Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek

Jakub Mráček
Jakub Mráčekprogramový koordinátor à Nadace Open Society Fund Praha
Chemická vazba
ARCHITEKTURA HMOTY
Iontová vazba
E L E K T RO STAT I K A
Jak a proč se tvoří ionty            PŘÍJEMCE ELEKTRONŮ
  DÁRCE ELEKTRONŮ
Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek
Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek
Neexistuje 100 %
        iontová vazba;
          toto je
        nejiontovější
        sloučenina CsF
Od 50 % iontového
  charakteru
  převládají i
 vlastnosti iont.
   sloučenin
Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek
Pomůcka:
elektronegativita
Podle rozdílu elektronegativity rozlišujeme
vazby na:
a) nepolární (rozdíl elektronegativity je menší
  je 0,4)
b) polární (rozdíl je 0,4 - 1,7)
c) iontová = extrémně polární (1,7 a více)
Polarizovaná vazba
Elektronagativita
Elektronegativita jako modelová vlastnost
      Pauling  Mulliken Sanderson  Allred-
                      Rochow
  1  H    2,20    2,80   2,31    2,20
  3  Li    0,98    1,30   0,86    0,97
  4  Be    1,57         1,61    1,47
  5  B    2,40    1,80   1,88    2,10
  6  C    2,55    2,50   2,47    2,50
  7  N    3,40    2,90   2,93    3,70
  8  O    3,44    3,00   3,46    3,50
  9  F    3,98    4,10   3,92    4,10
 11  Na    0,93    1,20   0,85    1,10
 12  Mg    1,31         1,42    1,23
 13  Al    1,61    1,40   1,54    1,47
 14  Si    1,90    2,00   1,74    1,74
 15  P    2,19    2,30   2,16    2,60
 16  S    2,58    2,50   2,66    2,44
 17  Cl    3,16    3,16   3,28    2,83
 19  K    0,82    0,82   0,74    0,91
 20  Ca    1,00    1,00   1,60    1,40
„Různé“
elektronegativity se
 počítají z různých
  zdrojů, je to
modelová vlastnost!


          Disociační
                      Ionizační         Elektronová
          energie         energie           afinita
           vazeb


                            Mulliken
            Paulin
             g


                                  Objem
                      Efektivní
          Poloměr         náboj
                                  atomu
                       jádra

                 Allred-
                Rochow               Sanderson
Jak drží iontová vazba
Vlastnosti iontových sloučenin


1) Silná je srovnatelně s vazbou kovalentní…
                        … pokud není ve vodě!
2) Stabilizace v krystalické mřížce
3) Vysoké teploty tání  látka       teplota tání
  SrF2               1400
  BaF2               1270
  NaF                993
  NaCl               801
  KCl                770
  RbCl               715
  CsF                682
4) Vodivost v roztocích
Kovalentní vazba
SDÍLENÍ ELEKTRONŮ
Kovalentní a iontová vazba
Cokoli mezi 0 a 50
           % iontovosti (tedy
             100 a 50 %
            kovalence) je
           polární kov. vazba
   100 %
kovalentní vazba
(H2, Cl2, O2 atd.)
Srovnání iontové a kovalentní vazby

    Typ vazby  Délka [nm]     Energie vazby [kJ/mol]
                   Ve vakuu     Ve vodě
   Kovantní   0,15     376       376
   Iontová    0,25     334       13
   Vodíková   0,30     17        4
Dva pohledy na vazbu

             Sdílení
            valenčních
            elektronů!

   Kovalentní
    vazba
                   Gilbert Newton Lewis
                     (1875 –1946)Lewisův   Překryv
pohled    orbitalů
Lewis: Řád vazby
   H    O
H  C  C
   H    O   H
Dva pohledy na vazbu
   , ,
Prostorově orientované orbitaly
σ-vazba
π-vazba
δ-vazba
θ-vazba
Elektronové kopulace
Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek
Elektronové kopulace
Dva pohledy na vazbu
   , ,
Parametry vazby
I. Řád vazby
II. Délka vazby
III. Disociační energie
Iontová vs. kovalentní
vazba: další zdroje

http://khanovaskola.cz/v/chemie/iontova-
kovalentni-a-kovova-vazba

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/ess
entialchemistry/flash/hybrv18.swf
Kovalentní vazba
T VA RY M O L E KU L , P O L A R I TA
Valence Shell Electron Pair Repulsion
Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek
Tvary molekul:
Další informace

http://www.chem.ufl.edu/~itl/2045/lectures/l
ec_14.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_polarit
y
Slabé vazby
DŮSLEDKY POLARITY
Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek
Instantní dipól


