Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Інститут спеціальної педагогіки
Національної академії педагогічних наук України

МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ
ЗАКОНОДАВСТВО У...
Динаміка кількості дітей у спеціальних загальноосвітніх школах
(школах-інтернатах)

осіб

50000

50300

48473

47378

4500...
Законодавче та нормативно-правове
поле
Саламанська декларація
… Школи повинні бути відкритими для всіх дітей,
незалежно ві...
Законодавче та нормативно-правове
поле
Конвенція про права інвалідів
Стаття 24. Освіта
1. Країни-учасниці визнають право і...
Законодавче та нормативно-правове
поле


Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 №
1482-р «Про затверджен...
Законодавче та нормативно-правове
поле


Наказом Міністерства освіти і науки від 01.10.2010 р. № 912
затверджено Концепці...
Законодавче та нормативно-правове
поле


інструктивно-методичний лист від 18.05.12 № 1/9 -384
«Організація інклюзивного н...
Законодавче та нормативно-правове
поле


Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Національної
академії п...
Законодавче та нормативно-правове
поле


Міністерством соціальної політики доповнено Класифікатор професій
посадою асисте...
Законодавче та нормативно-правове
поле


Лист МОНмолодьспорту від 25.09.2012 №1/9-675 «Щодо посадових
обовязків асистента...
Законодавче та нормативно-правове
поле


до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних
закладів, затверджених...
Законодавче та нормативно-правове
поле


Положення про навчально-реабілітаційний центр
затверджено наказом МОНмолодьспорт...
Нормативно-правове забезпечення


наказ Міністерства освіти і науки України від 23.07.2013 № 1034
“Про затвердження заход...
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

І.В.Луценко. Міжнародне та національне законодавство у сфері інклюзивної освіти

573 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

І.В.Луценко. Міжнародне та національне законодавство у сфері інклюзивної освіти

 1. 1. Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ Луценко Інна Василівна, науковий співробітник лабораторії проблем інклюзивної освіти
 2. 2. Динаміка кількості дітей у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) осіб 50000 50300 48473 47378 45000 46371 2008 2009 2010 46221 2011 2012
 3. 3. Законодавче та нормативно-правове поле Саламанська декларація … Школи повинні бути відкритими для всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. До їх числа належать діти з вадами та обдаровані діти, безпритульні та працюючі діти, діти, які належать до мовних, етнічних чи культурних меншин, і діти з інших несприятливих районів чи груп населення … Школам необхідно знаходити шляхи, які б забезпечували успішне навчання всіх дітей, включаючи дітей, які мають фізичні чи розумові проблеми.
 4. 4. Законодавче та нормативно-правове поле Конвенція про права інвалідів Стаття 24. Освіта 1. Країни-учасниці визнають право інвалідів на освіту. З метою реалізації цього права без дискримінації і на основі рівності можливостей країни-учасниці забезпечують інклюзивну освіту на всіх рівнях та навчання протягом всього життя… 2. При реалізації цього права країни-учасниці забезпечують, щоб: а) інваліди не виключались з причини інвалідності із системи загальної освіти , а діти-інвалиди — із системи безкоштовної та обов’язкової початкової та середньої освіти;  b) інваліди на рівні з іншими мали доступ до інклюзивної освіти за місцем проживання;  c) забезпечувалось розумне пристосування, що враховує індивідуальні потреби;
 5. 5. Законодавче та нормативно-правове поле  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року».  Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», 6 липня 2010 року № 2442-VІ.
 6. 6. Законодавче та нормативно-правове поле  Наказом Міністерства освіти і науки від 01.10.2010 р. № 912 затверджено Концепцію розвитку інклюзивної освіти  Укази Президента від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 19 травня 2011 року № 588 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями».  Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».
 7. 7. Законодавче та нормативно-правове поле  інструктивно-методичний лист від 18.05.12 № 1/9 -384 «Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»  методичний лист від 26.07.12 № 1/9-529 «Психологічний і соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання».  методичний лист від 02.01.13 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби щодо запровадження інклюзивного навчання».
 8. 8. Законодавче та нормативно-правове поле  Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61 "Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції 06.12.2011 за № 1407/20145  Положення про спеціальні класи для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 09.12.2010 № 1224, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 29 грудня 2010 р. за № 1412/18707.
 9. 9. Законодавче та нормативно-правове поле  Міністерством соціальної політики доповнено Класифікатор професій посадою асистента вчителя інклюзивного навчання (наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327).  Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 06.12.2010 р. № 1205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603.  Постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2012 р. № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963» введено посаду асистента вчителя до переліку посад педагогічних та науковопедагогічних працівників.
 10. 10. Законодавче та нормативно-правове поле  Лист МОНмолодьспорту від 25.09.2012 №1/9-675 «Щодо посадових обовязків асистента вчителя». Журнал «Практика управління закладом освіти» № 10, 2012 Типова посадова інструкція асистента вчителя  Лист МОНмолодьспорту від 28.09.2012 №1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням»  Постанова КМУ від 8 грудня 2010 р. № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» ( із змінами № 881 від 12.09.2012)
 11. 11. Законодавче та нормативно-правове поле  до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 06.12.2010 р. № 1205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603, уведено додаткову посаду вихователя за наявності у школі організованого підвезення учнів шкільним автобусом.  На підставі рішення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 29.12.2011 № 102 наказом Міністерства від 30.12.2011№ 420 затверджено Зміну № 3 до державних будівельних норм ДБН В.2.2-3-97 «будинки та споруди навчальних закладів», які набрали чинності з 1 липня 2012 року.
 12. 12. Законодавче та нормативно-правове поле  Положення про навчально-реабілітаційний центр затверджено наказом МОНмолодьспорту від 16 серпня 2012 року № 920, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 р. за № 1502/21814  наказ Міністерства освіти і науки України від 04.06.2013 № 680 “Про організацію діяльності психолого-медикопедагогічних консультацій”
 13. 13. Нормативно-правове забезпечення  наказ Міністерства освіти і науки України від 23.07.2013 № 1034 “Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року”  наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2013 № 768 “Про затвердження заходів щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітейінвалідів”  інструктивно-методичний лист від 08.08.2013 № 1/9-539 “Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами
 14. 14. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×