Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Nasyonalismong asyano 1

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 186 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à Nasyonalismong asyano 1 (20)

Plus par Jared Ram Juezan (20)

Publicité

Nasyonalismong asyano 1

 1. 1. NASYONALISMONG ASYANO
 2. 2. NASYONALISMO isang kamalayan ng pagiging kabilang sa isang nasyon na may iisang lahi, kasaysayan, kultura, wika at pagpapahalaga.
 3. 3. NASYONALISMO pagtatanto ng isang nilalang o lahi na mahalagang ipagtanggol ang kanyang bansa laban sa panlulupig ng mga dayuhan.
 4. 4. NASYONALISMO nagsilbing isang gabay o matibay na reaksyon laban sa imperyalismo at kolonyalismong dumating sa iba’t ibang panig ng rehiyong ito.
 5. 5. NASYONALISMONG ASYANO CHINA THAILAND JAPAN BURMA INDIA INDONESIA K. ASYA VIETNAM PILIPINAS N.ASYA
 6. 6. NASYONALISMO SA SILANGANG ASYA
 7. 7. NASYONALISMO SA CHINA
 8. 8. TAIPING REBELLION - may impluwensyang Kristyanismo kaya hinangad na baguhin ang tradisyunal na lipunang Tsino.
 9. 9. BOXER REBELLION - sumuporta sa mga Manchu at bumatikos sa mga Kanluranin - layuning palayasing ang mga mapanghimasok at mapagsamantalang Kanluranin.
 10. 10. BOXER REBELLION - kaya tinawag na Boxer Rebellion sapagkat ang grupo na naghimagsik ay kasapi ng samahang BOXER HARMONY FISTS
 11. 11. - sa pagpasok ng ika-20 siglo, dalawang ideolohiya ang namayani sa China. 1. DEMOKRASYA 2. KOMUNISMO - alin ang dapat ipalit sa pamumuno ng mga emperor at dinastiya?
 12. 12. DEMOKRASYA KOMUNISMO “ang kapanyarihan ng “ang lahat ay pag-aari ng pamahalaan ay nasa mga estado” mamamayan” Isinulong ni Sun Yat Isinulong ni Mao Sen Zedong Nasyonalista ang Komunista ang tawag tawag sa mga sa mga sumusuporta sumusuporta
 13. 13. DEMOKRASYA KOMUNISMO - Ang - Ang lahat kapangyarihan ng ay pag-aari ng pamahalaan ay nasa mamamayan estado - isinulong ni - isinulong Sun Yat Sen ni Mao Zedong - Nasyonalista - Komunista
 14. 14. SUN YAT SEN
 15. 15. SUN YAT SEN - nagsusulong ng demokrasya at republikanismo sa China - tinaguriang “Ama ng Republikang Tsina”
 16. 16. SUN YAT SEN - nangampanya para palakasin at pag-isahin ang mga Tsino dahil sa kawalan ng pagkakaisa at pagkakahiwa-hiwalay ng mga lalawigan
 17. 17. SUN YAT SEN TATLONG PRINSIPYO 1. Nasyonalismo 2. Demokrasya 3. Kabuhayang pantao *kahalagahan ng pagkakaisa upang labanan ang imperyalismo
 18. 18. SUN YAT SEN para sa kanya 1. Pantay – pantay na pag-aari ng lupa at regulasyon ng pamumuhunan.
 19. 19. SUN YAT SEN para sa kanya 2. Hindikailangan ang tunggalian ng mga uri upang makamit ang kaunlaran
 20. 20. SUN YAT SEN para sa kanya 3. Maiiwasan ang alitan at maisusulong ang kaunlaran sa pamamagitan ng pagkakasundo at konsilasyon
 21. 21. *October 10, 1911- Naitatag ang Republika ng China *1912 – natatag ang Kuomintang o Nationalist Party
 22. 22. SUN YAT SEN namatay siya noong March 25, 1925
 23. 23. CHIANG KAI SHEK
 24. 24. CHIANG KAI SHEK - pumalit kay Sun Yat Sen bilang pinuno ng Kuomintang nang ito ay namatay.
 25. 25. CHIANG KAI SHEK - ipinagpatuloy niya ang paglaban sa mga warlord.
 26. 26. CHIANG KAI SHEK - pagkatapos ng mga warlord, hinarap naman niya ang mga komunista na pinamunuan ni Mao Zedong.
 27. 27. MAO ZEDONG
 28. 28. MAO ZEDONG - nagpasimula ng Marxism sa China. - isang magbubukid sa Hunan
 29. 29. MARXISM - tunggalian ng mga kapitalista o bourgeious at manggagawa o proletariat. - mananaig ang mga manggagawa at itatatag ang lipunang sosyalista.
 30. 30. MARXISM - lahat ay pag-aari ng estado
 31. 31. MAO ZEDONG - kabilang sa mga nagtatag ng Partido Komunista ng China sa Shanghai noong 1921.
 32. 32. MAO ZEDONG - ipinalaganap ang Marxism ng mga tagapayong Russian sa mga nasa pamahalaan.
 33. 33. MAO ZEDONG - ipinagbawal ni Chiang ang Marxism upang mapanatili ang pamhalaang nasyonalista
 34. 34. MAO ZEDONG - naglunsad siya ng kampanya laban sa mga komunista. Madami ang nadakip at napatay.
 35. 35. MAO ZEDONG - nakatakas si Mao at nagtatag ng pamahalaang komunista.
 36. 36. MAO ZEDONG - ang kanilang pagtakas ay tinawag na LONG MARCH dahil sa haba ng nilakad na inabot ng isang taon.
 37. 37. MAO ZEDONG - marami ang mga nasawi dahil sa hirap, gutom at sa kampanya laban sa mga komunista.
 38. 38. UNITED FRONT - ang pagkakaisa ng mga nasyonalista at komunista noong 1930 nang salakayin ng mga Hapones ang China.
 39. 39. UNITED FRONT - pagkatapos ng digmaan, muling naglaban ng 2 panig sa isang digmaang sibil.
 40. 40. UNITED FRONT - ang mga nasyonalista ay tinulungan ng United States.
 41. 41. UNITED FRONT - ang mga komunista ay tinulungan ng Russia. - sinuportahan ng mga tao si Mao
 42. 42. UNITED FRONT - ang mga komunista ay tinulungan ng Russia. - sinuportahan ng mga tao si Mao
 43. 43. UNITED FRONT - nagwagi ang mga komunista
 44. 44. MAO ZEDONG - October 1, 1949, naitatag ang People’s Republic of China (PROC)
 45. 45. MAO ZEDONG - si Mao ang chairman ng PROC - napalayas ang mga Kanluranin sa China.
 46. 46. MAO ZEDONG - nakamtan muli ng mga Tsino ang ganap na kalayaan at dignidad.
 47. 47. CHIANG KAI SHEK - tumakas si Chiang papuntang Taiwan at don itinatag ang Republic of China.
 48. 48. SA MADALING SALITA ideolohikal o paniniwala ang naging hatian ng nasyonalismo ng mga Tsino RETURN
 49. 49. NASYONALISMO SA JAPAN
 50. 50. JAPAN - Dalawang yugto ng pagpasok - ng mga Kanluranin. 1. Tokugawa Shogunate 2. ang muling pagbubukas ng Japan noong 1853
 51. 51. TOKUGAWA SHOGUNATE - dumating ang mga dayuhang misyonero - kahit gusto nilang makipagkalakalan sa mga Kanluranin, tutol sila sa Kristyanismo
 52. 52. TOKUGAWA SHOGUNATE - naglabas ng kautusan si Shogun Iyeyasu na patayin ang mga Kristiyanong misyonero.
