Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Нова українська школа навчаємось по-новому

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 24 Publicité

Нова українська школа навчаємось по-новому

Télécharger pour lire hors ligne

Знайомство з нормативною базою реформи НУШ, критеріями уроку НУШ, структурою типової та модельних навчальних програм, різнорівневих інтерактивних вправ і завдань з української мови для п’ятикласників.

Знайомство з нормативною базою реформи НУШ, критеріями уроку НУШ, структурою типової та модельних навчальних програм, різнорівневих інтерактивних вправ і завдань з української мови для п’ятикласників.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Нова українська школа навчаємось по-новому (20)

Publicité

Plus par Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ (20)

Plus récents (20)

Publicité

Нова українська школа навчаємось по-новому

 1. 1. КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Нова українська школа: навчаємось по-новому
 2. 2. Вас вітають завідувач кафедри мовно-літературної освіти ІПО КУ імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук Наталія Дика та доцент кафедри, кандидат педагогічних наук Олександра Глазова.
 3. 3. Документи НУШ 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка УВАГА! Модельну програму вчитель (або авторська група) може доповнювати або створювати на її основі свою. Нині вчитель обмежений лише Державним стандартом базової середньої освіти!
 4. 4. Де розміщено Стандарт 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка Державний стандарт базової середньої освіти | Міністерство освіти і науки України (mon.gov.ua) Для кожної галузі Державний стандарт описує мету і групи загальних результатів, які уточнюються через обов’язкові результати для кожного з циклів. Саме тому кожна освітня галузь має потенціал для розвитку кожної компетентності.
 5. 5. Типова освітня програма Типова освітня програма – це комплект документів:  типовий навчальний план із переліком предметів (як окремих, так і інтегрованих);  принаймні одна модельна навчальна програма для кожного з предметів. 602fd30bccb01131290234.pdf (mon.gov.ua) 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка
 6. 6. Модельна програма Модельна навчальна програма – документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета (інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності учнів, рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством. Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» – Освіта.UA (osvita.ua) 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка
 7. 7. Презентації модельних програм Саме ці модельні навчальні програми стануть основою для розроблення нової навчальної та навчально-методичної літератури для учнів 5-9 класів. Мовно-літературна освітня галузь – Інститут модернізації змісту освіти (imzo.gov.ua) 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка
 8. 8. Модельна навчальна програма Модельна програма формує зв’язок між очікуваними результатами, змістом навчання й різновидами навчальної діяльності. Вона не дає конкретних пояснень щодо викладання предмета, тому є широкий простір для авторської думки та креативу під час створення навчальних матеріалів. У модельних навчальних програмах не зазначається необхідна кількість годин на викладання тієї чи іншої теми. Модельні навчальні програми – Інститут модернізації змісту освіти (imzo.gov.ua) 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка
 9. 9. Як скласти навчальну програму?  Навчальні програми складають переважно на рівні закладу освіти.  Навчальну програму й навчальні матеріали можуть розробляти на основі модельної програми будь-який авторський колектив або окремі вчителі.  Навчальні програми, розроблені на основі модельних навчальних програм, затверджуються педагогічною радою закладу освіти.  УВАГА! Експерти рекомендують насамперед звертатися до першоджерел – відповідних законів і стандартів, а вже в другу чергу брати до уваги модельні навчальні програми. Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» – Освіта.UA (osvita.ua) 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка
 10. 10. Звіряймо модельні програми зі стандартом 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка 1. Уважно перечитати модельну програму. 2. Звіритися зі стандартом. 3.Дібрати актуальний, корисний для учнів вид навчальної діяльності з урахуванням наявних ресурсів. Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Заболотний О.В., Заболотний В.В., Лавринчук В.П., Плівачук К.В., Попова Т.Д.)
 11. 11. 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ розроблена на основі Державного стандарту базової середньої освіти і є основою закладам загальної середньої освіти для розроблення навчальної програми предмета «Українська мова» навчальну програму, розроблену на основі модельних навчальних програм, затверджує педагогічна рада закладу освіти кількість годин відповідає «рекомендованому» навчальному часові, який визначає Типова освітня програма, затвердженою наказом МОН від 19.02.2021 р. № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти» Заклад освіти може змінювати кількість навчальних годин на вивчення предмета (інтегрованого курсу) в межах заданого діапазону «мінімального – 3 год.» та максимального – 4 год.» навчального навантаження
