Hoorcollege 01 12_2016

Jan Knuivers
Jan KnuiversDocent Onderwijs & ICT at Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) à Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
ICT in
roland.kok@han.nl
jan.knuivers@han.nl
Even voorstellen
● Economie
● PABO
● 9 Jaar basisschool
● 2 maanden Steve Jobsschool
● Onderwijskunde
Inhoud college
● Aanleiding
● Theorie
– TPACK
– SAMR
– Meerwaarde ICT
• John Hattie
● Voorbeelden
● Beoordelen!
● Vragen?
● Ondersteuning
Aanleiding
● 21e eeuwse vaardigheden
– Verwachtingen werkveld
● Eindkwalificaties Leren en Lesgeven met ICT
– Integratie van ICT
– Recht doen aan verschillen (leerstijl, tempo, etc.)
Waarom ICT in de meesterproef?
● Integratie van ict door ontwerpen.
● Het beste van je kunnen; geen beperkingen vanuit de stage.
● Betekenisvolle plek om de eindkwalificaties te verwerven.
● ICT-geletterdheid
– Instrumentele vaardigheden
– Informatievaardigheden
– Mediavaardigheden
● Leren en lesgeven met ict
– Opleiden tot ict-geletterde ll-en
– Pedagogisch-didactisch gebruik
– Ontwerpen ict-rijke leerarrangementen
– Evalueren in ict-rijke leerprocessen
– Leren en innoveren met ict
TOETSING EN BEOORDELING:
EINDKWALIFICATIES
Toetsing
Onvoldoende Voldoende Goed
De student toont met zijn
leerarrangement en de
presentatie daarvan aan
dat zijn ICT-geletterdheid
op het niveau van de
Eindkwalificaties Leren en
Lesgeven met ICT is.
Hij ontwerpt een ICT-rijk
leerarrangement en maakt
in zijn ontwerp
weloverwogen gebruik van
ICT, gekoppeld aan
pedagogische en
didactische doelen, de
inhoud en de eigen visie.
Toetsing
Onvoldoende Voldoende Goed
De student toont met zijn
leerarrangement en de
presentatie daarvan aan
dat zijn ICT-geletterdheid
op het niveau van de
Eindkwalificaties Leren en
Lesgeven met ICT is.
Hij ontwerpt een ICT-rijk
leerarrangement en maakt
in zijn ontwerp
weloverwogen gebruik van
ICT, gekoppeld aan
pedagogische en
didactische doelen, de
inhoud en de eigen visie.
De student toont met zijn
leerarrangement en de presentatie
daarvan aan dat zijn ICT-
geletterdheid op het niveau van
de Eindkwalificaties Leren en
Lesgeven met ICT is.
Hij ontwerpt een innovatief, ICT-
rijk leerarrangement en maakt in
zijn ontwerp weloverwogen
gebruik van ICT gekoppeld aan
pedagogische en didactische
doelen, de inhoud en de eigen
visie. Hij doet hierbij recht aan
verschillen tussen leerlingen en
maakt zijn keuzes inzichtelijk.
Daarnaast deelt hij de opgedane
kennis met collega’s en
participeert hij in online
netwerken.
Toetsing
Onvoldoende Voldoende Goed
De student toont met zijn
leerarrangement en de
presentatie daarvan aan
dat zijn ICT-geletterdheid
(instrumentele
vaardigheden,
informatievaardigheden en
mediavaardigheden) op
het niveau van de
Eindkwalificaties Leren en
Lesgeven met ICT is, maar
maakt onvoldoende
gebruik van de
pedagogisch-didactische
mogelijkheden van ICT in
zijn ontwerp
De student toont met zijn
leerarrangement en de
presentatie daarvan aan
dat zijn ICT-geletterdheid
op het niveau van de
Eindkwalificaties Leren en
Lesgeven met ICT is.
Hij ontwerpt een ICT-rijk
leerarrangement en maakt
in zijn ontwerp
weloverwogen gebruik van
ICT gekoppeld aan
pedagogische en
didactische doelen, de
inhoud en de eigen visie.
De student toont met zijn
leerarrangement en de presentatie
daarvan aan dat zijn ICT-
geletterdheid op het niveau van
de Eindkwalificaties Leren en
Lesgeven met ICT is.