 53. 53. TOKUGAWA SHOGUNATE SAKOKU - isinara ang mga daungan sa Japan upang mapigilan ang pagpasok ng Kristiyanismo.
 54. 54. IKALAWANG YUGTO - muling nagbukas ang Japan noong 1853 sa pagdating ni Commodore Matthew Perry
 55. 55. IKALAWANG YUGTO - bumagsak ang pamahalaang shogunato at muling naluklok sa kapangyarihan ang emperador ng Japan.
 56. 56. IKALAWANG YUGTO MEIJI RESTORATION - Ang muling pagkakaluklok ni Emperor Mutsuhito.
 57. 57. IKALAWANG YUGTO - niyakap ang impluwensyang Kanluranin at sumailalim sa modernisasyon.
 58. 58. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN Saligang Batas 1889 at hukbong militar – Germany
 59. 59. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN Hukbong pandagat – England
 60. 60. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN Edukasyon – United States
 61. 61. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN - Maraming Hapones ang tumungo sa Europe upang mag-aral
 62. 62. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN - Pinahintulutan ang Kristiyanismo at ibang relihiyon
 63. 63. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN - Iniangkop ng mga Hapones ang kanilang kultura at institusyon sa mga modelong Kanluranin upang mapalakas at maisulong ang kanilang bansa.
 64. 64. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN - Dahil dito naging malakas na bansa ang Japan. 1. Sino-Japanese War (1894-1895) 2. Russo-Japanese War (1904-1905)
 65. 65. RUSSO – JAPANESE WAR
 66. 66. RUSSO – JAPANESE WAR DAHILAN: upang makontrol ang Manchuria na lalawaigan sa China.
 67. 67. RUSSO – JAPANESE WAR
 68. 68. SINO – JAPANESE WAR
 69. 69. SINO – JAPANESE WAR DAHILAN: Kung sino ang mananaig sa Korea
 70. 70. SINO – JAPANESE WAR
 71. 71. SA MADALING SALITA modernisasyon ang reaksyon ng mga Hapon. Humiram sila ng impluwensiyang Kanluranin at iniangkop sa kanilang kultra at lipunan RETURN
 72. 72. NASYONALISMO SA TIMOG ASYA
 73. 73. NASYONALISMO SA INDIA
 74. 74. INDIA - sakop ng mga English - Pinakinabangan ng likas na yaman at lakas-paggawa ng mga Indian
 75. 75. INDIA - nagpatupad ng mga patakarang pampulitika, pang- ekonomiya at panlipunan na hindi katanggap- tanggap sa mga Indian.
 76. 76. SATI/SUTTEE
 77. 77. SATI/SUTTEE - pagsunog sa biyudang babae pag pumanaw na ang kanyang babae
 78. 78. FEMALE INFATICIDE
 79. 79. FEMALE INFATICIDE - Pagpatay sa mga batang babae
 80. 80. INDIA - magkaiba ang mga English at sa mga Indian sa lahi, kulay, kaugalian at relihiyon at isang isyu sa di- pagkakaunawaan sa pagitan nila.
 81. 81. SEPOY MUTINY - unang pag-aalsa ng mga Indian laban sa mga English (1857) - Dahil sa pag-insulto ng mga English sa relihiyong Hinduism at Islam.
 82. 82. SEPOY MUTINY
 83. 83. PAGTANGGI NG LAHI - isa sa mga sanhi ng galit ng mga Indian sa mga English. - Tanging mga puti lamang ang mga binibigyan ng posisyon sa pamahalaan.
 84. 84. AMRITSAR MASSACRE - pamamaril ng mga sundalong English sa mga grupo ng mga Indian sa isang selebrasyong Hindu noong April 13, 1919.
