
Závěrečný úkol KPI par
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPICharlie Spencer
194 vues7 diapositives
Sbornik o lokalnich ekonomikach a udrzitelnem rozvoji par
Sbornik o lokalnich ekonomikach a udrzitelnem rozvojiSbornik o lokalnich ekonomikach a udrzitelnem rozvoji
Sbornik o lokalnich ekonomikach a udrzitelnem rozvojiInnovation Tank
518 vues36 diapositives
Vysoké školy a kvalita péče o nadané studenty par
Vysoké školy a kvalita péče o nadané studentyVysoké školy a kvalita péče o nadané studenty
Vysoké školy a kvalita péče o nadané studentyMŠMT IPN KVALITA
1.7K vues18 diapositives

Similaire à Čtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých škol(20)

bulletin_Kreativni_Cesko_04_EBOOK.pdf par Kreativnesko
bulletin_Kreativni_Cesko_04_EBOOK.pdfbulletin_Kreativni_Cesko_04_EBOOK.pdf
bulletin_Kreativni_Cesko_04_EBOOK.pdf
Kreativnesko8 vues
Talent nad zlato text publikace par Radek Maca
Talent nad zlato   text publikaceTalent nad zlato   text publikace
Talent nad zlato text publikace
Radek Maca309 vues
Sbornik o lokalnich ekonomikach a udrzitelnem rozvoji par Innovation Tank
Sbornik o lokalnich ekonomikach a udrzitelnem rozvojiSbornik o lokalnich ekonomikach a udrzitelnem rozvoji
Sbornik o lokalnich ekonomikach a udrzitelnem rozvoji
Innovation Tank518 vues
Vysoké školy a kvalita péče o nadané studenty par MŠMT IPN KVALITA
Vysoké školy a kvalita péče o nadané studentyVysoké školy a kvalita péče o nadané studenty
Vysoké školy a kvalita péče o nadané studenty
MŠMT IPN KVALITA 1.7K vues
Komunikace s absolventy (Alumni) IPN KREDO par MŠMT IPN KREDO
Komunikace s absolventy (Alumni) IPN KREDOKomunikace s absolventy (Alumni) IPN KREDO
Komunikace s absolventy (Alumni) IPN KREDO
MŠMT IPN KREDO319 vues
Internacionalizace na vysokých školách v ČR par MŠMT IPN KREDO
Internacionalizace na vysokých školách v ČRInternacionalizace na vysokých školách v ČR
Internacionalizace na vysokých školách v ČR
MŠMT IPN KREDO1.1K vues
Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče příručka par EUDA_ERA
Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče příručkaSoudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče příručka
Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče příručka
EUDA_ERA1.6K vues
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer) par AVOprezentace
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVOprezentace543 vues
Cestovní zpráva z mezinárodní konference – druhého Fóra EUA o financování vys... par MŠMT IPN KREDO
Cestovní zpráva z mezinárodní konference – druhého Fóra EUA o financování vys...Cestovní zpráva z mezinárodní konference – druhého Fóra EUA o financování vys...
Cestovní zpráva z mezinárodní konference – druhého Fóra EUA o financování vys...
MŠMT IPN KREDO289 vues
NMI15 Tereza Simandlová – Otevřená věda - vědecká (r)evoluce par New Media Inspiration
NMI15 Tereza Simandlová – Otevřená věda - vědecká (r)evoluceNMI15 Tereza Simandlová – Otevřená věda - vědecká (r)evoluce
NMI15 Tereza Simandlová – Otevřená věda - vědecká (r)evoluce
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i... par MEYS, MŠMT in Czech
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...
Role inkluzivního vzdělávání v MAP_Karvina par BeePartner
Role inkluzivního vzdělávání v MAP_KarvinaRole inkluzivního vzdělávání v MAP_Karvina
Role inkluzivního vzdělávání v MAP_Karvina
BeePartner200 vues

Plus de MŠMT IPN KREDO

Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy par
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školyKatalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školyMŠMT IPN KREDO
1K vues79 diapositives
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký... par
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...MŠMT IPN KREDO
1.1K vues89 diapositives
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI par
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIMŠMT IPN KREDO
605 vues45 diapositives
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy... par
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...MŠMT IPN KREDO
324 vues11 diapositives
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování par
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financováníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financováníMŠMT IPN KREDO
482 vues62 diapositives
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační par
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informačníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informačníMŠMT IPN KREDO
349 vues221 diapositives

Plus de MŠMT IPN KREDO(20)

Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy par MŠMT IPN KREDO
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školyKatalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
MŠMT IPN KREDO1K vues
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký... par MŠMT IPN KREDO
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
MŠMT IPN KREDO1.1K vues
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI par MŠMT IPN KREDO
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
MŠMT IPN KREDO605 vues
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy... par MŠMT IPN KREDO
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
MŠMT IPN KREDO324 vues
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování par MŠMT IPN KREDO
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financováníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
MŠMT IPN KREDO482 vues
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační par MŠMT IPN KREDO
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informačníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
MŠMT IPN KREDO349 vues
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace par MŠMT IPN KREDO
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – InternacionalizaceSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
MŠMT IPN KREDO407 vues
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání par MŠMT IPN KREDO
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzděláváníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
MŠMT IPN KREDO635 vues
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ par MŠMT IPN KREDO
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
MŠMT IPN KREDO546 vues
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le... par MŠMT IPN KREDO
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
MŠMT IPN KREDO551 vues
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol par MŠMT IPN KREDO
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých školNávrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
MŠMT IPN KREDO410 vues
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t... par MŠMT IPN KREDO
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
MŠMT IPN KREDO601 vues
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015 par MŠMT IPN KREDO
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
MŠMT IPN KREDO198 vues
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucí par MŠMT IPN KREDO
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucíFinancování vysokého školství a vysokoškolských institucí
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucí
MŠMT IPN KREDO413 vues
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015 par MŠMT IPN KREDO
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
MŠMT IPN KREDO249 vues
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení par MŠMT IPN KREDO
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poraženíRozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení
MŠMT IPN KREDO244 vues
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015 par MŠMT IPN KREDO
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015
MŠMT IPN KREDO175 vues
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice par MŠMT IPN KREDO
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republiceEUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
MŠMT IPN KREDO573 vues
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen... par MŠMT IPN KREDO
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
MŠMT IPN KREDO376 vues
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku par MŠMT IPN KREDO
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve FinskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
MŠMT IPN KREDO160 vues

Dernier

Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart par
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartTaste
65 vues38 diapositives
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI par
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AITaste
55 vues48 diapositives
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... par
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Taste
61 vues38 diapositives
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita par
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaTaste
59 vues22 diapositives
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... par
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Taste
33 vues22 diapositives
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... par
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Taste
56 vues60 diapositives

Dernier(6)

Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart par Taste
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative Restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Taste65 vues
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI par Taste
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative Restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Taste55 vues
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... par Taste
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Taste61 vues
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita par Taste
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Taste59 vues
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... par Taste
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative Restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Taste33 vues
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... par Taste
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative Restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Taste56 vues

Čtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých škol

  • 1. 1 Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ ČTYŘI PŘÍKLADY REALIZACE TZV. TŘETÍ ROLE VYSOKÝCH ŠKOL Case study Univerzity Palackého v Olomouci P. Bilík a tým KA05
  • 2. 2 Ve veřejném prostoru působí několik druhů organizací a subjektů s různou měrou zapojení se do trend settingu a opinion makingu i s různou možností ovlivnění veřejného mínění. Jednotlivcům nechybí možnost okamžité reakce, často je však impakt jejich jednání nepatrný. Komerční sektor je určen svým obchodním zaměřením. Neziskový sektor je pod tlakem podfinancování a státní instituce nezřídka postrádají pružnost v reakci a schopnost širšího, apolitického působení. Univerzity naproti tomu disponují lidským kapitálem, odborným know-how i komunikačními platformami, které snadno přesahují do širšího sociálního kontextu. Nezanedbatelná je rovněž stále ještě existující autorita a prestiž, ať už formalizovaná, nebo neformální, které tyto instituce požívají bez ohledu na opakující se útoky ze strany politické reprezentace i široké veřejnosti (viz postoj prezidentů Klause a Zemana k intelektuálům či akademické sféře). Univerzity přitom historicky nezřídka hrály roli iniciátorů společenského pohybu, generátorů nezávislého myšlení a impulsů směřujících k veřejnosti i politické reprezentaci. Za zmínku zcela jistě nestojí jen pozitivní role univerzit (rok 1968 a 1989), ale i historické momenty, kdy univerzitní dění většinově podporovalo hnutí popírající demokratické principy a svobodu jednotlivce (viz např. léta 1946-1948). Odsud vyplývá velká míra zodpovědnosti akademických funkcionářů při formulaci ideových východisek instituce a moderaci vnitřní diskuze, uvnitř akademické obce, která ani zdaleka nebývá jednohlasá. Univerzita Palackého v posledním roce své činnosti vyvíjela hned několik platforem s ambicí ovlivnit veřejné mínění a určit společenské trendy: 1. UPBike – program na podporu udržitelné dopravy a cyklistiky v rámci univerzitního kampusu a města Olomouce. V rámci projektu byla studentům nabídnuta 50% sleva na bike-sharingový systém Rekola, uvnitř kampusu byly vystavěny bike pointy se servisním nářadím a pumpami a členové akademické obce rovněž mohli čerpat slevu na opravy kol v několika vybraných servisních zařízeních Olomouce. Zatímco tyto aktivity mají dopad na několik set (převážně) studentů, podstatným momentem je stálá přítomnost principů udržitelné dopravy v univerzitním prostředí i mimo ně. Prostřednictvím sociálních sítí jsou oznamovány aktivity projektů, ale rovněž informace a tipy z dané oblasti motivující cílovou skupinu. Zásadními se pak ukázali být diskuzní panely s cílem bezprostředně ovlivnit rozhodovací orgány regionu ve prospěch cílů projektů. UP před volbami do městského zastupitelstva zorganizovala velkou veřejnou předvolební debatu na dané téma, ve spolupráci s organizací Asociace cykloměst uspořádala klíčovou konferenci s celorepublikovou a zahraniční účastí, jejíž lobbistický dopad byl patrný i na ministerských úrovních.
  • 3. 3 2. Projekt Zaparkuj – projekt je nízkoprahovým a nízkonákladovým řešením nedostatečných volnočasových aktivit ve městě Olomouci v průběhu léta a rovněž směřuje k efektivnímu využití parkové zóny pro kulturní účely. Cca akcí za sezonu zahrnuje především projekce pod širým nebem, hudební a taneční večery. Univerzita využívá těchto aktivit jako content marketingového nástroje, předvádí rovněž svůj organizační potenciál a v neposlední řadě zpříjemňuje cílové skupině pobyt ve městě spojený s budováním citové vazby k instituci. Sezónní návštěvnost cca 10tis. osob činí ze Zaparkuj jednu z nejvýraznějších kulturních aktivit ve městě vůbec. 3. Daruj krev s rektorem – princip akce je postaven na příkladu dobré praxe, kdy rektor UP každoročně daruje krev a přidá se několik desítek dobrovolníků z řad akademické obce. 4. Charitativní aktivity – Univerzita Palackého každoročně podporuje řadu externích charitativních sbírek a akcí, poskytuje jim prostor na sběrná místa, informuje o nich a vyzývá management i studentskou obec k participaci. Mezi hlavní z nich patří „Kabelková sbírka“, „Dražba ve prospěch psího útulku“, „Noc venku“, „Rally kachničky“ či prodej charitativních pohlednic. 5. V posledních týdnech Univerzita Palackého reagovala na rostoucí napětí a nenávist vůči uprchlíkům a připravila komplexní humanitární program ve spolupráci s Charitou ČR. Jeho stěžejními aspekty jsou: a) Jasná formulace humanitárního stanoviska a jeho veřejná prezentace (tisková konference, tisková zpráva). b) Výzva k vytvoření dobrovolnického týmu, k němuž se v řádu hodin přihlásilo na sto studentů připravených zasahovat v místech humanitárních krizí. c) Vytvoření humanitárního týmu UP, jenž pokrývá jednotlivé potřebné agendy, jako je např. ochrana obyvatelstva, ubytování a catering, překladatelství a tlumočnictví, zdravotnictví. d) Humanitární sbírka hraček pro děti uprchlíků, která má platnost i mimo akademickou obec. e) Monitorovací cesty s humanitární pomocí do míst konfliktů.
  • 4. 4 Závěrečná doporučení:  V případě, kdy se univerzita rozhodne naplňovat svými aktivitami tzv. třetí roli, měla by mít dostatek sebevědomí, organizační jistoty a razance k samostatnému působení. Není možné se opírat či čekat na reakci municipalit, které fungují ve prospěch svých politických cílů.  Lépe, než vytvářet zcela nové aktivity, je poskytnout prostor a záštitu více malým aktivitám, které lze koordinovat z centra.  Třetí role univerzity je platná jen ve chvíli, kdy přerůstá akademický prostor. Na to je potřeba myslet při určování cílové skupiny, plánování lokalizace i PR aktivit.  Charitativní, humanitární či jiné veřejně prospěšné akce je možné prosazovat a získávat pro ně silný mandát jen díky „osvícenému“ rektorovi a členů vedení instituce.  Rozsah aktivit a jejich případný rozpočet by měl být vždy úměrný impaktu akce. Není možné organizovat vliv univerzity bez základního finančního zajištění, na druhou stranu by klasické rozpočtování vzbudilo řadu pochybností vně i uvnitř univerzity.
  • 5. Čtyři příklady realizace tzv. třetí role vysokých škol Case study Univerzity Palackého v Olomouci Vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Individuální projekt národní pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje: Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030. (IPN KREDO) http://kredo.reformy-msmt.cz/ Sazba: Martina Mončeková Praha 2015