Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Creating online fundraising campaigns

 1. "‫מוצלח‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫קמפיין‬ ‫לארגון‬ ‫כיצד‬ ‫באינטרנט‬" ‫בשעה‬ ‫יתחיל‬ ‫הסמינרשת‬11:00 ‫מרצה‬:‫דור‬ ‫בן‬ ‫יונתן‬,‫מנכ‬"‫ומייסד‬ ‫ל‬,‫תורמת‬ ‫ישראל‬
 2. ‫כ‬-$22‫באמצעות‬ ‫נתרם‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬ ‫ב‬ ‫האינטרנט‬-2010 ‫כ‬ ‫מהוות‬ ‫באינטרנט‬ ‫תרומות‬-7%‫מסך‬ ‫בארה‬ ‫התרומות‬"‫ב‬. ‫עולים‬ ‫והמספרים‬..
 3. 0 5 10 15 20 25 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ‫בארה‬ ‫מקוונות‬ ‫תרומות‬"‫ב‬($) ‫תרומות‬ ‫מקוונות‬ ‫בארה‬"‫ב‬($)
 4. ‫ע‬ ‫שנתרמו‬ ‫התרומות‬ ‫סך‬"‫ב‬ ‫עלה‬ ‫האינטרנט‬ ‫באמצעות‬ ‫ישראלים‬ ‫י‬-289% ‫ב‬-2010 ‫דו‬"‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫ח‬,‫ל‬ ‫התרומות‬ ‫על‬ ‫שמבוסס‬-600‫ב‬ ‫עמותות‬-19 ‫יוני‬ ‫בין‬ ‫החודשים‬2009‫דצמבר‬ ‫לבין‬2010,‫המגמה‬ ‫את‬ ‫מצייג‬ ‫ואשר‬ ‫בישראל‬ ‫האינטרנט‬ ‫דרך‬ ‫בתרומות‬ ‫הכללית‬,‫מציג‬‫בתרומות‬ ‫ניכרת‬ ‫עלייה‬ ‫אונליין‬‫ישראלים‬ ‫שביצעו‬: ◦‫התקופה‬ ‫של‬ ‫השניה‬ ‫במחצית‬,‫ב‬ ‫התרומות‬ ‫מספר‬ ‫גדל‬-197%‫ביחס‬ ‫הראשונה‬ ‫למחציתה‬. ◦‫התקופה‬ ‫באותה‬,‫ב‬ ‫עלה‬ ‫ישראלים‬ ‫שתרמו‬ ‫הכסף‬ ‫סכום‬-289%. ◦‫מ‬ ‫עלה‬ ‫הממוצעת‬ ‫המקוונת‬ ‫התרומה‬ ‫גובה‬-235‫ש‬"‫ל‬ ‫ח‬-343‫ש‬"‫ח‬. ‫תורמים‬ ‫ישראלים‬60%‫ישראליות‬ ‫עמותות‬ ‫שקיבלו‬ ‫המקוונות‬ ‫מהתרומות‬, ‫רק‬ ‫מהוות‬ ‫אלה‬ ‫תרומות‬ ‫אך‬49%‫ברשת‬ ‫מתרומות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫מההכנסות‬. ‫זאת‬ ‫עם‬,‫ב‬-2009,‫כ‬ ‫היוו‬ ‫מישראל‬ ‫התרומות‬-32%‫המקוונות‬ ‫מההכנסות‬.
 5. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 ‫באתרי‬ ‫שבוצעו‬ ‫תרומות‬IsraelToremet.org ‫חודש‬ ‫לפי‬(2010) ‫סה‬"‫שבוצעו‬ ‫תרומות‬ ‫כ‬ ‫לעמותות‬ ‫שבוצעו‬ ‫תרומות‬ ‫מספר‬ ‫בישראל‬
 6. ‫זה‬ ‫מה‬? ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫שמתמרץ‬ ‫ממוקד‬ ‫קמפיין‬ ‫לתרום‬ ‫שלנו‬ ‫קמפיינים‬ ‫של‬ ‫היחיד‬ ‫הסוג‬ ‫זה‬ ‫האם‬ ‫אינטרנטים‬? ‫לא‬!