 85. 85. AMRITSAR MASSACRE - lalong sumiklab ang galit ng mga Indian sa mga English
 86. 86. AMRITSAR MASSACRE
 87. 87. NASYONALISMO - RELIHIYON HINDU MUSLIM SAMAHAN Indian National Muslim Congress NANGUNA Alan Hume Mohamed Ali Jinnah Makamtan ang Magkaroon ng LAYUNIN kalayaan ng India hiwalay na estado para sa mga Muslim
 88. 88. MOHANDAS K. GANDHI
 89. 89. MOHANDAS GANDHI - mahalaga ang papel sa kalayaan ng India.
 90. 90. MOHANDAS GANDHI - isang Hindu na nakapag-aaral sa England at nagtrabaho sa South Africa
 91. 91. MOHANDAS GANDHI - ipinaglaban niya ang hinaing ng mga Indian sa South Africa.
 92. 92. MOHANDAS GANDHI - ang kanyang paraan ng pakikibaka sa kalayaan ay sa pamamagitan ng AHIMSA/MAPAYAPANG PARAAN
 93. 93. MOHANDAS GANDHI AHIMSA/MAPAYAPANG PARAAN 1. Paglabas ng katotohanan o satyagraha
 94. 94. MOHANDAS GANDHI AHIMSA/MAPAYAPANG PARAAN 2. Pagdarasal 3. Meditasyon 4. pag-aayuno
 95. 95. MOHANDAS GANDHI AHIMSA/MAPAYAPANG PARAAN 5. pagboykot/hindi pagbili sa mga kalakal o produktong English.
 96. 96. MOHANDAS GANDHI -Nagkaroon pa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar. - Si Gandhi ang nagbigay ng inspirasyon at gabay sa mga mamamayan
 97. 97. MOHANDAS GANDHI -Nagkaroon pa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar. - Si Gandhi ang nagbigay ng inspirasyon at gabay sa mga mamamayan
 98. 98. MOHANDAS GANDHI - Dahil dito siya ay ipinakulong, kahit nakakulong ay ipinagpatuloy ng mga India ang kampanya para sa kalayaan
 99. 99. MOHANDAS GANDHI - Labas-masok man sa kulungan, hindi siya natakot. Patuloy pa rin siya sa kanyang pakikibaksa hanggang sa makamit ng mga Indian ang kanilang kalayaan
 100. 100. MOHANDAS GANDHI - Tinitingala ng mga Indian si Gandhi at tinawag siyang MAHATMA O GREAT SOUL (DAKILANG KALULUWA)
 101. 101. AUGUST 15, 1947 - Natamo ng mga Indian ang kalayaan at natatag ang Republika ng India sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru.
 102. 102. JAWAHARLAL NEHRU
 103. 103. AUGUST 15, 1947 - Natatagang bansang Pakistan sa pamumuno ni Mohamed Ali Jinnah.
 104. 104. MUHAMMAD ALI JINAH
 105. 105. JANUARY 30, 1948 Binaril si Gandhi ng isang panatikong Hindu na tumutol sa hangarin niya na mapag-isa ang mga Hindu at Muslim sa iisang bansa
 106. 106. SA MADALING SALITA relihiyon ang naging batayan ng nasyonalismo ng mga Hindu at mga Muslim RETURN
 107. 107. NASYONALISMO SA KANLURANG ASYA
 108. 108. OTTOMAN EMPIRE MAP
 109. 109. KANLURANG ASYA nasa ilalim ng Ottoman Empire mula 1453 hanggang 1918.
 110. 110. KANLURANG ASYA nakalasap ng Imperyong Kanluranin matapos gumuho ang Ottoman Empire sa pagtatapos ng World War I noong 1918
 111. 111. KANLURANG ASYA unti-unting humingi ng kalayaan ang mga taga- Kanlurang Asya mula sa Ottoman Empire noong una at Kanluranin noong huli.
 112. 112. KANLURANG ASYA Kuwait – 1759 Lebanon at Egypt – 1770
 113. 113. KANLURANG ASYA Armenia – tinangkang magtatag ng isang malayang estado ngunit pinigilan ng mga Turks na sumakop sa kanila.
