Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(19)

Similaire à А.А.Братусь. Особливості викладання німецької мови в першому класі: методи, прийоми, засоби(20)

Publicité

Plus de Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ(20)

Dernier(20)

Publicité

А.А.Братусь. Особливості викладання німецької мови в першому класі: методи, прийоми, засоби

 1. Особливості навчання німецької мови у першому класі: методи, прийоми, засоби Вчитель НВК № 167 – А.А. Братусь
 2. Вивчення іноземної мови – це відкриття нового мовного світу для дитини. Ефективність навчання залежить бід багатьох чинників, у тому числі й від методів, прийомів та засобів навчання.
 3. Зміни в навчальній програмі  суттєво спрощено вимоги до письма;  скорочено обсяг висловлювань у мовленнєвій компетенції «Говоріння»;  скорочено обсяг письмових повідомлень у мовленнєвій компетенції «Письмо»;  вилучено складні граматичні форми, що належать до мовного рівня А2;  уточнено тематику ситуативного спілкування: «Дозвілля» («Іграшки», «На прогулянці»).
 4. Використання компетентнісного підходу  встановлення міжпредметних зв’язків (особливо для предметів мовного циклу);  проведення інтегрованих та бінарних інтегрованих уроків, визначення програмного матеріалу, в рамках якого рекомендовано проводити інтегровані уроки;  проведення “тематичних днів” (коли всі уроки за розкладом спрямовують на реалізацію єдиної виховної мети, що знаходить логічне продовження у виховному заході);  посилення практичної спрямованості навчання (застосування різних організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії).
 5. Вимоги до оцінювання  не озвучується результати навчальних досягнень учня/учениці;  РЕКОМЕНДОВАНО користуватись олівцем дітям у першому класі – за рішенням учителя, відповідно до рівня готовності дітей;  НЕ РЕКОМЕНДОВАНО вчителям користуватися червоною ручкою при перевірці письмових робіт в адаптаційному періоді;  У 1 КЛАСІ домашні завдання не задаються.
 6. Вимоги на кінець року
 7. Сфери спілкування та тематика Особистісна: • «Я, моя сім’я та мої друзі»; • «Дозвілля» (на прогулянці); • «Мій дім» (моя кімната); • «Природа» (домашні улюбленці). Публічна: • «Свята» (день народження). Освітня: • «Шкільне життя» (школа, мій клас, предмети у класі).
 8. Лексична компетенція  Члени сім’ї, вік школяра;  Числа до 10;  Частини тіла;  Іграшки;  Предмети домашнього вжитку;  Кольори;  Тварини;  Назви свят;  Школа;  Мій клас;  Предмети шкільного вжитку.
 9. Методи навчання  Метод (грец. methodos- спосіб пізнання) навчання - спосіб упорядкованої взаємопов'язаної діяльності вчителя й учнів, спрямованої на розв'язання завдань освіти.  Метод – це спосіб роботи вчителя й учнів, за допомогою якого досягається засвоєння учнями знань, умінь і навичок, розвиток їх пізнавальних здібностей.
 10. Методи навчання словесні: • розповідь • пояснення • бесіда наочні: • демонстрація • ілюстрація • спостереження практичні: • практичні роботи • вправи
 11. Прийоми навчання Прийом навчання - елемент методу, що становить сукупність навчальних ситуацій, спрямованих на досягнення його проміжної мети (мовні та мовленнєві / комунікативні вправи).
 12. Засоби навчання  Засоби навчання – різноманітне навчальне обладнання, яке використовують у системі пізнавальної діяльності (відповідь на запитання «за допомогою чого навчити?») (книги, зошити, письмове приладдя, технічні засоби навчання, карти, таблиці та ін.)
 13. Гра  Враховуючи психологічні та фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, найоптимальнішим способом початкового навчання є ігрова ситуація.  Гра, як форма навчання не виснажує нервову систему та організм дитини, а реалізується головним чином за рахунок мимовільних процесів сприйняття та пам’яті.
 14. Підручники
 15. Ігри з кубиком
 16. Пісні з рухами
 17. Рольові ігри
 18. Schneelawine
 19. Klatscht, klopft und stampft dazu
 20. Geräusche: ich bin ein Tier
 21. Ein Lied zu zweit
 22. Schulbus
 23. Дякую за увагу!
Publicité