Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Perle

 1. T I M : P E R T L E R E Š E N J E P R O J E K T N O G Z A D AT K A Z A F O R U M M L A D I H S A I N VA L I D I T E TO M K ATA R I N A P U Č I J A Š E V I Ć V E L J KO B O J KOV I Ć
 2. Debrief • Predložiti strategiju komunikacije kampanje za FMI na društvenim mrežama • Osmisliti kreativna rešenja koja će ispratiti definisanu strategiju komunikacije • Isplanirati aktivnosti s fokusom na promovisanju portala za zapošljavanje mladih sa invaliditetom • Osmisliti kampanju koja će kroz sadržaj povezati poslodavce i mlade osobe sa invaliditetom i usmeriti ih na portal • Predložiti slogan kampanje • Definisati ključne poruke • Navesti kanale komunikacije
 3. CILJEVI KOMUNIKACIJE Podići awareness o portalu, aktivnostima i programima FMI Povezati poslodavce i mlade osobe sa invaliditetom kroz isticanje zajedničkih benefita Informisati ciljne grupe o detaljima aktivnosti i konkretnih usluga Povećati reach na digitalnim kanalima Povećanje broja prijavljenih korisnika iz TG na portal Zainteresovati i podstaći kompanije da se prijave na portal
 4. SWOT ANALIZA Snage • Aktivna saradnja sa kompanijama koje je FMI edukovala, kao i sa zadovoljnim zaposlenim mladim ljudima sa invaliditetom, kada se te saradnje mogu komunicirati • Postojanje portala koji poslodavcima daje priliku da prošire svoju bazu zaposlenih kvalitetnom, mladom i disciplinovanom radnom snagom kojoj je potrebna ova vrsta jednakosti Slabosti • Nesigurnost mladih od izlaska na tržište rada, kao i u javnom govoru o sopstvenom invaliditetu • Nemogućnost promovisanja objava • Mentalno zdravlje pogoršano izolacijom koja je pojačala nevidljivost mladih sa invaliditetom na tržištu rada Prilike • Kroz kreativan, saosećajan i informativan sadržaj ohrabriti mlade ljude da se obrate Forumu za pomoć u zapošljavanju • Kreiranje sadržaja koji ima potencijal da dopre do što većeg broja mladih ljudi sa invaliditetom kojima je potrebna pomoć u pronalaženju posla, kao i do poslodavaca • S ciljem povećanja engagementa, kreirati storytime serijale koji će sadržati korisne informacije o benefitima portala i uslugama FMI Pretnje • Društveno ukorenjene predrasude poslodavaca prema mladima sa invaliditetom, zbog čega su aktivno ignorisani kao potencijalni zaposleni • Stigmatizacija invaliditeta kao barijere koja utiče na manju efikasnost kandidata prilikom obavljanja posla • Izazovi oko finansijskih faktora za prilagođavanje radnog mesta osobi sa invaliditetom koja je ojačala tokom pandemije
 5. CILJNE GRUPE - Mlade osobe sa invaliditetom kojima je potrebna praksa, posao ili edukacija zarad profilisanja na tržištu rada - Segmenti: - Gen Z - Gen X - Millenials -- - Poslodavci: domaće i strane kompanije u privatnom sektoru koje posluju na nacionalnom nivou; fokus na HR menadžerima Primarne - Udruženja civilnog društva - Državne institucije - Gradske i lokalne samouprave - Mediji (publika na društvenim mrežama na kojima FMI ima otvoren nalog, kao i grupe na istim gde se nalazi TG; onlajn portali koje čitaju mladi sa invaliditetom i onlajn portali koje prate poslodavci; lokalni onlajn mediji gde bismo plasirali PR tekstove; portali za zapošljavanje s kojima bismo mogli da ugovorimo donaciju banera koji bi se postavljali na njihovim sajtovima) - Donatori Sekundarne
 6. S KIM RAZGOVARAMO? Milena, 42 Više od 16 godina se bavi menadžmentom ljudskih resursa. U selekciji previđa osobe sa invaliditetom, vodeći se pretpostavkom da one neće moći da budu podjednako efikasne zato što će im češće biti potrebno bolovanje. Radi u domaćoj firmi u kojoj vlasnik i viši menadžment smatraju da je prilagođavanje radnog mesta potencijalnom zaposlenom sa hendikepom ekonomski zahtevno i neisplativo. Nove zaposlene traži preko oglasa na Infostud portalu i preko LinkedIn oglasa. Nemanja, 25 Završio jeVišu ekonomsku školu. Izgubio je ruku u saobraćajnoj nesreći. Svoje znanje je usavršio na različitim kursevima iz finansijske branše, kao i znanje iz Excel i PowerPoint programa. Kako bi se zaposlio, potrebna mu je praksa, ali je postao demotivisan za vreme trajanja pandemije zato što su šanse za zaposlenje postale još nepovoljnije nego inače, usled nedovoljnog angažovanja poslodavaca da prilagode poslove i radna mesta njegovom invaliditetu. Prakse traži preko portala Moja prva praksa, Infostuda i na društvenim mrežama, prevashodno na Instagramu i Fejsbuku.