Hij ontwerpt een innovatief, ICT-
rijk leerarrangement en maakt in
zijn ontwerp weloverwogen
gebruik van ICT gekoppeld aan
pedagogische en didactische
doelen, de inhoud en de eigen
visie. Hij doet hierbij recht aan
verschillen tussen leerlingen en
maakt zijn keuzes inzichtelijk.
Daarnaast deelt hij de opgedane
kennis met collega’s en
participeert hij in online
netwerken.
Toetsing
Onvoldoende Voldoende Goed
De student toont met zijn
leerarrangement en de
presentatie daarvan aan
dat zijn ICT-geletterdheid
(instrumentele
vaardigheden,
informatievaardigheden en
mediavaardigheden) op
het niveau van de
Eindkwalificaties Leren en
Lesgeven met ICT is, maar
maakt onvoldoende
gebruik van de
pedagogisch-didactische
mogelijkheden van ICT in
zijn ontwerp
De student toont met zijn
leerarrangement en de
presentatie daarvan aan
dat zijn ICT-geletterdheid
op het niveau van de
Eindkwalificaties Leren
en Lesgeven met ICT is.
Hij ontwerpt een ICT-rijk
leerarrangement en
maakt in zijn ontwerp
weloverwogen gebruik
van ICT gekoppeld aan
pedagogische en
didactische doelen, de
inhoud en de eigen
visie.
De student toont met zijn
leerarrangement en de presentatie
daarvan aan dat zijn ICT-
geletterdheid op het niveau van
de Eindkwalificaties Leren en
Lesgeven met ICT is.
Hij ontwerpt een innovatief, ICT-
rijk leerarrangement en maakt in
zijn ontwerp weloverwogen
gebruik van ICT gekoppeld aan
pedagogische en didactische
doelen, de inhoud en de eigen
visie. Hij doet hierbij recht aan
verschillen tussen leerlingen
en maakt zijn keuzes
inzichtelijk.
Daarnaast deelt hij de
opgedane kennis met collega’s
en participeert hij in online
netwerken.
Theorie
● TPACK (integratie)
● SAMR (meerwaarde)
– Meerwaarde ICT (Simons & Rubens)
– John Hattie
TPACK
TPACK
TinyTap
Woordenschat
boerderij
Kennis toetsen
Wat is de toegevoegde waarde van ICT?
7 Pijlers digitale didactiek (Simons, 2003)
1. relaties leggen
2. creëren
3. naar buiten brengen
4. transparant maken
5. leren leren
6. competenties centraal
7. flexibiliteit
Redenen ICT inzet
● Meer flexibel leren
● Meer mogelijkheden realisatie krachtige leeromgeving
● Leeromgeving vergroten
● Efficiëntie vergroten
● Zicht op voortgang
Rubens (2014), http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/41687865
Redenen ICT inzet
● Meer flexibel leren
● Meer mogelijkheden realisatie
krachtige leeromgeving
● Leeromgeving vergroten
● Efficiëntie vergroten
● Zicht op voortgang
Rubens (2014),
http://www.slideshare.net/slideshow/emb
ed_code/41687865
flexibiliteit
creëren
naar buiten brengen
transparant maken
relaties leggen
competenties centraal
leren leren
Toegevoegde waarde ICT: SAMR model Puentedura
ICT is ‘versterkend’
Zonder ICT is de
les niet mogelijk.
Leerlingen zijn
actief met ICT
Uitgewerkt voorbeeld SAMR Snappet Opstel
Redifinition Gepersonaliseerd leren Leerlingen ontwerpen
zelf een Tinytap en
delen deze met ouders
en de rest van de
school. De leerkracht
richt een portal in
waarop alle Tinytaps
worden gedeeld.
Modification Leerkracht bepaalt obv
basis van ‘live
resultaten’ de
verlengde instructie ipv
vooraf samengestelde
groepen
Leerlingen ontwerpen
zelf een toets en
maken deze tijdens de
toets.
Augmentation Leerlingen maken
sommen op tablet ipv
schrift. Software kijkt
na en geeft direct
feedback
De toets wordt in
Tinytap uitgebreid met
verschillende
werkvormen, auditieve
feedback en leerlingen
krijgen direct feedback.