 7. ‫אינטרנטיים‬ ‫קמפיין‬ ‫סוגי‬ .1‫הציבורית‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ http://indusladies.com/byebyebreastcancer 2.‫שלכם‬ ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ http://www.jewishcommunityheroes.org
 8. ‫עבודה‬ ‫שלבי‬ .1‫קונספט‬ ‫הכנת‬ .2‫מיני‬ ‫בניית‬-‫סייט‬ .3‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קמפיין‬ ‫וקידום‬ ‫הכנה‬ ‫שלכם‬ .4‫שלכם‬ ‫לקהילה‬ ‫דיוור‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫הכנת‬ (‫תפוצה‬ ‫רשימת‬) .5‫ושיווק‬ ‫פרסום‬ .6‫העסקה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬
 9. ‫שלב‬1:‫קונספט‬ ‫הכנת‬ .1‫ייחודי‬/‫אוריגינלי‬ .2‫מוחשי‬ .3‫השגה‬ ‫וברי‬ ‫קונקרטיים‬ ‫יעדים‬ .4‫דחיפות‬ .5‫חיובי‬(‫חובה‬ ‫לא‬) .6‫שלך‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫לאינטרסים‬ ‫מותאם‬
 10. ‫עבודה‬ ‫שלבי‬ .1‫קונצפט‬ ‫הכנת‬ .2‫מיני‬ ‫בניית‬-‫סייט‬ .3‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קמפיין‬ ‫וקידום‬ ‫הכנה‬ ‫שלנו‬ .4‫שלנו‬ ‫לקהילה‬ ‫דיוור‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫הכנת‬ (‫תפוצה‬ ‫רשימת‬) .5‫ושיווק‬ ‫פרסום‬ .6‫העסקה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬
 11. ‫שלב‬2:‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קידום‬ ‫כולל‬: 1.‫פייסבוק‬-http://www.facebook.com/livestrong -‫מיוחד‬ ‫עמוד‬ ‫יצירת‬ -‫בצורה‬ ‫תוכן‬ ‫קידום‬"‫ויראלית‬" -‫שתף‬VS‫לייק‬ 2.‫טוויטר‬-http://twitter.com/jewishagency 3.‫יוטוב‬–http://www.fightback.ca http://www.youtube.com/user/CDNCancerSociety
 12. ‫עבודה‬ ‫שלבי‬ .1‫קונצפט‬ ‫הכנת‬ .2‫מיני‬ ‫בניית‬-‫סייט‬ .3‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קמפיין‬ ‫וקידום‬ ‫הכנה‬ ‫שלנו‬ .4‫שלנו‬ ‫לקהילה‬ ‫דיוור‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫הכנת‬ (‫תפוצה‬ ‫רשימת‬) .5‫ושיווק‬ ‫פרסום‬ .6‫העסקה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬
 13. .1‫תדירות‬:~4‫הקמפיין‬ ‫במהלך‬ ‫פעמים‬ ‫א‬.‫הקמפיין‬ ‫השקת‬ ‫ב‬.‫שבוע‬ ‫אחרי‬ ‫ג‬.4‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬ ‫ימים‬ ‫ד‬.‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬ ‫יום‬ (‫ה‬.7-10‫לתורמים‬ ‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ ‫אחרי‬ ‫ימים‬) -‫שונים‬ ‫מסרים‬ -‫חשובה‬ ‫השעה‬! ‫דיוור‬ ‫מערכת‬:‫מסר‬ ‫רב‬,‫אינ‬-‫ווייס‬,‫אקטיב‬-‫טרייל‬
 14. ‫עבודה‬ ‫שלבי‬ .1‫קונצפט‬ ‫הכנת‬ .2‫מיני‬ ‫בניית‬-‫סייט‬ .3‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קמפיין‬ ‫וקידום‬ ‫הכנה‬ ‫שלנו‬ .4‫שלנו‬ ‫לקהילה‬ ‫דיוור‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫הכנת‬ (‫תפוצה‬ ‫רשימת‬) .5‫ושיווק‬ ‫פרסום‬ .6‫העסקה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬
 15. ‫פרסום‬ ‫אפשריות‬: ‫חינם‬" :‫קהילה‬ ‫זמן‬"‫ברדיו‬,‫טלויזיה‬, ‫בנארים‬,‫גראנטס‬ ‫גוגל‬ ‫גבוהה‬ ‫לא‬ ‫עלות‬:‫אדוורדס‬ ‫גוגל‬,‫פייסבוק‬ ‫אדס‬ ‫גבוהה‬ ‫עלות‬:‫בעיתונים‬ ‫פרסום‬,‫באנרים‬
 16. ‫עבודה‬ ‫שלבי‬ .1‫קונצפט‬ ‫הכנת‬ .2‫מיני‬ ‫בניית‬-‫סייט‬ .3‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קמפיין‬ ‫וקידום‬ ‫הכנה‬ ‫שלנו‬ .4‫שלנו‬ ‫לקהילה‬ ‫דיוור‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫הכנת‬ (‫תפוצה‬ ‫רשימת‬) .5‫ושיווק‬ ‫פרסום‬ .6‫העסקה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬:‫תרומה‬ ‫טופס‬
 17. .1‫ממותג‬ .2‫מראה‬ ‫בעל‬"‫רציני‬"‫ו‬"‫מקצועי‬"‫ומאובטח‬ .3‫מאובטח‬ .4‫לשוני‬ ‫דו‬(‫לפחות‬) .5‫מטבעי‬ ‫רב‬ .6‫חד‬ ‫תרומה‬-‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫קבע‬ ‫בהוראת‬ ‫תרומה‬ ‫או‬ ‫פעמית‬ .7‫מיידית‬ ‫סליקה‬ .8‫ו‬ ‫קבלות‬ ‫שליחת‬/‫ומיידי‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫תודה‬ ‫מכתבי‬ ‫או‬ .9‫לזכר‬ ‫לתרום‬ ‫אפשרות‬/‫ברכה‬ ‫כרטיסי‬ ‫ושליחת‬ ‫אנשים‬ ‫לכבוד‬ ‫הדואר‬ ‫ובאמצעות‬ ‫אלקטרוניים‬ .10‫התרומות‬ ‫אחרי‬ ‫מקוון‬ ‫מעקב‬ .11‫ומהיר‬ ‫יעיל‬ ‫היה‬ ‫שהתהליך‬ ‫חובה‬:‫היא‬ ‫אינטרנטי‬ ‫תרומה‬ ‫לפעמים‬‫אימפולסיבי‬ ‫מאוד‬ ‫דבר‬
 18. ‫מערכת‬MYSITE‫של‬"‫תורמת‬ ‫ישראל‬: www.israeltoremet.org/mysite org/custom/sourasky/cart.israeltoremet.//www:https 3:com/store/store_item.thelandofisrael.www
 19. ‫בועה‬ ‫בתוך‬ ‫חי‬ ‫לא‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫קמפיין‬–‫ישיר‬ ‫דיוור‬ ‫עם‬ ‫אותו‬ ‫לשלב‬ ‫עדיף‬,‫טלפון‬, ‫נוספים‬ ‫ומדיומים‬ ‫ה‬ ‫באמצעות‬ ‫גם‬ ‫לגייס‬ ‫האם‬-SMS? ‫שכן‬ ‫סיבות‬: ‫ה‬ ‫באמצעות‬ ‫לתרום‬ ‫רגילים‬ ‫ישראלים‬-SMS ‫מקבלים‬100%‫מהתרומה‬ ‫מהיר‬,‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫לחשוב‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫ללא‬ ‫סיבות‬: ‫ל‬ ‫מוגבל‬-10‫או‬18‫ש‬"‫ח‬. ‫התורם‬ ‫עם‬ ‫מתמשך‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫דרך‬ ‫אין‬-‫דוא‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫שמו‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬ ‫לא‬"‫שלו‬ ‫ל‬. ‫אחרי‬ ‫רק‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬2-3‫חודשים‬,‫לתוכנית‬ ‫להתקבל‬ ‫קשה‬. ‫יורד‬ ‫התרומות‬ ‫ומספר‬ ‫בבקשות‬ ‫מוצף‬ ‫השוק‬. ‫מהיר‬,‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫לחשוב‬ ‫צריך‬ ‫לא‬.
 20. ‫תכנות‬,‫קמפיינים‬ ‫הפקת‬ ‫ייעוץ‬,‫ליווי‬,‫אסטרטגית‬ ‫תוכנית‬ ‫רב‬ ‫התרמה‬ ‫מערכת‬-‫מטבעית‬ ‫ורב‬ ‫לשונית‬ ‫רוכמן‬ ‫דלית‬ 03-5184052 dalit@israeltoremet.org
Publicité