Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek

Ad

Chemická vazba
ARCHITEKTURA HMOTY

Ad

Iontová vazba
E L E K T RO STAT I K A

Ad

Jak a proč se tvoří ionty            PŘÍJEMCE ELEKTRONŮ
  DÁRCE ELEKTRONŮ

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 65 Publicité
1 sur 65 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Chemická vazba, tvary molekul a důsledky na vlastnosti látek

 1. 1. Chemická vazba ARCHITEKTURA HMOTY
 2. 2. Iontová vazba E L E K T RO STAT I K A
 3. 3. Jak a proč se tvoří ionty PŘÍJEMCE ELEKTRONŮ DÁRCE ELEKTRONŮ
 4. 4. Neexistuje 100 % iontová vazba; toto je nejiontovější sloučenina CsF Od 50 % iontového charakteru převládají i vlastnosti iont. sloučenin
 5. 5. Pomůcka: elektronegativita Podle rozdílu elektronegativity rozlišujeme vazby na: a) nepolární (rozdíl elektronegativity je menší je 0,4) b) polární (rozdíl je 0,4 - 1,7) c) iontová = extrémně polární (1,7 a více)
 6. 6. Polarizovaná vazba Elektronagativita
 7. 7. Elektronegativita jako modelová vlastnost Pauling Mulliken Sanderson Allred- Rochow 1 H 2,20 2,80 2,31 2,20 3 Li 0,98 1,30 0,86 0,97 4 Be 1,57 1,61 1,47 5 B 2,40 1,80 1,88 2,10 6 C 2,55 2,50 2,47 2,50 7 N 3,40 2,90 2,93 3,70 8 O 3,44 3,00 3,46 3,50 9 F 3,98 4,10 3,92 4,10 11 Na 0,93 1,20 0,85 1,10 12 Mg 1,31 1,42 1,23 13 Al 1,61 1,40 1,54 1,47 14 Si 1,90 2,00 1,74 1,74 15 P 2,19 2,30 2,16 2,60 16 S 2,58 2,50 2,66 2,44 17 Cl 3,16 3,16 3,28 2,83 19 K 0,82 0,82 0,74 0,91 20 Ca 1,00 1,00 1,60 1,40
 8. 8. „Různé“ elektronegativity se počítají z různých zdrojů, je to modelová vlastnost! Disociační Ionizační Elektronová energie energie afinita vazeb Mulliken Paulin g Objem Efektivní Poloměr náboj atomu jádra Allred- Rochow Sanderson
 9. 9. Jak drží iontová vazba
 10. 10. Vlastnosti iontových sloučenin 1) Silná je srovnatelně s vazbou kovalentní… … pokud není ve vodě!
 11. 11. 2) Stabilizace v krystalické mřížce
 12. 12. 3) Vysoké teploty tání látka teplota tání SrF2 1400 BaF2 1270 NaF 993 NaCl 801 KCl 770 RbCl 715 CsF 682
 13. 13. 4) Vodivost v roztocích
 14. 14. Kovalentní vazba SDÍLENÍ ELEKTRONŮ
 15. 15. Kovalentní a iontová vazba
 16. 16. Cokoli mezi 0 a 50 % iontovosti (tedy 100 a 50 % kovalence) je polární kov. vazba 100 % kovalentní vazba (H2, Cl2, O2 atd.)
 17. 17. Srovnání iontové a kovalentní vazby Typ vazby Délka [nm] Energie vazby [kJ/mol] Ve vakuu Ve vodě Kovantní 0,15 376 376 Iontová 0,25 334 13 Vodíková 0,30 17 4
 18. 18. Dva pohledy na vazbu Sdílení valenčních elektronů! Kovalentní vazba Gilbert Newton Lewis (1875 –1946) Lewisův Překryv pohled orbitalů
 19. 19. Lewis: Řád vazby H O H C C H O H
 20. 20. Dva pohledy na vazbu , ,
 21. 21. Prostorově orientované orbitaly
 22. 22. σ-vazba
 23. 23. π-vazba
 24. 24. δ-vazba
 25. 25. θ-vazba
 26. 26. Elektronové kopulace
 27. 27. Elektronové kopulace
 28. 28. Dva pohledy na vazbu , ,
 29. 29. Parametry vazby I. Řád vazby II. Délka vazby III. Disociační energie
 30. 30. Iontová vs. kovalentní vazba: další zdroje http://khanovaskola.cz/v/chemie/iontova- kovalentni-a-kovova-vazba http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/ess entialchemistry/flash/hybrv18.swf
 31. 31. Kovalentní vazba T VA RY M O L E KU L , P O L A R I TA
 32. 32. Valence Shell Electron Pair Repulsion
 33. 33. Tvary molekul: Další informace http://www.chem.ufl.edu/~itl/2045/lectures/l ec_14.html http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_polarit y
 34. 34. Slabé vazby DŮSLEDKY POLARITY
 35. 35. Instantní dipól Interakce náboje Indukovaný dipól (dipólu) Permanentní dipól
 36. 36. Tipy dipólů Instantní Indukovaný Permanentní • Londonovy • Debyeův • Keesomův disperzní efekt efekt síly Johannes Diderik van der Waals (1837 – 1923) POLARITA ROSTE
 37. 37. Proč je voda kapalná?
 38. 38. Proč voda není plynná?
 39. 39. Vodíkové můstky
 40. 40. Na otázky… • Proč voda není plynná? • Proč má led nižší hustotu než voda? • Proč má voda tak vysokou teplotu varu? • Proč voda vykazuje velké povrchové napětí? se odpovídá: Vodíkové můstky • Interakce dipólů
 41. 41. Svatoplukovy pruty
 42. 42. Svatoplukovy pruty
 43. 43. Instantní dipól helium -269°C Instantní Indukovaný Permanentní neon -246°C • Londonovy • Debyeův • Keesomův argon -186°C disperzní efekt efekt síly krypton -152°C • Vodíkové můstky xenon -108°C radon -62°C POLARITA ROSTE
 44. 44. Několik souvislostí a příkladů…
 45. 45. Jak funguje lepidlo Teorie adheze • Mechanická • Chemická • Difuzní • Elektrostatická • Absorpční • Reologická
 46. 46. Za čím stojí mezimolekulární interakce
 47. 47. Nekovalentní interakce Klíčové vlastnosti: v živých systémech • Slabé, zároveň ale silné (efekt Svatoplukových prutů – princip aditivity)
 48. 48. Klíčové vlastnosti: • Slabé, zároveň ale silné (efekt Svatoplukových prutů – princip aditivity) • Slabé, tedy vratné • Anisotropní
 49. 49. Shrnutí

×