Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
LIPUNAN
Oo o Hindi
Oo o Hindi
•Sabihing OO kung naapektuhan ka ng
mga sumusunod na isyu, HINDI
naman kung hindi ka apektado.
Pamamaril sa Resorts World Manila
Kaguluhan sa Marawi City
Balik Eskwela 2017
Pagpapatayo ng LRT Masinag Station
Traffic sa EDSA
Aralin ang Lipunan
Tanong
•Masasabi mo bang ideyal
na pamayanan ang nasa
larawan, bakit?
Lipunan
tumutukoy sa mga taong sama
- samang naninirahan sa isang
organisadong komunidad na may
iisang batas, tradisyon, a...
“Ang lipunan ay isang buhay na
organismo kung saan nagaganap ang mga
pangyayari at gawain. Ito ay patuloy na
kumikilos at ...
“Ang lipunan ay kakikitaan ng
tunggalian ng kapangyarihan. Ito ay
nabubuo dahil sa pag-aagawan ng mga
tao sa limitadong pi...
“Ang lipunan ay binubuo ng tao na
may magkakawing na ugnayan at
tungkulin. Nauunawaan at higit na
nakikilala ng tao ang ka...
Lipunan
Magkakaiba man ang
pagpapakahulugan sa lipunan, makikita
na ang mga sosyologong ito ay
nagkakaisa na ang lipunan a...
Ang lipunan ay gaya ng isang …
Mga Istruktura
ng Lipunan
Kultura
LIPUNAN
Elemento ng Istrukturang Panlipunan
1. Institusyon
Institusyon
Ito ay isang organisadong
sistema ng ugnayan sa isang
lipunan.
Mga Institusyon
Pamilya Unang nahuhubog ang pagkatao
Paaralan
nagdudulot ng karunungan,
nagpapaunlad ng kakayahan, at
patuloy na naghuhubog sa isang tao
upang maging kapaki - ...
Ekonomiya
pinag - aaralan dito kung
paano matutugunan ang mga
pangangailangan ng mga
mamamayan.
Pamahalaan
nagpapatupad ng batas at
naglilingkod sa mga mamamayan
Relihiyon
usapang pananampalataya
LIPUNAN
Elemento ng Istrukturang Panlipunan
1. Institusyon
2. Social Group
Social Group
Tumutukoy sa dalawa o higit
pang taong may magkakatulad
na katangian na nagkakaroon ng
ugnayan sa bawat isa a...
Dalawang uri ng social group
1. Primary
- malalapit at impormal na
ugnayan ng mga indibiduwal
Hal: pamilya at kaibigan
Dalawang uri ng social group
2. Secondary
- mga indibiduwal na may
pormal na ugnayan sa isa’t isa.
Hal: Amo at manggagawa
LIPUNAN
Elemento ng Istrukturang Panlipunan
1. Institusyon
3. Status
2. Social Group
Status
posisyong kinabibilangan ng
isang indibiduwal sa lipunan.
Dalawang uri ng status
LIPUNAN
Elemento ng Istrukturang Panlipunan
1. Institusyon
3. Status
2. Social Group
4. Roles
Roles
Tumutukoy ang mga gampaning
ito sa mga karapatan, obligasyon, at
mga inaasahan ng lipunan na
kaakibat ng posisyon ng...
Lipunan
Elemento ng Istrukturang Panlipunan
Institusyon
1. Pamilya
2. Paaralan
3. Ekonomiya
4. Pamahalaan
5. Relihiyon
Soc...
Mga Tanong
1. Ano ang lipunan?
2. Isa – isahin ang istruktura ng lipunan.
3. Ibigay ang kahulugan ng mga
sumusunod:
•insti...
Mga Tanong
4. Magbigay ng mga halimbawa ng mga
istruktura ng lipunan.
•institusyon
•social group
•status
•roles
Mga Tanong
5. Ikaw bilang kasapi ng isang
lipunan, bakit mahalagang pag –
aaralan ang lipunan?
6. Bakit dapat kang magkaro...
Dugtungan
Ang lipunan ay …
Ang mga elemento ng
istrukturang lipunan ay …
Ihayag
Bilang isang mag –
aaral, ano ang mga roles
mo sa paaralan?
Quiz Tayo!
Mga Pagpipilian
institusyon
lipunan
roles
status
social group
Mga Tanong
1. Ito ay tumutukoy sa mga taong sama - samang naninirahan sa
isang organisadong komunidad na may iisang batas,...
Susi sa Pagwawasto
1. lipunan
2. institusyon
3. social group
4. status
5. roles
Kasunduan
Kasunduan
1. Sa isang oslo paper ay gumawa ng Photo Essay
na nagpapakita ng iba’t ibang isyu at hamong
panlipunan na dulot...
REFERENCES
http://vanderland.weebly.com/the-feudal-system.html
http://newsinfo.inquirer.net/718396/hpg-to-lead-traffic-law...
REFERENCES
https://liljaprincipalsblog.wordpress.com/
http://www.investopedia.com/video/play/whats-economy/
https://www.uc...
DOWNLOAD LINK
http://www.slideshare.net/jaredram55
E-mail:
jaredram55@yahoo.com
jaredram55@gmail.com
jared.juezan@deped.go...
PREPARED:
JARED RAM A. JUEZAN
Teacher, AP 10
June 6, 2017
THANK YOU
VERY MUCH!
Lipunan
Lipunan
Lipunan
Lipunan
Lipunan
Lipunan
Lipunan
Lipunan
Vous avez terminé ce document.
Télécharger et lire hors ligne.
Prochain SlideShare
Kultura
Suivant
Prochain SlideShare
Kultura
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