 7. KLJUČNE PORUKE Za mlade osobe sa invaliditetom Za poslodavce (kompanije, mala i srednja preduzeća) Portal FMI za zapošljavanje mladih sa invaliditetom pomaže preduzećima da kvalitetno prošire bazu zaposlenih, povezujući ih sa velikim brojem mladih kadrova s čijim angažovanjem doprinose uspešnosti svog poslovanja, domaćoj privredi povećanju zaposlenih mladih u Srbiji. Dodatno, portal doprinosi vidljivosti osoba sa hendikepom u poslovnom svetu, profilišući se kao društveno odgovorna kompanija kojoj su važne kvalifikacije kandidata, a ne barijere sa kojima se suočava, kada mu za iste pruža podršku. Pored pristupa portalu za zapošljavanje gde poslodavci imaju uvid u poslovne profile, FMI pruža podršku HR sektoru prilikom selekcije kandidata sa invaliditetom, kao i zaposlenima u kreiranju zdrave radne atmosfere za osobe sa invaliditetom. Portal FMI pomaže mladima sa invaliditetom u afirmaciji na tržištu rada u Srbiji, Portal FMI mladima sa invaliditetom olakšava potragu za praksom ili poslom u skladu sa njihovim kvalifikacijama, interesovanjima i ličnim potrebama. Pored portala, FMI pruža usluge karijernog savetovanja, edukujući mlade sa invaliditetom o tome kako da se profilišu i kvalitetno nastupe pred potencijalnim poslodavcima. Dodatno, FMI organizuje interaktivne radionice u skladu sa trendovima na tržištu, pomažući mladim osobama sa invaliditetom da razviju veštine koje su im neophodne u obavljanju posla.
 8. TEME SADRŽAJA + DODAJ ZA POSLOVE Šta je FMI / Čemu služi portal / Kako se prijaviti? / Poziv na registraciju Promovisanje Portala za zapošljavanje Usluge FMI Dobre vesti?Tu smo. Ko je tu? Storytime sa FMI Promovisanje radionica, meet-up događaja, novosti u okviru FMI, oglasa za praksu ili posao, newsletter Predstavljanje svih benefita i usluga koje nudi FMI, uz poziv na registraciju Komunikacija usmerena ka poslodavcima, uz poziv da se registruju na Portal za zapošljavanje FMI Članovi FMI dele svoja iskustva u okviru organizacije i izazove za zapošljavanje FAQ – prikupljanje pitanja putem storija (DM) i odgovori na ona najčešća i najvažnija Poslodavac deli svoju priču i iskustva u vezi zapošljavanje OSI Oglasi za posao Oglašavanje poslova dostupnih na portalu; poziv na registraciju
 9. Društvene mreže Promocija na nacionalnom nivou Promocija na lokalnom nivou TRI STUBA KOMUNIKACIJE Kao primarni kanal komunikacije, društvene mreže će biti mesto na kojem ćemo redovno i dosledno informisati pratioce o aktivnostima FMI i benefitima koje donosi kako za mlade sa invaliditetom, tako i za poslodavce. Kako bismo se istakli na nacionalnom nivou i dostigli što veći broj mladih kojima je potrebna pomoć u pronalaženju posla, ali i animirali poslodavce i donatore da se pridruže akciji, ugovorili bismo gostovanja u emisijama na nacionalnim televizijama, u vidu priloga i intervjua. Kada predstavimo FMI i Portal za zapošljavanje na nacionalnom nivou, potrebno je preseliti kampanju na lokalni nivo, kada bismo preneli ključne poruke mladima sa invaliditetom prilikom gostovanja na lokalnim televizijama, kao i prilikom akcija koje bi FMI organizovao određenim povodom.
