Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Våga leva i det Gud ger

204 vues

Publié le

Om andlig urskillning, som bygger på tro, hopp och kärlek, snarare än misstänksamhet, fruktan och förakt. Urskillningens mål är att fyllas av Guds goda, inte bara att avhålla sig från det onda.

Publié dans : Spirituel

Våga leva i det Gud ger

 1. 1. VÅGA LEVA I DET GUD GER! Andlig urskillning i en tid som vår
 2. 2. ÖVERFLÖDETS TID
 3. 3. MEDELTIDENS MÖRKER?
 4. 4. VÅR TIDS DESINFORMATION
 5. 5. FILEMON 1:6 Min bön är att vad din tro ger dem skall leda till ökad insikt om allt det goda ni skall få genom Kristus.
 6. 6. FIL 1:9-11 9Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, 10så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, 11fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris.
 7. 7. FIL 1:9-11 9Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, 10så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, 11fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris.
 8. 8. FIL 1:9-11 9Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, 10så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, 11fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris.
 9. 9. FIL 1:9-11 9Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, 10så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, 11fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris.
 10. 10. FIL 1:9-11 9Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, 10så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, 11fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris.
 11. 11. URSKILLNING I TRO, HOPP OCH KÄRLEK Eller fruktan, misstänksamhet och förakt?
 12. 12. HUVUDFRÅGAN ÄR ”VAD GÖR GUD?” Inte vad Guds fiender håller på med
 13. 13. PAULUS FEM PUNKTER 19Släck inte anden, 20förakta inga profetior 21men pröva allt. Ta vara på det som är bra, 22och avhåll er från allt slags ont. (1 Thess 5:19-22)
 14. 14. 1. SLÄCK INTE ANDEN Thessalonikerna var nya i tron Galaterna var urspårade i tron Korinthierna var osunda i sin andlighet
 15. 15. MEN PAULUS FÖRUTSÄTTER ATT OCH TACKAR GUD FÖR ATT DE LEVER I ETT RIKT FLÖDE AV GUDS KRAFT, MED PROFETIA, HELANDE, UNDER OCH TECKEN
 16. 16. 2. FÖRAKTA INGA PROFETIOR Entusiasmprofetian Frustrationsprofetian Gör som jag säger-profetian Jag säger det du vill höra-profetian
 17. 17. ”JAG VÄNTADE PÅ EN”
 18. 18. 3. PRÖVA ALLT Förståndet Teologin Andlig känslighet Gemenskapen Två eller tre vittnesbörd
 19. 19. 3. PRÖVA ALLT Förståndet Teologin Andlig känslighet Gemenskapen Två eller tre vittnesbörd
 20. 20. FJÄRILAR I MAGEN ELLER KNUT I MAGEN?
 21. 21. 4. BEHÅLL DET SOM ÄR GOTT Låt det verka i dig!
 22. 22. 4. BEHÅLL DET SOM ÄR GOTT Låt det verka i dig!
 23. 23. 4. BEHÅLL DET SOM ÄR GOTT Låt det verka i dig!
 24. 24. 5. AVHÅLL ER FRÅN ALLT ONT Notera att det är punkt fem!
 25. 25. JOH 5:19 Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen.

×