Publicité
Publicité

Jug i Sever

 1. Kako našu primarnu ciljnu grupu (osobe sa invaliditetom) čini oko 8% ukupnog stanovništva u Republici Srbiji*, želimo da proširimo priču tako da nas čuju i osobe koje nemaju izgrađenu svest o izazovima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom prilikom zapošljavanja, ali i da ohrabrimo osobe sa invaliditetom da se aktiviraju po pitanju zapošljavanja. *Popis stanovništva, domaćinstva i stanova 2011. godine u Republici Srbiji – izveštaj Milana M. Markovića
 2. Buđenjem svesti kod drugih i informisanjem o problemima, dolazimo do našeg cilja. A to je ono što nam je potrebno. Ljudi svesni problema, koji će širiti našu priču dalje kako bismo došli do krajnjeg cilja – informisanja o portalu i uvezivanju osoba sa invaliditetom sa poslodavcima.
 3. Želimo da kreiramo kampanju koja će privući pažnju bez ulaganja velikih resursa. Naš fokus je na kreativnom konceptu, koji sam po sebi privlači pažnju ciljne grupe.
 4. KANALI DIGITAL PR PRINT RADIO
 5. Uklanjanjem/sabotiranjem jedne od postojećih funkcija odabranih kanala/medija, došli smo do ideje koja će imati uticaj, privući pažnju, isprovocirati javnost, dobiti besplatan PR i raširiti poruku koju želimo da prenesemo, a kampanja „sa invaliditetom“ funkcioniše kao i sve ostale i daje odlične rezultate. Naši mediji u ovoj kampanji ostaju bez jedne funkcije i opet nesmetano rade i time dvojaku i jaku poruku da različiti invaliditeti nisu niti smetnja. Egzekucije: digital kampanja iz perpsektive osoba sa raznim hendikepima, print rešenja iz perspektive osoba sa disleksijom, radio reklama iz perspektive osobe sa ošetećenjem sluha.
 6. DRUGAČIJI, ALI RADIMO. PORUKA
 7. INSTAGRAM POST
 8. INSTAGRAM STORY
 9. PRINT OGLASI ZA POSAO
 10. PR VEST
 11. RADIO REKLAMA VO: Ovo je reklama sa hendikepom. (Preko voice over-a čujemo šuštanje / blago prekidanje veze) VO: Ali hendikep nas ne sprečava da radimo i funkcionišemo. (Preko voice over-a čujemo šuštanje / blago prekidanje veze) VO: Zato je kreiran program zapošljavanja za osobe sa invaliditetom. (Preko voice over-a čujemo šuštanje / blago prekidanje veze) VO: Smetnja nije bila problem, čuli smo se. (šuštanje i prekidanje prestaju) VO: Posetite fmi.rs
 12. Realizacija kampanje ne zahteva velike budžete, nema skrivene troškove i ne iziskuje poteškoće u operativi. Naš akcenat je na kreativnom potencijalu kampanje, koji će na jednostavan način privući pažnju i tako dostići „word of mouth“ efekat.
 13. Kreativnom upotrebom odabranih medija, želimo da izazovemo javnost i zaintrigiramo ljude da pre svega obrate pažnju, saznaju o čemu se radi i rešimo problem vidljivosti FMI portala i platforme za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
 14. Baš kao i naš primarni TG, ovo je kampanja sa hendikepom, ali ona sjajno radi.
Publicité