Substitution Leerlingen maken
sommen op tablet ipv
schrift
Leerlingen maken de
toets niet in het boek
mar via TinyTap
John Hattie
Visible Learning
Effecten binnen onderwijs
Onderzoek John Hattie
● 800+ meta-analysis
● 50,000 studies, and
● 200+ million students
Effect meting
Influences on Achievement
.40
.30
.15
0
.50
.60
.70
.80
.90
1.0RE VE RSERE VE RSE
D
evelopm
ental
D
evelopm
ental
Effects
Effects
Typical
Typical
Teacher
Teacher
Effects
Effects
ZONE OFZONE OF
DE SIRE DDE SIRE D
E FFE CTSE FFE CTS
Rangschik 12 effecten
● Acceleration
● Feedback
● Student-teacher relationships
● Teaching study skills
● Cooperative learning
● Homework
● Individualized instruction
● Open vs. traditional classes
● Retention (hold back a year)
● Shifting schools
Punten geven
Menti.com 55 33 17
Rank these 12 effects: Answers
● Acceleration .88
● Feedback .73
● Student-teacher relationships .72
● Teaching study skills .59
● Cooperative learning .41
● Homework .29
● Individualized instruction .22
● Open vs. traditional classes .01
● Retention (hold back a year) -.16
● Shifting schools -.34
Hoorcollege 01 12_2016
VOORBEELDEN
Voorbeeld 1: Speeltoestel
● Hoi, we krijgen een nieuw speeltoestel!
● Leerlingen uit groep 7/8 ontwierpen een speeltoestel op papier.
● Selectie top 3 door de leerlingen.
● Maquette van deze 3 ontwerpen gemaakt.
● Door de leerlingen zelf met een 3d scanner ingescand (FabLab)
● Via augmented reality plaatsten de kinderen de scans ‘op het
schoolplein’.
Voorbeeld 2: Mediawijsheid
●Grote problemen binnen de bovenbouw
a.g.v. digitaal pesten.
●Project mediawijsheid met diploma Veilig
Internet
Voorbeeld 3: Smartphone
● Je school heeft de Mobile Learning Acadamy (MLA)
kit mogen lenen van De Waag en gebruikt de
7Scenes-app om leerlingen met behulp van gps op
een smartphone op pad te sturen en in te laten
zoomen op de natuur plus de omgeving.
Voorbeeld 4: Prezi met YouTube
●Rekenarrangement over inhoudsmaten
waarin het digibord gebruikt wordt om een
mooie Prezi te tonen waarin een YouTube-
filmpje is ingesloten (embedded) ter illustratie
van de context.
Voorbeeld 5: Tafelsommen
● Bovenbouw: “Bah! Stomme tafels oefenen!”
● Yurls-pagina met links naar oefeningen voor computer,
tablet/smartphone en digibord.
● Oefeningen sluiten aan op didactiek van methode.
Voorbeeld 6: Woordenschat
● Leerlingen van groep 1 en 2 oefenen met voorzetsels. In viertallen maken de
leerlingen foto’s waarin voorzetsels getoond worden.
● Klassikaal wordt een quiz gehouden waar de andere leerlingen mogen raden welk
voorzetsel wordt geïllustreerd.
Voorbeeld 7: Klassenwebsite
●Je houdt een klassenwebsite bij waarbij de
content door de leerlingen aangeleverd wordt
en deelt dit met ouders.
Ondersteuning
1. Masterclass
2. Ateliers voor inhoudelijke vragen die online
niet beantwoord konden worden.
VRAGEN?
SUCCES!!!!
1 sur 37

Recommandé

Haal meer uit je lessen door het gebruik van ict par
Haal meer uit je lessen door het gebruik van ictHaal meer uit je lessen door het gebruik van ict
Haal meer uit je lessen door het gebruik van ictKennisnet
389 vues38 diapositives
Leidschendam aan zet par
Leidschendam aan zetLeidschendam aan zet
Leidschendam aan zetKennisnet
706 vues40 diapositives
Inspiratiesessie PO Veluwse Onderwijs groep Vaassen en Epe par
Inspiratiesessie PO Veluwse Onderwijs groep Vaassen en EpeInspiratiesessie PO Veluwse Onderwijs groep Vaassen en Epe
Inspiratiesessie PO Veluwse Onderwijs groep Vaassen en EpeHenk Orsel
205 vues57 diapositives
Versterk je onderwijs met behulp van ict - workshop TPACK van Kennisnet par
Versterk je onderwijs met behulp van ict - workshop TPACK van KennisnetVersterk je onderwijs met behulp van ict - workshop TPACK van Kennisnet
Versterk je onderwijs met behulp van ict - workshop TPACK van KennisnetKennisnet
547 vues24 diapositives
Ict startcollege jaar 3 par
Ict startcollege jaar 3Ict startcollege jaar 3
Ict startcollege jaar 3Gerard Dummer
4.2K vues19 diapositives
4 in balans sen congres par
 4 in balans sen congres 4 in balans sen congres
4 in balans sen congresKennisnet
583 vues33 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Presentatie driestar educatief par
Presentatie driestar educatiefPresentatie driestar educatief
Presentatie driestar educatiefGerard Dummer
3.7K vues85 diapositives
Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete... par
Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...
Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...Vrije Universiteit Brussel
1.3K vues35 diapositives
De consequenties van consequent zijn par
De consequenties van consequent zijnDe consequenties van consequent zijn
De consequenties van consequent zijnKennisnet
1.2K vues42 diapositives
Opleiden voor de 21ste eeuw: wat vraagt dat van een leraar? - Marijke Kral, D... par
Opleiden voor de 21ste eeuw: wat vraagt dat van een leraar? - Marijke Kral, D...Opleiden voor de 21ste eeuw: wat vraagt dat van een leraar? - Marijke Kral, D...
Opleiden voor de 21ste eeuw: wat vraagt dat van een leraar? - Marijke Kral, D...SURF Events
1.2K vues27 diapositives
Huisacademies po en vo par
Huisacademies po en voHuisacademies po en vo
Huisacademies po en voKennisnet
178 vues38 diapositives
Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016 par
Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016
Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016Kennisnet
497 vues33 diapositives

Tendances(20)

Presentatie driestar educatief par Gerard Dummer
Presentatie driestar educatiefPresentatie driestar educatief
Presentatie driestar educatief
Gerard Dummer3.7K vues
Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete... par Vrije Universiteit Brussel
Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...
Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...
De consequenties van consequent zijn par Kennisnet
De consequenties van consequent zijnDe consequenties van consequent zijn
De consequenties van consequent zijn
Kennisnet1.2K vues
Opleiden voor de 21ste eeuw: wat vraagt dat van een leraar? - Marijke Kral, D... par SURF Events
Opleiden voor de 21ste eeuw: wat vraagt dat van een leraar? - Marijke Kral, D...Opleiden voor de 21ste eeuw: wat vraagt dat van een leraar? - Marijke Kral, D...
Opleiden voor de 21ste eeuw: wat vraagt dat van een leraar? - Marijke Kral, D...
SURF Events1.2K vues
Huisacademies po en vo par Kennisnet
Huisacademies po en voHuisacademies po en vo
Huisacademies po en vo
Kennisnet178 vues
Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016 par Kennisnet
Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016
Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016
Kennisnet497 vues
Versterk je onderwijs met behulp van ict par Kennisnet
Versterk je onderwijs met behulp van ictVersterk je onderwijs met behulp van ict
Versterk je onderwijs met behulp van ict
Kennisnet493 vues
Ict-bekwaamheid: percepties en modellen Bic 17 november par Amber Walraven
Ict-bekwaamheid: percepties en modellen Bic 17 novemberIct-bekwaamheid: percepties en modellen Bic 17 november
Ict-bekwaamheid: percepties en modellen Bic 17 november
Amber Walraven2.3K vues
Personaliseren in nederland lucas onderwijs par Kennisnet
Personaliseren in nederland lucas onderwijsPersonaliseren in nederland lucas onderwijs
Personaliseren in nederland lucas onderwijs
Kennisnet974 vues
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014) par Kennisnet
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Kennisnet918 vues
Regiobijeenkomst Talentnetwerk Noord-Holland en Flevoland par Kennisnet
Regiobijeenkomst Talentnetwerk Noord-Holland en FlevolandRegiobijeenkomst Talentnetwerk Noord-Holland en Flevoland
