Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Oppstartssamling 23offting i Hordaland

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 21 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Oppstartssamling 23offting i Hordaland (20)

Plus par Jannicke Røgler (20)

Publicité

Plus récents (20)

Oppstartssamling 23offting i Hordaland

 1. 1. Om offentlige digitale tjenester og nettkurset 23 offentlige ting 1. samling i Hordaland, Bergen 26. januar 2018 Jannicke Røgler, forbundsleder, Bibliotekarforbundet Slideshare.net/janniro
 2. 2. Målet med kurset: • Utforske og lære om de viktigste digitale offentlige tjenestene • Bli bedre i stand til å veilede publikum i bruk av tjenestene • Utforske en ny måte å lære på gjennom nettkurs
 3. 3. Digitalt førstevalg i det offentlige siden 2012 Nettbaserte tjenester er hovedregelen for kommunikasjon med det offentlige.
 4. 4. Bakgrunn for kurset • Digidel 2017 og Digihjelpen • KS og KMD som pådrivere • Bibliotekansatte trenger mer kunnskap for å veilede i offentlige digitale tjenester
 5. 5. Hvem strever digitalt? Mange måter å beregne dette på, men vi vet: Eldre over 65 år De utenfor arbeidslivet bl.a. trygdede/hjemmeværende 1. generasjons innvandrere fra ikke-vestlige land Mennesker med ulike nedsatte funksjonsevner Andre svake brukere (f. eks ungdom) (Kilder: SIFO og Norsk mediebarometer)
 6. 6. God digital kompetanse kan bidra til: • Informerte valg (deltakelse i demokratiet) • Ivaretagelse av plikter og rettigheter • Sikker kommunikasjon for å ivareta sensitiv informasjon • Bruke av digitale tjenester i kommunikasjonen med det offentlige • Mestringsfølelse • Bruk av helse- og velferdsteknologi
 7. 7. Digihjelpen – kommunale veiledningstilbud • Videreføring av Digidel 2017 • Avtale mellom KS og KMD • Alle innbyggere skal ha et sted å få hjelp • Utvikling av kommunale veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse • Motvirke digitale skiller
 8. 8. Hva skjer i Bergen • Etablert felles servicestandard. • Bygger opp et felles kompetansenivå hos kommunens servicepersonell – men uten å samle all publikumsservice fysisk. • Etablert et sentralt Innbyggerservice i egne lokaler i Bergen sentrum, med publikums PC-er og møtelokaler. • De ulike tjenestene har imidlertid fortsatt sine egne servicesentre. • Innbyggerservice har etablert et felles innbyggerserviceforum, hvor alle servicesentrene deltar. • Tett samarbeid mellom Innbyggerservice og kommunens offentlige bibliotek, med erfaringsutveksling og samarbeid om kurs og veiledning.
 9. 9. Mål: Den digitale borger på nivå 1-2 Nivå 1 – 2 Digitale ferdigheter på nivå 1 – 2 innebærer at man forholder seg til digital informasjon når det er nødvendig, og tar i bruk enkle digitale verktøy. Man kjenner også til enkle nettvettregler. Nivå 3 Digitale ferdigheter på nivå 3 innebærer at man forholder seg aktivt til digital informasjon og kan bruke informasjonen i nye sammenhenger og situasjoner. Digitale verktøy og tjenester er kjent og blir benyttet. Nivå 4 Digitale ferdigheter på nivå 4 innebærer at man er en reflektert bruker av sammensatte digitale verktøy og tjenester. Produksjon av egen ikt-basert informasjon er tilpasset situasjonen og basert på tidligere erfaring. (Kilde: Kompetanse Norge)
 10. 10. Digitalisering og kompetanse • Formålet med prosjektet er å skape en forståelse for og gi støtte til organisasjonsutvikling og omstilling som følge av digitalisering i kommunene. • – Det er behov for en raskere digitalisering av kommunesektoren, og få på plass gode digitale løsninger som gir en enklere hverdag for innbyggerne, sier Sanner https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-avtale-om-samarbeid-om-digital- kompetanse-i-kommunene/id2569652/
 11. 11. Hva er en digital tjeneste? Difis (Direktorat for forvaltning og IKT) definisjon: - Oppslag i register - Kalkulator ved for eksempel utregning av pensjon - Bestilling av dokumenter - Innbetaling av avgifter og digitale kart
 12. 12. Oslo kommune lager brukerreiser for å få fram sammenhengen mellom brukerbehov, tjenesteytelse og IKT-løsninger. Er bibliotekene gode nok på sine brukerreiser?
 13. 13. Åpne nettkurs (mooc) • Massive Open Online Course (MOOC) er fleksible nettkurs som er gratis og tilgjengelig for alle • Open edX som plattform brukes særlig av UH-sektoren • Utvikle egne nettkurs, Wordpress som verktøy
 14. 14. Spredningen av 23 offentlige ting • Nærmer oss 600 deltakere • 260 deltakere i open edx • Mange ulike varianter, 12 ting i Arendal for 160 tilsatte, 5 i Oslo • +11 fylker og mange enkeltbibliotek
 15. 15. Test deg selv på digitalekompetencer.dk
 16. 16. Kursopplegg •Følge ukesopplegget med moduler •Lese igjennom hver ting •Oppdage og utforske hver ting •Test deg selv Interaktivitet – erfaringsdeling med bruk av Padlet
 17. 17. Hvordan øke læringsutbyttet • Lag kollokviegruppe på egen arbeidsplass • Be arbeidsgiver om å få bruke tid til dette • Gjøre, ikke bare lese
 18. 18. Selvstudier – tips og råd •Få oversikten •Din læringsstil – kjenn deg selv •Planlegge – lag en framdriftsplan •Prioritere •Vær aktiv – ikke vær redd for å spørre
 19. 19. Lykke til! Jannicke.rogler@bfk.no Slideshare.net/janniro