Interakce náboje
          Indukovaný dipól
   (dipólu)


          Permanentní
            dipól
Tipy dipólů


 Instantní   Indukovaný   Permanentní

• Londonovy  • Debyeův    • Keesomův
 disperzní   efekt      efekt
 síly

                       Johannes Diderik van der Waals
                           (1837 – 1923)
       POLARITA ROSTE
Proč je voda kapalná?
Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek
Proč voda není plynná?
Vodíkové můstky
Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek
Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek
Na otázky…
•    Proč voda není plynná?
•    Proč má led nižší hustotu než voda?
•    Proč má voda tak vysokou teplotu varu?
•    Proč voda vykazuje velké povrchové napětí?


se odpovídá:
      Vodíkové můstky
  •   Interakce dipólů
Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek
Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek
Svatoplukovy pruty
Svatoplukovy pruty
Instantní dipól

                       helium  -269°C
 Instantní   Indukovaný   Permanentní
                       neon   -246°C
• Londonovy  • Debyeův    • Keesomův  argon   -186°C
 disperzní   efekt      efekt
 síly                    krypton  -152°C
                • Vodíkové
                 můstky   xenon   -108°C
                       radon   -62°C

       POLARITA ROSTE
Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek
Několik souvislostí a příkladů…
Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek
Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek
Jak funguje lepidlo
           Teorie adheze

           •  Mechanická
           •  Chemická
           •  Difuzní
           •  Elektrostatická
           •  Absorpční
           •  Reologická
Za čím stojí mezimolekulární interakce
Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek
Nekovalentní interakce  Klíčové vlastnosti:

v živých systémech    • Slabé, zároveň ale silné
             (efekt Svatoplukových
             prutů – princip aditivity)
Klíčové vlastnosti:

• Slabé, zároveň ale silné
(efekt Svatoplukových
prutů – princip aditivity)
• Slabé, tedy vratné
• Anisotropní
Shrnutí
Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek
1 sur 65

Recommandé

Prezentace do IVT Chemicke Vazby par
Prezentace do IVT Chemicke VazbyPrezentace do IVT Chemicke Vazby
Prezentace do IVT Chemicke Vazbyguestd7df9a9
1.7K vues26 diapositives
Chemická vazba par
Chemická vazbaChemická vazba
Chemická vazbamnaceko
1.7K vues29 diapositives
Liquid Drop Model par
Liquid Drop ModelLiquid Drop Model
Liquid Drop ModelDestabilizator
2.2K vues12 diapositives
CHE13 Technické plyny. Závěr výuky. par
CHE13 Technické plyny. Závěr výuky.CHE13 Technické plyny. Závěr výuky.
CHE13 Technické plyny. Závěr výuky.Department of Chemistry FP TUL
2.2K vues67 diapositives
Kosmicke zareni eva richterova par
Kosmicke zareni eva richterovaKosmicke zareni eva richterova
Kosmicke zareni eva richterovaLadislav Šigut
422 vues14 diapositives
CHE 13: technicke plyny, opakovani, zapocet par
CHE 13: technicke plyny, opakovani, zapocetCHE 13: technicke plyny, opakovani, zapocet
CHE 13: technicke plyny, opakovani, zapocetDepartment of Chemistry FP TUL
1.3K vues47 diapositives

Contenu connexe

Plus de Jakub Mráček

20150417 Stav hazardu v Teplicích - report pro zastupitelstvo par
20150417 Stav hazardu v Teplicích - report pro zastupitelstvo20150417 Stav hazardu v Teplicích - report pro zastupitelstvo
20150417 Stav hazardu v Teplicích - report pro zastupitelstvoJakub Mráček
326 vues15 diapositives
M21-IG Popisná statistika par
M21-IG Popisná statistikaM21-IG Popisná statistika
M21-IG Popisná statistikaJakub Mráček
476 vues21 diapositives
Teplické uhlí par
Teplické uhlíTeplické uhlí
Teplické uhlíJakub Mráček
541 vues37 diapositives
20141119 Informační odpoledne pro rodiče studentů/ek 7.B par
20141119 Informační odpoledne pro rodiče studentů/ek 7.B20141119 Informační odpoledne pro rodiče studentů/ek 7.B
20141119 Informační odpoledne pro rodiče studentů/ek 7.BJakub Mráček
366 vues14 diapositives
Praktický návod, jak na otevřená data par
Praktický návod, jak na otevřená dataPraktický návod, jak na otevřená data
Praktický návod, jak na otevřená dataJakub Mráček
960 vues34 diapositives
Open data in the Czech Republic 2014 par
Open data in the Czech Republic 2014Open data in the Czech Republic 2014
Open data in the Czech Republic 2014Jakub Mráček
351 vues19 diapositives