 12. 12. 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка Відмінність модельних та навчальних програм Модельна навчальна програма визначає орієнтовну послідовність та окреслює очікувані результати навчання учнів. ВІДМІННІСТЬ Навчальна програма конкретизує ці послідовності та результати й чітко їх визначає. Модельна програма визначає зміст предмета чи інтегрованого курсу, що викладається, а також різновиди діяльності учнів. Навчальна програма описує це більш конкретно та детально.
 13. 13. 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка СПІЛЬНІ РИСИ ПРОГРАМ 1 типова освітня програма (державний рівень) 2 3 (усі розробляються на основі держстандарту) модельні навчальні програми (авторські колективи із затвердженням державою) навчальні програми (можуть розробляти окремі вчителі) У держстандарті для кожної освітньої галузі окреслена мета навчання з певного предмета.
 14. 14. ПРОГРАМА ПІДРУЧНИК ПОСІБНИК КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 15. 15. 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка ЗА ЯКИМИ ПРОГРАМАМИ ПИШУТЬ ПІДРУЧНИКИ Підручник створюється за модельною навчальною програмою. Адже вона, хоч і не враховує кількість годин та створена для “узагальненого” навчального закладу, проте орієнтована на використання в різних навчальних закладах. На рівні ж школи можна створювати додаткові навчальні матеріали, які відповідатимуть потребам навчальної програми закладу.
 16. 16. 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка МОДЕЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-9 КЛАСІВ НУШ Мовно- освітня галузь – українська мова Українська мова 5-6 кл. Голуб Н., Горошкіна О. Українська мова 5-6 кл. Заболотний О. та ін. Українська мова для класів з навчанням молдовською мовою. 5-9 кл. Свінтковська С. А. та ін. Українська мова для класів з навчанням угорською мовою. 5-9 кл. Гнаткович та ін. Українська мова для класів з навчанням угорською мовою. 5-9 кл. Черничко та ін. Українська мова для класів з навчанням румунською мовою. 5-9 кл. Фонарюк та ін.
 17. 17. 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка Критерії уроку в Новій українській школі можливості самореалізації учня/учениці: він розуміє, навіщо і для чого вивчає цей предмет, учень/учениця використовує власний потенціал, виявляє і розвиває свої здібності. відкриття нового: • відкривати не будь-яку інформацію, а те нове, що відповідає особистісним навчальним потребам, • сенс учительського «успіху» - дати змогу кожному проявити себе «по-своєму», вивчаючи ті самі питання.
 18. 18. 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка Критерії уроку в Новій українській школі створення навчальної продукції: • учень/учениця на уроці не вивчає напам’ять готові правила, а створює освітню продукцію (проєкти, таблички, моделі, плани, схеми тощо). Лише такий учень у майбутньому зможе бути корисним людям, адже сьогоднішнє суспільство потребує діяльнісних, творчих людей. розвиток компетентностей: - важливішим стає не стільки інформування учнів, скільки вміння розв’язувати проблеми, пояснювати явища дійсності у практичному житті, під час професійного вибору, у розв’язанні життєвих проблем.
 19. 19. 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка Зміст за програмою № уро- ку Тема уроку (1 – мовна/мовленнєва; 2 – соціокультурна) Дата Примітка Українська мова в житті українців. Мова в житті людини. Ціннісне ставлення до мови 1. Українська мова в житті українців. Українська мова як найвища цінність для українського народу. ЛЕКСИКОЛОГІЯ Повторення вивченого в 1-4 класах. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Тлумачний словник. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Пароніми. Словники антонімів, синонімів, омонімів, паронімів. Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Написання слів іншомовного походження. Словник іншомовних слів. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми 2. Поглиблене повторення вивченого в 1-4 класах. Лексичне значення слова. Багатий і розмаїтий світ українського слова 3. Тлумачний словник. Книжка – ключ до успіху 4. Однозначні й багатозначні слова. Уява – крок до здійснення мрії 5. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми,омоніми. Розмаїтий дитинства світ 6. Пароніми. З увагою до слова 7. Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів. Здоров’я і здоровий спосіб життя – важливі людські цінності. 8. Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Світ моїх захоплень 9. Написання апострофа в словах іншомовного походження. Іноземні мови – віконце у світ
 20. 20. Як сформулювати у програмі креативний задум? 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка 1. Уважно перечитали модельну програму. 2. Звірилися із стандартом. 3. Дібрали зручну й актуальну форму.
 21. 21. Підбиваємо підсумки Види навчальної діяльності вчитель добирає відповідно до:  очікуваних результатів;  рівня підготовленості конкретного класу;  можливостей закладу та інтересів учнів. До методичного забезпечення відносять: програму, календарне планування, підручник, посібники, дидактичний матеріал, (особливо актуальними є інтерактивні вправи). 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка Щоб навчати по-новому, вчитель отримав свободу дій – обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати. Таку свободу забезпечує новий закон «Про освіту».
 22. 22. Використання в тексті графічної інформації 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка
 23. 23. Експериментуймо: перетворення графічної інформації в текстову 06.04.2022 Дика Н.М., кандидатка педагогічних наук, доцентка
 24. 24. Фото з вебсайта «Канал - 24»

×