Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
MINDFULNESS:Na rozhraní psychoterapie a spirituality        PHDR. JAN BENDA      8. česká konference KBT   ...
ACTDBTMBSR  MBCT    &…
OBSAHA.  PraxeB.  Teorie •  Jak všímavost funguje •  Osobní vs. transpersonální vývoj •  Meditace není všelékC.  Dis...
Co je všímavost?    • Schopnost uvědomovat     si psychické a tělesné     fenomény prožívané     v_přít...
Co není všímavost?     • Pozornost      (manasikára)     • Bdělost (džágarija)     • Meditace (ta je   ...
15 minut meditace
Jak všímavost funguje?     A. Kotvení ve skutečnosti           myšlenky,           představyreá...
Jak všímavost funguje?     B. Jednotlivý akt všimnutí si               myšlenky,            ...
Ad B. - Schopnost sebereflexe v terapiiŠkála prožívání (Klein et al., 1969)úroveň           obsah        ...
Vývoj vědomí dle Welwooda                          C.                      ...
Ad C. Co je cílem meditace všímavosti?• Poznání (VHLED) 3 univerzálních vlastností všech tělesných a psychických jevů (vě...
Jak všímavost funguje? Ad C. Kontinuální „pravá“ všímavost      a rozvoj VHLEDu1. Odlišení slova a    10.  Pozn...
všímavost -> vhled -> transformace mysli                   •                •DISERTACE  ...
Kontext využívání všímavosti           MEDITACE           meditační           dovednosti ...
Dvě nebezpečí• Nedoceňování       • Přeceňování možností meditace     možností meditace (redukcionismus)   ...
Rozvoj všímavosti1. Všímavé zaznamenání  jednotlivého fenoménu         PSYCHO  (zvědomění, přijetí, prožití, sr...
Jack Engler„You have  to besomebody,before you can be nobody.“
Osobní a transpersonální vývoj                     KenTRANSPERSONÁLNÍ                ...
Osobní a transpersonální vývoj                      NobodyTRANSPERSONÁLNÍ         DIMENZE ...
Osobní a transpersonální vývojTRANSPERSONÁLNÍ                    Spiritual bypass         DIM...
Osobní a transpersonální vývoj      Arahant                  Buddha->MINDFULNESS (vipassana) THÉRA...
Meditace není všelék(mindfulness is not enough!)
meditace         všímavost               všímavostipsychoterapeuti                ...
SHRNUTÍA.  PraxeB.  Teorie •  Jak všímavost funguje •  Osobní vs. transpersonální vývoj •  Meditace není všelékC.  D...
Buddhismus a psychoterapie
DISKUSE-> www.jan-benda.com-> Benda, 2010b a 2012
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality

2 332 vues

Publié le

Řada výzkumů v posledních letech prokázala, že i jen velmi malé rozvinutí schopnosti všímavosti (mindfulness) může významně pomoci v léčbě nejrůznějších duševních poruch. Podle Buddhovy nauky může však meditační rozvíjení všímavosti a vhledu vést ještě mnohem dále - totiž k trvalým a nevratným osobnostním změnám, které dalece přesahují možnosti soudobé psychoterapie. Workshop nastiňuje vývoj vědomí v pokročilé meditaci vipassana. Diskutuje podobnosti a rozdíly psychoterapie a meditační praxe a také vhodnost využití meditace všímavosti a vhledu u různých diagnóz.

Mindfulness: On the interface between psychotherapy and spirituality
In recent years, a lot of research has shown that even a small development of mindfulness can significantly help in the treatment of various mental disorders. According to Buddha's teaching, however, development of mindfulness and insight can go far beyond that. It can cause lasting and irreversible personality changes which by far exceed the possibilities of contemporary psychotherapy. The workshop outlines the development of consciousness in advanced vipassana meditation. It discusses the similarities and differences between psychotherapy and meditation practice and the suitability of the use of mindfulness meditation in different diagnoses.

