Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

SAPSyke Hackathon Y-Foorumi

667 vues

Publié le

Yrittäjyystaitojen kehittäminen innovaatiopedagogiikan avulla: Case SAPSyke Hackathon. Esitys Y-Foruumissa Tampereella 4.5.2018.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

SAPSyke Hackathon Y-Foorumi

 1. 1. Yrittäjyystaitojen kehittäminen innovaatiopedagogiikan avulla: Case SAPSyke Hackathon Jari Jussila, Anu Suominen & Timo Rainio, Y-Foorumi 4.5.2018 #DigiSyke: https://research.uta.fi/digisyke/
 2. 2. Yrittäjyystaidot TOP 5 1. Luovuus ja innovatiivisuus 2. Mahdollisuuksien havaitseminen, arviointi ja niihin tarttuminen 3. Epävarmuuden ja epämääräisyyden sietokyky 4. Sitkeys 5. Kommunikaatiotaidot Lähde: RezaeiZadeh ym. 2017
 3. 3. SAPSyke Hackathon
 4. 4. Mitä häkättiin? • Toteutuksessa hyödynnettiin SAP HANA Cloud Platformin mahdollisuuksia. Mukaan valittavat kehittäjätiimit ideoivat uudenlaisia ratkaisuja HCP- ympäristön kehitystyökaluilla. Kilpailutehtävät olivat todellisia SAP järjestelmää käyttävien organisaatioiden kehitystarpeita tai ongelmia. • Työskentelyn tueksi SAP tarjosi tiimeille tarvittavan perehdyttämiskoulutuksen sekä työskentelyssä tarvittavat työkalut. Tiimeillä oli myös etukäteen mahdollisuus perehtyä tehtävänantoon ja valmistautua varsinaiseen häkkäysviikonloppuun.
 5. 5. Perehdyttämiskoulutus • Hana Cloud Platform koulutukset järjestetään seuraavasti (koulutukset saman sisältöisiä): – Tampereella keskiviikkona 9.3. (K3109) ja maanantaina 21.3. (SJ204) kello 9-16 – Espoossa torstaina 17.3. ja tiistaina 22.3. klo 9-16 • Koulutukseen osallistuminen ei ole välttämätöntä, jos haluaa osallistua vain kilpailuun. Kaikki kilpailuun osallistuvat tiimit tulevat kuitenkin saamaan erillisen kutsun koulutukseen. • Koulutukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 6. 6. Osallistumiseen motivointi (TTY:n opiskelijoille) • Kolmelle parhaalle toteutukselle rahallinen palkinto. • Kaikille mukana olleille tarjotaan lisäksi hyvää näkyvyyttä SAPFinug –jäsenorganisaatioiden toimijoille, ja mahdollisuudet käydä neuvotteluja ideoidensa kautta potentiaalisten asiakkaiden kanssa. • Parhaat ideat esittäjineen pääsevät myös esille SAP Finugin järjestämässä #RACE2025 tapahtumassa, jossa voittajatiimit ja niiden ideoimat ratkaisut virallisesti julkaistaan. Tietojohtamisen ja Hypermedian opiskelijat (ja toki muutkin TTY:n opiskelijat) voivat kerätä kaksi (2) opintopistettä, tai korvata Data- ja informaatioanalytiikka opintojakson harjoitustyön, osallistumalla kilpailuun ja siihen liittyvään koulutukseen.
 7. 7. Hackathon tunnelmia
 8. 8. Kokemuksia innovaatiopedagogiikka- menetelmän soveltamisesta • Hackathonit opiskelijoille innostava ja autenttinen oppimisympäristö, joka tukee yrittäjyystaitojen kehittymistä • Tehdään ”oikeita” ratkaisuja ”oikeille” yrityksille ”oikeilla” välineillä • Hackathoneissa yhdistyy eri korkeakoulujen (@Tampere3 ym.) opiskelijoiden, startuppien ja ammattilaisten tekeminen
 9. 9. Haasteita ja jatkotutkimuskohteita • Opiskelijoiden yrittäjyystaitojen kehittymisen arviointi (haastattelut & tilastolliset tutkimukset) • Yli korkeakoulujen rajat ylittävä pedagoginen suunnittelu, joka mahdollistaa hackathonien paremman integroitumisen opetukseen – ja insentiivit opiskelijoille osallistua tapahtumiin • Häkkien tulosten ja onnistumisen arviointi yritysten näkökulmasta, kuinka korkeakouluyhteistyö voi tuottaa enemmän arvoa elinkeinoelämälle
 10. 10. Kiitokset

×