Regiobijeenkomst Talentnetwerk Noord-Holland en Flevoland
Kennisnet638 vues
Onderwijsgroep noord par Kennisnet
Onderwijsgroep noordOnderwijsgroep noord
Onderwijsgroep noord
Kennisnet579 vues
Deskundigheid bij cpoz 2016 par Kennisnet
Deskundigheid bij cpoz 2016Deskundigheid bij cpoz 2016
Deskundigheid bij cpoz 2016
Kennisnet508 vues
Regiegroep drenthe par Kennisnet
Regiegroep drentheRegiegroep drenthe
Regiegroep drenthe
Kennisnet523 vues
Alfons ten Brummelhuis - Weet waar je staat par Kennisnet
Alfons ten Brummelhuis - Weet waar je staatAlfons ten Brummelhuis - Weet waar je staat
Alfons ten Brummelhuis - Weet waar je staat
Kennisnet407 vues
Interactum 21 juni 2012 par Kennisnet
Interactum 21 juni 2012Interactum 21 juni 2012
Interactum 21 juni 2012
Kennisnet189 vues
Bekwaamheidseisen pre item par Kennisnet
Bekwaamheidseisen pre itemBekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Kennisnet593 vues
TPACK workshop ADEF ICT Conferentie par Petra Fisser
TPACK workshop ADEF ICT ConferentieTPACK workshop ADEF ICT Conferentie
TPACK workshop ADEF ICT Conferentie
Petra Fisser294 vues
Onderwijs en ICT 5 september par Kennisnet
Onderwijs en ICT 5 septemberOnderwijs en ICT 5 september
Onderwijs en ICT 5 september
Kennisnet331 vues
Workshop TPACK VELON Studiedag par Petra Fisser
Workshop TPACK VELON StudiedagWorkshop TPACK VELON Studiedag
Workshop TPACK VELON Studiedag
Petra Fisser623 vues

Similaire à Hoorcollege 01 12_2016

Ict - eindtermen par
Ict - eindtermenIct - eindtermen
Ict - eindtermenEvy De Volder
856 vues84 diapositives
Kennisnet en onderwijsadviseurs par
Kennisnet en onderwijsadviseursKennisnet en onderwijsadviseurs
Kennisnet en onderwijsadviseursKennisnet
476 vues59 diapositives
Weten wat werkt kennisnetl 25052012 par
Weten wat werkt kennisnetl 25052012Weten wat werkt kennisnetl 25052012
Weten wat werkt kennisnetl 25052012Kennisnet
227 vues18 diapositives
Introductie Blended Learning par
Introductie Blended LearningIntroductie Blended Learning
Introductie Blended LearningJeroen Bottema
965 vues51 diapositives
Vier In Balans In Praktijk par
Vier In Balans In PraktijkVier In Balans In Praktijk
Vier In Balans In PraktijkHenk Orsel
857 vues37 diapositives
Digidact2012 par
Digidact2012Digidact2012
Digidact2012Kennisnet
206 vues26 diapositives

Similaire à Hoorcollege 01 12_2016(20)

Kennisnet en onderwijsadviseurs par Kennisnet
Kennisnet en onderwijsadviseursKennisnet en onderwijsadviseurs
Kennisnet en onderwijsadviseurs
Kennisnet476 vues
Weten wat werkt kennisnetl 25052012 par Kennisnet
Weten wat werkt kennisnetl 25052012Weten wat werkt kennisnetl 25052012
Weten wat werkt kennisnetl 25052012
Kennisnet227 vues
Vier In Balans In Praktijk par Henk Orsel
Vier In Balans In PraktijkVier In Balans In Praktijk
Vier In Balans In Praktijk
Henk Orsel857 vues
Op weg naar meer differentiatie: de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V... par Stichting VO-content
Op weg naar meer differentiatie:de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...Op weg naar meer differentiatie:de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...
Op weg naar meer differentiatie: de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...