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality

 1. 1. MINDFULNESS:Na rozhraní psychoterapie a spirituality PHDR. JAN BENDA 8. česká konference KBT Kroměříž 2012
 2. 2. ACTDBTMBSR MBCT &…
 3. 3. OBSAHA. PraxeB. Teorie • Jak všímavost funguje • Osobní vs. transpersonální vývoj • Meditace není všelékC. Diskuse
 4. 4. Co je všímavost? • Schopnost uvědomovat si psychické a tělesné fenomény prožívané v_přítomném okamžiku. 1. Tělesné procesy dostupné smyslům 2. City 3. Stavy mysli 4. Obsahy mysli (+ jejich podmíněnost)
 5. 5. Co není všímavost? • Pozornost (manasikára) • Bdělost (džágarija) • Meditace (ta je prostředkem k rozvíjení všímavosti a vhledu!)
 6. 6. 15 minut meditace
 7. 7. Jak všímavost funguje? A. Kotvení ve skutečnosti myšlenky, představyreálná pocitsituace Vnímání reality tady a teď A. (5 smyslů)
 8. 8. Jak všímavost funguje? B. Jednotlivý akt všimnutí si myšlenky, představy B. Felt sense (pochopení)reálná Mindful Gendlin, pocit + Beisser,…situace awareneness Felt shift ??? (úleva) Vnímání reality tady a teď A. (5 smyslů)
 9. 9. Ad B. - Schopnost sebereflexe v terapiiŠkála prožívání (Klein et al., 1969)úroveň obsah forma 1 Vnější události Neosobní, s odstupem Osobnější, 2 Vnější události, intelektuální sebepopis zainteresovaná Osobní reakce na vnější události, 3 Reaktivní, emocionální omezený sebepopis Sebepopisná, 4 Popis pocitů a osobních zážitků asociativní Problémy se objevují v osobním Zkoumající, elaborující, 5 prožívání hypotetizující 6 Prožívaný význam (felt sense) pocitů Soustředěná na „to“ Série vzájemně spojených prožívaných 7 Vyvíjející se významů
 10. 10. Vývoj vědomí dle Welwooda C. PURE MINDFUL PRESENCE WITNESSING PHENOMENO- leading to LOGICAL bare attention transmutation REFLECTION (paccaya- (sammasana- CONCEPTUAL pariggaha- ñāna + ...) REFLECTION direct experience ñāna) disidentificationIDENTIFI thinking and FocusingCATION describing (nāma-rūpa- experiences pariccheda-ñāna)
 11. 11. Ad C. Co je cílem meditace všímavosti?• Poznání (VHLED) 3 univerzálních vlastností všech tělesných a psychických jevů (vědomí): • Pomíjivost • Neuspokojivost (nausea) • Nepřítomnost trvalého Já (ztráta kontroly)• Eliminace negativních stavů vědomí• Transformace mysli
 12. 12. Jak všímavost funguje? Ad C. Kontinuální „pravá“ všímavost a rozvoj VHLEDu1. Odlišení slova a 10. Poznání znovu-sledování skutečnosti 11. Poznání vyrovnanosti ve2. Rozeznání podmíněnosti vztahu k formacím3. Poznání porozuměním 12. Vhled vedoucí k vynoření4. Poznání vzniku a zániku 13. Poznání přizpůsobení5. Poznání rozplynutí 14. Zralé poznání6. Vědomí hrůzyplnosti 15. Poznání stezky7. Poznání bídy 16. Poznání plodu8. Poznání zhnusení 17. Poznání reflektování9. Poznání touhy po 18. Dosažení plodu osvobození
 13. 13. všímavost -> vhled -> transformace mysli • •DISERTACE •Theravada Buddhist Insight Meditation and an Object- Relations Model of Therapeutic- Developmental Change: •A Clinical Case Study of an Ethnopsychiatric Tradition •Jack Engler • •1983 ke stažení na Vyžádejte si na -> www.ulozto.cz psychoterapeut@gmail.com
 14. 14. Kontext využívání všímavosti MEDITACE meditační dovednosti SATI PSYCHO ŽIVOT TERAPIE dovednosti zvládání psycho- každodenn. života terapeutické dovednosti
 15. 15. Dvě nebezpečí• Nedoceňování • Přeceňování možností meditace možností meditace (redukcionismus) (elevacionismus)• vipassaná je jen další • vipassaná může psychoterapeutická nahradit technika… psychoterapii…
 16. 16. Rozvoj všímavosti1. Všímavé zaznamenání jednotlivého fenoménu PSYCHO (zvědomění, přijetí, prožití, srov. TERAPIE bare attention, awareness)2. Všímavé zaznamenání opakujícího se vzorce (scénáře) ----------------3. Rozvinutí kontinuální všímavosti – vhledy do univerzálních charakteristik fenoménů vědomí DHAMMA (zpravidla při dlouhodobé intenzivní meditaci 10-20hod. denně)
 17. 17. Jack Engler„You have to besomebody,before you can be nobody.“
 18. 18. Osobní a transpersonální vývoj KenTRANSPERSONÁLNÍ Wilber DIMENZE Roberto SATI Assagioli VÝVOJ OSOBNOSTI (Piaget, Erikson, Kohlberg, Maslow, aj. …)
 19. 19. Osobní a transpersonální vývoj NobodyTRANSPERSONÁLNÍ DIMENZE Somebody VÝVOJ OSOBNOSTI (Piaget, Erikson, Kohlberg, Maslow, aj. …)
 20. 20. Osobní a transpersonální vývojTRANSPERSONÁLNÍ Spiritual bypass DIMENZE Krize duality Temná noc VÝVOJ OSOBNOSTI (Piaget, Erikson, Kohlberg, Maslow, aj. …)
 21. 21. Osobní a transpersonální vývoj Arahant Buddha->MINDFULNESS (vipassana) THÉRAVÁDA SATI obvyklé cíle psychoterapie Bódhisattva -> SOUCIT (karuná) -> LASKAVOST (mettá) MAHÁJÁNA, VADŽRAJÁNA
 22. 22. Meditace není všelék(mindfulness is not enough!)
 23. 23. meditace všímavost všímavostipsychoterapeuti   klienti  ???
 24. 24. SHRNUTÍA. PraxeB. Teorie • Jak všímavost funguje • Osobní vs. transpersonální vývoj • Meditace není všelékC. Diskuse
 25. 25. Buddhismus a psychoterapie
 26. 26. DISKUSE-> www.jan-benda.com-> Benda, 2010b a 2012

×