Lipunan

Télécharger pour lire hors ligne

Lipunan, AP10, Kontemporaryong Isyu

Lipunan

 1. 1. LIPUNAN
 2. 2. Oo o Hindi
 3. 3. Oo o Hindi •Sabihing OO kung naapektuhan ka ng mga sumusunod na isyu, HINDI naman kung hindi ka apektado.
 4. 4. Pamamaril sa Resorts World Manila
 5. 5. Kaguluhan sa Marawi City
 6. 6. Balik Eskwela 2017
 7. 7. Pagpapatayo ng LRT Masinag Station
 8. 8. Traffic sa EDSA
 9. 9. Aralin ang Lipunan
 10. 10. Tanong •Masasabi mo bang ideyal na pamayanan ang nasa larawan, bakit?
 11. 11. Lipunan tumutukoy sa mga taong sama - samang naninirahan sa isang organisadong komunidad na may iisang batas, tradisyon, at pagpapahalaga.
 12. 12. “Ang lipunan ay isang buhay na organismo kung saan nagaganap ang mga pangyayari at gawain. Ito ay patuloy na kumikilos at nagbabago. Binubuo ang lipunan ng magkakaiba subalit magkakaugnay na pangkat at institusyon. Ang maayos na lipunan ay makakamit kung ang bawat pangkat at institusyon ay gagampanan nangmaayos ang kanilang tungkulin.”(Mooney, 2011) Emile Durkheim
 13. 13. “Ang lipunan ay kakikitaan ng tunggalian ng kapangyarihan. Ito ay nabubuo dahil sa pag-aagawan ng mga tao sa limitadong pinagkukunang-yaman upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Sa tunggalian na ito, nagiging makapangyarihan ang pangkat na kumokontrol sa produksyon. Bunga nito, nagkakaroon ng magkakaiba at hindi pantay na antas ng tao sa lipunan na nakabatay sa yaman at kapangyarihan.”(Panopio, 2007) Karl Marx
 14. 14. “Ang lipunan ay binubuo ng tao na may magkakawing na ugnayan at tungkulin. Nauunawaan at higit na nakikilala ng tao ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa iba pang miyembro ng lipunan. Makakamit ang kaayusang panlipunan sa pamamagitan ng maayos na interaksiyon ng mga mamamayan.”(Mooney, 2011) CHARLES COOLEY
 15. 15. Lipunan Magkakaiba man ang pagpapakahulugan sa lipunan, makikita na ang mga sosyologong ito ay nagkakaisa na ang lipunan ay binubuo ng iba’t ibang institusyon, ugnayan, at kultura. Bilang mag-aaral, mahalagang maunawaan mo kung ano - ano ang bumubuo sa lipunan.
 16. 16. Ang lipunan ay gaya ng isang … Mga Istruktura ng Lipunan Kultura
 17. 17. LIPUNAN Elemento ng Istrukturang Panlipunan 1. Institusyon
 18. 18. Institusyon Ito ay isang organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan.
 19. 19. Mga Institusyon
 20. 20. Pamilya Unang nahuhubog ang pagkatao
 21. 21. Paaralan nagdudulot ng karunungan, nagpapaunlad ng kakayahan, at patuloy na naghuhubog sa isang tao upang maging kapaki - pakinabang na mamamayan
 22. 22. Ekonomiya pinag - aaralan dito kung paano matutugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan.
 23. 23. Pamahalaan nagpapatupad ng batas at naglilingkod sa mga mamamayan
 24. 24. Relihiyon usapang pananampalataya
 25. 25. LIPUNAN Elemento ng Istrukturang Panlipunan 1. Institusyon 2. Social Group
 26. 26. Social Group Tumutukoy sa dalawa o higit pang taong may magkakatulad na katangian na nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa at bumubuo ng isang ugnayang panlipunan.
 27. 27. Dalawang uri ng social group 1. Primary - malalapit at impormal na ugnayan ng mga indibiduwal Hal: pamilya at kaibigan
 28. 28. Dalawang uri ng social group 2. Secondary - mga indibiduwal na may pormal na ugnayan sa isa’t isa. Hal: Amo at manggagawa
 29. 29. LIPUNAN Elemento ng Istrukturang Panlipunan 1. Institusyon 3. Status 2. Social Group
 30. 30. Status posisyong kinabibilangan ng isang indibiduwal sa lipunan.
