Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Advocacy: Trocha inspirace

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 21 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Jakub Mráček (20)

Publicité

Advocacy: Trocha inspirace

 1. 1. ADVOKACIE TROCHA INSPIRACE JAKUB MRÁČEK | 26. 9. 2012 | SDRUŽENÍ TEREZA
 2. 2. VÝBĚR CÍLE 1. Buďte zaujatí (protistrana je taky)
 3. 3. VÝBĚR CÍLE 1. Buďte zaujatí (protistrana je taky) 2. Ambiciózní, ale reálné cíle Zakázat Omezit „Raising awareness“
 4. 4. POSTUP PROCESY HRÁČI PROSTŘEDKY
 5. 5. KLÍČOVÉ PROCESY -Legislativní proces -Územní plán -Územní a stavební řízení Proces - zejména po právní stránce - implikuje nástroje
 6. 6. Ministerstva LEGISLATIVNÍ PROCES Legislativní rada Vláda VLÁDA POSLANEC Pozměňováky SKUPINA POSLANCŮ SENÁT Přílepky KRAJE Návrh První Druhé Třetí Výbory Senát Prezident zákona čtení čtení čtení
 7. 7. MÍSTNÍ REFERENDUM 7 dní 21. 9. 2012 14. 10. 2012 15 dní 14. 12. 2012 leden 2013 Přípravný Shánění Zastupitel Referend Ověření Oprava výbor podpisů stvo um Okrskové komise 25 dní
 8. 8. KLÍČOVÍ HRÁČI Jaká je motivace jednotlivých hráčů dělat právě „toto“?
 9. 9. STRATEGIE Projekt se může protáhnout! 1. Vycházíme z procesů, pamatujeme na hráče 2. Vrcholy kampaně Referendum 3. Synergický efekt vícero postupů Evropská občanská iniciativa Videoaktivismus MEDIÁLNÍ TLAK PRÁVNÍ KROKY
 10. 10. PŘÍPADOVÉ STUDIE 1. Galerie Teplice 2. Hazard v Teplicích 3. Nošovice 4. Napište jim! 5. Sabina Slonková 6. Úklid ve státní správě
 11. 11. GALERIE TEPLICE Tepličané se zlobí, že jim radnice zatajila přestavbu Prioru O Prior se válčí na Facebooku O Prioru se bude diskutovat na magistrátu, podepisuje se petice Prezentace byla nedostatečná, uspořádáme navazující akci Debata o Prioru nekončí Zaslepí nový Prior ulici Zelenou? Developer to odmítá Prior změní tvář. A nabobtná Jakub Mráček: teplická radnice nechrání veřejný zájem Průzkum o Prioru: obchodní dům ano, ne však tento Budoucnost Teplic? Radši se magistrátu neptejte 43 MEDIÁLNÍCH ZÁSAHŮ ZA 60 DNÍ Pouhá medializace nestačí; právní kroky jsou nezbytné.
 12. 12. HAZARD V TEPLICÍCH
 13. 13. HYUNDAI NOŠOVICE Mezi konkrétní závazky jednotlivých stran Deklarace mimo jiné patří: 1. MS kraj, MPO a CzechInvest se zavazují zastavit přípravy dalších strategických zón v MSK – Dolní Lutyně a Šilheřovic, kolidujících s navrženou oblastí NATURA 2000 Heřmanský stav – Poolší, a zaměřovat se na obnovu ploch nevyužívaných průmyslových areálů (tzv. brownfields) a do budoucna preferovat jejich regeneraci před realizací průmyslových zón na “zelené louce”. 2. HMMC se zavazuje mj. k vypracování dopravního plánu minimalizujícího dopad dopravy na životní prostředí, k omezení provozu nákladních aut o hmotnosti nad 7,5 tun o víkendech a svátcích, k sadovým úpravám areálu továrny snižujícím zásah do krajinného rázu nebo ke zřízení nadačního fondu na podporu občanské společnosti a komunitních programů v okolí nošovické zóny a vložit do něj 20 mil. Kč a každoročně pak částky v řádech miliónů, zavést systém environmentálního managementu a auditu EMAS II či reportovat o trvalé udržitelnosti podle standardů Global Reporting Initiative. 3. Nevládní organizace se zavazují k respektování všech dosud vydaných rozhodnutí a stanovisek, týkajících se nošovické zóny a závodu HMMC, a dále k tomu, že své výhrady k projektovým podkladům a ke správním rozhodnutím budou řešit přímo s HMMC a MS krajem a nikoliv podáváním odvolání či žalob. 4. Pro všechny strany platí sankční mechanismus, který spočívá v povinnosti uveřejnit inzerát v domácím a mezinárodním tisku o porušení závazků z Deklarace. Poker face a profesionalita http://www.youtube.com/watch?v=Qs6QQDLL1AQ
 14. 14. NAPIŠTE JIM! Neprovokovat, nebýt kverulantem, ale hledat možnosti dialogu.
 15. 15. SABINA SLONKOVÁ
 16. 16. ÚKLID V BRNĚ
 17. 17. EVALUACE 1. Webové analytiky atd. (sbírejte data!) 2. Monitoring ohlasů (Google Alerts, Newton) 3. Monitoring dopadů
 18. 18. NEBEZPEČÍ • Poučení z referenda • Posedlictví
 19. 19. LITERATURA

×