ICT-bekwaamheid, werkvorm par Kennisnet
ICT-bekwaamheid, werkvormICT-bekwaamheid, werkvorm
ICT-bekwaamheid, werkvorm
Kennisnet3.2K vues
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp... par SURF Events
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
SURF Events424 vues
Seminar Ict En Onderwijs April 2009 par Kennisnet
Seminar Ict En Onderwijs April 2009Seminar Ict En Onderwijs April 2009
Seminar Ict En Onderwijs April 2009
Kennisnet431 vues
Kennisbasis Ict2 par Henk Orsel
Kennisbasis Ict2Kennisbasis Ict2
Kennisbasis Ict2
Henk Orsel1.1K vues
Docentprofessionalisering en ICT SURF par Gerard Dummer
Docentprofessionalisering en ICT SURFDocentprofessionalisering en ICT SURF
Docentprofessionalisering en ICT SURF
Gerard Dummer4.7K vues
Op weg naar succesvol ict gebruik - bijeenkomst 3-12-13 par Kennisnet
Op weg naar succesvol ict gebruik - bijeenkomst 3-12-13Op weg naar succesvol ict gebruik - bijeenkomst 3-12-13
Op weg naar succesvol ict gebruik - bijeenkomst 3-12-13
Kennisnet394 vues

Plus de Jan Knuivers

05022017beroepstaak2.5 les1 par
05022017beroepstaak2.5 les105022017beroepstaak2.5 les1
05022017beroepstaak2.5 les1Jan Knuivers
188 vues11 diapositives
20161122 k2.03 ict en ontwerpend leren bijeenkomst 1 par
20161122 k2.03 ict en ontwerpend leren bijeenkomst 120161122 k2.03 ict en ontwerpend leren bijeenkomst 1
20161122 k2.03 ict en ontwerpend leren bijeenkomst 1Jan Knuivers
147 vues17 diapositives
Bijeenkomst2 par
Bijeenkomst2Bijeenkomst2
Bijeenkomst2Jan Knuivers
427 vues19 diapositives
Bijeenkomst2 par
Bijeenkomst2Bijeenkomst2
Bijeenkomst2Jan Knuivers
86 vues18 diapositives
Alpo 1.02 les1 par
Alpo 1.02 les1Alpo 1.02 les1
Alpo 1.02 les1Jan Knuivers
340 vues12 diapositives
Alpo 1.02 les2 par
Alpo 1.02 les2Alpo 1.02 les2
Alpo 1.02 les2Jan Knuivers
247 vues7 diapositives

Plus de Jan Knuivers(6)

Hoorcollege 01 12_2016

 • 2. Even voorstellen ● Economie ● PABO ● 9 Jaar basisschool ● 2 maanden Steve Jobsschool ● Onderwijskunde
 • 3. Inhoud college ● Aanleiding ● Theorie – TPACK – SAMR – Meerwaarde ICT • John Hattie ● Voorbeelden ● Beoordelen! ● Vragen? ● Ondersteuning
 • 4. Aanleiding ● 21e eeuwse vaardigheden – Verwachtingen werkveld ● Eindkwalificaties Leren en Lesgeven met ICT – Integratie van ICT – Recht doen aan verschillen (leerstijl, tempo, etc.)
 • 5. Waarom ICT in de meesterproef? ● Integratie van ict door ontwerpen. ● Het beste van je kunnen; geen beperkingen vanuit de stage. ● Betekenisvolle plek om de eindkwalificaties te verwerven.
 • 6. ● ICT-geletterdheid – Instrumentele vaardigheden – Informatievaardigheden – Mediavaardigheden
 • 7. ● Leren en lesgeven met ict – Opleiden tot ict-geletterde ll-en – Pedagogisch-didactisch gebruik – Ontwerpen ict-rijke leerarrangementen – Evalueren in ict-rijke leerprocessen – Leren en innoveren met ict
 • 9. Toetsing Onvoldoende Voldoende Goed De student toont met zijn leerarrangement en de presentatie daarvan aan dat zijn ICT-geletterdheid op het niveau van de Eindkwalificaties Leren en Lesgeven met ICT is. Hij ontwerpt een ICT-rijk leerarrangement en maakt in zijn ontwerp weloverwogen gebruik van ICT, gekoppeld aan pedagogische en didactische doelen, de inhoud en de eigen visie.
 • 10. Toetsing Onvoldoende Voldoende Goed De student toont met zijn leerarrangement en de presentatie daarvan aan dat zijn ICT-geletterdheid op het niveau van de Eindkwalificaties Leren en Lesgeven met ICT is. Hij ontwerpt een ICT-rijk leerarrangement en maakt in zijn ontwerp weloverwogen gebruik van ICT, gekoppeld aan pedagogische en didactische doelen, de inhoud en de eigen visie. De student toont met zijn leerarrangement en de presentatie daarvan aan dat zijn ICT- geletterdheid op het niveau van de Eindkwalificaties Leren en Lesgeven met ICT is. Hij ontwerpt een innovatief, ICT- rijk leerarrangement en maakt in zijn ontwerp weloverwogen gebruik van ICT gekoppeld aan pedagogische en didactische doelen, de inhoud en de eigen visie. Hij doet hierbij recht aan verschillen tussen leerlingen en maakt zijn keuzes inzichtelijk. Daarnaast deelt hij de opgedane kennis met collega’s en participeert hij in online netwerken.