 31. 31. Dalawang uri ng status
 32. 32. LIPUNAN Elemento ng Istrukturang Panlipunan 1. Institusyon 3. Status 2. Social Group 4. Roles
 33. 33. Roles Tumutukoy ang mga gampaning ito sa mga karapatan, obligasyon, at mga inaasahan ng lipunan na kaakibat ng posisyon ng indibiduwal.
 34. 34. Lipunan Elemento ng Istrukturang Panlipunan Institusyon 1. Pamilya 2. Paaralan 3. Ekonomiya 4. Pamahalaan 5. Relihiyon Social Group 1. Primary 2. Secondary Status 1. Ascribed 2. Achieved Roles
 35. 35. Mga Tanong 1. Ano ang lipunan? 2. Isa – isahin ang istruktura ng lipunan. 3. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod: •institusyon •social group •status •roles
 36. 36. Mga Tanong 4. Magbigay ng mga halimbawa ng mga istruktura ng lipunan. •institusyon •social group •status •roles
 37. 37. Mga Tanong 5. Ikaw bilang kasapi ng isang lipunan, bakit mahalagang pag – aaralan ang lipunan? 6. Bakit dapat kang magkaroon ng pakialam sa mga nangyayari sa lipunan?
 38. 38. Dugtungan Ang lipunan ay … Ang mga elemento ng istrukturang lipunan ay …
 39. 39. Ihayag Bilang isang mag – aaral, ano ang mga roles mo sa paaralan?
 40. 40. Quiz Tayo!
 41. 41. Mga Pagpipilian institusyon lipunan roles status social group
 42. 42. Mga Tanong 1. Ito ay tumutukoy sa mga taong sama - samang naninirahan sa isang organisadong komunidad na may iisang batas, tradisyon, at pagpapahalaga. 2. Ito ay isang organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan. 3. Tumutukoy sa dalawa o higit pang taong may magkakatulad na katangian na nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa at bumubuo ng isang ugnayang panlipunan. 4. Ito ay tumutukoy sa posisyong kinabibilangan ng isang indibiduwal sa lipunan. 5. Tumutukoy ang mga gampaning ito sa mga karapatan, obligasyon, at mga inaasahan ng lipunan na kaakibat ng posisyon ng indibiduwal.
 43. 43. Susi sa Pagwawasto 1. lipunan 2. institusyon 3. social group 4. status 5. roles
 44. 44. Kasunduan
 45. 45. Kasunduan 1. Sa isang oslo paper ay gumawa ng Photo Essay na nagpapakita ng iba’t ibang isyu at hamong panlipunan na dulot ng mga elemento ng istrukturang panlipunan. Maaaring gumupit ng mga larawan sa magazine o kumuha ng mga ito sa internet. 2. Ibigay ang kahulugan ng kultura. 3. Anu – ano ang mga uri ng kultura? 4. Anu – ano ang mga elemento ng kultura?
 46. 46. REFERENCES http://vanderland.weebly.com/the-feudal-system.html http://newsinfo.inquirer.net/718396/hpg-to-lead-traffic-law-enforcement-on-edsa http://pageone.ph/php58-m-temporary-learning-spaces-ready-for-balik-eskwela-2017/ https://d0ctrine.com/tag/marcos-highway/ http://www.philstar.com/headlines/2017/06/01/1705639/unicef-50000-kids-affected-marawi- siege http://time.com/4801912/manila-philippines-resorts-world-explosion/ http://tinyurl.com/y79ljhk2 http://cardonarizal.gov.ph/tourism/ http://tinyurl.com/yb62s8eq http://www.gmanetwork.com/news/publicaffairs/iwitness/330584/hirap-at-ligaya-ng- malalaking-pamilya-tutuklasin-sa-i-witness/story/
 47. 47. REFERENCES https://liljaprincipalsblog.wordpress.com/ http://www.investopedia.com/video/play/whats-economy/ https://www.ucl.ac.uk/bartlett/sustainable/news/2014/feb/policies-green-economy-must- underpinuk-recovery-new-report http://www.burodevenezuela.com/category/law/ AP 10 LM, pp. 13 - 21
 48. 48. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com jaredram55@gmail.com jared.juezan@deped.gov.ph
 49. 49. PREPARED: JARED RAM A. JUEZAN Teacher, AP 10 June 6, 2017 THANK YOU VERY MUCH!
 • Shannon1991

