Publicité

Bezbednost na internetu 3

14 Nov 2013
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Bezbednost na internetu 3

 1. Nastavnica: Jelena Janjić Učenik : Ognjen Srdić OŠ ,,Slavko Rodić,,
 2.          Virusi Hakeri Neţeljena pošta Internet nasilje Zaštitite se na mreţi Zaštitite svoj računar Pravila ponašanja na internetu Ponašanje na internetu Programi za zaštitu dece na internetu
 3.      Definicija:programi od svega nekoliko KB čija je jedina svrha uništavanje računara i menjanje njihovih podataka Vrste virusa: Boot virusi Univerzalni virusi Sloţeni virusi
 4.      Hakeri i lejmeri su osobe koje neovlašćeno pristupaju računarskom sistemu Hakeri svesno krše zakon a lejmeri nesvesno Vebdţekersi kidnapuju stranice i preusmeravaju sve korisnike tog sajta na neki drugi Provala u druge računarske sisteme se naziva electronictrespassing Kriminalci iz ove oblasti najčešće kradnu brojeve kreditnih kartica i lične imformacije
 5.     Velika količina e-pošte koju ne ţelite da primite je neţeljena i pritom štetna. Ona preopterećuje sistem,a po nekad brokira sanduče. Ovakve poruke osim reklama mogu da prenose i viruse. Drugi naziv za ove poruke je spam.
 6.    Nasiljem preko interneta,Cyberbullying,smatra se svaki oblik komunikacije koji se moţe smatrati štetnim za pojedinca ili opšte dobro. VAŢNO!!!!!!!!!! Internet omogućava anonimnost koju je nemoguće postići u bilo kojoj drugoj vrsti komunikacije.To daje priliku nekim ljudima da se laţno predstavljaju i vrše nasilje.
 7.     Birajte mesta na koja će te odlaziti. Ne objavljujte svoje licne imformacije i fotografije. Pazite sa kim razgovarate. Znajte da nisu svi iskreni i dobrih namera.
 8.         Redovno aţurirajte operativni sistem. Koristite antivirus i zaštitni zid. Pravite rezervne kopije vaţnih datoteka. Paţljivo preuzimajte fajlove. Pretnje na internetu Virusi,crvi i trojanski konji Hakeri i provalnici Neţeljena pošta
 9.    Pravila ponašanja na internetu se dele na dve grupe: Pravila ponašanja u privatnoj komunikaciji osobe sa osobom.Pre svega se odno si na komunikaciju poštom. Pravila ponašanja u komunikaciji sa grupom ljudi.Odnosi se na komunikacione grupe kao što su društvene mreţe.
 10.   Zakoni se primenjuju i na internet.Na internetu vaze svi zakoni kao i van mreţe pa čak i oni koji su doneti pre samog interneta. Autorska prava.Korišćenje materijala koji je pokriven autorskim za ličnu upotrebu pravima najčešće je dozvoljenoali vam nije dozvoljeno da taj materijal predstavite kao svoj.Za svaki materijal morate napisati njegov izvor.
 11.  K9 WEB protection predstavlja program veličine dva do tri MB, kojim na jednostavan način moţete zabraniti, pratiti ili limitirati odredjene veb-sajtove, upotrebu chat klijenata i ostalih online alata. Na sajtu pored navedenog postoje još i programi za prečišćavanje sadrţaja. Ovi programi su napravljeni tako da prepoznaju sadrţaj web stranica koji bi mogao da bude štetan za mlade korisnike. Ti progami omogućavaju odraslima, koji brinu o deci, da spreče dete da posećuje te neprimerene veb-sajtove. Programi za prečišćavanje koriste tri glavna modela: crnu listu, belu listu i neutralnu listu. Crna lista blokira prilaz upisanim sajtovima, dok bela lista omogućava odlazak samo na navedene sajtove, blokirajući sve ostale.
 12.           Stvaraj sebi bezbedne profile. Pri četovanju i slanju brzih poruka koristi veb-sajtove za mlade, najbolje one koje imaju nekoga ko nadgleda sadrţaj u sobi za četovanje. Nemoj slati poruke, fotografije ili drugi material koji nekome moţe naškoditi. Fotografije šalji samo osobama kojima veruješ. Nauči kako da odbijaš i blokiraš poruke nepoznatih osoba. Ignoriši nepoznate osobe, koji hoće da uspostave kontakt sa tobom. Ne prihvataj sastanke sa nepoznatim osobama, iako su tvoji drugovi sa Interneta O eventualnim sastancima uvek obnavesti roditelje, opreznost se isplati. Ukoliko ništa ne radiš na Internetu, isključi se. Putem veb kamere komuniciraj samo sa osobama koje poznaješ. Čim prestaneš da je koritiš,isključi je.
 13.                   Instalirajte softver koji štiti bezbednost vašeg kompjutera! Koristite pop-up blokere i SPAM filtere! Recite deci da ne odgovaraju na SPAM poruke! Vodite računa o sajtovima koje koriste članovi vaše porodice! Uspostavite pravila bezbednog ponašanja na internetu koja važe za celu porodicu da dete oseti da svi članovi porodice mogu da budu na razne načine izloženi rizicima zlostavljanja i online uznemiravanja i da je i ono ravnopravno uključeno u zaštitu od ovakvog remećenja privatnosti! Objasnite deci da i u virtuelnom svetu za sve važe ista pravila ponašanja koja važe i u stvarnom! Budite uključeni, na diskretan način, u online život deteta i uspostavite otvorenu komunikaciju sa njim o tome! Upoznajte se sa sajtovima koje deca koriste! Ograničite vreme koje vaša deca mogu da provode online! Budite oprezni kada uskraćujete deci pristup računaru/internetu i objasnite im zašto to radite jer može dovesti do suprotnog efekta (ako im zabranite da koriste internet kod kuće, mogu to da urade na bilo kom drugom mestu – kod drugova, u igraonicama, u školi i sl, potpuno izvan vašeg nadzora)! Naučite ih da brižljivo čuvaju svoje šifre– password-e! Odvratite dete od odavanja ličnih podataka preko interneta (imena, prezimena, adrese stanovanja, naziv škole u koju ide i sl)! Objasnite deci da su i fotografije i snimci privatni podaci i da treba da vas pitaju ako hoće da ih postave na internet! Objasnite deci rizike koje nosi komunikacija sa nepoznatim osobama putem interneta jer ne znaju koje su stvarne namere osobe koja je sa druge strane! Recite im da se nikada ne sastaju sami sa osobama koje su upoznali putem interneta! Objasnite detetu da su najbolji online prijatelji oni koji su mu prijatelji u realnom životu! Razgovarajte sa decom o maltretiranju putem interneta cyber bullying (naučite ih da uvek poštuju druge i da su svi dužni da poštuju njih)! Naučite decu da, ukoliko se osete uvređenom, prekinu kontakt i da ne odgovaraju na uvredu, već da o njoj obaveste roditelje!
 14.         Budite pozitivni prema tehnologiji! Pitajte decu o tehnologiji koju koriste! Idite na MSN, Skype, Facebook... Učite decu da se zaštite, da ne daju nikome lične podatke! Napravite svoj profil, vidite koliko Vam je zaštićena privatnost! Razgovarajte o dobrim navikama na Internetu! Recite im da čitaju pre nego što nešto prihvate! Uključite roditelje u radionice o bezbednom Internetu!
 15.   Wikipedia Razni blogovi i forumi
Publicité