 • 11. Toetsing Onvoldoende Voldoende Goed De student toont met zijn leerarrangement en de presentatie daarvan aan dat zijn ICT-geletterdheid (instrumentele vaardigheden, informatievaardigheden en mediavaardigheden) op het niveau van de Eindkwalificaties Leren en Lesgeven met ICT is, maar maakt onvoldoende gebruik van de pedagogisch-didactische mogelijkheden van ICT in zijn ontwerp De student toont met zijn leerarrangement en de presentatie daarvan aan dat zijn ICT-geletterdheid op het niveau van de Eindkwalificaties Leren en Lesgeven met ICT is. Hij ontwerpt een ICT-rijk leerarrangement en maakt in zijn ontwerp weloverwogen gebruik van ICT gekoppeld aan pedagogische en didactische doelen, de inhoud en de eigen visie. De student toont met zijn leerarrangement en de presentatie daarvan aan dat zijn ICT- geletterdheid op het niveau van de Eindkwalificaties Leren en Lesgeven met ICT is. Hij ontwerpt een innovatief, ICT- rijk leerarrangement en maakt in zijn ontwerp weloverwogen gebruik van ICT gekoppeld aan pedagogische en didactische doelen, de inhoud en de eigen visie. Hij doet hierbij recht aan verschillen tussen leerlingen en maakt zijn keuzes inzichtelijk. Daarnaast deelt hij de opgedane kennis met collega’s en participeert hij in online netwerken.
 • 12. Toetsing Onvoldoende Voldoende Goed De student toont met zijn leerarrangement en de presentatie daarvan aan dat zijn ICT-geletterdheid (instrumentele vaardigheden, informatievaardigheden en mediavaardigheden) op het niveau van de Eindkwalificaties Leren en Lesgeven met ICT is, maar maakt onvoldoende gebruik van de pedagogisch-didactische mogelijkheden van ICT in zijn ontwerp De student toont met zijn leerarrangement en de presentatie daarvan aan dat zijn ICT-geletterdheid op het niveau van de Eindkwalificaties Leren en Lesgeven met ICT is. Hij ontwerpt een ICT-rijk leerarrangement en maakt in zijn ontwerp weloverwogen gebruik van ICT gekoppeld aan pedagogische en didactische doelen, de inhoud en de eigen visie. De student toont met zijn leerarrangement en de presentatie daarvan aan dat zijn ICT- geletterdheid op het niveau van de Eindkwalificaties Leren en Lesgeven met ICT is. Hij ontwerpt een innovatief, ICT- rijk leerarrangement en maakt in zijn ontwerp weloverwogen gebruik van ICT gekoppeld aan pedagogische en didactische doelen, de inhoud en de eigen visie. Hij doet hierbij recht aan verschillen tussen leerlingen en maakt zijn keuzes inzichtelijk. Daarnaast deelt hij de opgedane kennis met collega’s en participeert hij in online netwerken.
 • 13. Theorie ● TPACK (integratie) ● SAMR (meerwaarde) – Meerwaarde ICT (Simons & Rubens) – John Hattie
 • 14. TPACK
 • 16. Wat is de toegevoegde waarde van ICT? 7 Pijlers digitale didactiek (Simons, 2003) 1. relaties leggen 2. creëren 3. naar buiten brengen 4. transparant maken 5. leren leren 6. competenties centraal 7. flexibiliteit
 • 17. Redenen ICT inzet ● Meer flexibel leren ● Meer mogelijkheden realisatie krachtige leeromgeving ● Leeromgeving vergroten ● Efficiëntie vergroten ● Zicht op voortgang Rubens (2014), http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/41687865
 • 18. Redenen ICT inzet ● Meer flexibel leren ● Meer mogelijkheden realisatie krachtige leeromgeving ● Leeromgeving vergroten ● Efficiëntie vergroten ● Zicht op voortgang Rubens (2014), http://www.slideshare.net/slideshow/emb ed_code/41687865 flexibiliteit creëren naar buiten brengen transparant maken relaties leggen competenties centraal leren leren
 • 19. Toegevoegde waarde ICT: SAMR model Puentedura ICT is ‘versterkend’ Zonder ICT is de les niet mogelijk. Leerlingen zijn actief met ICT
 • 20. Uitgewerkt voorbeeld SAMR Snappet Opstel Redifinition Gepersonaliseerd leren Leerlingen ontwerpen zelf een Tinytap en delen deze met ouders en de rest van de school. De leerkracht richt een portal in waarop alle Tinytaps worden gedeeld. Modification Leerkracht bepaalt obv basis van ‘live resultaten’ de verlengde instructie ipv vooraf samengestelde groepen Leerlingen ontwerpen zelf een toets en maken deze tijdens de toets. Augmentation Leerlingen maken sommen op tablet ipv schrift. Software kijkt na en geeft direct feedback De toets wordt in Tinytap uitgebreid met verschillende werkvormen, auditieve feedback en leerlingen krijgen direct feedback. Substitution Leerlingen maken sommen op tablet ipv schrift Leerlingen maken de toets niet in het boek mar via TinyTap
 • 22. Effecten binnen onderwijs Onderzoek John Hattie ● 800+ meta-analysis ● 50,000 studies, and ● 200+ million students
 • 23. Effect meting Influences on Achievement .40 .30 .15 0 .50 .60 .70 .80 .90 1.0RE VE RSERE VE RSE D evelopm ental D evelopm ental Effects Effects Typical Typical Teacher Teacher Effects Effects ZONE OFZONE OF DE SIRE DDE SIRE D E FFE CTSE FFE CTS
 • 24. Rangschik 12 effecten ● Acceleration ● Feedback ● Student-teacher relationships ● Teaching study skills ● Cooperative learning ● Homework ● Individualized instruction ● Open vs. traditional classes ● Retention (hold back a year) ● Shifting schools Punten geven Menti.com 55 33 17
 • 25. Rank these 12 effects: Answers ● Acceleration .88 ● Feedback .73 ● Student-teacher relationships .72 ● Teaching study skills .59 ● Cooperative learning .41 ● Homework .29 ● Individualized instruction .22 ● Open vs. traditional classes .01 ● Retention (hold back a year) -.16 ● Shifting schools -.34
 • 28. Voorbeeld 1: Speeltoestel ● Hoi, we krijgen een nieuw speeltoestel! ● Leerlingen uit groep 7/8 ontwierpen een speeltoestel op papier. ● Selectie top 3 door de leerlingen. ● Maquette van deze 3 ontwerpen gemaakt. ● Door de leerlingen zelf met een 3d scanner ingescand (FabLab) ● Via augmented reality plaatsten de kinderen de scans ‘op het schoolplein’.
 • 29. Voorbeeld 2: Mediawijsheid ●Grote problemen binnen de bovenbouw a.g.v. digitaal pesten. ●Project mediawijsheid met diploma Veilig Internet
 • 30. Voorbeeld 3: Smartphone ● Je school heeft de Mobile Learning Acadamy (MLA) kit mogen lenen van De Waag en gebruikt de 7Scenes-app om leerlingen met behulp van gps op een smartphone op pad te sturen en in te laten zoomen op de natuur plus de omgeving.
 • 31. Voorbeeld 4: Prezi met YouTube ●Rekenarrangement over inhoudsmaten waarin het digibord gebruikt wordt om een mooie Prezi te tonen waarin een YouTube- filmpje is ingesloten (embedded) ter illustratie van de context.
 • 32. Voorbeeld 5: Tafelsommen ● Bovenbouw: “Bah! Stomme tafels oefenen!” ● Yurls-pagina met links naar oefeningen voor computer, tablet/smartphone en digibord. ● Oefeningen sluiten aan op didactiek van methode.
 • 33. Voorbeeld 6: Woordenschat ● Leerlingen van groep 1 en 2 oefenen met voorzetsels. In viertallen maken de leerlingen foto’s waarin voorzetsels getoond worden. ● Klassikaal wordt een quiz gehouden waar de andere leerlingen mogen raden welk voorzetsel wordt geïllustreerd.
 • 34. Voorbeeld 7: Klassenwebsite ●Je houdt een klassenwebsite bij waarbij de content door de leerlingen aangeleverd wordt en deelt dit met ouders.
 • 35. Ondersteuning 1. Masterclass 2. Ateliers voor inhoudelijke vragen die online niet beantwoord konden worden.