  Sep. 22, 2021
 • CristelLeighEspina1

  Sep. 7, 2021
 • MaeghanLuis

  Jun. 23, 2021
 • dessamarietan7

  Oct. 25, 2020
 • YishiAtlantica

  Sep. 8, 2020
 • JanelleNoreenPaduaBomitivo

  Sep. 5, 2020
 • JanelleNoreenPaduaBomitivo

  Sep. 5, 2020
 • FrichDelapaz

  Feb. 12, 2020
 • molac

  Oct. 23, 2019
 • LaraCaldito

  Aug. 7, 2019
 • haroldguiam

  Jul. 28, 2019
 • JoanneUy2

  Jul. 8, 2019
 • sammengblack

  Jun. 28, 2019
 • GraceHerrera12

  Jun. 24, 2019
 • arlenejoyjacob

  Jun. 19, 2019
 • ZyrellBlazo

  Jun. 18, 2019
 • EarlRoseDelaCruz

  Jun. 18, 2019
 • CyrisChristy

  Jun. 16, 2019
 • VeronicaJane3

  Jun. 15, 2019
 • klynpanuncio

  Jun. 12, 2019

Lipunan, AP10, Kontemporaryong Isyu

Vues

Nombre de vues

83 063

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

191

Actions

Téléchargements

1 261

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

70

×