Plus de Jakub Mráček(20)

20150417 Stav hazardu v Teplicích - report pro zastupitelstvo par Jakub Mráček
20150417 Stav hazardu v Teplicích - report pro zastupitelstvo20150417 Stav hazardu v Teplicích - report pro zastupitelstvo
20150417 Stav hazardu v Teplicích - report pro zastupitelstvo
Jakub Mráček326 vues
20141119 Informační odpoledne pro rodiče studentů/ek 7.B par Jakub Mráček
20141119 Informační odpoledne pro rodiče studentů/ek 7.B20141119 Informační odpoledne pro rodiče studentů/ek 7.B
20141119 Informační odpoledne pro rodiče studentů/ek 7.B
Jakub Mráček366 vues
Praktický návod, jak na otevřená data par Jakub Mráček
Praktický návod, jak na otevřená dataPraktický návod, jak na otevřená data
Praktický návod, jak na otevřená data
Jakub Mráček960 vues
Open data in the Czech Republic 2014 par Jakub Mráček
Open data in the Czech Republic 2014Open data in the Czech Republic 2014
Open data in the Czech Republic 2014
Jakub Mráček351 vues
20140208 Otvírejme radnice - Otevřená data bezboletně par Jakub Mráček
20140208 Otvírejme radnice - Otevřená data bezboletně20140208 Otvírejme radnice - Otevřená data bezboletně
20140208 Otvírejme radnice - Otevřená data bezboletně
Jakub Mráček543 vues
20131108 Náborová prezentace na Social Innovation Campu par Jakub Mráček
20131108 Náborová prezentace na Social Innovation Campu20131108 Náborová prezentace na Social Innovation Campu
20131108 Náborová prezentace na Social Innovation Campu
Jakub Mráček581 vues
Zákonomat na #projektovatastavet par Jakub Mráček
Zákonomat na #projektovatastavetZákonomat na #projektovatastavet
Zákonomat na #projektovatastavet
Jakub Mráček719 vues
20130613 Městský rok informatiky, České Budějovice par Jakub Mráček
20130613 Městský rok informatiky, České Budějovice20130613 Městský rok informatiky, České Budějovice
20130613 Městský rok informatiky, České Budějovice
Jakub Mráček385 vues
Prezentace pro rodiče 5.B 17. 4. 2013 par Jakub Mráček
Prezentace pro rodiče 5.B 17. 4. 2013Prezentace pro rodiče 5.B 17. 4. 2013
Prezentace pro rodiče 5.B 17. 4. 2013
Jakub Mráček332 vues
Teplice - lázeňské nebo průmyslové město? par Jakub Mráček
Teplice - lázeňské nebo průmyslové město?Teplice - lázeňské nebo průmyslové město?
Teplice - lázeňské nebo průmyslové město?
Jakub Mráček604 vues
Čapkova Šlépej podle Ňuňánků s P par Jakub Mráček
Čapkova Šlépej podle Ňuňánků s PČapkova Šlépej podle Ňuňánků s P
Čapkova Šlépej podle Ňuňánků s P
Jakub Mráček254 vues
Čapkova Šlépěj podle Broučků par Jakub Mráček
Čapkova Šlépěj podle BroučkůČapkova Šlépěj podle Broučků
Čapkova Šlépěj podle Broučků
Jakub Mráček228 vues
20130117 Jak jsem viděl Ameriku (a Amerika vidí svět) par Jakub Mráček
20130117 Jak jsem viděl Ameriku (a Amerika vidí svět)20130117 Jak jsem viděl Ameriku (a Amerika vidí svět)
20130117 Jak jsem viděl Ameriku (a Amerika vidí svět)
Jakub Mráček260 vues

Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek