Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Kansalaisliikkeen organisoituminen Facebookin admin-keskusteluissa: case Lisää kaupunkia Helsinkiin(20)

Plus de Salla-Maaria Laaksonen(20)

Publicité

Kansalaisliikkeen organisoituminen Facebookin admin-keskusteluissa: case Lisää kaupunkia Helsinkiin

 1. Kansalaisliikkeen organisoituminen Facebookin admin-keskusteluissa: 
 case Lisää kaupunkia Helsinkiin Salla-Maaria LaaksonenA & Merja PorttikiviB Kansalaisaktivismi ja kaupunkisuunnittelu -keskustelutilaisuus 1.11.2016, Laituri, Helsinki A Communication Research Centre CRC / University of Helsinki
 B Aalto University School of Business
 2. Sosiaaliset liikkeet ja 
 kollektiivinen toiminta •Kollektiivinen toiminta on viestinnälistä toimintaa, jossa yhdistetään ihmisiä tietyn yleishyödyllisen intressin ympärille (Flanagin, Stohl, & Bimber, 2006) •Organisaatiotutkimuksen näkökulmasta kevyempiä organisoitumisen muotoja (e.g., Rao, Morrill, & Zald, 2000) Kuvat: (cc) Martti Tulenheimo https://www.flickr.com/photos/tulenheimo/29541757593/ / 
 (cc) liisa Hulkko https://www.flickr.com/photos/ydinvoimahistoriaan/4591346271/
 3. Tämä ryhmä on kaikille niille, joiden mielestä Helsingin seudulla on aivan liian vähän oikeaa kaupunkia. Tiheästi rakennettuja kerrostalokortteleita, joiden kivijalat ovat pikkuliikkeitä täynnä ja joissa on sopivasti puistoja luomassa kaupunkilaisille kohtauspaikkoja. Haluamme, että vuonna 2100 jengi sanoo kuinka 20-luvulla tehtiin hyvää kaupunkia. ! (Lisää kaupunkia Helsinkiin 1.11.2016) 3
 4. ! • Facebook-ryhmä • perustettu 2009; ‘ • 1000 jäsentä 7/2013; • 2900 jäsentä 3/2014; • yli 10 200 jäsentä 11/2016 • Kuukausittaiset kaupunkisuunnittelupubit ja muita keskustelutapahtumia, lausuntoja • 4-6 aktiivista adminia, joilla suljettu verkkochat 4
 5. Verkosto: • Emergentti sosiaalinen järjestys, joka syntyy ja muotoutuu autonomisesti ilman päätöksiä • Epähierakkisuus, vastavuoroisuus, luottamus (e.g., Borgatti & Foster, 2003; Podolny & Page, 1998) CCO-näkökulma: Organisaatiot ovat neuvoteltuja järjestyksiä, jotka muovautuvat jatkuvasti viestinnällisten toimintojen kautta, syntyvät ja elävät kielenkäytössä (e.g., Scherer, 2003; Kuhn, 2008; Cooren, 2004) Osittainen organisaatio (Ahrne & Brunsson, 2011): • Jäsenyys • Hierarkia • Sääntöjen määrittely • Sääntöjen valvonta • Sanktiot VERKOSTO ORGANISAATIO
 6. Aineistot ja analyysi • Aineisto: Ryhmän admineiden yksityinen chattilogi (FB Messenger) (2/2013 — 7/2014) • Esimerkki metakeskustelusta (ks. Robichaud, Giroux, &Taylor 2004): keskustelu, joka pitää sisällään muita keskusteluja tai käsittelee niitä • 800 sivua, n. 12 000 yksittäistä kommenttia • Laadullinen analyysi, teoreettisena linssinä PO ja CCO yhdistettynä aineistolähtöiseen analyysiin (Atlas.TI) • Teorialähtöinen koodaus osittaisen organisaation elementtien avulla • Aineistolähtöinen avoin koodaus => 30 koodia ! >> Miten ja milloin organisaation elementit ilmestyvät näkyviin metakeskustelussa?
 7. Admin A Sunday, December 1, 2013 at 3:11pm UTC+02
 Jahas. Yllätyn joka kerta kun huomaan miten painava kertsi me oikeasti ollaan. Admin B Sunday, December 1, 2013 at 3:12pm UTC+02
 siis kaupunginhallituksen puheenjohtaja Admin A Sunday, December 1, 2013 at 3:12pm UTC+02
 On se hyvä että te äijät tiedätte tollaset. Pitäisköhän munkiin ruveta seuraamaan. Admin B Sunday, December 1, 2013 at 3:22pm UTC+02
 kannattaa nyt muistaa että meidän ryhmässä on sellaset pari tuhatta aktiivista äänestäjää - ja meillä on myös iso vaikutus siihen miten lehdistö uutisoi kaupunkisuunnittelusta Admin B Sunday, December 1, 2013 at 3:22pm UTC+02
 ei oo sellanen joukko jota poliitikko voi oikein jättää huomioimatta Admin A Sunday, December 1, 2013 at 3:25pm UTC+02
 Kyllä. Näin tehdään vallankumouksia. 7
 8. Tulokset (1) • Osittaisen organisaation rakentuminen verkossa: • Neuvottelut jäsenyydestä ja hierarkian rakentaminen: avoin jäsenyys, mutta useita hierarkiatasoja rakentuu metakeskusteluissa (esim. adminit/ei- adminit; poliitikot/ei-poliitikot; taitavat/ ei-taitavat • Sääntöjen määrittely ja monitorointi: moderointi, keskustelujen ohjaaminen, keskustelukulttuurin ylläpito • Sanktiot: keskustelujen moderointi (kommenttien poisto), bannit 10 Admin C November 26, 2013 at 9:40pm UTC+02! käyn X:n kanssa laveaa keksustelua kaupungin rakentamisesta ja moderatiopolitiikasta! ! Admin C November 26, 2013 at 9:40pm UTC+02! toivotin sen takaisin ryhmään mikäli haluaa,! mutta että emme ole muuttamassa linjaamme, että tahalliseen provokaatioon ei saa ryhty
 9. Tulokset (2) • Osittaisen organisation elementit eivät huomioi viestinnän roolia, joka on aineistossa merkittävä (cf. McPhee & Zaug 2000; 2009) • Strateginen sisäinen viestintä ja jäsenten mobilisointi: Keskustelujen ohjaaminen ja niiden luominen sisäisesti ja ulkoisesti • Ulkoinen viestintä ja institutionaalinen positiointi ryhmän ja ulkoisten toimesta: Kirjoitetut esitykset ryhmästä ja sen tarkoituksesta vahvistavat ryhmän identiteettiä ja legitimiteettiä: syntyy organisatorinen toimija, jolla on ääni • Jaetut merkitykset: Ideologiat kuten urbanismi ja käsitys keskustelukulttuurista ovat perustavia tekijöitä ryhmälle; niiden käyttö black box - argumentteina 11 Admin B January 22, 2014 at 8:00pm UTC+02! suomen kuvalehteen tulee juttu urbanismin noususta, jossa lienee ryhmäkin roolissa! Admin A January 22, 2014 at 8:02pm UTC+02! Tämä hyvä. Meidän pitää keksiä uusille jotain kivaa mihin voi tarttua.! Admin B January 22, 2014 at 8:02pm UTC+02! meillä on tulossa helmi- huhtikuussa (toivottavasti) kaupunkisuunnitteluviraston säätönä yleiskaavavuorovaikutusta 5-6 viikkoa! Admin B January 22, 2014 at 8:03pm UTC+02! silleen 3-5 aihetta viikossa tahdilla :)
 10. Yhteenveto Verkon kansanliikkeet ovat ilmiöitä, jotka rakentuvat hyvin viestinnällisesti, eivät päätöksien tai organisaatiorakenteiden kautta • Perustavat elemetit: jäsenyys, säännöt, sisäiset ja ulkoiset tekstit ! Organisoitumisen piilotettu taso: organisaatio vaikuttaa matalalta ja verkostomaiselta, mutta adminien metakeskustelussa organisaation elementit ovat olemassa • Strateginen valinta kansalaisliikkeelle • Adminien julkiset puheaktit diskreetti tapa hallita ja organisoitua • Jaetut merkitykset ja ideologiat organisoitumisen elementteinä
 11. Keskustelua ja kysymyksiä + Kiitos! ! salla.laaksonen@helsinki.fi merja.porttikivi@aalto.fi Mun strateginen näkemykseni on koko ajan ollut, että meidän aikamme on tullut ja asiamme on hyvä, oikea, jalo, jolloin ei tosiaan tarvitse muuta kuin tönäistä kelkka liikkeelle ja asioita alkaa tapahtua. (admin chat, March 2014)
Publicité