 114. 114. KANLURANG ASYA Lebanon – matagumpay na nakahiwalay sa Syria noong 1926 ngunit nanatiling nasa mandato ng France
 115. 115. KANLURANG ASYA Iraq – naging monarkiya nang umalis ang mga English (1932)
 116. 116. KANLURANG ASYA namulat ang watak-watak na lahing Arabo na may kakayahan silang magkaisa, bumuo ng sariling pamahalaan at hindi lamang sa mga banyaga .
 117. 117. KANLURANG ASYA ito ang nagbigay ag nagbigay-daan sa paglaya ng mga dating kolonya ng mga Europeo sa rehiyong ito.
 118. 118. JEW O ISRAELITE sumailalim sa Holocaust o sistematikong at malawakang pagpatay ng mga Nazi German sa mga Jew
 119. 119. JEW O ISRAELITE sumailalim sa HOLOCAUST o sistematikong at malawakang pagpatay ng mga Nazi German sa mga Jew
 120. 120. JEW O ISRAELITE ZIONISM – ang pag-uwi ng mga Jews sa Palestine
 121. 121. ISRAEL - 1948 natatag ang Republika ng Israel. tutol ang mga Arabo dito
 122. 122. ISRAEL - 1948 natatag ang isang bansang Jewish (Israel) sa gitna ng mga bansang Muslim
 123. 123. ISRAEL - 1948 tutol ang mga Arabo at mga Palestine na ukupahan ng mga Jews ang Palestine
 124. 124. SA MADALING SALITA Huling nakaranas ng imperyalismo ang Kanlurang Asya sa ilalim ng sistemang mandato. Matahimik na ipinamalas ng mga taga- Kanluraning Asya ang hangaring lumaya RETURN
 125. 125. NASYONALISMO SA TIMOG SILANGANG ASYA
 126. 126. DALAWANG ANYO NG NASYONALISMO 1. Marahas 2.Diplomatiko at banayad
 127. 127. NASYONALISMO SA PILIPINAS
 128. 128. PILIPINAS ipinamalas ang dalawang anyo ng nasyonalismo. *marahas noong panahon ng mga Kastila *banayad noong panahon ng mga Amerikano
 129. 129. PILIPINAS SA ILALIM NG SPAIN
 130. 130. PILIPINAS - SPAIN - nagtatag ng sentralisadong pamahalaan - nahati sa mga lalawigan, bayan, lungsod at barangay ang mga pamayanan
 131. 131. PILIPINAS - SPAIN - nagkalapit-lapit ang mga Pilipino - nagpatupad ang mga Kastila ng mga batas at patakaran na tinutulan ng mga Pilipino – pag-aalsa
 132. 132. PILIPINAS - SPAIN -lumitaw ang mga ilustrado pagdating ng ika- 19 siglo. - nabuo ang Kilusang Propaganda at humingi ng reporma sa mga Kastila
 133. 133. PILIPINAS - SPAIN - nabuo ang Katipunan at humingi ng kalayaan sa mga Kastila - sumiklab ang rebolusyon noong 1896
 134. 134. PILIPINAS - SPAIN - lumaya ang Pilipinas noong June 12, 1896 at naging kauna-unahang republika sa Asya. - hindi nagtagal ang Unang Republika dahil sa pananakop ng United States
 135. 135. PILIPINAS SA ILALIM NG UNITED STATES
 136. 136. PILIPINAS – U.S.A - tinutulan ng mga Pilipino ang pananakop ng mga Amerikano - sumiklab ang Filipino – American War
 137. 137. PILIPINAS – U.S.A - nang lumaon, hiningi ng mga Pilipino ang kalayaan sa mapayapang paraan.