 10. DISTRIBUCIJA SADRŽAJA PO DRUŠTVENIM MREŽAMA • FMI awareness i usmeravanje na portal • Usluge FMI - Komunikacija adekvatnih benefita za svaku od ciljnih grupa • Dobre vesti?Tu smo. - digital reportaže sa događaja, najave meet- upova i akcija, CTA za prijavu na newsletter • Ko je tu? Jedna objava na profilu, a potom share u svaku od relevantnih FB grupa • Komunikacija dostupnih pozicija kroz jednostavne vizuale uz jak CTA da se registruju na Portalu FMI i konkurišu za poziciju Facebook Instagram LinkedIn YouTube • FMI awareness i usmeravanje na portal • Kako zamišljam potragu za poslom? – Reels video koji objedinjuje usmeravanje na portal i komuniciranje usluga • Usluge FMI - Komunikacija adekvatnih benefita za svaku od ciljnih grupa • Dobre vesti?Tu smo. - digital reportaže sa događaja, najave meet-upova i akcija • Ko je tu? Jedna objava na profilu + reshare na stori • Storytime sa FMI – Reels • Komunikacija dostupnih pozicija kroz jednostavne vizuale uz jak CTA da se registruju na Portalu FMI i konkurišu za poziciju • FMI awareness i usmeravanje na portal • Usluge FMI - Komunikacija adekvatnih benefita za poslodavce • Dobre vesti?Tu smo. - digital reportaže sa događaja, najave meet- upova i akcija • Ko je tu? Jedna objava na profilu, a potom share u svaku od relevantnih LinkedIn grupa. • Komunikacija dostupnih pozicija kroz jednostavne vizuale uz jak CTA da se registruju na Portalu FMI i konkurišu za poziciju • Kako zamišljam potragu za poslom? – objaviti reels video koji objedinjuje usmeravanje na portal i komuniciranje usluga • Kreiranje edukativnog sadržaja (CV, saveti za razgovor za posao) • Digitalne reportaže sa događaja Dodatni benefit: isti sadržaj možemo prilagođavati za druge kanale, poput Instagram Reels iTikTok.
 11. DISTRIBUCIJA SADRŽAJA PO ONLINE PORTALIMA, VEB SAJTU FORUMA • Za veb sajtove kompanija sa kojima je FMI već ostvario saradnju, kreirali bismo bedževe koji bi stajali u rubrici „about/o nama“ kako bi kompanije mogle da istaknu saradnju. • Članci i videi sa FMI veb sajta i društvenih mreža koje poslodavci mogu da koriste zarad isticanja zajedničke saradnje • Primer stikera: • Članci o praksama kao svedočenja članova FMI koji su ih obavili • Intervjui sa influenserima sa kojima smo sarađivali • Intervjui sa HR sektorom koji su prijavljeni na portal i koji su zaposlili mlade sa invaliditetom • Reportaže sa događaja • Vesti o digital aktivacijama • Saradnja sa Oblakoder portalom i Vice portalom gde bismo plasirali native tekstove za mlade sa invaliditetom. • Saradnja sa portalima koje prate poslodavci, ali i donatori, a gde bismo plasirali native tekstove na temu „Ko je tu?“. Primeri portala: Netokracija, biz.life, biznis.rs, marketingmreza.rs, autonomija.rs,e.kapija.rs • Plasman PR tekstova koji će biti vezani sa televizijskim gostovanjima Veb sajt FMI Online portali Veb sajt poslodavaca sa kojima FMI sarađuje
 12. DISTRIBUCJA SADRŽAJA PO TRADICIONALNIM MEDIJIMA TV • Ugovaramo reportaže u emisijama koje se bave društvenim temama – Beogradska hronika, Među nama, Ovo je Srbija, Oko magazin, jutarnje emisije na nacionalnim frekvencijama.Cilj ovog poduhvata da istaknemo benefite FMI za mlade sa invaliditetom i poslodavce, kao i važnost integracije osoba sa hendikepom u poslovni svet • Ugovaramo gostovanja na nacionalnim i lokalnim televizijama u cilju detaljnijeg predstavljanja FMI • 24 minuta sa Zoranom Kesićem – uvodni humanitarni blok, koji bi mogao da se iskoristi za FMI projekat Radio • Una i Đole – voditelji na Play radiju – promovisanje FMI projekta i pozivanje mladih OSI da se prijave, kao i kompanija da posete sajt, informišu se i postave oglas za posao • Radio Beograd – blok posvećen FMI i mladih OSI, izazovi, motivacija, poteškoće pri nalasku posla Objave u štampanim časopisima: o Liceulice – donacije o City Magazine - besplatne o 24 sata - besplatne o SU Nedeljnik (Subotica) – besplatne • PR članci o FMI, Portalu za zapošljavanje, uslugama i benefitima koje pruža za osobe sa invaliditetom i poslodavce • Plasman vesti o akcijama i događajima kao što je meet- up ili pojavljivanje na Sajmu zapošljavanja Print
 13. LEAD GENERATION KOMUNIKACIJA – KO JE TU? • LinkedIn post na temu „Ko je tu?“ bi bio direktno usmeren ka poslodavcima koji traže kandidate na ovoj mreži. Boldovanim slovima koja odmah privlače pažnju i pružaju, uz CTA za prijavu na portal, upitali bismo ih ko je od njih zaista tu za mlade za invaliditetom kojima je potreban posao i podrška u vidu prilagođenog radnog mesta, deleći ga po relevantnim LinkedIn grupama u kojima se nalaze, na taj način dodatno povećavajući awareness. • Primeri grupa: „Zapošljavanje BEZ veze, koje nije bezveze“ (administrator HR Adria Media Group d.o.o.), „Tražim posao – Srbija“ (administrator Managing Director Banija Agrar), Joberty IT Poslovi (administratori su CEO i viši mendažment Joberty platforme). • Dodatno, u saradnji sa relevantnim onlajn portalima koje prate potencijalni poslodavci, plasirali bismo native tekstove koji bi komunicirali benefite FMI i zapošljavanja mladih sa invaliditetom, uz poziv da se prijave na Portal za zapošljavanje gde mogu da vide sve informacije o kandidatima. ,
 14. Zašto sarađivati sa Nemanjom? Nemanja je paraolimpijac koji je izgubio nogu u borbi sa rakom. Ciljna grupa mladih sa invaliditetom je već upoznata sa njim, kada u njemu nalaze uzor i inspiraciju. Ideja za video: Nemanja bi u svojoj sobi radio vežbe u odelu. Nakon nekoliko sekundi bi se okrenuo ka kameri i počeo da priča o svojim iskustvima kao studentu biznisa i marketinga, mogućnostima polaska na praksu i potencijalnog zaposlenja, te kako zamišlja svoje buduće radno mesto, način na koji bi do njega došao i kako bi ono bilo prilagođeno njegovom invaliditetu. Zatim bi informisao svoje pratioce o postojanju Portala za zapošljavanje FMI i pozvao mlade sa invaliditetom da se prijave kako bi se povezali sa poslodavcima u branšama u kojima žele da rade. INFLUENSER KAMPANJA @tadicnemanjaa Broj pratilaca: 3406 Zašto saradnja sa @kriticki? Kritički je profil koji informiše svoje pratioce o aktuelnim društvenim problemima, kao i medijskim opismenjavanjem pratilaca čije predrasude o ovim temama ruši kroz kritike istih, uz deljenje iskustva onih na koje su ti stereotipi usmereni. Ideja za sadržaj: S obzirom na to da konverzaciju sa zajednicom započinje preko storija, skupljajući njihova iskustva (anonimno), a onda ih pretvarajući u objave, @kriticki može da postavi seriju storija na temu zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Tom prilikom bi informisala pratioce o Portalu i uslugama FMI, a zatim ih pozvala da ispričaju svoje iskustvo prilikom traženja posla ili priču o nemogućnosti pronalaženja istog, koje bi potom sakupila i napravila objavu koju bismo postavili i na FMI profil. @kriticki Broj pratilaca: 62k Zašto saradnja sa @agelast? Galeb Nikačević se dugo bavio novinarstvom na relevantnim medijima i menjao platforme u korak sa razvojem tehnologije, pa je od TV Metropolis, MTV i štampanih medija postao urednik Vice online, zatim Noizz online da bi finalno lansirao sopstveni medij, podkast Agelast koji obrađuje aktuelne teme u svetu kulture, umetnosti, biznisa, građanskih prava i sloboda, podrške manjinskim i ugroženim grupama. Ciljna grupa je relevantna i omogućava dvosmernu komunikaciju – i ka kompanijama koje treba osvestiti o organizaciji i aktivnostima, ali i ka mladima sa invaliditetom koji traže posao, edukaciju, savete. Ideja za saradnju: gostovanje u podkastu sa predstavnikom/com FMI i osobom koja se uspešno zaposlila zahvaljujući organizaciji, uz promovisanje usluga, odgovaranje na FAQ, CTA za registraciju. Kroz saradnju sa uticajnim ličnostima koje su takođe mladi sa invaliditetom, promovisali bismo postojanje Portala FMI i usluga koje Forum nudi, podižući awareness kod ciljne publike, kada bi influenseri istakli benefite portala i pozvali mlade da se prijave. Promotivni materijal nastao u saradnji sa influenserima bismo koristili i za newsletter kampanje. Takođe, ugovorili bismo nekoliko periodičnih objava ukoliko imamo aktivaciju kojom targetiramo mlade sa invaliditetom ili određene aktuelnosti, koje smo predložili u odeljku „Next steps“. @agelast_ Broj pratilaca: 45k
 15. NEWSLETTER • Komunikacija aktivnosti i benefita organizacije uz redovni CTA za posetu sajtu i portalu, kroz relevantan inspirativan i motivišući sadržaj u kombinaciji sa korisnim informacijama i savetima. Prilikom prijave na newsletter, korisnici bi mogli da označe teme koje ih najviše interesuju, kako bi se u odnosu na to definisao relevantan sadržaj za newslettter. • Svaki članak bi bilo linkovan na relevantan kanal u odnosu na sadržaj, na primer: - influenserski post embedovan u newsletter, vodi na IG profil FMI - direktan link za prijavu na portal i do oglasa za navedenu praksu - link do profila poslodavca koji se pridružio FMI Newsletter bi bio dobar kanal za generisanje baze kontakata korisnika koje bismo mogli kasnije da targetiramo na drugim kanalima. Dodatni benefit je u tome što smo registrovanim korisnicima on top of mind uz redovno slanje sadržaja.
 16. FACEBOOK PROFILE FRAME TEMPLATE, ZOOM POZADINA I FMI „TU SMO“ STIKER • S ciljem postizanja dodatne vidljivosti FMI, customised Zoom pozadina bi bila kreirana za poslodavce koji sarađuju ili su sarađivali sa FMI i sadržala bi “TU SMO.“ stiker, logo FMI i logo odgovarajuće kompanije. • Dodatno,“TU SMO.“ stiker bi bio predstavljen na zvaničnim sajtovima kompanija, kako bi se podigla svest o zapošljavanju OSI, a klik na stiker bi vodio na FMI vebsajt. • Uz to, kreirali bismo ramove za Facebook profilne slike, koji bi bio dostupan za širu upotrebu, s ciljem obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra.
 17. KEY VISUAL AND DIGITAL CONTENT
 18. TEME SADRŽAJA
 19. FB/IG COPY: FMI je organizacija koja podržava i pomaže osobe sa invaliditetom u pronalasku posla ili prakse. Uz to, ovo je i mesto za povezivanje sa renomiranim kompanijama koje žele da te uključe u njihov svet, jer veruju u tvoje znanje i veštine. Tu smo da ti pružimo: - besplatne radionice - pripremu za razgovor za posao - pomoć pri CV izradi - kurseve stranih jezika Prijavi se preko sajta - www.zaposljavanje.fmi.rs – i već danas započni put novih radnih pobeda! PRIMERI OBJAVA COPY Izazovi? Motivacija? Mogućnosti?Veštine? Planovi za budućnost? Za sve ćeš imati priliku da detaljno porazgovaraš sa našim stručnim savetnikom, u cilju zajedničkog oblikovanja karijere i u skladu sa ličnim potrebama. Prijavi se na www.zaposljavanje.fmi.rs i tu smo da te saslušamo i posavetujemo kako da iskažeš pun potencijal.
 20. FB/IG COPY Prijavi se: www.fmi.rs Tu smo – da te posavetujemo. Tu smo – da unaprediš veštine putem besplatnih radionica. Tu smo – da kreiramo tvoju biografiju i CV. Tu smo – da te pripremimo za razgovor za posao. Tu smo – da ti pružimo kurseve stranih jezika. LinkedIn COPY: Poslodavci, vidite li nas, ČUJETE, RAZUMETE? Forum mladih sa invaliditetom je bogat kandidatima koji će se savršeno uklopiti u vašu viziju, način poslovanja i radnu atmosferu. Zajedno sa njima radimo na karijernom savetovanju, kao i unapređenju veština putem radionica. Više saznajte na sajtu – www.fmi.rs – i pokažite da ste tu.
 21. KAKO? S obzirom na to da nismo u mogućnosti da promovišemo objave, kroz sadržaj koji prvenstveno informiše ciljne grupe o Portalu i uslugama FMI, želimo da dostignemo veći organski reach, čime bismo ispunili awareness ciljeve. G D E ? S ciljem povećanja awarenessa, vodićemo sinhronizovanu, cross-channel komunikaciju, tako što ćemo plasirati sadržaj na društvenim mrežama FMI, veb sajtu FMI i veb sajtu poslodavaca, onlajn portalima, televiziji, radiju i štampanim medijima. K O M E ? • Segment mladih sa invaliditetom: Facebook i Instagram; KPI – reach • Segment poslodavaca: LinkedIn; KPI – reach
 22. EKOSISTEM KANALA Primarni cilj aktivnosti na svim kanalima je što veći awareness o postojanju organizacije, kao i o njenim uslugama, s ciljem generisanja saobraćaja na sajtu i finalno – što više registrovanih korisnika i poslodavaca.
 23. TIMELINE AKTIVNOSTI
 24. NEXT STEPS Nastavak aktivacije na LinkedInu: • Organizovati meet-and-greet na sajmovima zapošljavanja (YouthFair) • Online meet-up sa kompanijama koje podržavaju FMI, kao i poziv ostalim kompanijama koje mogu da se prijave na Portal i povežu sa mladim kadrovima • Otvaranje TikTok kanala; cilj je promocija organizacije, ali i proaktivno delanje zarad pomoći mladim ljudima pre nego što krenu u potragu za poslom, prvenstveno za vreme školovanja; ovaj kanal je izuzetno relevantan za mlade koji traže podršku zajednice i Gen Z segment.
 25. HVALA!
Publicité