Publicité

Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Layout Artist @La Salle University - Tingog Campus Press Organization | WMSU Instructor | ZSSPAA Inc. Division Journalism Facilitator à WESTERN MINDANAO STATE UNIVERSITY, MOLAVE VOCATIONAL TECHNICAL SCHOOL, DIVISION OF ZAMBOANGA DEL SUR
12 Jul 2016
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité
Publicité

Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

 1. PANAHON NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA TIMOG AT KANLURANG ASYA
 2. UNANG YUGTO ngKolonyalismo at Imperyalismo (Ika-16 Hanggang ika-17 siglo)
 3. HILAGANG RUTA Pinakatagpuan ruta ng kalakalan sa Asya: - nagsisimula sa China at tatawid sa lungsod ng Samarkand at Bokhara GITNANG RUTA - baybayin ng Syria at dadaan sa Golpo ng Persia TIMOG RUTA - India hanggang Egypt sa pamamagitan ng Red Sea
 4. Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya
 5. BANSANG KANLURANIN PORTUGAL FRANCE SPAIN NETHERLANDS
 6. Cape of Good Hope Vasco da Gama – nalibot ang Cape of Good Hope sa dulo ng Africa na siyang magbubukas ng ruta patungong India at sa mga Islang Indies.
 7. Mga Krusada na Naganap mula 1096 Hanggang 12731 Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya Isang kilusan na inilunsad ng simbahan at ng mga KriStiyanong Hari upang mabawi ang banal na lugar, ang Jerusalem sa Israel.
 8. Jerusalem
 9. Ang Paglalakbay ni Marco Polo2 Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya Marco Polo– Italyanong adbenturerong mangangalakal na taga-Venice. Nagsilbing tagapayo ni Kublai Khan, emperador ng China nga Dinastiyang Yuan.
 10. Ang Paglalakbay ni Marco Polo2 Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya Dulot: Maraming adbenturerong Europeo ang namangha at nahikayat na makarating at makipagsapalara n sa Asya.
 11. Kilusang pilosopikal na makasining at dito binigyan-diin ang pagbabalik interes sa mga kaalamang klasikal sa Greece. Renaissance3 Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya
 12. Raphael Painting Dulot: Nagbukas ng daan sa pagbabago sa larangan ng kalakalan at negosyo kaya umusbong ang rebulosyong komersiyal na nagdulot ng mga pagbabago sa gawang pang-ekonomiya.
 13. Astrolabe- Ginagamit upang malaman ang oras at latitud. Compass- ginagamit upang malaman ang direksyon na pupuntahan. Ang Pagbagsak ng Constantinople4 Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya
 14. Dulot: Naputol ang ugnayan ng pangangalakal sa mga Europeo at mga Asyano nang dahil sa pagsakop ng Turkong Muslim sa ruta ng kalakalan. Dahil dito, napilitang maghanap ng bagong ruta ang mga mangangalakal na Europeo. Ang Pagbagsak ng Constantinople4 Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya
 15. Merkantilismo5 Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya Umiral ang prinsipyong pang-ekonomiya na kung may maraming ginto at pilak, may pagkakataon na maging mayaman at makapangyarihan ang isang bansa.
 16. Merkantilismo5 Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya Dulot: Naging dahilan ng mga Europeo upang mag-unahan na makakuha ng mga lupaing nasasakop sa Asya.
 17. IKALAWANG YUGTO ngKolonyalismo at Imperyalismo (Ika-18 Hanggang ika-19 siglo)
 18. APAT NA PANGUNAHING SALIK SA PANAHON NG IMPERYALISMO - nais ng mga nasyon sa Europe na magkaroon ng malawak na kapangyarihan upang labanan ang kanilang karibal na mga bansa. Udyok ng Nasyonalismo1
 19. APAT NA PANGUNAHING SALIK SA PANAHON NG IMPERYALISMO - nangangailan ng pagkukunan ng mga hilaw na materyal at pamilihan ng mga produktong yari mula sa kanila kaya sila ay nagpalawak ng teritoryo. Udyok ng Nasyonalismo1 Rebulosyong Industriyal2
 20. APAT NA PANGUNAHING SALIK SA PANAHON NG IMPERYALISMO – nahikayat na gamitin ng mga mangangalakal ang kanilang salapi. Udyok ng Nasyonalismo1 Rebulosyong Industriyal2 Kapitalismo3
 21. Udyok ng Nasyonalismo1 APAT NA PANGUNAHING SALIK SA PANAHON NG IMPERYALISMO Rebulosyong Industriyal2 Kapitalismo3 White Man’s Burden4 - Isinulat ni Rudyard Kipling, ipinasailalim sa isang kaisipan na ang mga nasasakupan ay pabigat sa mga kanluraning bansa.
 22. PAGSUSULITPANAHON NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA TIMOG ASYA
 23. Ang taong nalibot ang Cape of Good Hope sa dulo ng Africa na siyang magbubukas ng ruta patungong India at sa mga Islang Indies. 1
 24. Ito ay isa sa apat na pangunahing salik sa panahon ng imperyalismo na isinulat ni Rudyard Kipling ipinasailalim sa kaisipan ang mga nasasakupan na sila ay pabigat sa mga kanluraning bansa. 2
 25. Siya ay italyanong adbenturerong mangangalakal na taga-Venice. 3
 26. Ito ay tinaguriang banal na lugar sa Israel kung saan inilunsad ang mga Krusada mula 1096 hanggang taong 1273. 4
 27. Nagmula sa salitang Latin na colonus na ang ibig sabihin ay magsasaka. 5
 28. Patakaran ng isang bansa na mamamahala ng mga sinakop upang magamit ang likas na yaman ng mga sinakop para sa sariling interes. 6
 29. Dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa aspektong pangpolitika, pangkabuhayan, at kultural sa pamumuhay ng mahina at maliit na nasyon-estado. 7
 30. Magbigay ng tatlo sa limang dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asya. 8-10
 31. MGA SAGOT PANAHON NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA TIMOG ASYA
 32. Ang taong nalibot ang Cape of Good Hope sa dulo ng Africa na siyang magbubukas ng ruta patungong India at sa mga Islang Indies. 1 Vasco da Gama
 33. Ito ay isa sa apat na pangunahing salik sa panahon ng imperyalismo na isinulat ni Rudyard Kipling ipinasailalim sa kaisipan ang mga nasasakupan na sila ay pabigat sa mga kanluraning bansa. 2 White Man’s Burden
 34. Isang italyanong adbenturerong mangangalakal na taga-Venice. 3 Marco Polo
 35. Ito ay tinaguriang banal na lugar sa Israel kung saan inilunsad ang mga Krusada mula 1096 hanggang taong 1273. 4 Jerusalem
 36. Nagmula sa salitang Latin na colonus na ang ibig sabihin ay magsasaka. 5 Kolonyalism o
 37. Patakaran ng isang bansa na mamamahala ng mga sinakop upang magamit ang likas na yaman ng mga sinakop para sa sariling interes. 6 Kolonyalism o
 38. Dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa aspektong pangpolitika, pangkabuhayan, at kultural sa pamumuhay ng mahina at maliit na nasyon-estado. 7 Imperyalismo
 39. Magbigay ng tatlo sa limang dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asya. 8-10 Mga Krusada, Ang Paglalakbay ni Marco Polo, Renaissance, Pagbagsak ng Constantinople, Merkantilismo
 40. TAKDANG ARALIN Sa isang buong papel, isulat ang mga bansang
 41. THANK YOU  You may download a copy @ www.slideshare.net/jam18
Publicité