 138. 138. PILIPINAS – U.S.A - ipinakita nila ang kakayahang pamahalaan ang sarili kasabay ng presyur upang magpasa ang US ng batas na nagkakaloob ng kalayaan sa Pilipinas
 139. 139. PILIPINAS – U.S.A - pagkatapos ng World War II, nakamtan ng Pilipinas ang kalayaan noong July 4, 1946
 140. 140. PILIPINAS – U.S.A - nanatiling makapangyarihan at impluwensyal ang US sa Pilipinas dahil sa mga base - militar
 141. 141. PILIPINAS – U.S.A - ganundin ang dominasyon ng Amerika sa ekonomiya ng Pilipinas
 142. 142. PILIPINAS – U.S.A - malakas ang kulturang Amerikano o neokolonyalismo
 143. 143. IBA PANG BANSA SA TIMOG SILANGANG ASYA
 144. 144. THAILAND
 145. 145. THAILAND - hindi ito nasakop ng mga Kanluranin ang dahil sa paraang diplomsya ng hari ng Thailand
 146. 146. THAILAND - buo na ang kanyang nasyonalismo kaya nanatili siyang malaya
 147. 147. MALAYSIA AT BURMA
 148. 148. MALAYSIA AT BURMA - humingi ng kalayaan sa England sa mapayapang paraan at lumaya pagkatapos ng World War II
 149. 149. INDONESIA
 150. 150. INDONESIA - hinawakan ng mga Dutch. - Budi Otomo (1908), isang samahang makabayan
 151. 151. INDONESIA - 1919, itinatag ni Sukarno ang Partido Nasyonalista at nanguna sa pagpapamalas ng nasyonalismo.
 152. 152. SUKARNO
 153. 153. INDONESIA - nakamtan ng Indonesia ang kalayaan sa pamamagitan ng isang rebolusyon matapos ang World War II
 154. 154. VIETNAM
 155. 155. VIETNAM - isang matagalang digmaan ang ginawa ng Vietnam upang makamit ang kalayaan
 156. 156. VIETNAM - nahati ang Vietnam sa dalwang bansa pagkatapos ng World War II - North Vietnam at South Vietnam
 157. 157. VIETNAM
 158. 158. VIETNAM - ang North Vietnam ay sosyalismo at komunismo - ang South Vietnam ay demokratiko
 159. 159. VIETNAM - ipinasa ng France sa US ang problema sa Vietnam. - nagkaroon ng Vietnam War (1959-1975)
 160. 160. VIETNAM - natalo ang US sa Vietnam War at muling nagkaisa ang dalawang bansa noong 1975.
 161. 161. SA MADALING SALITA Marahas at mapayapa ang dalawang nabuong anyo ng nasyonalismo sa Timog Silangang Asya RETURN
 162. 162. NASYONALISMO SA HILAGANG ASYA
 163. 163. HILAGANG ASYA - nabuo ang nasyonalismo sa harap ng hamon ng pamumuhay sa mga lupain ng taiga, tundra at steppe
 164. 164. HILAGANG ASYA - bigong makapagsaka - naging mandirigma dahil sa kakulangan ng pangangailangan sa pang- araw-araw.
 165. 165. HILAGANG ASYA - tuluyang nagkaisa ang mga Mongol sa pamumuno ni Genghis Khan
 166. 166. HILAGANG ASYA
 167. 167. HILAGANG ASYA - hindi na naibalik ang ningning ng pagiging isang imperyo
 168. 168. HILAGANG ASYA PAN-MONGOLISM -prinsipyo ng isang matatag at nagkakaisang lahing Mongol
 169. 169. SA MADALING SALITA Ang rurok ng nasyonalismo ng mga Mongol ay sa panahon ni Genghis Khan. Nabuo ang prinsipyong pan- Mongolism RETURN
 170. 170. MARAMING SALAMAT PO! Inihanda ni: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, Araling Panlipunan II December 1-6, 2011
 171. 171. PINAGKUNAN Mateo, Grace Estela C et.al. ASYA: PAG- USBONG NG KABIHASNAN, Vibal Publishing Inc. Quezon City, 2008, pp. 308 - 318 www.youtube.com www.google.com

×