Notes de l'éditeur

 • Hjertelig velkommen
 • Vi satte opp disse målene med kurset da søknaden ble sendt NB:

  Kurset er et ønske om å gi et kompetanseløft for bibliotekansatt, så de er bedre forberedt enn folk flest på de digitale tjenestene som det blir mer og mer av. Vi har valgt ut disse 23 tingene på bakgrunn av innspill fra samarbeidspartnerne i «Nasjonalt program for økt digital kompetanse» og andre. Det er stor variasjon på tjeneste og på hvor digitale de er. For eksempel ligger både kommuner og fylkeskommuner etter i utviklingen. Det kan bety at du finner et skjema på nettsiden som du må printe ut og sende i posten. Et eksempel på tjenester som er langt framme er lånekassa, som er fullelektronisk – også elektronisk signatur.
 • Navigering på internett er krevende for de fleste.
  Bibliotekarer har en klar rolle etter bibliotekloven å veilede i offentlig informasjon.
  Etter hvert som de offentlige tjenestene digitaliseres blir behovet større for å ha et sted å gå for å få hjelp til å bruke tjenestene.
  Digihjelpen skal være et tilbud i alle kommuner hvor innbyggerne kan få hjelp.
  Nettkurset 23 offentlige ting er et nettkurs utviklet for å gi bibliotekansatte grunnleggende kunnskap om et utvalg av de mest sentrale offentlige digitale tjenestene.

 • Difis (Direktorat for forvaltning og IKT) definisjon:
  Oppslag i register
  Kalkulator ved for eksempel utregning av pensjon
  Bestilling av dokumenter
  Innbetaling av avgifter og digitale kart

  Regjeringens ambisjoner er høye:
  Offentlig sektor spør deg ikke på nytt om noe den vet
  Du trenger ikke søke om noe du har rett til
  Hvis offentlig sektor trenger informasjon fra deg, skal du kunne gi den digitalt
  Du får svar digitalt
  Du får umiddelbart svar hvis det ikke er behov for bruk av skjønn
  Du kan enkelt få vite hva offentlig sektor vet om deg og hvem som har sett denne informasjonen

  Digitaliseringen kan være en utfordring for personvernet: Kun info som er nødvendig skal hentes inn og den skal være basert på samtykke fra den enkelte. Pluss personopplysninger må kun samles inn til bestemte formål.

×